Workshop: Geştalt Terapi Workshopu


"CİNSEL TERAPİ ve EVLİLİK TERAPİSİ için BÜTÜNLEŞTİRİCİ bir yaklaşım..."

"Kendi ölüm acımıza katlanabilmemiz  ve yeniden doğmamız kolay değildir" demiştir Fritz Perls... Anlamlandırılabildiği kadar anlamlandırılmış bütün olarak tarif edilen "GEŞTALT" kelime anlamıyla biçim, örüntü, tamamlama, bütün, bütünleştirme manasına gelir ve herkesin kendine özgü olarak bütünü algılaması ve bu algılamasının onun için olan anlamını ifade eder. Aynı kelime psikoterapi alanında kullanıldığında, kişinin bütünleşmesini, yaşamının bitmemiş, bir sonucu ulaşamamış yönlerini anlamlı bir biçimde oluşturup tamamlamasını tavsiye eder. Bu nedenle gestalt, cinsel terapi, evlilik terapisi ve bireysel psikoterapi süreçlerinde yerinde ve zamanında uygulandığında, terapi sürecine anlamlı etkileri olabilen bir yaklaşımdır. FARKINDALIK, BİLİNÇ, BÜTÜNLEŞMEK, TEMAS, RUHSAL PARÇALAR, YARIM KALMIŞ İŞLER, İHTİYAÇLAR gibi kavramlara odaklanan ve danışanlarınızın hem kendi ihtiyaçlarına hem sizinle olan ilişkilerine hem de çevrelerinin onlara sunduklarına ilişkin farkındalıklarını arttırmak için 20 saatlik GEŞTALT TERAPİ WORKSHOP'u sizi bekliyor. Psikoterapi yapan ve yapmaya yeni başlamış veya psikoterapi bilim ve sanatı öğrenmek isteyen tüm ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimlik yapma sanatını geliştirmek isteyen hekimler için oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen geştalt psikoterapotik beceri tekniklerini öğreten ve holistik (bütüncül) düşünceyi savunan workshopumuzun tarihi 06-07 Mayıs 2017 - ANKARA'dır.

WORKSHOP KAYIT

 • 0(312) 212 66 26
 • 0(555) 274 41 97

Workshopa Kimler Katılabilir?

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Kadın Doğum Uzmanları ve Asistanları
 • Üroloji Uzmanları ve Asistanları
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Aile Danışmanları
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • Davranış Bilimleri Mezunları
 • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Ayrıca YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

Workshop Saatleri

Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00–18.00

Verilecek Belge/Belge

CİSED Onaylı Workshop Katılım Belgesi

Kayıt-Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya belgelerinin önlü arkalı fotokopileri

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ – CİSED

GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele "BELGE" değil, devamlılığı olan bir "KALİTE"...
0.542.519 47 64
www.cised.org.tr