ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi

Bir OCUK VE ERGEN PSKOTERAPST aday iin GELM, DEM ve DNM yolculuunda mesele sadece SERTFKA deil, devamll olan bir KALTE'dir. Multidisipliner bir yaklam savunan, uluslararas cinsel salk kurulularna yelii bulunan ve Trkiye'nin en rgtl cinsel salk dernei olan CSED; imdiye kadar 2 adet "Uluslararas Cinsel Salk Kongresi", 3 adet "Ulusal Cinsel Salk Kongresi", 12 adet "Ulusal Cinsel Salk Sempozyumu" dzenlemitir, 18 yldr kapsaml ve uygulamaya ynelik "Terapi Eitimleri" vermektedir ve cinsel terapi eitimini destekleyen ve btnleyen "Evlilik Terapisi" ve "Psikoterapi" eitimleri de dzenlemektedir. lkemizde cinsel salk, evlilik terapisi ve psikoterapi alannda hizmet veren uzmanlarnn neredeyse yzde 70'i CSEDten eitim almtr. Bu BAARI asla tesadf deildir!ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi
Kayt Formu


ocuk ve Ergen Psikoterapisi Davet Mektubu

Deerli Meslektalarmz,

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) olarak organize ettiimiz BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSKOTERAPS ETM'nde bata FREUD , PAGET, KOHLBERG, BOWBLY, ERICSON gibi Geliim Psikolojisi kuramclar olmak üzere Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Heinz KohutJ. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck , Virgia Satir , Salvador Minuchin, olmak üzere birçok kuramcnn psikoterapotik yaklamlar anlatlacak, çocuk ve ergenlerle Çada Psikodinamik Psikoterapi, Bilisel Davranç Terapi, Çocuk Merkezli ve Aile Merkezli Oyun Terapisi, Aile Terapisi gibi gibi psikoterapi ekolleri öretilecek, modern eitim kavramlar (kiiselletirme, uygulayarak örenme, ekip çalmas ve bilginin yol gösterici eliinde kefi) kullanlacak ve “duyarsam unuturum, görürsem hatrlarm ve yaparsam örenirim” modeli uygulanacaktr.

Ülkemizde çocuk ve ergen ruh sal alannda çalan psikolog, psikolojik danman, aile danman veya çocuk ve ergen psikiyatri uzmanlarnn psikopatoloji alannda aldklar teorik eitimin yan sra psikoterapi eitimine ihtiyaç duymalar ancak bu ihtiyaçlarn karlayacak eitim kurumu saysnn yetersiz olmasndan dolay CSED olarak bu eksiklii bir ölçüde giderebilmek amacyla, bata PROF. DR. IIK KARAKAYA , PROF. DR. CENGZ GÜLEÇ , PROF.DR.ORHAN DERMAN VE PSKOTERAPST DR. OBENGÜL EJDER olmak üzere seçkin eitim kadrosuyla BÜTÜNCÜL ÇOCUK VE ERGEN PSKOTERAPS ETM vermektedir.

Düünmek ve söylemek, balamak kolaydr fakat yaamak, hele baar ile sonuçlandrmak ve yllarca devam ettirmek çok zordur. Baar, istediinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiinizi sevmektir. Biz CSED ALES olarak mutluyuz. Albert Einstein’n dedii gibi; TAKDR ediliyorsanz deil, TAKLT ediliyorsanz baarmsnz demektir. Bu nedenle bir var noktas deil, bir yolculuk olarak gördüümüz 15 yllk baarmz sahip olduklarmzn deil, fakat henüz gerçekletiremediklerimizin toplam olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylamak istiyoruz. Çünkü insanlar örenme dürtüsüyle doarlar. Örenmeye kar merak ve bundan duyulan zevk insanlarn doasnda vardr. Bunlar bebeklikten balayarak zamanla yok edilir. CSED bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana deer katacak eitimler düzenlemektedir.

Çocuk ve Ergen Psikoterapi Eitimimiz; psikoterapi yapmaya yeni balam veya psikoterapi bilim ve sanat örenmek isteyen çocuk ve ergenlerle çalan ruh sal profesyonelleri için “oldukça kolay, anlalan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öretir ve holistik (bütüncül) düünceyi savunur. CSED eitimleri'ni taklitlerinden ve dier yaklamlardan ayran en önemli farkllklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, "multi-disipliner yaklam" ve “insana bütünsel pencereden bak” her zaman merkezde tutan ve her eyi bunun etrafna ina eden yapsn koruyor olmasdr.

Psikoloji biliminde her eyin bir bütünün yansmas olduu temel farkndalndan hareketle, çocuun ve ailenin tüm yaam alanlarna bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklamnn yannda, son derece sistematik bir yapya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, balangc ve sonu belli olan bir yap içinde, ne psikoterapistin ne de psikoterapi alan dananlarn terapi süreçlerinde kaybolmasna izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklam, psikoterapi alan danann psikoterapi süreci dnda kendi yaamnda da kullanabilecei gelecee ve çözüme odaklanma ve ksa sürede kendi cevaplarna ulaabilme gibi beceriler kazanmasn da destekler.

Tüm Çocuk ve Ergen Psikiyatri uzmanlarn ve asistanlarn, Psikologlar, Psikolojik Danman ve Rehber Öretmenleri, Aile Danmanlarn, Okul Öncesi Öretmenleri, Özel Eitim Uzmanlarn, Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlarn , Çocuk Geliimi ve Eitimi Öretmenleri ve Uzmanlarn eitimimize bekliyoruz.

Dostluk, sevgi ve sayglarmzla.

Dr.Obengl EJDER
ocuk ve Ergen Psikoterapisi
Eitim Koordinatr


ocuk ve Ergen Psikoterapisi Hakknda

 • Proje Koordianatr: Dr.Obengl EJDER

Eitimin çerii:

 • 1. MODÜL: Fiziksel ve Ruhsal Geliim Evreleri
 • 2. MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklarn tan ve tedavisi
 • 3. MODÜL: Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklarn tan ve tedavisi
 • 4. MODÜL: Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Geliim, hmal ve stismar
 • 5. MODÜL: Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklarn tan ve tedavisi
 • 6. MODÜL: Psikoterapi Süreçleri
 • 7. MODÜL: Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler
 • 8. MODÜL: Psikoterapötik beceriler ve müdahaleler
 • 9. MODÜL: Psikoterapi uygulamasnda kullanlan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • 10. MODÜL: Psikoterapi uygulamasnda kullanlan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler
 • 11 - 16. MODÜL: Formülasyon ve Süpervizyon

1. MODL

Fiziksel ve Ruhsal Geliim Evreleri ( Prof.Dr. Orhan Derman, Dr.Obengül EJDER )

Çocuklarda Salkl Fiziksel Geliim Evreleri

Çocuklarda Salkl Ruhsal Geliim Evreleri

 • Bilisel Geliim – PAGET
 • Ahlak Geliimi – KOHLBERG
 • Psikoseksüel Geliim –FREUD
 • Psikososyal Geliim –ERICSON
 • Kiilik Geliimi
 • Savunma Mekanizmalar

2. MODL - 3. MODL

Çocuklarda Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar

 • Yaygn Geliimsel Bozukluklar
 • Otistik spektrum bozukluu
 • letiim Bozukluklar
 • Motor Bozukluklar
 • Dier bozukluklar
 • Balanma Bozukluu
 • Örenme Bozukluklar
 • Okuma bozukluu ( disleksi )
 • Yazl anlatm( disgrafi )
 • Matematik örenme güçlüü
 • Okul baars ile ilgili sorunlar
 • Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu
 • Ykc Davranm Bozukluklar
 • Davranm Bozukluklar
 • Kar Olma- Kar Gelme
 • Da Atm Bozukluklar
 • Enüresis
 • Encopresis
 • Kayg Bozukluklar
 • Parmak Emme, Trnak Yeme
 • Ayrlma Kaygs Bozukluu
 • Sosyal Kayg Bozukluu
 • Performans kaygs
 • Travma sonras stres bozukluu
 • Fobiler
 • Depresif Bozukluklar
 • Bipolar Affektif Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Çocuklarda Depresyon
 • Tik Bozukluklar
 • Uyku bozukluklar
 • Beslenme ve Yeme Bozukluklar
 • Bebeklik Anoreksisi/Pika/Obesite

4. MODL

Çocuklarda ve Ergenlerde Salkl Cinsel Geliim, hmal ve stismarn Önlenmesi

 • Cinsellik Nedir? Cinsiyet nedir?
 • Cinsel Kimlik Oluumu ve Cinsel Kimlik Kazanmn Etkileyen Faktörler
 • Ergenlikte Cinsellik ve Vücut Deiimleri
 • Büyüme ve Beden Deiikliklerinin Davran ve Tutumlar Üzerindeki Etkileri
 • Anne Babalarn Cinsel Geliim Dönemindeki Tutumlar
 • Çocuk stismar ve hmali ( Duygusal stismar,Fiziksel stismar,Cinsel stismar)
 • Cinsel Eitim Nasl Verilir
 • Aile ve Çocuk Hukuku

5. MODL

Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklar

Ergenlerde Görülen Ruhsal ve Psikolojik Bozukluklardaki Semptomlarn Saptanmas ve Tedavi

 • Ergenlerde Görülen Psikosomatik Hastalklar
 • Ergenlik Döneminde Depresyon ve ntiharn Önlenmesi
 • Ergenlerde Görülen Yeme Bozukluklar( Anoreksiya, Bulmia, Ar Yemek Yeme)
 • Ergenlikte Disiplin/Uyum ve Davran Sorunlar
 • Akran Zorbal / Okuldan Kaçma / Küfür
 • Ergenlik Dönemi Bamllklar
 • Madde Bamll/Sigara Bamll
 • Bilgisayar/nternet/Telefon Bamll

6. MODL

Psikoterapi süreçleri

 • Psikoterapi Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Psikoterapisinin Fark Nedir?
 • Çocuk ve Ergen Dananlarla lk likinin Kurulmas ve letiim
 • lk Görümenin Yaplandrlmas
 • Danann Sorunlarn Deerlendirme
 • Tan koyma, vaka formülasyonu ve vaka analizi yaparak “ne tedavi ediyorum” sorusuna yant verme
 • Psikoterapide amaç ve strateji oluturma
 • Çocuk ve Ergen dananlarla terapötik ibirlii salama
 • Etik kurallar ve nasl uygulanacan örenme

7. MODL

Psikoterapötik Beceriler ve Müdahaleler

 • Psikoanalitik Terapi yaklam

8. MODL

 • Bilisel Davranç Terapi Teorik Temel Bilgi ve Teknikler
 • Çözüm Odakl Terapi Yaklam (ÇOT

9. MODL

 • Oyun Terapisi ve Çeitleri
 • Çocuk merkezli oyun terapisi ( Deneyimsel Oyun Terapisi)
 • Aile merkezli oyun terapisi (Filial Terapi)

10. MODL

 • Aile Terapisi
 • Aile Yaam Döngüsü
 • Aile Modelleri
 • Aile içi letiim Teknikleri ve Çatma Yönetimi
 • Boanma öncesi ve sonras dengeler
 • kinci evlilikler ve yeni aileye uyum
 • Evlat edinme

11. MODL - 12. MODL

Psikoterapi uygulamasnda kullanlan testler, formlar, ölçekler ve yönergeler

 • Geliim Testleri
 • Ankara Geliim Tarama Envanteri:
 • Denver II Geliimsel Tarama Envanteri
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Gesell Geliim Figürleri Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluu Testi (4-6ya)
 • Dikkat Alg Testleri
 • Bender Gestalt Görsel Motor Alglama Testi 
 • A.T Tematik Alg Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Zeka Testleri
 • GoodEnough – Harris Bir nsan Çiz Testi :
 • Wisc-r Zeka Testi
 • Kiilik Testleri
 • Rorschach Testi:
 • LouisaDussPsikanalitik Hikâyeler Testi
 • Draw A Person - Bir nsan Çiz – Testi
 • Beier Cümle Tamamlama Testi

Eitim Sresi:

Toplam 16  Ay - 10 Ay Teorik ( Ayda 1 hafta sonu / 2 gn ) + 6 Ay Uygulamal Spervizyon


Eitime Kimler Katlabilir?

 • Psikiyatri Uzmanlar ve Asistanlar
 • Tp Doktorlar 
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danman ve Rehber Öretmenler
 • Aile Danmanlar
 • Anaokulu Öretmenleri
 • Okul Öncesi Öretmenleri
 • Özel Eitim Uzmanlar
 • Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunlar
 • Çocuk Geliimi ve Eitimi Öretmenleri ve Uzmanlar
 • Uzman Psikiyatri Hemireleri
* Yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri dnda eitimlerimize kayt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarnda yksek lisans veya doktora yapanlar eitimlerimize kabul edilmektedir.
** YK tarafndan denklii kabul edilen yurt d niversitelerden mezun olan ve yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri eitimlerimize bavurabilirler.
*** Eitimlerimizin teorik ve pratik alma ve snavlarn baar ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunlar'nn ve"ilgili meslek grubunun yasa vetzkleri"nin tand btn hak ve yetkilerden faydalanmak zere"eitim katlm sertifikas"verilir.

ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi Eitmenleri


ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi Tarihleri


STANBUL

 • 1. Modl: 22-23 Eyll 2018
 • 2. Modl: 27-28 Ekim 2018
 • 3. Modl: 24-25 Kasm 2018
 • 4. Modl: 15-16 Aralk 2018
 • 5. Modl: 26-27 Ocak 2019
 • 6. Modl: 23-24 ubat 2019
 • 7. Modl: 23-24 Mart 2019
 • 8. Modl: 27-28 Nisan 2019
 • 9. Modl: 25-26 Mays 2019
 • 10. Modl: 22-23 Haziran 2019
 • 11. Modl: 20-21 Temmuz 2019
 • 12. Modl: 21-22 Eyll 2019
 • 13. Modl: 26-27 Ekim 2019
 • 14. Modl: 23-24 Kasm 2019
 • 15. Modl: 14-15 Aralk 2019
 • 16. Modl: 25-26 Ocak 2020

ANKARA

 • 1. Modl: 25-26 Kasm 2017
 • 2. Modl: 09-10 Aralk 2017
 • 3. Modl: 13-14 Ocak 2018
 • 4. Modl: 10-11 ubat 2018
 • 5. Modl: 10-11 Mart 2018
 • 6. Modl: 14-15 Nisan 2018
 • 7. Modl: 12-13 Mays 2018
 • 8. Modl: 09-10 Haziran 2018
 • 9. Modl: 14-15 Temmuz 2018
 • 10. Modl: 11-12 Austos 2018
 • 11. Modl: 15-16 Eyll 2018
 • 12. Modl: 13-14 Ekim 2018
 • 13. Modl: 17-18 Kasm 2018
 • 14. Modl: 08-09 Aralk 2018
 • 15. Modl: 12-13 Ocak 2018
 • 16. Modl: 09-10 ubat 2018
Cinsel Salk Enstits Dernei web sitesinde yer alan tm ocuk ve Ergen Psikoterapisi eitimlerinin organizasyon, mali ilemler ve stlenicisi Pusula Salk Eitim Merkezi Ltd. ti.'dir.

ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi letiim


Eitim Detaylar ve cretlendirme

Eitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

Verilecek Belge / Sertifika

 • CSED Onayl ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi Katlm Sertifikas

Kayt - Kabul Srasnda stenen Belgeler

 • 2 Adet fotoraf
 • Lisans diplomas ve varsa uzmanlk diplomasnn nl arkal fotokopileri
 • Nfus czdannn nl arkal fotokopisi
 • Varsa alnan dier eitimlerin belge veya sertifikalarnn nl arkal fotokopileri

cretlendirme

 • Detayl bilgi ve kayt ilemleri iin 0(312) 212 6626 veya 0(555) 274 4197

Eitim Yeri

 • Limak Ambassadore Hotel
 • - Boaz Sok. No: 19 ankaya - ANKARA
 • Taksim Point Hotel
 • - Taksim - STANBUL

ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi ile ilgili tm sorularnz iin CSED Eitim Hatt olan 0(555) 274 41 97 numaral telefondan ve Whatsapp zerinden bizlere ulaabilirsiniz.


ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi Kayt