CİSED Akademi

CİSED Akademi

Sevgili meslektaşlarımız;
2000 yılında kurulan CİSED AKADEMİ, hekimlerin, ruh sağlığı profesyönellerinin ve sağlık çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemiştir ve kuruluşundan bu zamana kadar kazanılan birikim ve tecrübe katılarak nitelikli bir eğitim ve deneyim paylaşımı altyapısı oluşturmuştur ve tüm kursiyerlerinin kullanımına sunmuştur.

CİSED AKADEMİ'den tüm gereksinimlerinize göre 3 farklı cinsellik cinsel terapi ve cinsel tedaviler eğitimlerimizden birini seçebilirsiniz:

1- CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
Hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile danışmanları), fizyoterapistler, hemşireler ve ebeler katılabilir.

2- TIBBİ SEKSOLOJİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (TSCTE)
Sadece hekimler (jinekolglar, ürologlar, aile hekimleri, vb) katılabilir. Hastanelerde, tıp merkezlerinde polikliniklerde ve özel muayenehanelerde cinsel işlev bozukluklarında uygulanacak tedavi algoritmaları ve tekniker anlatılır.

3. İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (İDCTE)
Hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile danışmanları), fizyoterapistler, hemşireler ve ebeler katılabilir.

CİSED AKADEMİ; AŞKIN SEKS CİNSEL TERAPİ YAKLAŞIMI, TIBBİ SEKSOLOJİ, CİNSEL TEDAVİ, JİNESEKSOLOJİ, ÜROSEKSOLOJİ, ANDROLOJİ, AİLE HEKİMLİĞİNDE CİNSEL TEDAVİ ve entegratif yaklaşımı esas alan ve insan ruhunun derinliklerine dair farkındalığınızı arttıracak olan eğitimimiz, hem kişisel gelişiminize hem de cinsel terapi, cinsel danışmanlık, cinsel tedavi ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır.


GÜNCEL EĞİTİMLERİMİZ

7. PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (PTE)
12-13 Şubat 2022 / ONLİNE EĞİTİM

20. CİSED CİNSEL SAĞLIK SEMPOZYUMU
12–13 ŞUBAT 2022 / ÜCRETSİZ ONLİNE EĞİTİM

5. CİNSEL SAĞLIK HEMŞİRELİĞİ VE CİNSEL DANIŞMANLIK EĞİTİMİ (CİSHE)
26-27 ŞUBAT 2022 / ONLİNE EĞİTİM

5. TIBBİ SEKSOLOJİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (TSCTE)
12-13 Mart 2022 / ONLİNE EĞİTİM

6. CİSED ULUSAL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ
24-27 MART 2022 - ANTALYA
Asteria Kremlin Palace Otel

56. CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
16-17 Nisan 2022 / İSTANBUL / ÖRGÜN EĞİTİM

26. META EVLİLİK TERAPİSİ EĞİTİMİ
1-2 Ekim 2022 / HİBRİT EĞİTİM: "ONLİNE & ÖRGÜN"

55. CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
14-15 Mayıs 2022 / ANKARA / ÖRGÜN EĞİTİM

57. CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
10-11 Eylül 2022 / ANKARA / ÖRGÜN EĞİTİM

7. SÜPERVİZYON EĞİTİMİ (SE)
19-20 Kasım 2022 / ONLİNE EĞİTİM


Rakamlarla CİSED

0
0
0
0


Kamuoyuna

Bir CİNSEL TERAPİST, CİNSEL DANIŞMAN, SEKSOLOG veya CİNSEL TEDAVİ UZMANI adayı için GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele sadece BELGE değil, devamlılığı olan bir KALİTE'dir. Multidisipliner bir yaklaşımı savunan, uluslararası cinsel sağlık kuruluşlarına üyeliği bulunan ve Türkiye'nin en örgütlü cinsel sağlık derneği olan CİSED; şimdiye kadar 2 adet "Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi", 6 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi" ve 20 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Sempozyumu" düzenlemiştir, 22 yıldır kapsamlı ve uygulamaya yönelik "Cinsellik Cinsel Terapi ve Cinsel Tedaviler Eğitimi", "İleri DüzeyCinselTerapiEğitimi", "Tıbbı Seksoloji ve Cinsel Tedaviler Eğitimi" "Evlilik Terapisi Eğitimi" ve "Psikoterapi Eğitimleri" vermektedir ve cinsel terapi, evlilik terapisi, psikoterapi eğitimlerini destekleyen ve bütünleyen formülasyon ve süpervizyon eğitimleride düzenlemektedir. Ülkemizde cinsel sağlık, evlilik ve ilişkiler, psikoterapi alanında hizmet veren uzmanlarının neredeyse yüzde 70'i CİSED’ten eğitim almıştır. Bu BAŞARI asla tesadüf değildir!

Bir aile olmayı başaramayan kurumlar kaybetmeye mahkumdurlar. O. Wilde'ın dediği gibi, "Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsiniz, bu kolaydır ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir." Başarının bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğuna inanan "CİSED AİLESİ", bu karaktere sahip, onurlu ve erdemli insanlardan oluşuyor.

Einstein'ın dediği gibi “TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir.” Bir kurumu taklit etmek, onu övmenin en samimi şeklidir. Değerli halkımıza ve ruh sağlığı profesyönellerine yönelik hizmetlerimiz bazı kişi ve kurumlar tarafından takdir edilmese bile, taklit edildi ve taklitlerimiz "CİSED AİLESİ" olarak bizi yaşatıyor, başarılı kılıyor, daha çok çalışmamıza ve üretmemize vesile oluyor. Ülkemizde cinsel sağlık alanında hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarının büyük bir bölümü, cinsel danışmanlık ve cinsel terapi uygulamaları yapma becerisi kazandıran ve interaktif olmasıyla fark yaratan CİSED EĞİTİMLERİ'ni aldı.

Nietzsche'in 'Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuzu o'dur.' sözünü doğrulayacak şekilde "bilimsellik, yetkinlik, etik ve ahlak şövalyeliği" yapmıyoruz. Lafta değil eylemde etik olmayı önemsiyoruz, tüm ruh sağlığı profesyönellerine ve hekimlere saygıda kusur etmiyoruz ve multi-disipliner bir anlayışla birlik ve beraberlik içinde çalışma ilkesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz.

Bilindiği gibi psikologların ve diğer ruh sağlığı çalışanlarının mesleklerini icra etmelerine engel olunmaya çalışılan zor ve karanlık günlerde tüm meslek örgütleri sessiz kalırken biz "CİSED AİLESİ" olarak sesimizi yükselttik ve özgürlüklerden yana olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Disiplinler arası çatışmayı körüklemekle, birilerini asılsız iftiralarla şikayet etmekle, çalışma alanlarını engellemeye çalışmakla değil, tüm enerjimizle ülkemize, cinsel tedavi uzmanlarına, değerli halkımıza, medyamıza ve cinsel sağlık bilimine hizmet etmekle meşgulüz. Haksızlıklara verilecek en güzel yanıtın "başarı" olacağına, devamlılığı olan bir başarının hased ve kıskançlıkla dolu olan herkesi üzeceğine inanıyoruz. Herhangi bir kişiye veya kuruma kırgın ve kızgın değiliz, kavgalı da değiliz. Mevlana ve Yunus Emre gibi herkese kapımız ve dost elimiz açık, kavga yerine uzlaşma ve hoşgörüden yanayız. 

Bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklılıklarının, temel insan hakları arasında yer aldığını ve korunması gerektiğini, bu konudaki her türlü şiddet, taciz, ayrımcılık, dışlama, damgalamanın insan hakları ihlali olduğunu savunuyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla...

CİSED Yönetim Kurulu
www.cised.org.tr
0555 274 41 97


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. 

CİSED eğitimleri Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir...