Ruhsal BilgilendirmeHASTALARIMIZ İÇİN OKUMA ve TERAPİ ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTLARI

Sevgili dostlarım;

Cinsel terapi sırasında, benimle aynı dili konuşabilmeniz ve benim kullandığım kavramların ne anlama geldiğini öğrenmeniz aramızdaki iletişimin doğru ve sağlıklı olabilmesi için şarttır. Bu düşünceden yola çıkarak sizlerin anlayabileceği bir üslupta bu notları hazırladım.

Terapilerde benim yaklaşımım klinik ve akademik çeşitli teorilerin bütüncül bir entegrasyonu ve açıklanmasıdır. Hastalarımın kendileri olabilmeleri için bir rehber, bir yol haritası olurum. Bunu yaparkenhastalarımın duygularını, durumunu, pozisyonunu, geçmişini, aşklarını, beklentilerini, uğraşlarını ve engellenmelerini anlamaya çalışırım. Çünkü hastalarım genellikle utanç ve suçluluk duygularıyla dolu olarak bana başvurular. Hayatlarını ve ilişkilerini berbat ettiklerini düşündükleri için utanır, kendilerine ve diğerlerine verdikleri sözü yaşatamadıkları, kendilerini ve partnerlerini hayal kırıklığına uğrattıkları çin suçluluk duyarlar. Bu nedenle ilk işim; hastalarımı ne oldukları ve nerede bulunduklarına bakmaksızın kabul edeceğimi ileterek utanç ve suçluluk duygularını azaltmak ve ardından da hedefleri saptamak ve gündemi oluşturmak olur. Her insan sevilmek, saygı görmek, kabül görmek ve partneri tarafından duygusal anlamda beslenmek ister. Ben hastalarımla işin içinde olduğumu hissettirerek ittifak kurarım, bilgelikle, anlayışla ve akılla onların duygularına nazik ama sağlam, belirten ama zorlayıcı olmayan bir şekilde basarım. İyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir abi, iyi bir kardeş olmaya çalışırım. Kendilerini rahat ve güvende hisstmelerini sağlarım. Benimle aynı dili konuşabilmeleri için önce bilgilendiririm. Sonra bu bilgileri hayatlarında ve yaşadıklarını düşündükleri sorunlarında görmelerini isterim. Daha sonra rehberliğimde kazandıkları yeni teknikler ve yaklaşımlarla kendilerinde uygulamalarını ve kendilerini tedavi etmelerini sağlarım. Yani tarzım; okyanusu bir küp şekerle tatlandırmayı denemek dahi olsa, umut duygusunu sürdürerek; bilme, görme ve uygulma şeklinde özetlenebilir.

BİLİŞSEL TERAPİ

Bilişsel tedavi Aaron Beck tarafından ortaya konulmuştur. Bu tedavi, kişilerin duygu ve davranışlarının kendi oluşturdukları dünya ve yaşantı ile büyük ölçüde belirlenmesi kuramına dayanır. Bir kişinin oluşturduğu dünya, bilişlerle (bilinçlenen sözel veya tasarımsal fikirler) ve olasılıklarla (önceki yaşantılardan ortaya çıkan şemalar) yapılaşır. Beck'e göre, bir kişi bütün yaşantısında kendisini yeterli buluyorsa, bu düşüncesi "her şeyi mükemmel yapmadıkça başarısızım" şeması ile egemenleşir. Bundan dolayı o kişi, kişisel olarak yeterli olup olmadığını anlamadan koşullara yeterlilik düşüncesiyle cevap verecektir. Bilişsel terapi hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen linke tıklayınız.

BİLGİ İŞLEMEDE SİSTEMATİK HATALAR

Bilgi işlemede yapılan sistematik hatalar hastanın kendini, çevresini ve geleceğini olumsuz olarak algılamasını pekiştirir. Bozuk duygu ve davranışları değiştirmenin en direkt yolu, hatalı ve yanlış kodlanmış bilişleri tespit etmektir. Hasta hatalı düşüncelerini ve ben imgelerini düzelterek psikolojik acısını azaltabilir. Bu hatalar hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen linke tıklayınız.