Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi

Bir ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSTİ adayı için GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele sadece bir kağıt parçası olan “BELGE” değil, devamlılığı olan bir KALİTE ve bu KALİTENİN MESLEKİ YAŞAM BOYUNCA BİR PARÇASI OLABİLMEKTİR. MULTİDİSİPLİNER BİR YAKLAŞIMI SAVUNAN, ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİĞİ BULUNAN ve TÜRKİYE'NİN EN ÖRGÜTLÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN BİRİSİ olan CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED); şimdiye kadar 2 adet “ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ”, 5 adet “ULUSAL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ”, 13 adet “ULUSAL CİNSEL SAĞLIK SEMPOZYUMU” ve yüzlerce ücretsiz “WEBİNAR” düzenlemiştir, 20 yıldır kapsamlı ve uygulamaya yönelik “Psikoterapi Eğitimleri” vermektedir. Ülkemizde çocuk ve ergen psikoterapisi alanında hizmet veren uzmanların büyük bir kısmı CİSED’ten eğitim almıştır. Bu BAŞARI asla tesadüf değildir! CİSED için mesele sadece BİLGİ VERMEK veya UZUN ve GEREKSİZ VAKA HİKAYELERİ ANLATMAK değildir, CİSED EĞİTMENLERİ için esas olan VAKANIN İYİLEŞMESİNE VESİLE OLACAK FORMÜLSAYONU VE VAKA ANALİZİNİ, PRATİK VE TEDAVİYE YÖNELİK PSİKOTERAPİ TEKNİKLERİNİ ve MESLEKİ TECRÜBEYİ MULTİDİSPLİNER BİR BAKIŞ AÇISIYLA SUNABİLMEKTİR. Tüm CİSED eğitimleri ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (IICPI) ve PSİKOTERAPİ VE PSİKOTERAPİSTLER DERNEĞİ (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir. Eğitim katılım belgelerimiz DÜNYA AKREDİTASYON VE SERTİFİKASYON DERNEĞİ (WACA), ULUSLARARASI AKREDİTASYON VE SERTİFİKASYON KURULUŞU (IACO) ve CİSED onaylıdır.Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi
Kayıt Formu


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak organize ettiğimiz BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ'nde başta FREUD , PİAGET, KOHLBERG, BOWBLY, ERICSON gibi Gelişim Psikolojisi kuramcıları olmak üzere Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Heinz Kohut, J. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck , Virgia Satir , Salvador Minuchin, olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımları anlatılacak, çocuk ve ergenlerle Çağdaş Psikodinamik Psikoterapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli ve Aile Merkezli Oyun Terapisi, Aile Terapisi gibi gibi psikoterapi ekolleri öğretilecek, modern eğitim kavramları (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanılacak ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modeli uygulanacaktır.

Ülkemizde çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışan psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı veya çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarının psikopatoloji alanında aldıkları teorik eğitimin yanı sıra psikoterapi eğitimine ihtiyaç duymaları ancak bu ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim kurumu sayısının yetersiz olmasından dolayı CİSED olarak bu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, başta PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ , PROF.DR. ORHAN DERMAN, UZ. DR. FATMA COŞAR, PROF. DR. ÜNSAL SÖYLEMEZOĞLU, UZM. PSK. DAN. BUKET BAYINDIR, PROF. DR. HAKAN KAR olmak üzere seçkin eğitim kadrosuyla BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ vermektedir.

Düşünmek ve söylemek, başlamak kolaydır fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak ve yıllarca devam ettirmek çok zordur. Başarı, istediğinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğinizi sevmektir. Biz CİSED AİLESİ olarak mutluyuz. Albert Einstein’ın dediği gibi; TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir. Bu nedenle bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördüğümüz 15 yıllık başarımızı sahip olduklarımızın değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerimizin toplamı olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü insanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanların doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. CİSED bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana değer katacak eğitimler düzenlemektedir.

Çocuk ve Ergen Psikoterapi Eğitimimiz; psikoterapi yapmaya yeni başlamış veya psikoterapi bilim ve sanatı öğrenmek isteyen çocuk ve ergenlerle çalışan ruh sağlığı profesyonelleri için “oldukça kolay, anlaşılan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öğretir ve holistik (bütüncül) düşünceyi savunur. CİSED eğitimleri'ni taklitlerinden ve diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, "multi-disipliner yaklaşımı" ve “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır.

Psikoloji biliminde her şeyin bir bütünün yansıması olduğu temel farkındalığından hareketle, çocuğun ve ailenin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne psikoterapistin ne de psikoterapi alan danışanların terapi süreçlerinde kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, psikoterapi alan danışanın psikoterapi süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi beceriler kazanmasını da destekler.

Tüm Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarını ve asistanlarını, Psikologları, Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenleri, Aile Danışmanlarını, Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarını , Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ve Uzmanlarını eğitimimize bekliyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla.

UZ. DR. FATMA COŞAR

PSİKİYATRİST &  PSİKOTERAPİST
IICPI Türkiye Genel Sekreteri
PSİKODER Genel Sekreteri
CİSED Bilim ve Etik Kurulu Üyesi


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Hakkında

 • Proje Koordianatörü: PSİKİYATRİST UZ. DR. FATMA COŞAR

Eğitimin İçeriği:

 1. MODÜL: Çocuk Gelişim Kuramları
 2. MODÜL: Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ruhsal Değerlendirme ve Ruhsal Bozukluklar
 3. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde 2. ve 3. Dalga Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımları
 4. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi ve Öyküsel Terapi
 5. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Bağlanma Temelli Psikoterapi ve Temel Aile Terapisi
 6. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal-Cinsel ve Fiziksel Travmalara Yaklaşım, Motivasyonel Görüşme Teknikleri
 7. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Uygulanan Psikolojik Testler
 8. MODÜL: Entegratif Oyun Terapisi
 9. MODÜL: Entegratif Oyun Terapisi
 10. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon
 11. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon
 12. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon


Eğitim Süresi:

Toplam 12 Ay - ( Ayda 1 hafta sonu / 2 gün )


Eğitim Hakkında

 • Her bir modül 20 akademik saatten oluşur.
 • Devam zorunludur. Dört modülden en fazla bir tanesine mazeretli olarak katılınılmaz ise eksik saatler bir sonraki psikoterapi eğitiminde tamamlanabilir.
 • Her bir modülün en az 15 saatine katılınıldığı takdirde o modül için katılım belgesi düzenlenir.
 • Eğitim 30 kişi ve üzeri katılım olması durumunda açılacaktır.
 • CİSED eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir...

Uzaktan Eğitim

CİSED eğitimleri kesinlikle 'uzaktan eğitim' değildir. CİSED'in hedefi de sadece bir kağıt parçası olan belge vermek değildir; belgenin içini doldurarak psikoterapi, cinsel terapi ve evlilik terapisi yapma becerisini kazandırmaktır, etik, multi-disipliner, eklektik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır, kursiyerlerini birlik ve dayanışma gücü veren, yalnızlığın zengin bir sosyal çevreye dönüştüğü CİSED AİLESİ'nin bir ferdi yapmaktır...


Eğitime Kimler Katılabilir?

 • RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
 • PSİKİYATRİ UZMANLARI ve ASİSTANLARI
 • PSİKOLOGLAR
 • PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR
 • SOSYAL HİZMET UZMANLARI
 • AİLE DANIŞMANLARI
 • AİLE HEKİMLERİ
 • ÇOCUK GELİŞİM UZMANLARI
 • * Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak Anaokulu Öğretmenleri, Okul Öncesi Öğretmenleri, Özel Eğitim Uzmanları, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ve Uzmanları Psikoloji,Klinik Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmışlarsa eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
 • *** Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunları'nın ve "ilgili meslek grubunun yasa vetüzükleri"nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere "eğitim katılım belgesi" verilir.
 • "CİSED EĞİTİM KATILIM BELGESİ" kursiyerlerimize "TERAPİST" veya "PSİKOTERAPİST" unvanı vermez, onlara "RUHSAL HASTALIKLARA TANI KOYMA ve TEDAVİ YAPMA HAKKI" vermez…

Belgelendirme

 • Eğitimi tamamlayan kursiyerlere CİSED ONAYLI 240 SAATLİK BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ verilecektir.
 • Ayrıca eğitim modüllerini workshop şeklinde alan kursiyerlere, katıldığı modüller için "20 SAATLİK WORKSHOP KATILIM BELGESİ" verilecektir.
 • Eğitimi bitiren kişilere de CİSED tarafından verilen danışan veya hasta yönlendirilecektir.
 • CİSED eğitimini başarıyla tamamlayan ve "CİSED Eğitim Katılım Belgesi" almaya hak kazanan kursiyerlerimiz, International Integrative Cognitive Psychotherapy Institute (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından yapılacak olan sınavlara girebilir ve bu iki kurumun sınavından geçer not olan 70 ve üzeri bir puan aldığında bu iki kurumunda belgesini almaya hak kazanır ve bu kurumların web sitesinde iletişim bilgileriyle yer alabilir. Bu konuda 0.555.274 41 97 nolu CİSED WHATSAPP HATTI’ından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz...

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Eğitmenleri


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Tarihleri


İSTANBUL Elite World İstanbul Hotel

 • 1. Modül: 05-06 Haziran 2021
 • 2. Modül: 03-04 Temmuz 2021
 • 3. Modül: 31 Temmuz - 01 Ağustos 2021
 • 4. Modül: 04-05 Eylül 2021
 • 5. Modül: 02-03 Ekim 2021
 • 6. Modül: 06-07 Kasım 2021
 • 7. Modül: 04-05 Aralık 2021
 • 8. Modül: 08-09 Ocak 2022
 • 9. Modül: 05-06 Şubat 2022
 • 10. Modül: 05-06 Mart 2022
 • 11. Modül: 02-03 Nisan 2022
 • 12. Modül: 30 Nisan-01 Mayıs 2022

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ EĞİTMENLERİ’miz uygun zamanlarda hafta içi “ONLİNE” “WEBİNARLAR” ile “KONU ANLATIMI, VAKA SUNUMLARI ve SİNETERAPİ” konularıyla “ÖRGÜN” eğitimimizi zenginleştireceklerdir.


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi İletişim


Eğitim Detayları ve Ücretlendirme

Eğitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

Verilecek Belge

 • CİSED Onaylı Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Katılım Belgesi

Kayıt - Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belgelerinin önlü arkalı fotokopileri

Ücretlendirme

 • Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için 0(312) 212 6626 veya 0(555) 274 4197

Eğitim Yeri

 • Elite World İstanbul Hotel
 • - Taksim - İSTANBUL

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi ile ilgili tüm sorularınız için CİSED Eğitim Hattı olan 0(555) 274 41 97 numaralı telefondan ve Whatsapp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi Kayıt