Workshop ve Seminerler


Kitaplarla örenilemeyen bilgilerin uygulanmas ve vaka üzerinde anlatlmas anlamnda workshop; grubun etkin katlmna dayal bir çalmadr, hedef bireysel geliim ve farkndalktr. Terapiyle ilgili duygusal engellerin, saplantlarn ve korkularn ortadan kaldrlarak, terapistin içinde uyumakta olan potansiyelin aça çkarlmas olarak alglanmas gereken workshoplar;fazlalklarndan arnan terapistin özüne dönmesi ve kendisi olmasn da amaçlar.

Workshop olarak adlandrlan örenme modeli, terapistlerin örenme aktivitesine daha fazla katlmn ve karlkl etkileimi amaçlamaktadr. Etkileim; tartma ve fikir alverileri eklinde olabilecei gibi bir uygulama için gerekli olan araç ve gereçleri içeren, bir eitim ortamnda belirli bir konu ile ilgili bilgi, beceri ve prensiplerin uygulanmas eklinde de olabilmektedir. Workshop ile terapistler önce kendilerinin daha sonra dierlerinin geliimlerine katkda bulunma ve birbirlerini anlama imkan bulmaktadrlar.

Aktif Workshoplar


WORKSHOP

 

SEMNERLER

  • Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN le Dinamik Psikoterapi Semineri (Tamamland)
  • Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN le Psikanalitik Psikoterapi Semineri (Tamamland)
  • Prof. Dr. Gerald R. WEEKS le Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisi Entegrasyonu (Tamamland)
  • Prof. Dr. Gerald R. WEEKS le leri Düzey Evlilik Terapisi ve Cinsel Terapi Semineri (1–2 Haziran 2013 - ANKARA) (Tamamland)
  • Prof. Dr. VAMIK D. VOLKAN Semineri (21-22 Eylül 2013 - ANKARA) (Kaytlar devam ediyor)