Pozitif Psikoloji Eğitimi

UYGULAMALI POZİTİF PSİKOLOJİ EĞİTİMİ


Pozitif Psikoloji Eğitimi
Kayıt Formuİlk olarak 1998 yılında Amerikan Psikoloji Kongresi’nde Dr. Martin Seligman tarafından ortaya atılan ve kısa sürede tüm dünyada büyük yankı uyandıran pozitif psikoloji kavramı geçen süreç içerisinde psikolojinin en popüler yaklaşımlarından biri haline gelmiş, hatta psikoloji tarihinde yeni bir çağın açılmasına vesile olmuştur. Pozitif psikoloji, sadece sağaltım sürecine yeni bir bakış açısı getirmemiş, psikolojinin insana bakış açısında yeni bir pencere açmıştır.

Pozitif psikoloji yaklaşıma göre psikolojik danışmanlık, normal bireylerin uyum sorunlarını çözmede ve yeteneklerini geliştirmede önem arz etmektedir. Pozitif psikoloji, sadece bozulanı düzeltmekle yetinmez, en iyiye getirmek için uğraşır. Pozitif psikoloji alanındaki çalışmalarda uygulanan egzersizler, müdahaleler ve terapilerin, bireylerin güçlü yönlerini destekleyen, pozitif duyguları harekete geçiren, pozitif bir bakış açısı oluşturarak psikolojik iyi oluşu güçlendiren bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Bu müdahale ve egzersizler, bireylerin hem kendilerine hem de yaşamlarına dair farkındalık düzeylerini arttırarak, ruh sağlıklarını korumada yardımcı olmaktadır.

Pozitif psikolojik danışma, bireyin iyi oluşunu artırmayı, pozitif duygular kazanmasını, güçlü yanlarına odaklanmasını ve bireyin yaşamını daha iyi yönetip, kendisini daha iyi hissetmeye odaklanan; bunu yaparken de sadece problemi çözmeye değil, danışan için en iyinin ortaya çıkarılmasını sağlamaya çalışan bir yaklaşım olarak önümüzdeki yıllarda da geniş uygulama alanlarına ve çalışmalarına konu olarak güncelliğini devam ettirecektir. Özellikle içinden geçtiğimiz koronavirüs süreci pozitif psikolojinin kavramlarını daha çok hissetmemizi sağlayarak önemini göstermiştir.


EĞİTİMİN AMACI

Güncel bir yaklaşım olan Pozitif Psikolojinin psikolojik danışma ve psikoterapide kullanılması ve kullanılan uygulamaların paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, pozitif psikolojinin temel kavramları, pozitif psikolojik danışmanlık, psikolojik danışma sürecinde pozitif psikolojinin kullanımı ve pozitif psikolojide müdahaleler ve terapi teknikleri konuları çok yönlü ve bütüncül bakış açısıyla ele alınarak katılımcıların terapi sürecinde kullanımını sağlamaktır.


EĞİTİM İÇERİĞİ:

I.MODÜL: Teori (2 gün)

 • 1.Gün
  • Pozitif Psikolojinin tarihçesi
  • Pozitif Psikolojinin Felsefesi
  • Pozitif Psikolojiye Giriş
  • Psikolojik iyi oluş
  • Öznel iyi oluş
  • Akış
  • İnsanın anlam arayışı
  • Özsaygı-özşefkat
 • 2.Gün
  • Psikolojik Sağlamlık
  • Pozitif karakter güçleri ve değerler (İyimselik, affedicilik, bağlılık, özgecilik, yaşamda anlam, sabır)
  • Pozitif duygular (aşk, sevgi, mutluluk, umut, minnettarlık)
  • Pozitif kişilik özellikleri ve psikolojik danışma

II. MODÜL: Uygulama (Pozitif Psikolojik Danışmanlık)

 • 3.Gün
  • Bireyle psikolojik danışma sürecinde pozitif psikolojinin kullanımı
  • Grupla psikolojik danışma sürecinde pozitif psikolojinin kullanımı
  • Pozitif psikolojik danışmanlıkta müdahaleler ve terapi teknikleri
  • Seligman'nın PERMA modeli ve iyi oluş terapisi
  • Fordyce’in Mutluluk modeli
 • 4.Gün
  • Pozitif psikolojik danışmanlıkta uygulama örnekleri ve vaka analizleri
  • Pozitif psikoloji temelli psikoeğitim programları
  • Pozitif Psikolojide Öykülerin Kullanımı

III. MODÜL: Süpervizyon

 • 5. Gün: Süpervizyon
  • Tüm gün boyunca eğitimcinin vakaları üzerinden süpervizyon gerçekleştirilecektir. Katılımcıların deneyimlerinden örnekler, karşılaşılabilecek özel durumlar, değişik problemlerde pozitif psikoloji uygulamaları interaktif şekilde değerlendirilecektir
  • (Supervizyon aşaması çalışmanın en önemli aşaması olarak değerlendirilmektedir. Supervizyona katılımcıların yeni deneyimler, örnekler ve sorularla gelmeleri, eğitimde paylaşılanları içselleştirmiş olmaları beklenmektedir.)

Eğitim Süresi: 5 Gün

EĞİTMENLER

 • Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KENDİRCİ
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nü 2004 yılında bitirdi, Yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde “Eşler Arası Öfke ve Şiddet” konusunda tamamladı. Yine aynı üniversitede “Pozitif Psikoloji Temelli Mesnevi Hikâyelerine Dayalı Psikoeğitim Programının Evlilik Uyumuna Etkisinin İncelenmesi” başlığında doktora tezini tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. Çift terapisinde bütüncül bir yaklaşım benimseyerek uygulamalar yapmaktadır.

  Dr. Abdurrahman KENDİRCİ, mezuniyetinden sonra MEB’e bağlı ilk ve ortaokul kurumlarında, psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hastanelerde uzman psikolojik danışman & çocuk, ergen ve aile terapisti olarak görev yapmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun üniversite öğrencilerine yönelik “Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu” eğitimlerinde de eğitmen olarak görev almıştır. 14 yıllık meslek hayatında birçok kuruma eğitim ve seminerler vererek; yüzlerce gençle buluşmuş, aldığı lisansüstü eğitimlerine kendini geliştirecek ve yenileyecek sertifikalı eğitimleri de katarak yüzlerce saat psikolojik danışma seanslarını yürütmüştür.

  Ayrıca; 2005, 2009 ve 2010 yıllarında yerel televizyonlarda çocuk ve aile konularında programlar yaparak da anne-babaları bilgilendirmiştir. Yine çocukluğundan itibaren şiiri bir sevda olarak yaşamış “Bir Leyla Günlüğü” ve “Gündoğmadan” isimli radyo ve televizyon programlarını bir hobi olarak yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Dr. Abdurrahman KENDİRCİ psikolojik danışma ve psikoterapinin insanın varoluşuna anlam kattığına inanarak, “İnsan, insanın ilacıdır” yaklaşımıyla hareket edip bu amaçla psikoterapide çok önemli eksikliği gideren “Pozitif Psikoloji” üzerine yoğunlaşmıştır. Pozitif Psikolojik Danışmanlığı geliştirmek için 10 Ekim 2018 Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Pozitif Psikoloji Enstitüsü’nü kurmuş ve meslek hayatına da Pozitif Psikoloji Enstitüsü bünyesinde İstanbul’da devam etmektedir. Aynı Zamanda İstanbul Aydın Üniversitesi Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık Bölümünde Öğretim Üyesi Olarak da görev yapmaktadır.

EĞİTİM KAYIT

 • CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
 • www.cised.org.tr
 • 0.555.274 41 97
 • cisedweb@gmail.com

EĞİTİM VE BELGELENDİRME HAKKINDA...

Eğitim katılım belgeniz Dünya Akreditasyon ve Sertifikasyon Derneği (WACA) veya Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikasyon Kuruluşu (IACO) ve CİSED onaylı olacaktır.


Eğitime Kimler Katılabilir?

 • PSİKİYATRİ UZMANLARI ve ASİSTANLARI
 • HEKİMLER
 • RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
  • PSİKOLOGLAR
  • PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR
  • SOSYAL HİZMET UZMANLARI
  • AİLE DANIŞMANLARI
 • RUH SAĞLIĞI ALANINDAKİ SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİ
  • Ancak mezun olunca eğitim katılım belgeleri verilecektir.
* Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
** YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
*** Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunları'nın ve "ilgili meslek grubunun yasa ve tüzükleri"nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere "eğitim katılım belgesı" verilir. "CİSED EĞİTİM KATILIM BELGESİ" kursiyerlerimize "TERAPİST" veya "PSİKOTERAPİST" unvanı vermez, onlara "RUHSAL HASTALIKLARA TANI KOYMA ve TEDAVİ YAPMA HAKKI" vermez…

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.
3- Eğitim 30 kişi ve üzeri katılım durumunda açılacaktır.

"CİSED EĞİTİM KATILIM BELGESİ" kursiyerlerimize "TERAPİST" veya "PSİKOTERAPİST" unvanı vermez, onlara "RUHSAL HASTALIKLARA TANI KOYMA ve TEDAVİ YAPMA HAKKI" vermez…