Workshop: Sistemik Evlilik Terapisi Workshopu


Başta Prof. Dr. Gerald R. Weeks olmak üzere Sistemik Evlilik Terapisi kuramcılarının psikoterapotik yaklaşımlarını, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullandığımız ve "duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim" modelini uyguladığımız, "Sistemik Evlilik Terapisi Workshopu", aile danışmanlığı ve evlilik terapisi yapmaya yeni başlamış birçok aile danışmanı ve evlilik terapisti için "oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretmek" için sizleri bekliyor. "EVLİLİK TERAPİSİ YAPMA BECERİNİZİ GELİŞTİRECEK" 20 saatlik workshopumuz İSTANBUL'da yapılacaktır.

EĞİTİM TARİHLERİ

 • 29-30 Aralık 2019 - İSTANBUL

AMAÇ

 • Bu eğitimle katılımcılar Sistemik Evlilik Terapisi kuramını, terapi modelinin ana hatlarını, belli teknikleri öğrenerek, terapi yapma becerilerini geliştireceklerdir.

HEDEF

 • Sistemik Evlilik Terapisi kuramını, terapi yöntemlerini ve uygulamalarının nasıl olduğunu öğrenmek.
 • Katılımcıların mesleki uzmanlıklarına göre kendi günlük çalışmalarında Sistemik Evlilik Terapisi yöntemlerinin daha uygun bir şekilde nasıl uygulanabileceğini keşfetmek.

KONULAR

 • Sistemik Evlilik Terapisi'ne genel bir bakış
 • Sistemik Evlilik Terapisi
 • Dengeli müdahale
 • Sistemik müdahale
 • Bireysel evlilik terapisi ve sistemik müdahale

YER

 • Taksim Gönen Hotel - İSTANBUL

VERİLECEK BELGE / BELGE

 • Sistemik Evlilik Terapisi Workshopu Katılım Belgesi

WORKSHOPA KİMLER KATILABİLİR?

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Kadın Doğum Uzmanları ve Asistanları
 • Üroloji Uzmanları ve Asistanları
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Aile Danışmanları
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

WORKSHOP HAKKINDA

 • Sistemik yaklaşım adını aileyi ve evliliği bir sistem olarak görmesinden alır. Aile ve evlilik bir sistem olarak kendine özgü özellikler ve davranış biçimlerine sahip bir bütünlük arz eder. Sistem birbiri ile bağlantılı parçalardan oluşur ve hiçbir parça diğer parçalardan bağımsız değildir. Ailede ve evliliklerde de durum böyledir. Aileyi ve evliliği oluşturan her bir birey diğerlerinden bağımsız düşünülemez ve bir bireyin yaşadıkları veya sorunları diğerleriyle bağlantılıdır. Sistemde bir parça sistemin diğer parçalarını etkileme ve diğerlerinden etkilenme potansiyeline sahiptir. Yani her bir aile üyesi birbirini etkilemekte ve etkilenmektedir. Sistemik yaklaşım sadece aileye yönelik bir yaklaşım değildir, evlilik terapisi ve bireysel terapide de kullanılabilir. Burada temel mantık tek bir kişiye bile danışma veya terapi uygulanıyor olsa da birey orada içinde bulunduğu tüm sistemlerle (ailesi, inançları, kişilik özellikleri gibi) birlikte bulunur.
 • Her ailede ve evlilikte bir sistem olarak kurallar bulunur. Örneğin "Bu ailede duygular üzerinde konuşulmaz" veya "Bu ailede ya aktif ve güçlü olursun yada zayıf ve pasif olunur" gibi. Bu kurallar bazen açık bazen de gizlidir. Aile ve evlilikteki ilişkileri bu kurallar belirlerler. Kurallar ne kadar sınırlayıcı ve zorlayıcı ise aile üyeleri ve eşler o kadar karmaşık yollara saparlar. Gereksinimleri karşılanmayan veya ifadesine izin verilmeyen aile üyeleri gereksinimlerini karşılamak için başka yollar seçebilirler. Ailede ve evlilikte bir sistem olduğu için yapılan her davranış bir şekilde bütün aile üyelerini şu şekilde veya bu şekilde etkiler. Sistemik Evlilik Terapisi temelde bu anlayışla psikoterapi veya danışma sürecini ele alır.

 

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ – CİSED

 • www.cised.org.tr
 • cised@cised.org.tr
 • 0(312) 212 66 26
 • 0(555) 274 41 97