Workshop ve Seminerler


Kitaplarla öğrenilemeyen bilgilerin uygulanması ve vaka üzerinde anlatılması anlamında workshop; grubun etkin katılımına dayalı bir çalışmadır, hedef bireysel gelişim ve farkındalıktır. Terapiyle ilgili duygusal engellerin, saplantıların ve korkuların ortadan kaldırılarak, terapistin içinde uyumakta olan potansiyelin açığa çıkarılması olarak algılanması gereken workshoplar;fazlalıklarından arınan terapistin özüne dönmesi ve kendisi olmasını da amaçlar.

Workshop olarak adlandırılan öğrenme modeli, terapistlerin öğrenme aktivitesine daha fazla katılımını ve karşılıklı etkileşimi amaçlamaktadır. Etkileşim; tartışma ve fikir alışverişleri şeklinde olabileceği gibi bir uygulama için gerekli olan araç ve gereçleri içeren, bir eğitim ortamında belirli bir konu ile ilgili bilgi, beceri ve prensiplerin uygulanması şeklinde de olabilmektedir. Workshop ile terapistler önce kendilerinin daha sonra diğerlerinin gelişimlerine katkıda bulunma ve birbirlerini anlama imkanı bulmaktadırlar.

Aktif Workshoplar


WORKSHOP

 

SEMİNERLER

  • Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN İle Dinamik Psikoterapi Semineri (Tamamlandı)
  • Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN İle Psikanalitik Psikoterapi Semineri (Tamamlandı)
  • Prof. Dr. Gerald R. WEEKS İle Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisi Entegrasyonu (Tamamlandı)
  • Prof. Dr. Gerald R. WEEKS İle İleri Düzey Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Semineri (1–2 Haziran 2013 - ANKARA) (Tamamlandı)
  • Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN Semineri (21-22 Eylül 2013 - ANKARA) (Kayıtlar devam ediyor)