CİSED Akademi

CİSED Akademi

Bir TERAPİST adayı için GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele sadece BELGE değil, devamlılığı olan bir KALİTE'dir. Multidisipliner bir yaklaşımı savunan, uluslararası cinsel sağlık kuruluşlarına üyeliği bulunan ve Türkiye'nin en örgütlü cinsel sağlık derneği olan CİSED; şimdiye kadar 2 adet "Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi", 3 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi" ve 12 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Sempozyumu" düzenlemiştir, 18 yıldır kapsamlı ve uygulamaya yönelik "Cinsel Terapi Eğitimi", "Evlilik Terapisi Eğitimi" ve "Psikoterapi Eğitimi" vermektedir ve cinsel terapi, evlilik terapisi, psikoterapi eğitimlerini destekleyen ve bütünleyen formulasyon eğitimleride düzenlemektedir. Ülkemizde cinsel sağlık, psikoterapi alanında hizmet veren cinsel tedavi ve psikoterapi uzmanlarının neredeyse yüzde 70'i CİSED’ten eğitim almıştır. Bu BAŞARI asla tesadüf değildir!


Rakamlarla CİSED

0
0
0
0


Kamuoyuna

Bir aile olmayı başaramayan kurumlar kaybetmeye mahkumdurlar. O. Wilde'ın dediği gibi, "Dostun üzüntüsüne acı duyabilirsiniz, bu kolaydır ama dostun başarısına sempati duyabilmek, sağlam bir karakter gerektirir." Başarının bir varış noktası değil, bir yolculuk olduğuna inanan "CİSED AİLESİ", bu karaktere sahip, onurlu ve erdemli insanlardan oluşuyor.

Einstein'ın dediği gibi “TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir.” Bir kurumu taklit etmek, onu övmenin en samimi şeklidir. Değerli halkımıza ve ruh sağlığı profesyönellerine yönelik hizmetlerimiz bazı kişi ve kurumlar tarafından takdir edilmese bile, taklit edildi ve taklitlerimiz "CİSED AİLESİ" olarak bizi yaşatıyor, başarılı kılıyor, daha çok çalışmamıza ve üretmemize vesile oluyor. Ülkemizde cinsel sağlık alanında hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarının büyük bir bölümü, cinsel danışmanlık ve cinsel terapi uygulamaları yapma becerisi kazandıran ve interaktif olmasıyla fark yaratan CİSED EĞİTİMLERİ'ni aldı. Şimdiye kadar 12. Cinsel Sağlık Sempozyumu, 1. Ulusal ve 2. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceğiz. 

Nietzsche'in ''Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuzu o'dur.'' sözünü doğrulayacak şekilde "bilimsellik, yetkinlik, etik ve ahlak şövalyeliği" yapmıyoruz. Lafta değil eylemde etik olmayı önemsiyoruz, tüm ruh sağlığı profesyönellerine ve hekimlere saygıda kusur etmiyoruz ve multi-disipliner bir anlayışla birlik ve beraberlik içinde çalışma ilkesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz.

Bilindiği gibi psikologların ve diğer ruh sağlığı çalışanlarının mesleklerini icra etmelerine engel olunmaya çalışılan zor ve karanlık günlerde tüm meslek örgütleri sessiz kalırken biz "CİSED AİLESİ" olarak sesimizi yükselttik ve özgürlüklerden yana olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Disiplinler arası çatışmayı körüklemekle, birilerini asılsız iftiralarla şikayet etmekle, çalışma alanlarını engellemeye çalışmakla değil, tüm enerjimizle ülkemize, cinsel tedavi uzmanlarına, değerli halkımıza, medyamıza ve cinsel sağlık bilimine hizmet etmekle meşgulüz. Haksızlıklara verilecek en güzel yanıtın "başarı" olacağına, devamlılığı olan bir başarının hased ve kıskançlıkla dolu olan herkesi üzeceğine inanıyoruz. Herhangi bir kişiye veya kuruma kırgın ve kızgın değiliz, kavgalı da değiliz. Mevlana ve Yunus Emre gibi herkese kapımız ve dost elimiz açık, kavga yerine uzlaşma ve hoşgörüden yanayız. 

Bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklılıklarının, temel insan hakları arasında yer aldığını ve korunması gerektiğini, bu konudaki her türlü şiddet, taciz, ayrımcılık, dışlama, damgalamanın insan hakları ihlali olduğunu savunuyoruz.

Ülkemizdeki tüm ruh sağlığı profesyönellerini, hekimleri, cinsel sağlık ve ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarını, "Dünya ısınıyor biz neden soğuyoruz?" sorusuna yanıt aradığımız, CİSED 2. ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ'ne davet ediyoruz ve onları CİSED MİSAFİRPERVERLİĞİ ile ağırlayacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla...

CİSED Yönetim Kurulu

Güncel Eğitimlerimiz (CİSED 2018-2019 Akademi Eğitim Takvimi)

VAJİNİSMUS VE DİSPARONİ WORKSHOPU
RÜYALARLA PSİKOTERAPİ VE RÜYA ANALİZİ EĞİTİMİ (RÜPE)
ERKEK CİNSELLİĞİ VE ERKEK CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ
ÜCRETSİZ WEBİNARLAR
7. ONLİNE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ (PTE)
ONLİNE TEMEL BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ (BDT) EĞİTİMİ
CİSED 6. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi
54-55. Cinsel Terapi Eğitimi
Sosyal Sorumluluk Projesi: #BirSesBinSestir


ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. 

CİSED eğitimleri Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir...