Cinsel steksizlik


"3 yllk evliyim. Doumdan sonraki lohusalk ve emzirme dönemlerinde 6 ay hiç eimle sevimedik. imdi seviirken hiçbir duygu hissetmiyorum, canm bile istemiyor. Sadace eime kar görevimi yapyormu gibime geliyor. Oysa ki o hazz yaamay ne kadar çok isterdim. Seviirken aklm hep dalyor. Kendimi veremiyorum..." 
Bir Dananmn Sözleri
Kadnlarda Cinsel steksizlik - Cinsel Soukluk

Doyurucu cinsel iliki için öncelikle kiinin kendi içinde bir istek duymas, istein bir partnere yönelmesi gerekir ve bu süreç içinde kiinin mizac ve iç dünyasyla ilgili psikolojik etkenler, bedensel durumla ilgili biyolojik etmenler, bizi kuatan ve içinde yaadmz çevresel ve kültürel etkenler belirleyici rol oynarlar.

Partnerler arasnda yanl anlamalara ve ciddi çatmalara yol açan en önemli faktörlerden biri elerin cinsel istek düzeylerinin belirgin olarak farkl olmasdr.

Cinsel ilev bozukluklar arasnda sk görülen bozukluklardan biri olan cinsel isteksizlik sorunun tanmlanmas bu konuyla ilgilenen uzmanlar arasnda fikir ayrlklarna yol açmtr. Kiinin partneriyle ilgili düünce ve hisleri, inançlar, sosyal durumu, ya, meslei, cinsellikle ilgili kültürel normlar, yeterli özgüven, cinsellikle ilgili önceki deneyimlerin olumlu olmas, uygun bir cinsel ein olmas, cinsellik dndaki alanlarda da iyi bir ilikinin olmas, cinsel istein younluu ve skl gibi birçok kriteri göz önüne almak gerekmektedir. Bu nedenle cinsel istein objektif kriterlerini belirlemek oldukça güçtür.

Cinsel istek nedir? 
Kiinin kar cinsle ilikiye girme arzusudur. Olas çekici cinsel partnere yönelik dikkatin olmas, yazl veya görsel erotik materyallere kar ilgi, cinsel içerikli rüyalar veya fanteziler kurma, cinsel etkinlikle ilgili arzularn farknda olunmasdr. Bir partnerle cinsel ilikiye girmeyi istemektedir. Cinselliin azalmasna ilikin hayal krkln da kapsamaktadr. Görme, koklama, iitme, dokunma, tatma, düünce ve duygular cinsel istei meydana getirir.

Cinsel isteksizlik nedir? 
Azalm cinsel istek, yeterli cinsel uyar olmasna ramen cinsel fantezilerin ve cinsel etkinlikte bulunma isteinin az olmas veya hiç olmamas, cinsel arzu duyulmamas durumudur. Halk arasnda "frijidite" ya da "cinsel soukluk" olarak da adlandrlmaktadr.

Cinsel steksizliin Tipleri 
1-Primer Cinsel steksizlik 
Ergenlik döneminde balar. 
2-Sekonder Cinsel steksizlik 
Cinsel sorunu olmayan bir kadnn hayatnn herhangi bir evresinde cinsel açdan isteksizlemesidir.

Cinsel isteksizlik ne sklkla görülür? 
Cinsel isteksizlik, kadnlarda erkeklerden daha fazladr. Cinsel isteksizlik kadnlarn ortalama %33'ünde görülür. Oranlar yaa bal olarak artmaktadr.

Cinsel Soukluun Nedenleri Nelerdir? 
1- Fiziksel Faktörler:Yalanma ve menopoz, cinsellikten uzun süre uzak kalmak, kullanlan baz ilaçlar, alkolizm, böbrek, karacier ve kalp yetmezlii, tiroid hastalklar, eker hastal ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalklar, multipl skleroz, Parkinson gibi nörolojik problemler, ameliyatla rahmin alnmas, hormonal dengesizlikler, doumdan sonraki lohusalk ve emzirme dönemleri, cinsel organlarnn yap ve fonksiyonlarnn bilinmemesi, rahim az enfeksiyonlar, vajinal mantar, trikomonas gibi vajen enfeksiyonlar, vajen akntlar, yaa bal hormonal yetersizlikten kaynaklanan kuruluk, ameliyat sonras meydana gelmi yapklklar gibi cinsel hayat etkileyecek jinekolojik rahatszlklar, ilikide ar hissetmedir. 
2- Psikolojik Faktörler: Vaginismus, ar stres, eler arasndaki geçimsizlikler ve çatmalar, homoseksüellik, evlilikle ilgili problemler, beden ekli ile ilgili kayglar, bkknlk, cinsel travmalar, tecavüz, ailede birinin ölümü, çocuk doumu, tanma gibi önemli yaam olaylar, ilikiye gerekli özenin gösterilmemesi, cinsel iliki ile baz olumsuz anlarn yerlemesi, cinsel ilikide bulunmann bir suç veya günah olarak alglanmas, anksiyete ve depresyondur.

Nedenleri toparlayacak olursak, bir ksm erkeklerin sebep olduu, bir ksm kadnlarn kendilerinden gelen ve bir ksm da çevre ile ilgili nedenlerdir. Kadnlarn yaklak %1'de gerçekten fiziksel bir problem vardr.Geri kalan %99'luk kesimin problemi tamamen psikolojiktir.

Tedavi 
Tedavi, neden olan faktörün ortaya konmasndan sonra mümkündür. Tedavinin amac eler arasnda bir uyum oluturulmas ve aralarndaki bozulan iletiimin yeniden düzenlenmesidir. Eer elerden birinde belirgin düzeyde cinsel istek azl varsa istek düzeyini arttrmaya çalmak gerekir. Bazen de elerden birinde ar isteklilik ve talepler varsa dengeyi salamak açsndan bu istek ve talepleri azaltmak gerekebilir. Bu nedenle tedaviye "çift" olarak hastalar kabul edilmelidir. Herhangi bir organik hastalk saptanamamsa isteksizliin nedeni psikolojiktir. Bu durumda çiftlerin birlikte psikiyatrik yardm almas gerekmektedir:

 • Cinsel Terapi
 • Aile Terapisi,
 • Bedensel egzersizler,
 • Cinsel egzersizler,
 • Cinsel hayatta ksa ayrlklardan sonra bir araya gelme, eitim amaçl erotik videolar seyretme, kyafet deiiklii, tavrlardaki bir deiiklik, mekan deiiklii gibi küçük deiiklikler ve fanteziler yaplmas vb. cinsel yaama yeniliklerin kazandrlmas,
 • laç tedavisi: Testosteron hormonu, viagra, antidepresan ilaçlar, feromonlar ve Opti-S'xtiva yani kadnlar için yulaftan yaplma viagra benzeri bitkisel afrodizyaklar.

Cinsel steksizlik Hakknda Bilinmeyenler

 • Yaplan aratrma sonuçlarna göre seks; stres, yorgunluk ve ba arsyla savar ve bu sayede bünyeyi de rahatlatr.
 • Baz kadnlarn kendiliinden cinsellie ilgileri yoktur fakat elerinin yaklamna fizyolojik bile olsa yant verir, uyarlr ve orgazm olurlar.
 • Kadnlarda ak cinsel istei artran bir etkendir.
 • Cinsel isteksizlik kadnn ksr olmas demek deildir. Çünkü kadnlar hiç cinsel birleme yapmadan da gebe kalabilirler.
 • Genel olarak bütün kadnlar yeterli bedensel ve ruhsal uyarmalarla hazrlandklar takdirde cinsel birlemeden zevk alabilirler.
 • Kadnlarn büyük çounluu cinsel isteksizliklerinin gerçek nedenini kocalarnn beceriksizliinde ararlar. Oysa, çou kez durumdan erkek kadar, hatta ondan daha fazla, kadn sorumludur.
 • Cinsel isteksizlik genellikle çiftler arasndaki sorunlar yanstr.