Prof.Dr. Mehmet Cengiz Güleç ''Yaşam Krizleri İle Başetmede Felesefe Ve Terapiler Bize Ne Vaat Ediyor Eğitimi''


YAŞAM KRİZLERİ İLE BAŞETMEDE FELSEFE VE TERAPİLER BİZE NE VAAT EDİYOR?

Eğitim İçeriği:

Bu eğitim dizisi ile yaşam felsefesinin ustalarından ve filozof- terapistlerin öğretilerinden yola çıkarak;

“hayatın anlamı,

özgür irade,

yaşam hedeflerimiz ve ideallerimiz

çaresizlik ve yalnızlıkla baş etme,

ölüm kaygılarımızla yüzleşme,

değerlerimizi yeniden değerlendirme”

gibi sorularla uğraşmaya ne dersiniz?

Modern hayatın getirdiği yaşam krizleri ile baş etmede değişik türden psikoterapilerin ve psikiyatrik müdahalelerin yararlı olduğu bilinmektedir. Özellikle psikoanalitik terapilerin ve günümüzde hayli yaygın uygulama alanı bulan bilişsel- davranışçı terapilerin başarısı güvenilir araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Günlük hayat kalitemizi bozan, üretkenlik ve verimliliğimizi düşüren çeşitli kaygılar, takıntılar ve çöküntülerle baş etmemizde psikofarmakolojik ajanlar (psikiyatrik ilaçlar) yardımcı olmakta ancak bu tür tedavilerin yarattığı istenmeyen yan etkiler ve düzelme durumunun geçici olması nedeni ile çoğu kişi tarafından kabul görmemektedir.

Psikoterapiler, özellikle ilişki sorunlarının ve yaşam krizlerinin üstesinden gelebilmek için danışanlara yeterli bir psikolojik iç görü sağlamakta, yeni çözüm stratejilerini geliştirmede rehberlik işlevi görmektedir. Ancak, ruha şifa sunabilecek tek seçenek terapiler değildir. Çağların bilgeliğinden yararlanmak da mümkündür. Hayata dair temel sorunlarla ciddi bir şekilde uğraşmış filozofların tefekkürlerinden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu kabul eden düşünürler de vardır. Yaşam bilgeliği anlamında pratik felsefenin bize neler katabileceğini anlamak için akademik felsefe eğitimi yapmamız gerekmez.

Seçilmiş filozofların düşüncelerini, görüşlerini ve sorunları irdeleme yöntemlerini kavramak için kuşkusuz asgari bir entelektüel ilgi ve çaba gereklidir. Felsefenin bize vaat ettiği şey; hayata dokunan, iyi hayatın nasıl mümkün olabileceğine değinen, bizi sürekli sevinçte kalmaktan alıkoyan dünya görüşlerimize sinmiş ön kabullerin ve sorgulanmamış varsayımların irdelenmesi ile daha özgür ve kutlu bir hayatı sürdürebilmemizde rehber olmasıdır.

Kimlere Yönelik:

İlgi duyan herkese açıktır. 

Tarih:

  • İSTANBUL: 23 Mart, 27 Nisan, 25 Mayıs, 22 Haziran 2018

Saat:

  • İSTANBUL: 15.00- 18.00 Toplam 15 Saat

Adres:

  • İSTANBUL: Madalyon Psikiyatri Merkezi/Levent/İstanbulviagraviagra eczane