Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ ile Süpervizyon Eğitimi


PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ ruh sağlığı alanında çalışan ve psikoterapi hizmeti üreten profesyonellere dönük olarak süpervizyon eğitimi açacaktır. Eğitimin amacı, her hafta,  belirlenen bir gün ve saatte toplanarak, terapistlerin temel psikoterapi becerilerini geliştirmelerine ve terapi sırasında karşılaşabilecekleri zorlukları çözmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve psikolojinin etik kurallarının uygulanmasına yardımcı olmaktır. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) bünyesinde ön kayıtlar alınmaya başlanmıştır. En 20 kişilik bir grup oluştuğunda eğitim başlatılacaktır.

KATILIM İÇİN GEREKEN KOŞULLAR

Tüm CİSED kursiyerleri, aşağıdaki meslek grubu çalışanları ve aktif olarak danışan gören terapistler süpervizyon alabilir. 

 • Ruh sağlığı alanında eğitim almış olmak,
 • Aktif olarak danışan görüyor olmak
 • Ruh sağlığı profesyoneli olmak
  • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları 
  • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler 
  • Psikologlar 
  • Psikolojik Danışmanlar 
  • Sosyal Hizmet Uzmanları 
  • Uzman Psikiyatri Hemşireler
  • Aile Danışmanları

SÜPERVİZYON HAKKINDA

 • Süpervizyon süreci katılımcıların yapacakları olgu sunumları ve yaptıkları görüşmelerin sunumları, ses veya görüntü kayıtlarının incelenmesi yoluyla gerçekleşecektir. Süpervizyona getirilecek vakaların dağılımı ve sıralaması kursiyerler arasında toplam ders sayısına göre eşit paylaştırılacaktır. Sürenin uygun olması durumunda isteyen katılımcı kalan süreyi kendi olguları için kullanabilecektir.
 • Supervizyon, psikoterapi ve psikolojik danışma alanındaki ruh sağlığı profesyonellerinin çalışmalarında yeni bakış açıları geliştirmeye yönelik ihtiyaçları ortaya çıktığında verilen bir mesleki gelişim çalışmasıdır. CİSED tarafından organize edilen bu çalışma küçük gruplarda teorik bilgilendirme yanında daha çok uygulamalar ve geribildirimler yoluyla meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini amaçlamaktadır.
 • Süpervizyon Eğitimi’nin başlıca amacı, terapinin ileri uygulama becerilerine sahip, bilgili ve donanımlı terapistler yetiştirmektir.
 • CİSED’in düzenlediği eğitim ve süpervizyon programları, Türkiye’deki terapistlerin terapi ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmanın yanında, CİSED psikoterapi belge programına hazırlık sürecine de destek olmaktadır.
 • Program içeriği ve süresi CİSED’in kuramsal eğitim programlarına paraleldir.
 • Süpervizyon kontenjanı sınırlı olduğundan mülakat ile yapılan değerlendirme sonucu adaylar süpervizyona katılmaya hak kazanacaktır.
 • Süpervizyon başvurusu için CV'nizi cised@cised.org.tr adresine göndermeniz yeterlidir. CV'niz değerlendirildikten sonra size bilgi verilecektir. Sorularınız için  0.312.213 01 32 numaralı telefonu arayıp ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

SÜPERVİZYON NEDİR?

 • Süpervizyon gözetim demektir. Meslekte deneyimli bir uzmanın, daha az deneyimli bir uzmana sunduğu bilgi, destek, değerlendirme, izleme yolu ile sürdürülen ilişki içinde mesleki gelişimine katkıdır. Terapi sanatının geliştirilmesidir. Doğru karar vermeyi ve etik değerleri korumayı sağlar. Süpervizyonun sözcük anlamına bakıldığında “bir şeye yukarıdan bakma, üzerinden gözleme, takip etme, nezaret etme” kavramlarının yer aldığını görürüz. Dikkat edilmesi gereken unsur, süpervizyonun belirli bir sürecin önünden veya arkasından değil, tam içindeyken yapılmasıdır. Örneğin terapist kendisine başvuruda bulunan bir danışanla çalışmaktadır. Bu terapistin terapötik becerileri henüz kuramsal veya başlangıç aşamasındadır. Becerilerini geliştirmek için güdülenmiştir. Çalışmasının, tabir yerindeyse tezgâhta yani olayın içindeyken gözlenmesini arzu eder. Bu şu anlama gelir: Süpervizör terapist sahnedeyken seyirci koltuğunda yani dış bir açıdan terapi sürecini canlı olarak izlemek zorundadır. Danışanın terapiste yönlendirdiği iletileri her kanaldan almak durumundadır. Onu görmesi, işitmesi, uygun gördüğü yerlerde süreci molaya sokup terapisti yönlendirmesi gerekmektedir. Süpervizyonun konsültasyondan farkı öğrenmeyi bizzat yaşantıya dayandıran bir işlev olarak algılamasıdır.
 • Süpervizyon ne zaman gereklidir? Mesleğe başlarken yaşanan kimlik sorunları ile baş etmede, kurum, sistem, toplum değerleri ile kişisel ve mesleki değerlerimizi uzlaştırmada, bilgi ve deney azlığı olduğunda, bunları fark etmek ve tamamlama (kendini geliştirme) sürecinde, danışmanlarla çalışırken kendi davranış ve değerlerimizin fark ederek, etik kurallara uygun, profesyonel ve verimli çalışabilmek için gereklidir.
 • Süpervizyonun yararları: Danışanların ve danışmanların hakları korunur. Bilgi-beceri kullanırken tutum ve davranışların sonucu fark edilir. Kendini tanıma yolunda çalışılır. Çelişen değerler ve sistemler ele alınır. Etik değerler fark edilir. Danışman eksik ve yanlışlarını fark ederek düzeltme fırsatı bulur. Uygulama sorumluluğunu paylaşılır.

VERİLECEK BELGE

 • Süpervizyon saatlerini eksiksiz tamamlayan ve süpervizyonun bitimindeki değerlendirmeyi başarıyla sonuçlandıran katılımcılara Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ onaylı “Süpervizyon Katılım Belgesi” verilecektir.

SÜPERVİZYON TARİHLERİ ve SAATLERİ

 • 15 Ocak 2020 
 • 05 Şubat 2020
 • 19 Şubat 2020
 • 04 Mart 2020
 • 18 Mart 2020
 • 08 Nisan 2020
 • 22 Nisan 2020
 • 06 Mayıs 2020
 • 20 Mayıs 2020
 • 03 Haziran 2020
 • 17 Haziran 2020

Çarşamba, Saat: 19:00 - 21:00

 

SÜPERVİZYON YERİ

Çukurambar Mahallesi, 1424. Sokak No:2/16 Erdil Apt. Çankaya / Ankara
Pusula Mutlu Yaşam ve Gelişim Akademisi

ÜCRET, İNDİRİM KOŞULLARI VE TAKSİTLENDİRME

 • Kayıt ücretimiz 200 TL + KDV’dir.

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ – CİSED