Çocuk ve Ergen Psikoterapisi Eğitimi


 • Proje Koordianatörü: Dr.Obengül EJDER

Eğitmenler:

 • Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ
  Psikiyatri Uzmanı / Psikoterapist
 • Prof.Dr. Orhan DERMAN
  Çocuk ve Ergen Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı / Uzman Sosyolog
 • Prof.Dr. Elvan İŞERİ
  Çocuk ve Ergen Psikiyatristi
 • Dr. Obengül EJDER
  Aile Terapisti/Psikoterapist
 • Uzm.Psk. Esin Gökçe SARIPINAR
  Klinik Psikolog

Eğitimin İçeriği:

 • 1. MODÜL : Ruhsal Gelişim Evreleri
 • 2. MODÜL: Psikoterapi süreçleri
 • 3. MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi
 • 4. MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi
 • 5. MODÜL: Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi
 • 6. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismar
 • 7. MODÜL: Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler
 • 8. MODÜL : Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler
 • 9. MODÜL: Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • 10. MODÜL: Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • 11 - 16. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon

1.Modül ( 2 tam gün )

Fiziksel ve Ruhsal Gelişim Evreleri

 • Çocuklarda Sağlıklı Fiziksel Gelişim Evreleri
 • Çocuklarda Sağlıklı Ruhsal Gelişim Evreleri 
 • Ruhsal gelişim evreleri
 • İnsan zihni nasıl çalışır?
 • Oral Evre
 • Anal Evre
 • İlk Genital Evre
 • Gizlilik Evresi
 • Ergenlik ve İkinci Genital Evre
 • Gelişim Teorileri
 • Bilişsel Gelişim – PİAGET
 • Ahlak Gelişimi – KOHLBERG
 • Psikoseksüel Gelişim –FREUD
 • İnsan Kişiliğinin Üç temel Birimi: ID, EGO, SUPEREGO
 • Ruhsal aygıt ve Savunma düzenekleri

2.Modül ( 2 tam gün)

Psikoterapi süreçleri

 • Psikoterapi Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Farkı Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Danışanlarla İlk İlişkinin Kurulması ve İletişim
 • İlk Görüşmenin Yapılandırılması
 • Danışanın Sorunlarını Değerlendirme
 • Tanı koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum” sorusuna yanıt verme
 • Psikoterapide amaç ve strateji oluşturma
 • Çocuk ve Ergen danışanlarla terapötik işbirliği sağlama
 • Etik kurallar ve nasıl uygulanacağını öğrenme

3. ve 4. Modül ( 4 tam gün)

Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların tanı ve tedavisi

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Otistik bozukluk
 • Rett bozukluk
 • Asperger Sendromu
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Yıkıcı Davranım Bozuklukları
 • Davranım Bozuklukları
 • Karşı Olma- Karşı Gelme
 • Yıkıcı davranış bozukluğu
 • Kaygı Bozuklukları
 • Parmak Emme, Tırnak Yeme
 • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Başarı Kaygısı, Sınav Kaygısı
 • İletişim Bozukluğu
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Enüresis
 • Encopresis
 • Diğer bozukluklar
 • Bağlanma Bozukluğu
 • Özgüven Eksikliği
 • Yalan söyleme
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Öğrenme bozuklukları
 • Sözel anlatım bozukluğu
 • Konuşma Gecikmesi
 • Disleksi ( okuma yazma bozuklukları )
 • Distimik bozukluk
 • Okul sorunları
 • Konversiyon ve Somataform Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuklarda Depresyon
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Bebeklik Anoreksisi
 • Pika
 • Geviş Getirme Bozukluğu
 • Obezite

5.Modül ( 2 tam gün)

Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozuklukların Tanı ve Tedavisi

 • Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklardaki Semptomların Saptanması ve Tedavi
 • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davranış Sorunları
 • Akran Zorbalığı / Okuldan Kaçma / Küfür
 • Ergenlik Dönemi Bağımlılıklar
 • Madde Bağımlılığı
 • Sigara Bağımlılığı
 • Bilgisayar/İnternet/Telefon Bağımlılığı
 • Ergenlerde Görülen Psikosomatik Hastalıklar
 • Ergenlik Döneminde Depresyon ve İntiharın Önlenmesi
 • Ergenlerde Görülen Yeme Bozuklukları
 • Anoreksiya, Bulmia, Aşırı Yemek Yeme (Bing Eating)

6.MODÜL ( 2 tam gün )

Çocuklarda ve Ergenlerde Sağlıklı Cinsel Gelişim, İhmal ve İstismarın Önlenmesi

 • Cinsellik Nedir? Cinsiyet nedir?
 • Cinsel Kimlik Oluşumu ve Cinsel Kimlik Kazanımını Etkileyen Faktörler
 • Ergenlikte Cinsellik ve Vücut Değişimleri
 • Büyüme ve Beden Değişikliklerinin Davranış ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri
 • Anne Babaların Cinsel Gelişim Dönemindeki Tutumları
 • Çocuk İstismarı ve İhmali: Tanımlar ve Göstergeler
 • Duygusal İstismar,Fiziksel İstismar,Cinsel İstismar,
 • Aile ve Çocuk Hukuku

7. ve 8. Modül ( 2 tam gün)

Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

 • Psikoanalitik Terapi yaklaşımı
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Teorik Temel Bilgi ve Teknikler
 • Oyun Terapisi ve Çeşitleri
 • Çocuk merkezli oyun terapisi ( Deneyimsel Oyun Terapisi)
 • Aile merkezli oyun terapisi (Filial Terapi)
 • Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı (ÇOT)
 • Aile Terapisi
 • Aile Yaşam Döngüsü
 • Aile Modelleri
 • Aile içi İletişim Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
 • Boşanma öncesi ve sonrası dengeler
 • İkinci evlilikler ve yeni aileye uyum
 • Evlat edinme

9. ve 10. Modül ( 2 tam gün )

Psikoterapi uygulamasında kullanılan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler

Gelişim Testleri

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri:
 • Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (4-6yaş)

Dikkat Algı Testleri

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi 
 • A.T Tematik Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi :
 • Zeka Testleri
 • GoodEnough – Harris Bir İnsan Çiz Testi :
 • Wisc-r Zeka Testi

Kişilik Testleri

 • Rorschach Testi:
 • LouisaDussPsikanalitik Hikâyeler Testi
 • Draw A Person - Bir İnsan Çiz – Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi

Eğitim Süresi:

Toplam 16  Ay - 10 Ay Teorik ( Ayda 1 hafta sonu / 2 gün ) + 6 Ay Uygulamalı Süpervizyon

Eğitim Tarihleri

ANKARA

 • 1. Modül: 25-26 Kasım 2017
 • 2. Modül: 09-10 Aralık 2017
 • 3. Modül: 13-14 Ocak 2018
 • 4. Modül: 10-11 Şubat 2018
 • 5. Modül: 10-11 Mart 2018
 • 6. Modül: 14-15 Nisan 2018
 • 7. Modül: 12-13 Mayıs 2018
 • 8. Modül: 09-10 Haziran 2018
 • 9. Modül: 14-15 Temmuz 2018
 • 10. Modül: 11-12 Ağustos 2018
 • +6 Ay Uygulamalı Süpervizyon: Eylül 2018 - Şubat 2019

İSTANBUL

 • 1. Modül: 26-27 Mayıs 2018
 • 2. Modül: 23-24 Haziran 2018
 • 3. Modül: 28-29 Temmuz 2018
 • 4. Modül: 01-02 Eylül 2018
 • 5. Modül: 27-28 Ekim 2018
 • 6. Modül: 24-25 Kasım 2018
 • 7. Modül: 15-16 Aralık 2018
 • 8. Modül: 26-27 Ocak 2019
 • 9. Modül: 23-24 Şubat 2019
 • 10. Modül: 23-24 Mart 2019
 • +6 Ay Uygulamalı Süpervizyon: Nisan 2019 - Eylül 2019

Katılım, Kontanjan ve Kayıt KoşullarI

Kimler Katılabilir:

 • Psikiyatri Uzmanları ve Asistanları
 • Tıp Doktorları 
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenler
 • Aile Danışmanları
 • Anaokulu Öğretmenleri
 • Okul Öncesi Öğretmenleri
 • Özel Eğitim Uzmanları
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları
 • Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ve Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 •  Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 •  ** YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
 •  *** Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunları'nın ve "ilgili meslek grubunun yasa vetüzükleri"nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere "eğitim katılım sertifikası" verilir. 

Sertifikasyon

 • Eğitimi tamamlayan kursiyerlere CİSED ONAYLI 320 SAATLİK ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASIverilecektir.
 • Ayrıca eğitim modüllerini workshop şeklinde alan kursiyerlere, katıldığı modüller için "20 SAATLİK WORKSHOP KATILIM SERTİFİKASI" verilecektir.
 • Eğitimi bitiren kişilere de CİSED tarafından verilen danışan veya hasta yönlendirilecektir.

Eğitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

Kayıt - Kabul Sırasında İstenen Belgeler

 • 2 Adet fotoğraf
 • Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopileri
 • Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
 • Varsa alınan diğer eğitimlerin belge veya sertifikalarının önlü arkalı fotokopileri

Ücretlendirme

 • Eğitim hakkında bilgi almak ve kayıt için 0(312) 212 6626 veya 0(555) 274 4197 numaralı telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Eğitim Yeri

 • Limak Ambassadore Hotel
  - Boğaz Sok. No: 19 Çankaya - ANKARA
 • Taksim Point Hotel
  - Kocatepe Mahallesi, Topçu Cd. No:2, Beyoğlu / İstanbul

 

viagraviagra eczane