CİNSEL TERAPİDE NELER YAPILMAZ?

26 Kasım 2021

Cinsel terapi, cinsel danışmanlık ve cinsel tedavi oturumları, cinsel terapi veya cinsel danışmanlık ofislerinde, hekim muayenehanelerinde veya hastanelerde yapılabilir. Cinsel terapilerin, cinsel danışmanlıkların ve cinsel tedavilerin, klinik deneyimlere, psikoloji ve cinsel sağlık kuramlarına ve tıbbi seksoloji bilimine dayanması ve etik kurallara uygun olması gerekir. Cinsel sorunla başvuran bireylerde psikiyatristlerin muayenesi veya cinsel terapistlerin ve cinsel danışmanların görüşmeleri bedensel incelemelerden değil, davranış, düşünce ve duyguların incelendiği tanı ve formülasyon görüşmelerinden oluşurken, bedensel bir sorunu olduğu düşünülen bireyler ise ilgili tıp uzmanlıklarına yönlendirilmelidir. Bu nedenle tıbbi tanı konulması, gerekli tetkiklerin yapılması ve cinsel tedavi uygulanması için multidisipliner yaklaşılmalıdır. Uluslararası standartlara göre, jinekoloji ve üroloji gibi uzmanlık alanındaki hekimler, cinsellik, cinsel tedavi ve cinsel terapi eğitimleri ve süpervizyonu aldıkları taktirde hem cinsel tedavi hem cinsel danışmanlık hem de cinsel terapi yapabilirler. Ancak ülkemizdeki mevcut yasalar cinsel terapi uygulamalarını kimin yapacağı konusunda hala tartışmalıdır. Psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı gibi ruh sağlığı profesyonelleri ise, cinsellik, cinsel terapi ve cinsel danışmanlık eğitimleri ve süpervizyonu aldıkları takdirde, cinsel sorunları olan bireylere, lisans eğitimlerine göre, cinsel terapi veya cinsel danışmanlık uygulayabilirler. Ülkemizdeki cinsel sorunların yaygınlığı, cinsellik, cinsel terapi ve cinsel tedaviler eğitimi almış klinik psikologların ve psikiyatristlerin sayıca çok az olması, evrensel etik değerler ve uluslararası standartlar göz önünde alındığında, "Cinsel terapiyi sadece eğitim almış klinik psikologlar ya da psikiyatristler yapılabilir" demek, halkımızı cinsel sorunlara mahkum etmektir, uluslararası bilimsel ve etik standartlara aykırı bir görüştür. Son olarak, hekimlerin ve ruh sağlığı profesyonellerinin yanında, gözetiminde ya da mekanında, cinsel sorun yaşayan çiftlerin cinsel ilişki kurması suçtur ve etik dışı bir eylemdir...