Workshop: Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Workshopu


Başta Prof. Dr. Gerald R. Weeks, Albert Ellis ve Aaron Beck olmak üzere Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi kuramcılarının psikoterapotik yaklaşımlarını, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullandığımız ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelini uyguladığımız, “Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Workshopu”, aile danışmanlığı ve evlilik terapisi yapmaya yeni başlamış birçok aile danışmanı ve evlilik terapisti için “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretmek” için sizleri bekliyor. “EVLİLİK TERAPİSİ YAPMA BECERİNİZİ GELİŞTİRECEK” 20 saatlik workshopumuz yapılacaktır.

AMAÇ

  • Workshopumuzla katılımcılar Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi uygulamalarını, terapi modelinin ana hatlarını, belli teknikleri öğrenerek, evlilik terapisi yapma becerilerini geliştireceklerdir.

HEDEF

  • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi kuramını, terapi yöntemlerini ve uygulamalarının nasıl olduğunu öğrenmek.
  • Katılımcıların mesleki uzmanlıklarına göre kendi günlük çalışmalarında Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi yöntemlerinin daha uygun bir şekilde nasıl uygulanabileceğini keşfetmek.

WORKSHOP TARİHİ

  • 03-04 Mayıs 2017 / ADANA

VERİLECEK BELGE/BELGE

  • CİSED onaylı Workshop Katılım Belgesi

WORKSHOPA KİMLER KATILABİLİR?

  • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
  • Hekimler, Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
  • Kadın Doğum Uzmanları ve Asistanları
  • Üroloji Uzmanları ve Asistanları
  • Psikologlar
  • Psikolojik Danışmanlar
  • Aile Danışmanları
  • Sosyal Hizmet Uzmanları
  • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
  • Davranış Bilimleri Mezunları
  • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
  • ** Not: Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

WORKSHOP HAKKINDA

  • Şimdiki zamana odaklanan, çifte rahatsızlık veren bilişsel tahrifatlarının ve bu tahrifatları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefleyen Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi, duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri modifiye etmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Çünkü düşüncelerin gerçekçi bir şekilde yeniden değerlendirilip değiştirilmesi, duygularda ve davranışlarda düzelmelere yol açar. Düşüncelerin duyguları ve davranışları yönettiğini varsayan Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisinde daha kalıcı düzelmeler çiftin işlevsel olmayan temel inançlarının değiştirilmesine bağlıdır. Evlilik terapisinde ilişkilerin şifresi olan düşünceleri keşfetmeyi ve değiştirmeyi başarabilmek için workshop katılımcılara çok şey katacaktır.
  • Workshopun içerdiği aktiviteler:
    • Bilgilendirme
    • Grup katılımı
    • Uygulamalı çalışmalar
    • Eğitim DVD’lerinin gösterimi
  • Workshopta işlenecek başlıca konular aşağıdadır:
    • Bilişsel Terapi
    • Albert Ellis ve Aaron Beck
    • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi
    • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Süreçleri
    • Bilişsel Davranışçı Evlilik Terapisi Tedavi Teknikleri
    • İletişim Teknikleri
    • İçerikten Yönteme Geçiş
    • Çatışma Çözme

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ – CİSED