• PSİKOTERAPİ YAPMA BECERİSİ KAZANDIRAN
  PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ
  Ekim 2015 - ANKARA
  Kayıt Formu!

 Değerli meslektaşlarımız,

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak organize ettiğimiz PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ'nde başta Vamık Volkan, Otto Kernberg, Heinz KohutJ. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımları anlatılacak, dinamik psikoterapi, bilişsel terapi, ADDT, TA, gerçeklik terapisi, etki terapisi, geştalt terapisi gibi psikoterapi ekolleri öğretilecek, modern eğitim kavramları (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanılacak ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelini uygulanacaktır.

Ülkemizde psikoloji, psikolojik danışma, aile danışmanlığı lisan eğitimleri veya psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi talebinin olduğu genel kabul gören bir gerçek... CİSED, söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, başta PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE olmak üzereseçkin eğitim kadrosuyla PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ vermektedir. Düşünmek ve söylemek, başlamak kolaydır fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak ve yıllarca devam ettirmek çok zordur. Başarı, istediğinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğinizi sevmektir. Biz CİSED AİLESİ olarak mutluyuz. Albert Einstein’ın dediği gibi; TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir. Bu nedenle bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördüğümüz 15 yıllık başarımızı sahip olduklarımızın değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerimizin toplamı olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü insanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanların doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. CİSED bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana değer katacak eğitimler düzenlemektedir.

Psikanalitik Psikoterapi Eğitimimiz; psikoterapi yapmaya yeni başlamış veya psikoterapi bilim ve sanatı öğrenmek isteyen ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimlik yapma sanatını geliştirmek isteyen hekimler için “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öğretir ve holistik (bütüncül) düşünceyi savunur. Holistik düşünce; zar olan her birimin, evrenin bütün bilgilerine sahip bulunduğu gerçeğini açıklar. Evrendeki her şeyin aynı bütünün parçaları olduklarını, birbirlerinden haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar. Var olan her birim, diğerlerini etkileme, değiştirme ve yönlendirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de, en küçük bir birim bile gereklidir, önemlidir ve değerlidir. CİSED eğitimleri'ni taklitlerinden ve diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, "multi-disipliner yaklaşımı" ve “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır. Psikoloji biliminde her şeyin bir bütünün yansıması olduğu temel farkındalığından hareketle, kişinin ve çiftin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne psikoterapistin ne de psikoterapi alan danışanların terapi süreçlerinde kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, psikoterapi alan danışanın psikoterapi süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi beceriler kazanmasını da destekler.

Tüm psikoterapistleri, cinsel tedavi uzmanlarını, cinsel terapistleri, psikiyatristleri, psikologları, psikolojik danışmanları, diğer ruh sağlığı profesyonellerini ve ilişkili diğer disiplinlerdeki hekimleri eğitimimizde buluşmaya davet ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla.

CİSED YÖNETİM KURULU

Ülkemizde psikoloji, psikolojik danışma, aile danışmanlığı lisan eğitimleri veya psikiyatri uzmanlık eğitimi verilen kurumların büyük bölümünde psikoterapi eğitimi talebinin olduğu genel kabul gören bir gerçek... Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), söz konusu eksikliği bir ölçüde giderebilmek amacıyla, başta PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE olmak üzere seçkin eğitim kadrosuyla PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ veriyor. Düşünmek ve söylemek, başlamak kolaydır fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak ve yıllarca devam ettirmek çok zordur. Başarı, istediğinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğinizi sevmektir. Biz CİSED AİLESİ olarak mutluyuz. Albert Einstein’ın dediği gibi; TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir. Bu nedenle bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördüğümüz 15 yıllık başarımızı sahip olduklarımızın değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerimizin toplamı olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü insanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanların doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. CİSED olarak bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana değer katacak eğitimler düzenliyoruz. Peki, CİSED eğitimlerinin diğer kurumlarca verilen eğitimlerinden farkı nedir? Neden CİSED? Çünkü PROF.DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE 480 SAATLİK PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ ile CİSED;

 • Eğitimi tamamlayan kursiyerlerine DANIŞAN YÖNLENDİRİR.
 • SÜPERVİZYON desteği verir.
 • CİSED bünyesinde organize edilen diğer eğitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlere İNDİRİMLİ KATILIM sağlar.
 • Aynı eğitimleri ÜCRETSİZ TEKRARLAMA olanağı sunar.
 • Modülerdir ve her bir modül kendi içinde ayrı bir eğitimdir.
 • Başta Vamık Volkan, Otto Kernberg, Heinz KohutJ. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarını, dinamik psikoterapi, bilişsel terapi, ADDT, TA, gerçeklik terapisi, etki terapisi, geştalt terapisi gibi psikoterapi ekollerini, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanır “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelini uygular.
 • Konu bütünlüğünün sağlanabilmesi için başta PROF.DR. CENGİZ GÜLEÇ ve PSİKOTERAPİST CEM KEÇE olmak üzere seçkin eğitim kadrosutarafından verilir.
 • VAKA SUNUMLARI ve CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI EŞLİĞİNDE oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretir.
 • Multi-disipliner yaklaşımı savunur.
 • Birbirini tamamlayan bütünsel bir yaklaşımla Cinsel Terapi Eğitimi ve Psikoterapi Eğitimi de verir.
 • Grup psikoterapisi uygulamaları, kursiyer konu sunumları ve grup tartışmaları, rol yapma oyunları (RYO - Role-Playing) ve psikoterapi uygulamaları ile kursiyerlerin farkındalıklarını arttırmaya çalışır.
 • Son bilimsel veriler, araştırmalar ve kursiyerlerimizin aktif katılımlarıyla her defasında yenilenir ve güncellenir.

 

Holistik (Bütüncül) Yaklaşım...

CİSED Psikoterapi Eğitimi; başta Vamık Volkan, Otto Kernberg, Heinz KohutJ. Masterson, Albert Ellis, Aaron Beck olmak üzere birçok kuramcının psikoterapotik yaklaşımlarını, dinamik psikoterapi, bilişsel terapi, ADDT, TA, gerçeklik terapisi, etki terapisi, geştalt terapisi gibi psikoterapi ekollerini, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullanır ve “duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim” modelini uygular. PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ VE PSİKOTERAPİST CEM KEÇE İLE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ; psikoterapi yapmaya yeni başlamış veya psikoterapi bilim ve sanatı öğrenmek isteyen ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimlik yapma sanatını geliştirmek isteyen hekimler için “oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen psikoterapotik beceri tekniklerini öğretir ve holistik (bütüncül) düşünceyi savunur. Holistik düşünce; zar olan her birimin, evrenin bütün bilgilerine sahip bulunduğu gerçeğini açıklar. Evrendeki her şeyin aynı bütünün parçaları olduklarını, birbirlerinden haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar. Var olan her birim, diğerlerini etkileme, değiştirme ve yönlendirme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de, en küçük bir birim bile gereklidir, önemlidir ve değerlidir. CİSED eğitimleri'ni taklitlerinden ve diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, "multi-disipliner yaklaşımı" ve “insana bütünsel pencereden bakışı” her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır. Psikoloji biliminde her şeyin bir bütünün yansıması olduğu temel farkındalığından hareketle, kişinin ve çiftin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne psikoterapistin ne de psikoterapi alan danışanların terapi süreçlerinde kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, psikoterapi alan danışanın psikoterapi süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi beceriler kazanmasını da destekler.

Vaka Sunumlarıyla Bilginin İçselleştirilmesi...

CİSED eğitimleri interaktif ve kalıcı öğrenmeye dayalıdır. CİSED eğitimlerinin farkı, bol VAKA SUNUMLARI ve VAKA SUNUMLARI ve EĞİTİM VİDEOLARI ile her eğitimin, uygulama ve teorik bilgi paylaşımının katılımcıların özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olmasıdır.

Danışan Yönlendirilmesiyle Fark Yaratan Bir Ekip Çalışması...

Eğitimlerini tamamlamış tüm kursiyerlerimiz, ülkemizin en etkin psikoloji network ağına sahip CİSED'in web sitesi www.cised.org.tr'de yer alan CİSED TERAPİSTLERİ'ne eklenir ve böylece danışan yönlendirmemizden faydalanır. CİSED'in sunduğu önemli hizmetlerden biri de telefon ve e-posta (ciseddanisma@gmail.com) üzerinden ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ'dir. Bu hizmet, ülkemizin her ilinden gelen telefonlara bilgilendirme yapmanın yanında, sorunun tedavisi için aynı ildeki uzmana yönlendirmeyle sonuçlanır.

İndirimli Kayıt İmkanı...

Eğitimini tamamlamış her kursiyerimize SÜPERVİZYON ALMA imkânı sunuyoruz. Ayrıca düzenli ve dönüşümlü olarak yaptığımız SEMPOZYUM, ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRE'lerimize indirimli katılma imkânı veriyoruz.

Değer Odaklı Bakış Açısı...

CİSED eğitimleri, kişinin kendi içindeki potansiyelleri ortaya çıkarmasını ve değer sistemlerini inceler ve eğitim süreçlerinde kullanır. Eğitim alan kişinin tüm yaşam alanlarında, tüm kimliklerinde değerlerini, kendine ve hayata değer katmasını, mevcut yaşam koşullarıyla değerlerinin ve birikimlerinin uyumluluğunu fark etmesini sağlar. Kişinin cinsellik ve cinsel sağlık bilimi bağlamında ulaşmak istediği hedeflere ve istediği sonuçlara, değerleri ve birikimleri penceresinden bakabilmesini sağlayarak, içsel motivasyonlarını harekete geçirmesine yardımcı olur. Tıpkı bir çekirdekten bitki ve meyvenin oluşması gibi, her insanın içinde var olan potansiyelin ortaya çıkmasını destekleyen, bu potansiyelin herkeste olduğunu, her insanın tam ve bütün olduğunu ve kişinin o anda içinde bulunduğu her duruma yönelik çözüm, yöntem ve yaklaşımını ortaya çıkarabileceğini baştan kabul eden, bunların açığa çıkmasını sağlamak üzere kişiye ortam ve alan açmayı amaçlayan bir süreçtir.

Yenilenen ve Güncellenen Bir Eğitim Programı...

CİSED eğitimleri, son bilimsel veriler, araştırmalar sonucunda ve kursiyerlerimizin aktif katılımlarıyla her defasında yenilenir ve güncellenir. Ayrıca insanın gelişimi yönünde sürekli değişime tabii tutularak her an güncelliğini sürdürür. Bu nedenle yeni eğitim asla bir önceki eğitimin aynısı olmaz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, kursiyerlerimizi eğitimlerimizin dışında da farklı “bütünsel insan” gelişim alanında destekleyen çok sayıda eğitim ve hizmet sunar.

Sürdürülebilirliği ve Devamlılığı Olan Bir Kalite...

CİSED eğitimleri, 15 yıldır sürdürülebilirliği ve devamlılığı olan bir kalite ile devam etmektedir. Çünkü kursiyerlerimizin kalbine ve ruhuna dokunarak, onları anlayarak kurulacak diyalogların, iletişimde karanlıkta kalan her şeyi aydınlatacağını düşünüyoruz. Görmenin ya da işitmenin sadece gözle ya da kulakla gerçekleşmediğinin daha fazla farkında olarak iletişimi arttırılabileceğini savunuyoruz. Verdiğimiz eğitimlerinin başarılı ve kalıcı olması için katılımcılarımızın sayısını sınırlandırıyoruz. Fazla sayıda katılımcı ile yapılan etkinliklerin, katılımcıların performanslarını izleme anlamında yetersiz kalacağını bildiğimiz için, önerdiğimiz sayıyı aşan büyük grupları küçük gruplara bölerek eğitim vermeyi tercih ediyoruz.

Eğitimlerimizde ve Sonrasında Felsefemiz...

 • Kursiyerlerimizin kalıcı öğrenmeyle eğitimlerden mezun olmaları temel eğitim felsefemizdir.
 • Kursiyerler önce kendilerinin cinsel hayatlarını gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi öğrenirler.
 • Katılımcılar sürekli olarak desteklenir.
 • Aynı eğitimleri ÜCRETSİZ TEKRARLAMA olanağı sağlanır.
 • Mezun olan kursiyerlerin psikolojik danışma veya psikoterapi merkezi açmalarına destek sağlanır.

Olmazsa Olmazlarımız...

 • Eğitim ve çalışmalarda kursiyerlerin yüzde 100 memnuniyeti.
 • Uluslararası ölçekteki tüm gelişme ve değişimlerden haberdar olarak sisteme ve eğitimlere sürekli yenilikler getirilmesi.
 • Sürdürülebilirliğin, gelişime açıklığın ve paylaşımın olması.
 • Birlikte büyüme ve dayanışmaya değer verme.

Örgütlü Bir Güç...

CİSED Türkiye'nin alanında önde gelen seçkin akademisyenlerini ve ruh sağlığı profesyonellerini bünyesinde barındıran, Türkiye'nin en örgütlü derneklerinden biri olmasının yanında, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararası Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Society for Social Scientific Sexuality Research) üyesidir. CİSED'in kuruluş amaçları ruh sağlığı profesyonellerine ve hekimlere eğitimler vermek, "Huzurlu insan, sağlıklı cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için…" sloganıyla halka yardımcı olmaktır. CİSED, kurulduğu günden bu yana, ruh sağlığı profesyonellerinin, gerek psikoloji ve psikiyatri biliminin gelişimi ışığında bilgi birikimlerini arttırmak, gerekse pratik tedavi süreçlerinde danışan/hasta ile daha etkin bir iletişim içine girebilmeleri için meslek içi eğitimlerine büyük hassasiyet göstermektedir. CİSED bünyesinde aralıksız olarak sürdürülen ve başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Adana, Mersin, İzmir, Diyarbakır ve Bursa gibi illere yayılan sertifika ve meslek içi eğitim programları sunmaktadır.

CİSED EĞİTİM, SEMİNER, WORKSHOP ve KONGRELERİ...
1- CİNSEL TERAPİ, CİNSEL DANIŞMANLIK, CİNSEL TEDAVİLER VE CİNSELLİK EĞİTİMLERİ
—CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ
—CİNSELLİK, CİNSEL DANIŞMANLIK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ
—İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ
2- EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ
3- PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ
4- CİNSEL SAĞLIK SEMPOZYUMLARI
5- ULUSAL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ
6- ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ
7- VAKA PAYLAŞIM VE REFRESH ÇALIŞMALARI (MİNİ KONGRELER)
8- YAZ VE KIŞ OKULLARI
9- WORKSHOP VE SEMİNERLER
—PROF. DR. GERALD R. WEEKS SEMİNERİ
—PROF. DR. VAMIK VOLKAN İLE PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ SEMİNERİ
10- HALKA YÖNELİK EĞİTİM VE SEMİNERLER
—ANA-BABA OKULU
—EVLİLİK VE İLİŞKİ SEMİNERLERİ
—SAĞLIKLI VE MUTLU CİNSEL YAŞAM SIRLARI SEMİNERİ
—KİŞİSEL GELİŞİM, KENDİN OLMA VE FARKINDALIK SEMİNERİ

Temel Anlayış...

Yetenekler ortaktır; herkes onlara sahiptir ama nadir olan yeteneklerimizin bizi götürdüğü yere gitme cesaretidir. Bu nedenle CİSED eğitimleri'nin hedefi; sağlıklı ve mutlu bir yaşamı içselleştirmiş, kendi hayatına uygulamış ve bunu etrafına tecrübeli bir psikoterapist olarak yansıtan psikoterapistler yetiştirmektir. Eğitim programları ve bireysel hizmet araçları oluşturulurken ülkemizin kültürel özellikleri de dikkate alınarak uluslararası eğitim, çalışma ve dokümanlarla ilgili detaylı akademik araştırma, analiz ve değerlendirmeler 15 yıllık tecrübeyle yapılmaktadır. Aslında içsel bir yolculuk olan eğitimlerimizde katılımcıların önce kendilerine sonra da danışanlarına veya hastalarına şifa vermesi, ayna tutması ve model olması en önemli kısımdır. Bu nedenle eğitimler sonucunda önce ÖZ FARKINDALIĞIN, sonra İÇGÖRÜ ve DEĞİŞİMİN ve ardından da DÖNÜŞÜMÜN ortaya çıkması ve SÜPERVİZYON desteğinin alınması gerçekten PSİKOTERAPİST olma yolunda olmazsa olmazlarımızdır. CİSED eğitimlerinin farkı, işte bu gerçeği prensip edinmesi ve kursiyerlerine GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuklarında yol arkadaşı olmasıdır. Yani CİSED'te bir eğitim bittiğinde katılımcılara “ALLAHAISMARLADIK” denmez, “CİSED AİLESİNE HOŞGELDİN” denir! Kimi insanlar yaşamımıza girer ve çıkarlar. Kimileride bir süre yaşamamızda kalır ve kalbimizde ayak izlerini bırakırlar, o zaman bir daha asla aynı insan olamayız. CİSED'in temel değerlerinden biri PAYLAŞIM ve ORTAK DÖNÜŞÜM'dür. Bu nedenle CİSED eğitimlerini tamamlamış kursiyerlerine, bireysel, kurumsal ve toplumsal eğitim, proje ve çalışmalarında yer verir ve cinsel tedavi yapmalarında ve mesleki çalışmalarında tam destek sağlar.

Psikoterapi Yapma Becerisi Kazandıran PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ

GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele "SERTİFİKA" değil, devamlılığı olan bir "KALİTE"...


Psikoterapist Cem KEÇE Kitapları


Prof.Dr. Vamık VOLKAN Kitapları


Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ Kitapları