Cinsel Terapi Eitimi - STANBUL Psikoterapi Eitimi - STANBUL Cinsel Terapi Eitimi - ANKARA ocuk ve Ergen Psikoterapisi Eitimi Cinsel Terapi Eitimi - ZMR Evlilik Terapisi Eitimi Psikoterapide ve Cinsel Terapide Hipnoterapi ve Hipnoz Teknikleri Eitimi EFT Eitimi Psikoterapistlik Ayr Bir Meslek Daldr ve Psikoterapi Tbbi Bir Mdahale Deildir!

CSED; Trkiye'nin her yerinde sizlere CSED tarafndan cretsiz bavuru ve bilgi danma terapistlerini sunuyor.

Cinsel Salk Enstits Dernei

CSED, bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farkllklarnn, temel insan haklar arasnda yer aldn ve korunmas gerektiini, bu konudaki her türlü iddet, taciz, ayrmclk, dlama, damgalamann insan haklar ihlali olduunu savunur. Bu balamda CSED, bata DÜNYA CNSEL SALIK ÖRGÜTÜ tarafndan yaynlanan Cinsel Haklar Bildirgesi’ni, Psikoterapi ve Psikoterapistler Dernei (PSKODER), Amerikan Psikoloji Dernei (American Psychological Association - APA), Amerikan Psikiyatri Birlii (American Psychiatric Association), Dünya Salk Örgütü (World Health Organization - WHO), Dünya Cinsel Salk Birlii (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararas Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Aratrmalar Dernei (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research) olmak üzere tüm ulusal ve uluslararas kurulularn hem LGBT bireyler hakkndaki hem de cinsel salk bilimiyle ilgili tüm görülerini ve deklarasyonlarn kabul eder...

CNSEL SALIK ENSTTÜSÜ DERNE

CSED Yönetim Kurulu


KAMUOYUNA;

Bir aile olmay baaramayan kurumlar kaybetmeye mahkumdurlar. O. Wilde'n dedii gibi, “Dostun üzüntüsüne ac duyabilirsiniz, bu kolaydr ama dostun baarsna sempati duyabilmek, salam bir karakter gerektirir.” Baarnn bir var noktas deil, bir yolculuk olduuna inanan "CSED ALES", bu karaktere sahip, onurlu ve erdemli insanlardan oluuyor.

Einstein'n dedii gibi “TAKDR ediliyorsanz deil, TAKLT ediliyorsanz baarmsnz demektir.” Bir kurumu taklit etmek, onu övmenin en samimi eklidir. Deerli halkmza ve ruh sal profesyönellerine yönelik hizmetlerimiz baz kii ve kurumlar tarafndan takdir edilmese bile, taklit edildi ve taklitlerimiz "CSED ALES" olarak bizi yaatyor, baarl klyor, daha çok çalmamza ve üretmemize vesile oluyor. Ülkemizde cinsel salk alannda hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarnn büyük bir bölümü, cinsel danmanlk ve cinsel terapi uygulamalar yapma becerisi kazandran ve interaktif olmasyla fark yaratan CSED ETMLER'ni ald. imdiye kadar 12. Cinsel Salk Sempozyumu3. Ulusal ve 2. Uluslararas Cinsel Salk Kongresi düzenledik ve düzenlemeye de devam edeceiz. 
Nietzsche'in “Kim namus ve ahlak övalyelii yapyorsa bilin ki en namussuzu o'dur” sözünü dorulayacak ekilde “bilimsellik, yetkinlik, etik ve ahlak övalyelii” yapmyoruz. Lafta deil eylemde etik olmay önemsiyoruz, tüm ruh sal profesyonellerine ve hekimlere saygda kusur etmiyoruz ve multi-disipliner bir anlayla birlik ve beraberlik içinde çalma ilkesini hayata geçirmeye gayret ediyoruz.
Bilindii gibi psikologlarn ve dier ruh sal çalanlarnn mesleklerini icra etmelerine engel olunmaya çallan zor ve karanlk günlerde tüm meslek örgütleri sessiz kalrken biz “CSED ALES” olarak sesimizi yükselttik ve özgürlüklerden yana olduk ve olmaya da devam edeceiz.

Disiplinler aras çatmay körüklemekle, birilerini aslsz iftiralarla ikayet etmekle, çalma alanlarn engellemeye çalmakla deil, tüm enerjimizle ülkemize, cinsel tedavi uzmanlarna, deerli halkmza, medyamza ve cinsel salk bilimine hizmet etmekle megulüz. Hakszlklara verilecek en güzel yantn “baar” olacana, devamll olan bir baarnn haset ve kskançlkla dolu olan herkesi üzeceine inanyoruz. Herhangi bir kiiye veya kuruma krgn ve kzgn deiliz, kavgal da deiliz. Mevlana ve Yunus Emre gibi herkese kapmz ve dost elimiz açk, kavga yerine uzlama ve hogörüden yanayz. 

Bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farkllklarnn, temel insan haklar arasnda yer aldn ve korunmas gerektiini, bu konudaki her türlü iddet, taciz, ayrmclk, dlama, damgalamann insan haklar ihlali olduunu savunuyoruz.

Ülkemizdeki tüm ruh sal profesyonellerini, hekimleri, cinsel salk ve ruh sal alannda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kurulularn, “Orgazm ve Farkndalkl Cinsellik” temal CSED 3. ULUSAL CNSEL SALIK KONGRES'ne davet ediyoruz ve onlar CSED MSAFRPERVERL ile arlayacamz kamuoyuna deklare ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve sayglarmzla...

CSED Yönetim Kurulu
www.cised.org.tr/kongre2018

CSED Eitim Koordinatr
Prof.Dr.
Cengiz GLE
CSED Bakan
Psikoterapist
Cem KEE

Ksa ad CSED olan Cinsel Salk Enstitüsü Dernei, Türkiye'nin alannda önde gelen güzide akademisyenlerini ve ruh sal profesyonellerini bünyesinde barndran, 7 ilde örgütlenmi Türkiye'nin en örgütlü cinsel salk dernei olmasnn yannda, Dünya Cinsel Salk Birlii (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararas Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Aratrmalar Dernei (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research) üyesidir.

CSED'in kurulu amac, “Huzurlu insan, salkl cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaants için…”sloganyla halkna yardmc olmaktr. CSED, cinsellikle ilgili kafalara taklan sorulara bilimsel yantlar vermek için azami çaba göstermekte ve insani açdan önemli bir yere sahip olan cinselliin doru bir ekilde alglanmas için 18 yldr youn faaliyetler yürütmektedir.

CSED, kurulduu günden bu yana, ruh sal profesyonellerinin, gerek psikoloji ve psikiyatri biliminin geliimi nda bilgi birikimini arttrmak, gerekse pratik tedavi süreçlerinde danan/hastas ile daha etkin bir iletiim içine girebilmesi için meslek içi eitimlerine büyük hassasiyet göstermitir. CSEDbünyesinde aralksz olarak sürdürülen ve bata Ankara ve stanbul olmak üzere Adana, Mersin, zmir, Diyarbakr ve Bursa gibi illere yaylan sertifika ve meslek içi eitim programlar sunmaktadr.

CSED 'in sunduu önemli hizmetlerden biri de telefon, e-posta (ciseddanisma@gmail.com) üzerinden "ÜCRETSZ DANIMANLIK HZMET"dir.

Bünyesinde, aile, evlilik, yakn ilikiler ve cinsel salk bilimindeki son gelimeler, güncel olaylar ve sorunlar hakknda medyaya yönelik yaynlanan haftalk basn bültenleriyle de kamuoyunun dikkatini çekmeyi baaran CSED kamuoyuna ilan ettii deklarasyonda;

  • Anaokulundan balayarak Cinsel Eitim yasal olarak art olmaldr.
  • Ergenlik Öncesi Cinsel Danmanlk ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak art olmaldr.
  • Evlilik Öncesi Cinsel Danmanlk ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak art olmaldr.
  • Evlilik Öncesi Anne, Baba ve E Eitimleri yasal olarak art olmaldr.
  • Cinsel salk bilimine üniversitelerimizde Seksoloji Ana Bilim Dal ad altnda ayr bir bilim dal "" olarak yer verilmelidir.
  • Cinsel salk bilimi için "multi-disipliner bir yaklam" art olmaldr demitir.

CSED üyesi olmak bir ayrcalktr.