Prof.Dr. Mehmet Cengiz Gle ''Yaam Krizleri le Baetmede Felesefe Ve Terapiler Bize Ne Vaat Ediyor Eitimi''


YAAM KRZLER LE BAETMEDE FELSEFE VE TERAPLER BZE NE VAAT EDYOR?

Eitim çerii:

Bu eitim dizisi ile yaam felsefesinin ustalarndan ve filozof- terapistlerin öretilerinden yola çkarak;

“hayatn anlam,

özgür irade,

yaam hedeflerimiz ve ideallerimiz

çaresizlik ve yalnzlkla ba etme,

ölüm kayglarmzla yüzleme,

deerlerimizi yeniden deerlendirme”

gibi sorularla uramaya ne dersiniz?

Modern hayatn getirdii yaam krizleri ile ba etmede deiik türden psikoterapilerin ve psikiyatrik müdahalelerin yararl olduu bilinmektedir. Özellikle psikoanalitik terapilerin ve günümüzde hayli yaygn uygulama alan bulan bilisel- davranç terapilerin baars güvenilir aratrmalar tarafndan kantlanmtr. Günlük hayat kalitemizi bozan, üretkenlik ve verimliliimizi düüren çeitli kayglar, takntlar ve çöküntülerle ba etmemizde psikofarmakolojik ajanlar (psikiyatrik ilaçlar) yardmc olmakta ancak bu tür tedavilerin yaratt istenmeyen yan etkiler ve düzelme durumunun geçici olmas nedeni ile çou kii tarafndan kabul görmemektedir.

Psikoterapiler, özellikle iliki sorunlarnn ve yaam krizlerinin üstesinden gelebilmek için dananlara yeterli bir psikolojik iç görü salamakta, yeni çözüm stratejilerini gelitirmede rehberlik ilevi görmektedir. Ancak, ruha ifa sunabilecek tek seçenek terapiler deildir. Çalarn bilgeliinden yararlanmak da mümkündür. Hayata dair temel sorunlarla ciddi bir ekilde uram filozoflarn tefekkürlerinden örenebileceimiz çok ey olduunu kabul eden düünürler de vardr. Yaam bilgelii anlamnda pratik felsefenin bize neler katabileceini anlamak için akademik felsefe eitimi yapmamz gerekmez.

Seçilmi filozoflarn düüncelerini, görülerini ve sorunlar irdeleme yöntemlerini kavramak için kukusuz asgari bir entelektüel ilgi ve çaba gereklidir. Felsefenin bize vaat ettii ey; hayata dokunan, iyi hayatn nasl mümkün olabileceine deinen, bizi sürekli sevinçte kalmaktan alkoyan dünya görülerimize sinmi ön kabullerin ve sorgulanmam varsaymlarn irdelenmesi ile daha özgür ve kutlu bir hayat sürdürebilmemizde rehber olmasdr.

Kimlere Yönelik:

lgi duyan herkese açktr. 

Tarih:

  • STANBUL: 23 Mart, 27 Nisan, 25 Mays, 22 Haziran 2018

Saat:

  • STANBUL: 15.00- 18.00 Toplam 15 Saat

Adres:

  • STANBUL: Madalyon Psikiyatri Merkezi/Levent/stanbul