Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi Eğitimi


Yaşam krizleri ve psikolojik sorunlar karşısında, büyük değişimleri değil, danışanın mevcut kaynaklarıyla en hızlı ve kısa sürede ulaşılabileceği en iyi dönüşümleri gerçekleştirmeyi ve psikodinamik kökenli problemleri çözmeyi hedefleyen DİNAMİK KISA SÜRELİ PSİKOTERAPİ; danışanın güçlü yönlerine, kendisiyle ve başkalarıyla ilişki kurma şeklini değiştirmeye odaklanan, terapi amacı ve terapi süresi belli olan çok özel bir çözüm odaklı terapi sürecidir.

TEORİK EĞİTİM + TERAPİ UYGULAMALARI + FORMÜLASYON VE VAKA ANALİZİ + BİREYSEL SÜPERVİZYON VE GRUP SÜPERVİZYONU

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Dinamik Psikoterapi
 • Dinamik Psikoterapinin 5 Ekolü
  • Dürtü Çatışma Kuramı
  • Ego Psikolojisi Kuramı
  • Nesne İlişkileri Kuramı
  • Kendilik Psikolojisi Kuramı
  • Terk Depresyonu Kuramı
 • Dinamik Psikoterapide Gelişim Kuramları
 • Geçmişin Tekrar Etme Zorlantısı
 • Aktarım ve Karşıt Aktarım
 • Direnç
 • Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi
 • Dinamik Kısa Süreli Psikoterapinin Teknik Özellikleri
 • Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi Kuramları
  • David Malan Yaklaşımı
  • Habib Davanloo Yaklaşımı
  • Peter E. Sifneos Yaklaşımı
  • James Mann Yaklaşımı
  • Bellak Yaklaşımı (Kısa Yoğun Acil Psikoterapi Yaklaşımı - BIP)
  • Hoyt Yaklaşımı
  • IICPI Yaklaşımı
 • Dinamik Kısa Süreli Psikoterapi Teknikleri
 • Vaka Sunumları ve Analizleri

 CİSED eğitimleri Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir...