Vajinismus


Vajinismus'un %100 TEDAVS Vardr. Vajinismus KADER Deildir...

Kadnlarda Cinsel likiye Girememe - Vajinismus

"Merhaba doktor bey, ben 3 yllk evliyim ve hala bakireyim. Ne yaptksa eimle ilikiye giremedik, o an geldiinde kaslyorum ve eimi itiyorum. Çok korkuyorum. Rahatszlm örendiimiz kadaryla vajinismusmu. Eimle görücü usulü evlendik. Ama onu çok seviyorum. Evliliimin ilk ylnda kadn doum uzmanna gittim ve kzlk zarm aldrdm. Daha sonrada pek çok doktora gittim ama sonuç alamadm. Kimse bu hastalk hakknda tatmin edici bilgi veremedi. udur diyemedi. u anda eimin ailesi ayrlmamz için eime ar bask yapyor. Ama ben eimi çok seviyorum. O"nsuz yaayamam. Ne yapacam ben. Ölmeyi bile düünüyorum. Maddi imkanlarmz da kstl olduu için çözüm için yol göstermenizi rica ediyorum. Sayglarmla."

"Ruhsal bir hayal gücü mevcuttur. Bunun emirlerine vücut her zaman uymak zorundadr. Bu güç bir hastay iyiletirebildii gibi salkl birini de hasta edebilir." bn-i Sina

Vajinismusun stesinden Gelmek

10 Admda Vajinismus Tedavisi

Henüz ülkemizde fazlaca bilinmeyen, ama sk görülen ve says her geçen gün artan, yatak odalarnda her gece hayatlarnn en büyük korkusunu yaayan ve cinsellikleri bir kabusa dönüen kadnlarn hastalndan sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü bu ara bana gelen e-postalarn en arlkl ksmnda bu konu yer almaktadr.

Cinsel iliki srasnda da vajinann esnemesi ve genileyebilmesi büyük öneme sahiptir. Vajina yani kadn cinsel organ, iliki srasnda erkein penisinin büyüklüü yada küçüklüüne göre kendini hazrlar. Cinsel birlemenin durumuna bal olarak genelde da en yakn ksm oldukça geveyebilir. Bu durumda erkein penisinin girmesi son derece zor, hatta olanakszdr.
Vajinismus ailesel bir problemdir. Kadnn ve erkein ortak bir sorunudur. Bu nedenle hiç bir taraf dierini suçlamamal veya bu konuda anlaysz olmamaldr.

Vajinismus Nedir?
Kadnda cinsel ilikinin olduu anatomik bölgeye vajen ad verilir. Vajenin etrafndaki kaslarn kaslmas, tüm vücutta bir kaslma, endie, korku ve panik hali, kadnn bacaklarn skca kapatmas ve elleriyle eini itmesine yol açan, istemsiz bir ekilde yani kadnn kontrolü dndaki bilinçd vajinal kaslmalara vajinismus denir. Halk arasnda evli bakireler, tamamlanmam evlilik veya cinsel fobi, tp literatüründe cinsel ilev bozukluklar snflamasnda ise cinsel ar bozukluu da denilir. Arl cinsel iliki ile vajinismus birbirlerini tetikleyebilen iki patolojidir.

Vajinann giri bölümündeki 2 cm'lik düz kaslardan oluan az gergin ve serttir. Bu nedenle cinsel birleme olana vermez. Penis vajinaya giremez.

Vajinismuslu kadnlar cinsellikle ilgili konumay sevmezler, cinsellii irenç olarak alglayabilirler. Vücutlarnn eleri tarafndan beenilmeme korkusu yaayabilirler, vücutlar ile bark deillerdir. Eleri tarafndan terk edilme duygular ve güvensizlik yaayabilirler.

The Merck Manuel'e göre vajinismusun tanm u ekildedir: "Kadnlarda, penisin vajinaya girmesini önlemek konusunda mevcut bilinçd bir istek sonucu vajina aa bölümündeki kaslarn adeta bir artl refleks gibi kaslmas sonucu meydana gelen vajina spazmdr. Penisin vajinaya girmesi çok zaman olanaksz olduundan bu olay iyi gitmeyen evliliklerde sk görülür." Amerikan Psikiyatristler Birlii tarafndan ise vajinismus; "istemsiz kaslmalar sonucu ilikinin gerçekleememesi" durumudur. Bu kaslmalar gerçek bir giriim yannda yalnzca giriimin hayal edilmesiyle bile ortaya çkabilir. Hatta muayene esnasnda da kaslmalar ortaya çktndan böyle bir durumda normal vajinal doum bile mümkün olmayabilir.
Geçmi de yaanm cinsel bir travma yok ise ve parmak ile vajen girii ve vajen içi kontrol edilebiliyorsa, ancak cinsel iliki srasnda ei itme ve kaslma oluyorsa bu durum "basit vajinismus" olarak adlandrlabilir ve nispeten tedavisi daha kolaydr.
Baz kadnlar istemli olarak, ar, yanma, ac ve kanama olaca korkusuyla veya partneri ile olan dier problemleri nedeniyle cinsel birleme esnasnda kendilerini kasarak ilikiye müsaade etmezler. Bu durum vajinismustan farkldr ve kartrlmamaldr."

Cinsel Terapist Helen Singer KAPLAN"n "Resimli Cinsel Tedavi Klavuzu" adl kitabnn ikinci basksnda vajinismusun tans ve nedenleri konusunda unlar yazmtr: "Vajinismus, vajinal penetrasyona yönelik giriimlerin vajinal girite istemsiz bir spastik kaslmaya neden olduu ve bu nedenle cinsel ilikinin mümkün olmad bir bozukluktur. Bu nispeten nadir bir durumdur. Cinsel tedaviye verilen tepki mükemmeldir. Kantlar, bu durumun altndaki patolojinin vajinal girii koruyan kaslarn koullandrlm bir reaksiyonu olduunu göstermektedir. Görünürde bu kaslar youn spazmla tepki verecek ekilde koullandrlabilir. Vajinismik tepkinin elde edilmesinden sorumlu olan koullandrlmam uyar penetrasyonla ilgili acnn herhangi bir kayna olabilir. Fiziksel hastalk, psikolojik olarak ac veren bilinçli veya bilinçsiz korku ve/veya suçluluk duygusu gibi bir etki, travmatik cinsel saldrlar vajinismusun ortaya çk ile ilikilidir. Baz durumlarda travmatik kaynak tanmlanamaz. Vajinismus vajinal giriin fiziksel olarak engellenmi olmasndan ve ayn zamanda penetrasyondan basit, fobik kaçnmadan ayrt edilmelidir. Vajinismus tans yalnzca pelvik muayene ile konabilir."

Vajinismus ve lk Gece
Vajinismuslu kadnlarn çou halen bakiredir. Çünkü vajinismus ilk gece ortaya çkar. lk gece baarsz olan çift sorunun geçici olduunu ve daha sonraki günlerde kendiliinden çözüleceini düünür. Fakat daha sonra da sorun devam edince kadnda kadnlnda eksiklik olduu düüncesi, üzüntü, sknt, gerginlik, her eyin daha kötüye gidecei korkusu ve ardndan suçluluk duygular ortaya çkmaya balar. Erkek ise ei tarafndan istenmedii, reddedildii duygularna kaplmaya balar. Zamanla sertleme yetersizlii olur. Erkein duygular öfke ve krlganlk arasnda gidip gelir.

Vajinismusun Nedenleri
Vajinismusun en sk nedenleri psikolojik kayglardr. Kz çocuklarna öretilen veya irademizin bilinçdmza kodlad "cinsellik kötüdür", "kzlk zar çok deerli ve korunmas gereken bir eydir" düünceleri bu problemin ortaya çkmasnda önemli bir yer tutar. Bazen neden cinsel bilgi eksiklii, basit bir utanma ve cinsel duygulardaki basklanma olabilir. Bazen de altta yatan neden özellikle çocukluk dönemindeki travmatik bir yaantdr. Bu durumda geçmi de yaanm taciz gibi travmatik olaylarn bilinçdna itilen bugünkü izdüümleri ve etkileri gibi daha karmak içsel çatmalar, yanl kalplar yada zorlamalar beden-zihin bütünlüünü bozup vajinismusa neden olabilir. M. Erickson'un dedii gibi "defolu bir örenme ve kabullenme" vardr.

Nedenleri davransal, bilisel, dinamik ve varolusal modellere göre de ele alabiliriz. Yani geçmite yaanm bir taciz, ensest iliki yada kötü bir cinsel deneyimin kötü ve ac verici olarak deerlendirildii davransal model, yine geçmite maruz kalnan cinsel yasaklar ve abartl ilk gece hikayelerin bilinçdnda oluturduu cinsellikle ilgili negatif emalar içeren bilisel model, daha çok Freud"un ruhsal geliim evrelerinden cinsel kimlik geliiminin ilk basama olan fallik dönem sorunlardan kaynaklanan dinamik model ve kadn kendini eine ifade etmesi, farknda olmadan kendi varln eine hissettirmesi ve istedii ilgiyi görmesi için balatt bilinçd otomatik hareketleri içeren varolusal model eklinde nedenler ele alnabilir. Model veya modellerin çabuk tespiti vajinismus tedavisine yön verir. Örnek olarak; davranç ve bilisel yöntemle baarya ulaan bir tedavi sonunda cinsel iliki yaanr ve sorun çözülür. Fakat vajinismus nedeni ee ve yaama kar kendini var etme çabas gibi varolusal bir yap ise, zamanla yaanlan cinsel ilikiye kar bunalt ve kayg duyulmaya balanr ya da yaanlan ilikiden yeteri kadar cinsel haz alnmaz. Nedeni bilenemez. Her ey yolundadr, yllardr çekilen sorun çözülmütür ama bir anda anlamsz bir bolua düülür. te varolusal model bu sorunun çözümüne k tutabilir. Bu nedenle her vakaya davransal, bilisel, dinamik ve varoluçu yaklamlar içeren "bütüncül psikoterapi" çerçevesinden bakmak doru bir yaklam olacaktr.

Dinamik modele göre vajinismus; cinselliin kirli ve kötü bir ey olarak görüldüü bir savunma tepkisidir. Yani kadn, bilinçdnda, saldrgan ve tehditkar olarak alglad erkekle birlemeyi reddeder. Vajinismuslu kadnlar annelerinin, kendisini ve çocuklarn korumaktan aciz, çaresiz ve baml olduunu düünürler ve cinsel ilikiyi annenin bu zavalllyla özdeleme çarm yapt için, ilikiye girmemeyi en iyi savunma olarak alglarlar. Sonuçta, vajina istem d kaslr, cinsel birleme olanaksz hale gelir.

Nedenleri çoaltmak mümkündür. "Hastalk yoktur hasta vardr" deyimini anmsatp, benim imdiye kadar rastladm en sk vajinismusa yol açan nedenleri genel olarak sralayacak olursak:

 • Kzlk zarnn çok deerli ve korunmas gereken bir ey olduu düüncesi,
 • Cinsel kimlik bozukluu yani ecinsel özdeleme,
 • Cinsel bilgi eksiklikleri,
 • Geçmite cinsel tacize veya tecavüze urama,
 • Kzlk zarnn yrtlmas srasnda korkunç bir ac duyulaca fikri,
 • Ar ve ac duyulacana dair korku ve inanlar,
 • Ar eiinin düük olmas,
 • Utanma ve cinsel duygulardaki basklanma,
 • Baskc ve otoriter bir baba,
 • Zayf, güçsüz yada baskn bir anne,
 • Pasif, baml yada ar anlayl koca,
 • Cinsel uyarlmada problemler,
 • Vajinal kayganlkla ilgili problemler,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Genç kzlk döneminde seksin pis ve kötü olduunu öreten yanl ve kat eitim tarz,
 • Kadnn cinsel bir meta veya cinsel bir obje olarak alglanmas,
 • Cinsel organn giri yerinin bilinmemesi,
 • Kzlk zarnn korunmas fikrinin yaatt ve artlandrd gerginlik,
 • Çocuklukta ve grenlikte "bacaklarn kapa", "eteini ört" gibi uyarlar,
 • Cinsel mitler,
 • Çocukluktan kalma korkular,
 • Cinsellik konusunda yerlemi yanl ön yarglar,
 • Kat ahlak kurallar ve tabular,
 • lk cinsel iliki srasnda kadnn cannn fazla yanmas,
 • Vajinann içine herhangi bir ey giremeyecek kadar ufak olduuna dair yanl inançlar,
 • Ar kat bir toplum düzeni içinde yaama,
 • Görücü usulü evlenmeler,
 • Cinsel ilikinin çok arl olaca yanl bilgisi,
 • Bilinçdnda yaanan suçluluk, ayp, günah gibi fiziksel, kültürel, dinsel ve ahlaki korkular,
 • Bilinçdna itilmi bilinmeyen bir düünce yada davrann psikosomatik etkisi,
 • lk gece korkusu,
 • Arl bir jinekolojik muayene,
 • Simgesel olarak zihninde ar büyütülen penis yüzünden çok ac çekme veya parçalanma korkular,
 • Geçmite genital bölgeye gelen bir darbe yada travma,
 • Gebe kalma korkusu,
 • Çocuklukta makattan fitil kullanlmas,
 • Uygun olmayan veya istenmeyen bir birliktelikte eten saknma,
 • Baz enfeksiyonlar ve anormalliklerde vajinismusa yol açabilir. Bunlar: Endometriozis, kronik enfeksiyonlar, zlk zarnn gergin olmas vb.

 

Vajinismusa Neden Olan Önyarglar

 • lk birleme her zaman ac verir,
 • Kzlk zar aile erefini korur, yrtlr, kanar ve patlar gibi ön yarglar,
 • Cinsellik erkeklerin gereksinimidir,
 • Cinsellik kadnlar için zorunludur,
 • Cinsel iliki kötü ve ac vericidir,
 • Erkekler potansiyel tehdit kaynadr,
 • Erkekler baskndr,
 • Vücuda giren bir ey zarar verebilir ve iddet içerir,
 • Korku ve öfke daima bastrlmal, asla da vurulmamaldr,
 • Kadnlar zayf ve çaresizdir,
 • Erkeklere güvenilmez.

Vajinismusun Temel Belirtileri

O an geldiinde kii panik atak benzeri bir durum yaar. Eini iter, kaslr. Korkar, bilinci açk olsa da kontrolünü yitirir, kontrol bilinçdnn eline geçer. Kii bilinçd tarafndan negatif bir hipnoz trans haline getirilir. Endie, korku, kayg duyar. Kii zamanla aadaki duygu ve düüncelere kaplabilir:

 • Duygusal tatminde azalma,
 • "Herkesin bu kadar kolay yapt bir eyi ben nasl yapamyorum?" eklinde suçluluk,
 • Utanç duyma,
 • Kendinden nefret etme,
 • Hayal krkl hissi,
 • Aile büyüklerinin veya yaknlarnn "Ne zaman çocuk sahibi olacaksnz?" sorular nedeniyle duyulan korku,
 • Zamanla meydana gelen cinsel isteksizlik vb.
 • Vajinismusulu Kadnlarn Ortak Özellikleri
 • Çocukluk ve gençlik yllarnda ailelerinin iyi kzlardrlar, yani kurallara uyan, kzgnl da vurmayan, sürekli bir kabul ihtiyac yaayan kadnlardr,
 • Cinsel ilikiyi iddet veya igal edilme olarak görürler,
 • Fiziksel iddete maruz kalm veya tank olmulardr, yani kaslma, iddete kar önlem olarak ortaya çkmaktadr,
 • Cinsel iddete maruz kalmlardr,
 • Her eyin en kötüsünü düünürler,
 • Aileye bamldrlar,
 • Ahlaki ve cinsel olarak baskc ve otoriter bir babalar vardr,
 • Baba-kz ilikisinde güçlükler ve çatmalar vardr,
 • Cinsellikten holanmayan ve cinsellii bir görev gibi yapan zayf ve güçsüz bir anneleri vardr,
 • Duygusal ve ruhsal geliimleri salkl deildir,
 • Cinsellii aalayan bir aile yaplar vardr yani cinsel organlardan irenme veya holanmama, olumsuz dinsel artlanma vb. durumlar ailelerinde sk görülen yaplardr,
 • Çocuksu bir kiilikleri vardr, çünkü bu kadnlarn psikoseksüel geliimleri biyolojik yalarndan geridedir. Yani cinsel açdan hálá çocukturlar.
 • Cinsel ilikiye veya penisin vajinaya girmesine kar fobik bir korku reaksiyonlar vardr, hatta bu reaksiyon hastann bir anlamda panik atak geçirmesine neden olabilir,
 • Kontrolsüz davranlar vardr,
 • Bedenlerinden honut olmazlar,
 • Ya çok çabuk güvenirler ya da güven duymada zorlanrlar, güven duygular zedelenmitir,
 • Çocukluk çandan kalma korkular sk yaarlar,
 • Kaygl ve tedirgin ruh halleri vardr,
 • Çocukluklarnda ve genç kzlklarnda ailevi sorunlar vardr,
 • Yetikinlii ve evlilii kabul etmede güçlük çekerler,
 • Genellikle düük sosyo-ekonomik ve eitim düzeyleri vardr,
 • Kentli kadnlarda daha az, krsal kesim kadnlarnda biraz daha çok görülür,
 • Okanmaktan holanrlar hatta klitoris uyarlmas ile orgazm olabilirler,
 • Uyuyan Güzel: Kocalaryla karde gibi yaayan, çocuksu kadnlardr. Ailelerine baml ve ebedi örenci olurlar.
 • Savaç: Seksi, kar cinsler aras mücadele gibi görürler. Kadnln zayflk ve pasiflik olarak alglan ac verir.
 • Kraliçe Ar: Cinsellii reddederler. Erkei yalnz soyun devam için isterler. Onlar için cinsellik kirli ve aalaycdr.
 • yi Kz Sendromu: lk kez 1976 ylnda G.C.MOULTON tarafndan okullarnda baarl ve ebeveynleriyle hiçbir ciddi çatmalar olmayan, edilgen, itaatkâr, boyun een, yumuak bal kadnlarn ortak özellikleri tanmlamak için kullanlan bu sendrom; çeitli kültürlerde erkek ve kz çocuklar için kalplam toplumsal farllklar ve inançlar esas alr. Yani kz çocuklarnn daha uysal, daha söz dinleyen, daha güvensiz, daha yardma ihtiyaç duyan, baarya daha az önem veren, daha duygusal, ezbere ve tekrara dayal ilerde daha yetenekli olduklar düünülürken; yüksek bilgi ilem düzeyi ve yaratclk gerektiren ilerde daha baarsz olduklar kabul edilir. yi kz sendromu ile birçok cinsel ilev bozukluu arasnda balant vardr. Cinsel terapi için bavuran orgazm olamayan kadnlarn çounun çocukluklarnda veya genç kzlklarnda kendilerini iyi kz olarak tanmlamalar hiç artc deildir.

Vajinismusun Tipleri ve Tans
Vajinismusun tans ilk cinsel aktivite srasnda olanlar çiftin anlatmasyla konulur. Vajinann üçte bir d ksmanda koitusu yani cinsel birlemeyi engelleyecek boyutta yineleyici ve sürekli olarak istem d kaslma olmas ilk seferde orta iddette yaanr, ancak çounlukla ilikiye izin vermeyecek biçimde arldr. Bu duruma Primer Vaginismus denir. Primer vajinismusda kii hayatnda hiçbir baarl cinsel birleme yaayamamtr. Primer vajinismusun altnda yatan en önemli sebep korkudur. Daha önce hiç vajinismus problemi olmayanlarda doum, düük, kürtaj kötü ve sert yaplan bir jinekolojik muayene sonras, yrtklar ve enfeksiyonlara bal olarak nadiren görülenlere ise Sekonder Vaginismus denir. Sekonder vajinismus genellikle disparoniye yani iliki esnasnda arya bal olarak geliirken nadiren de daha önceden tedavi olmu olan kiilerde problemin tekrarlamas eklinde de oluabilir.

Vajinismusun Görülme Skl
Vajinismus, cinsel terapi merkezlerine bavuranlar arasnda en sk rastlanan ikayetlerden biridir. Yani bavuran kadnlarn %56-73'ünü vajinismus oluturmaktadr.

Vajinismus ve Kzlk Zar
Kzlk zar; vajinismuslu kadnlarn kafasndaki çou sorularn karl olur ve cinsel ilikide bulunamamasnn nedeni olarak "kzlk zarnn kalnl" gösterilir. Bu nedenle çou zaman hymenektomi ad verilen cerrahi bir yöntemle bu zarn kesilmesi operasyonu yaplr. Ama sonrasn da sorun devam edince hasta yklr. Uzun süre yardm almak istemez ve tedavi olmak için cesaretini kaybeder. Bilinenin aksine gerçekten cinsel ilikiye engel olacak kzlk zarnn veya vajenin bir anatomik bozukluun görülme skl ise %1'in altndadr.

Vajinismus ve Vajen
Vajinismus, kadn veya erkein genital organlarn anatomik yapsndan ilikisiz bir ekilde ortaya çkar. "Vajinam çok küçük veya çok dar, bu yüzden cinsel ilikiye giremiyorum" düüncesi çok yanltr. Çünkü vajina oldukça esnek bir yapdadr. Cinsel uyarmla birlikte geniler ve uzar. Hatta doumda bir çocuun ban çkaracak kadar genileyebilir.

Vajinismus ve Cinsel Soukluk
Vajinismusta balangçta cinsel ilikiye girmede isteksizlik yoktur ancak iliki srasnda ac duyma ve zarar görme duygusu ön plandadr, cinsel arzu ve vajende slanma mevcuttur.  Oysa cinsel souklukta temel sorun cinsel ilikiden zevk almamaktr. Ama her ikisinde de ayp ve günah duygusu önemli yer tutar. Bununla birlikte baz kadnlarda da daha önce cinsel ilikide sorun yokken, sonradan meydana gelen bir cinsel ilikiye girememe durumu söz konusu olabilir. Bu durumda cinsel soukluk sekonder vajinismus nedenlerinden biri olabilir.

Vajinismus ve Gebelik
Vajinismus yalnzca salkl ve mutlu bir cinsel birlemeye engeldir. Normale göre gebelik ansnn az olmasna ramen, vajen azna dökülen spermlerin içeri kaçmas sayesinde gebelik oluabilir. Hatta tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olunmas bile mümkündür. Son yllarda bakire olup da tüp bebek tedavisi gören hastalarn saysnda art var.

Vajinismus ve Annelik
Baz jinekologlar doum srasnda vajinismusun kendiliinden çözülebileceini düünseler bile; doum yapan ve anne olan kadnn vajinismusu genellikle devam eder, sonlanmaz. Çünkü bu çiftler genellikle sezaryeni tercih ederler. Hamilelik boyunca çiftlerin aralarndaki problemler de devam eder.

Vajinismus Erkekleri
Vajinismuslu kadnlar görücü usulüyle evlenmemilerse, e veya sevgililerini otoriter ve baskc babalarnn aksi özellikteki erkeklerden seçerler. Evlilik öncesi baka kadnlarla yaadklar cinsel deneyimleri snrl olan eleri; çounlukla ar nazik, pasif, giriken olmayan, edilgen erkeklerdir. Tencere ve kapak misali kar-koca birbirini krmaktan ar derecede korkarlar. Vajinismuslu kadnlar nasl çocukluunda iyi kz ise eleri de iyi çocuktur. Yani cinselliin kötü kadnlar için olduunu, bir ein saf ve masum olmas gerektiine inanrlar. Genellikle evlilik öncesi cinsel yaknlamalar dokunma ve öpümeden ileri gitmeyen çift evlendikten sonra da karlkl anlaarak cinsel ilikiden kaçar. Çünkü her iki tarafn da cinsel birlemeyle ilgili bilinçli ve bilinçd korkular vardr. Birleme gerçeklemese de, cinsel yaamlar asgari ölçüde devam eder, düzenli olarak seviirler, sürtünerek boalabilirler. Hatta sürtünme dorudan klitorisi uyard için vajinismuslu kadnlarda orgazm olma oran daha da yüksektir. Vajinismus nedeniyle boanma oran düüktür. Çünkü ortak cinsel korkular çifti birbirine yaklatrmaktadr. Bu nedenle vajinismuslu kadnlarn partnerlerinin tutumu son derece önemlidir. Eer erkek kadnn korkusunu anlamaya çalp ona destek olma yerine, bir an önce cinsel ilikiyi gerçekletirip hem kendisine hem eine hem de ailesine kar erkekliini ispatlama gayreti içinde hareket ederse, ki genellikle böyle olur, sorun daha da büyüyecektir. ( lk gece sonras eler olup bitenler konusunda aile büyüklerine hesap vermektedirler. Bu, toplumumuzun ho olmayan bir adetidir ve sorunu içinden çklmaz bir hale getirmektedir.) Vajinismuslu kadnlarn partnerleri yanl olarak istenmedikleri, reddedildikleri, yeteri kadar sevilmedikleri duygularna kaplabilirler. Zamanla erkekte sertleme yetersizlii, cinsel isteksizlik ortaya çkabilir.

VAJSMUSUN TEDAVS

Bilinçdnda geçmite yaanm yada duyulmu olumsuz bir olayn ee istemeden yanstld vajinismus her zaman tedavi edilebilir. Sorunun bilinçd istek ve artl refleks ile ortaya çktndan bu nedeni ortadan kaldrmak için bilinçd süreçlerde zihinsel manevralar yapp yeni olumlu artl refleks arklar oluturmak gerekir.

Önce özel bir ilgi ve uzmanlk alan olan cinsel terapist tarafndan çiftin cinsel öyküsü alnr ve cinsel terapistin gerekli gördüü durumlarda tam bir jinekolojik muayene yaplr. Ama vajinismus sorunu olan kadnlarn büyük çounluu jinekolojik muayene olmak istemezler hatta muayene hakknda konuulmas bile aynen ilikide olduu gibi panik ve korkuya sebep olabilir. Daha sonra bilinç altndaki gereksiz korkular yenmek için dananlarn rahatlatlmas, gevemesi, heyecan ve korkular yattracak ruhsal bir ortam oluturulmas için cinsel terapiye geçilir. Çifte cesaretli olmalar, baaracaklarna inanmalar ve güvenerek sabrla beklemeleri konusunda telkinlerde bulunulur. Cinsel terapi srasnda çifte ayna tutma egzersizleri, idrar tutma egzersizleri, çat kaslarn gevetme ve kasma egzersizleri, kegel egzersizleri, parmak egzersizleri, çubuklarla geniletme egzersizleri, snrl penis girii egzersizleri vb. "invivo duyarszlatrma", "invitro duyarszlatrma" ve "pelvik taban rehabilitasyonu" öretilir. Tedavinin birinci aamasnda invivo duyarszlatrmada hastann kendi vücudunu tanmas için "dokunma ve okama egzersizleri" ve parmak egzersizleri yaparak, bir anlamda iliki srasnda ortaya çkan panik atan küçük çapl bir benzerini yaamas hedeflenir. nvitro duyarszlatrma da ise benzer durum hastann kendi parma ile deil baz cam tüpler, plastik kanüller veya einin parma ile salanr. Her ikisinde de amaç; vajinann genileyebilir bir organ olduunun kiiye gösterilmesi, iliki srasnda yaanan panik atan küçük bir benzerinin oluturulmas ve bununla baa çkmay örenmeyi salamaktr. Egzersizler srasnda yapay kayganlatrclarn kullanlabilir. Bu duyarszlatrmayla paralel olarak hastann pelvis kaslarn tanmasn ve onlara hakim olmasn salayan Kegel Egzersizleri de yaplr. Cinsel terapide eten gelen ruhsal destek çok önemlidir. Tedavinin ikinci aamasnda ise iliki öncesi ön sevimenin uzun tutulmas ve kadnn iyice uyarlmasnn üzerinde durulur. Cinsel terapistin uygun görmesi durumunda ilaç tedavisi de uygulanabilir. Cinsel terapi süresi hastaln iddetine göre birkaç seanstan 10-12 seansa kadar deiebilir.

Son olarak uygun tedavi yöntemleri ve tecrübeli bir cinsel terapist ile tedavi ans % 95 -100'dür.

Vajinismus ve Geveme Egzersizleri
Bu egzersizde önce du alnr, ele birlikte yatakta yan yana srt üstü yatlr. Derin nefesler alp verilir. Ayak uçlarnzdan itibaren srasyla boynunuza kadar tüm kaslar kasp gevetilir. Günde en az 20 dakika yaplmaldr.

Vajinismus ve Fantezi Modellemesi
Cinsel terapi döneminde her gece yatakta, uyumadan önce, gözler kapal bir ekilde ele cinsel birliktelik hayal edilir, buna "fantezi modellemesi" denir. Hayalin gerçekmi gibi yaanmas önemlidir.

Vajinismus Tedavisinde Parmak Egzersizleri
Cinsel terapide danan çiftin ve terapistin birlikte amas gereken üç önemli tabu vardr. Bunlar:
1-Vajene bir ey girmesi tabusu, ( Kiinin kendi parman vajene sokmas )
2-Vajene bir bakasnn bir eyinin girmesi tabusu ve ( Ein parmann vajene sokulmas )
3-Vajene penis girmesi tabusu.

Cinsel iliki srasnda ortaya çkan panik atan küçük çapl bir benzerini yaatmak ve bununla baa çkmay öretmek için öncelikle hasta kendi parmaklaryla egzersizlere balar, daha sonra einin parma ile egzersize devam edilir. Parmak egzersizlerinde amaç; vajinann genileyebilir bir organ olduunun kiiye gösterilmesidir. Parmak egzersizleri scak yumurtay elde tutmaya benzer. Scak yumurta önceleri elde tutulamaz ve elden ele alnarak soutulmaya çallr. Zamanla yumurta sour ve ellerde yumurtann scaklna alr. Yumurta soudukça kii rahatlar ve elini yanmaz. Sonunda yumurta sour, kabuu krlr ve afiyetle yenir. Parmak egzersizleri de yumurtann soumas gibidir, kii zamanla panik haline alr ve yüzletii olumsuz duygularla ba etmeyi örenir. Sonunda yumurtann afiyetle yenmesi gibi cinsel iliki de gerçekleir.
Egzersizler srasnda yapay kayganlatrclarn kullanlabilir. Parmak egzersizlerine geçmeden önce vajinann nasl bir organ olduunun görülmesi için bir ayna karsnda incelemesini içeren ayna tutma egzersizleri yaplr. Daha sonra cinsel terapist tarafndan çifte vajinann çok küçük olduu konusundaki korkunun hayal ürünü olup gerçeklere dayanmad, vajina duvarlarnn son derece esnek olduu, buradan doum srasnda bir bebein kafasnn çkabildiine göre penisinizin de kolayca geçebilecei izah edildikten sonra, "egzersiz srasnda herhangi bir aamada rahatszlk hissederseniz bir sonraki aamaya geçmeyin ve neyin rahatszlk verdiini anlamaya çaln", "vajinal kaslarn sktn hissettiinde biraz ara verin" önerilerinden sonra aadaki "parmak egzersiz program" uygulanr. Bu program kendi parmaklaryla bireysel ve einin parmaklaryla eli egzersizi eklinde iki aamadan oluur. Bireysel Parmak Egzersizi kadn için en zor olandr, fakat bunu bir kez baarrsa, dier amalar daha kolay geliecektir.

Bireysel Parmak Egzersizleri
1-Parmak egzersizi öncesi geveme egzersizi yapn. Egzersiz boyunca da gevek olmaya ve geveklii korumaya çaln.
2-Öncelikle bebek yan elinize ve vajinanza sürün. Bir elinizle klitorisinizi bulun, belli bir ritimde ve basnçta okayn. Dier elinizle göüslerinizi veya hounuza gidecek bir baka bölgenizi okayn.
3-Uyarldnz düündüünüzde vajeninize deliine dokunun. Parmaklarnz vajen deliinin etrafnda daire hareketleri yaparak uyarya devam edin.
4-Sulanma olduunda iyice kayganlatrlm serçe parmanzn ucunu ilk bouma kadar sulanm vajeninize sokun. Kendinizi rahat ve gevemi hissedene kadar orada tutun ve bekleyin. Daha sonra daire hareketi yapn.
5-Rahatsanz ikinci bouma kadar sokun. Yine bir süre bekleyin ve daire hareketi yapn.
6-Hala rahatsanz tamamn sokun, bekleyin ve daire hareketi yapn. Hiç rahatszlk duymayana kadar egzersize devam edin.
7-Ayn egzersizi daha kaln bir parmak olan orta parmakla tekrarlayn.
8-Ayn egzersizi iaret ve orta parmaklarnz birletirerek iki parmakla tekrarlayn. Daha sonra eli egzersize geçin.

Eli Parmak Egzersizleri
1-Egzersiz öncesi einizle birlikte geveme egzersizi yapn.
2-Einizle seviin. Onun sulanmasn salayn.
3-Bebek yan elinize ve einizin vajinasna sürün. Bir elinizle klitorisini bulun, belli bir ritimde ve basnçta okayn. Dier elinizle einizin göüslerini veya houna gidecek bir baka bölgesini okayn.
4-Uyarldn düündüünüzde vajen deliine dokunun, parmaklarnz vajen deliinin etrafnda daire hareketleri yaparak uyarya devam edin.
5-Sulanma arttnda iaret parmanz ilk bouma kadar einizin vajenine sokun. Einiz kendini rahat ve gevemi hissedene kadar orada tutun ve bekleyin. Daha sonra daire hareketi yapn.
6-Einiz rahatsa ikinci bouma kadar sokun. Yine bir süre bekleyin ve daire hareketi yapn.
7-Hala rahatsa tamamn sokun, bekleyin ve daire hareketi yapn.
8-Einizden gevemesini ve vajinasn çevreleyen kaslar skp gevetmesini isteyin. Parmanzn skldn hissedin. Einizin de parmanz sktnda içinde hissetmesini isteyin.
9-Sonra parmanz çok yavaça ileri geri hareket ettirin ve hznz einizi rahatsz etmeyecek kadar arttrn.
10-Daha sonra ayn egzersizi iaret ve orta parmaklarnz birletirerek iki parmakla tekrarlayn. Daha sonra penis egzersize geçin.

Birkaç hafta yaplan parmak egzersizlerinden sonra snrl penis girii egzersizine geçilir. Snrl penis girii egzersizinde kadnn tamamen uyarlm olmasndan ve ekstra kayganlatrc kullanldktan sonra, onun istedii kadar yava ve nazik olarak hareket etmesine imkan veren kadnn üstte olduu pozisyon seçilir. Balangçta fazla sert girmeyip penisin vajinasnda bulunmasndan kaynaklanan duygulara almas salanr. Bu amaçla önce penis ba vajenin içine yerletirilir.

Snrl Penis Girii Egzersizleri
1-Egzersiz öncesi einizle birlikte geveme egzersizi yapn.
2-Einizle seviin. Onun sulanmasn salayn.
3-Bebek yan elinize ve einizin vajinasna sürün. Bir elinizle klitorisini bulun, belli bir ritimde ve basnçta okayn. Dier elinizle einizin göüslerini veya houna gidecek bir baka bölgesini okayn.
4-Uyarldn düündüünüzde vajen deliine dokunun, parmaklarnz vajen deliinin etrafnda daire hareketleri yaparak uyarya devam edin.
5-Sulanma arttnda srt üstü yatn. Einiz üste dizleri bedeninizin her iki tarafnda olmak üzere diz çökmesini salayn.
6-Einiz rahatsa penis ban biraz aa doru indirerek vajenin giriine yerletirin.
7-Hala rahatsa tamamn penis ban vajene sokun, bekleyin.
8-Herey yolundaysa einizden kalçasn ileri doru hareket ettirerek penisinizi tamamen içine almasn isteyin ve yine bekleyin.
9-Einizden gevemesini ve vajinasn çevreleyen kaslar skp gevetmesini isteyin. Penisinizin skldn hissedin. Einizin de penisinizi sktnda içinde hissetmesini isteyin.
10-Sonra einizden kalça hareketleri ile çok yavaça ileri geri hareket etmesini isteyin ve einize hzn kendini rahatsz etmeyecek kadar arttrmas yönünde telkinde bulunun.
11-Daha sonra ayn egzersizi her gün tekrar edin.

Vajinismus ve Hipnoz
Son yllarda vajinismus tedavisinde hipnoz yani hipnoterapi de baarl sonuçlar vermektedir. Hipnoz bir uyku deildir, aksine bir uyanklk, farkndalk ve telkin alabilirliin artt derin bir geveme durumdur. Bilinç açk olduu için hipnoza girildiinde istemediiniz bir ey size yaptrlamaz. Vajinismusta hipnoz tek bana yeterli deildir. Önemli olan hipnozu hipnoterapiye çevirmektir. Bunun için hipnoz altnda verilen telkinler, zihinsel ve imgesel uygulamalar ile endie, korku ve kayglar ortadan kaldrlr. Böylece cinsel ilikinin ar ve ac olmadan olabileceine dair inanç artar. Bu balamda; hipnoterapi ile dananlarn kendilerinin bile farknda olmayp bilinç altna attklar tüm olumsuz düünceleri bir yerde su yüzüne çkararak adeta bir "farkndalk durumu" yaratlmakta ve bu sayede korku ve kayglarn azaltlmas salanmaktadr. Ortalama 6 seans da hipnoz ile deitirilmi bilinç hali oluturulur, var olan zihnin dirençleri ortadan kaldrlr ve bilinçd süreçlerde zihinsel manevralar yapp yeni olumlu artl refleks arklar oluturulan imgeleme teknikleri ile sonuca varlr. Bilinçd olaylar çözülür, artl refleks ile cinsel birleme öncesinde anahtar iaretlerle rahatça kullanabilen geveme teknikleri öretilir, kaslma gevemeyle yer deitirilir, cinsel birleme ile ilgili imajinasyonlar yaatlr, ruhsal istek ve orgazma ulama konusunda çift eitilir.

Vajinismus Tedavisinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Tedavi mutlaka ele beraber olmaldr.
 • Vajinismusun fiziksel bir nedeni olabilir ve bu nedenle kadnn mutlaka cinsel terapi öncesi bir kadn doum uzmanna görünmesi gerekir.
 • Deneyip de baarszlkla sonuçlanan her tedavi giriimi çifti dipsiz bir kuyuya doru sürükler, umutlarn krar, tedaviyi güçletirir.
 • Tedavinin sonlarna doru elerin aras açlmaya balar ve sk sk kavga etmeye balarlar.
 • Hasta çift yaklak 10-12 seans sonrasnda salkl bir cinsel hayata kavuabiliyor. Tedavi süresinin uzunluu ise genellikle 3 hafta ile 3 ay arasnda sürüyor.
 • Vajinismusu mekanik olarak çözmek yetmez. Çifte salkl ve mutlu bir cinsel hayat sunmak için tedavide iki aama izlenir. 1. aamada cinsel birlemenin olmasn hedefleriz. 2. aamada ise cinsel ilikiden zevk alma ve orgazm olma teknikleri öretilir.
 • Vajinismuslu hastalarn yüzde 10 ile 15'i çok kolay tedavi edilir. Bu hastalarn uyuturucu krem veya pomat sklm su ile oturma banyosu, belli pozisyonlar ve egzersizler ile bir veya iki seansta tedavi olabilirler.

Vajinismus Tedavisini Yapacak Olan Hekimde Olmas Gerekenler

 • Vajinismus konusunda bol vaka tecrübesi olmal,
 • lgili, evkatli ve anlayl olmal,
 • Ukala olmamal,
 • Hekim çifti yannda rahat hissettirmeli vb.

Vajinismus ve PC Kaslar
Vajina giriinin etrafndaki çok güçlü kaslara, ak kaslar, vajina kaslar, pelvik taban kaslar ya da PC kas grubu denir. Üreme sistemi ve üriner sistem için kilit rol üstlenmilerdir. Bu kaslar idrar tutmaya, cinsel birlemeye, orgazma ve doum srasnda bebein çkmasna yardmc olurlar. Bu kaslar üriner açkl, vajinay ve anüsü bir çember gibi çevrelerler ve iskelet sistemine tutunarak, pelvic organlar destekleyip tutarlar. Bu kaslar genellikle gevek deildir. Bu kaslarn sklmas cinsel birlemeye engel olur. Cinsel terapide amaç bu kaslar üzerindeki bilinçli kontrolün örenilmesi ve koullanm refleksi sistematik olarak deitirmektir.

Vajinismusta Koruyucu Tedavi
Vajinismus ülkemizde batl toplumlara göre daha yaygn bir sorundur. Ama çiftlerin "evlilik öncesi cinsel danmanlk" hizmeti almalar koruyucu tedavide çok önemlidir. Evlilik öncesi cinsel danmanlk için cinsel terapiste giden çiftlerde yukardaki tüm etmenler olsa da vajinismus olmaz. Korunmann tek çaresi de budur. Ayrca ergenlik dönemine girmeden genç kzlarmzn "ergenlik öncesi cinsel danmanlk" hizmetlerinden faydalanmalarn da öneriyorum.

Vajinismusta Hatal ve Yanl Tedaviler
Yukarda ayrntl olarak anlattm, vajinadaki istem d kaslmalarn aamal egzersizlerle ortadan kaldrlmas ve rahatszla yol açan psikolojik etkenlerin çözümlenmesi üzerine kurulu tedavi yaklamnn yannda, tedavi adna yaplan hatal uygulamalar da sktr. Hatta absürdlük düzeyine vardn düündüüm bazlar ise daha da kötü travmalara yol açabiliyor. te birkaç örnek:

1-Hymenektomi yani kzlk zarnn ameliyatla alnmas: Vajinismusun kzlk zaryla bir ilikisi yoktur. Kzlk zarnn alnmas var olan sorunu çözmez. Fakat meslek hayatm boyunca bir kez karlatm ve çok nadir görülen bir durum olan kzlk zarnn kaln olmas gibi zar anormalliine bal ar, ac veya kanama nedeniyle vajinismus gelimi ise, cerrahi bir yöntemle bu zarn kesilmesi yaplabilir.

2-Genel anestezi altnda cinsel birleme: Bilindii üzere genel anestezi srasnda vajinal kaslar gevediinden cinsel birlemeye olanak vermeyen vajinal kaslmalar olmaz ve iliki gerçekletirilebilir. Ancak bu durum çözüm olmaz ve sonraki cinsel birlemelerde ayn sorun yaanr. Ayrca çiftlerden birinin uyuturulmas, kendini bilmeden ilikiye zorlanmas, tp etiine, ahlaki yapmza ve hatta çada insana yakmayan bir durumdur. Çünkü sevimede ve cinsel ilikide karlkl haz esasken bu durum bir nevi tecavüzdür.

3-Vajinaya botoks uygulanmas: Vajina ve çevresine kontrollü botoks enjeksiyonu yaplarak kaslmann önüne geçilebildiinin iddia edildii bu tedavi yöntemi henüz geliim aamasndadr. Botoks vajina kaslarn geçici olarak felç eder ve böylelikle cinsel birleme salanabilir. Ama kadnn aryacak, acyacak, kanayacak vb. korkular, cinsel birlemeye kar bilinçd direnci, geçmi travmalarnn etkileri olduu gibi kalr. Bu durumda botoksun felç edici etkisine ramen vajinismus devam edebilir veya botoks geçici olarak ie yarasa bile etkisi geçtiinde vajinismus tekrar ortaya çkabilir.

4-Lokal uyuturucu kremler ve pomadlarn iliki öncesi vajinaya sürülerek kullanlmas: Kadnlarn bilinçd korkularn ortadan kaldrmad için yararszdr.

5-Kadnn cinsel iliki öncesi alkol almas: Alkolün hafif alnmas vajinismusa yol açan faktörleri ortadan kaldrmadndan ve fazla alnmas ise sarholuk yaparak kiinin bilincini kaybetmesine yol açtndan yararszdr.

-Cinsel iliki öncesi sakinletirici ve kas gevetici ilaçlarn birlikte kullanlmas: Bu tür ilaçlar yararszdr ve üstelik bazlar cinsel istei azaltt için cinsel iliiki öncesi alnmalar normalde de tavsiye edilmez.

6-liki öncesi vajinaya buhar tutulmas, scak su banyosu, lokal uyuturucu krem veya pomat, ar kesici, sakinletirici ve sknt giderici ilaçlarn birlikte kullanm: Sadece cinsel birleme korkusu yaayan ve vajinal kaslmalar olmayan kiilerde bazen ie yarayan veya geçici çözüm olabilen bu yöntem vajinismusta yararszdr.

7-Muayenehanede Gerdek: Vajinusmusun Türkiye"de pek çok evliliin sona ermesine neden oldu ve maalesef bu konu çok istismar edildi. Hastalara iyileeceksiniz denilerek olmadk eyler önerilemez. Cinsel eitim,cinsel danmanlk ve cinsel sorunlarn tedavisi alannda çalan farkl disiplinlerden gelen profesyonelleri bir arada tutmay ilke edinmi CNSEL Tp Enstitüsü olarak amaçlarmzdan biri de cinsel tedavilerin etik ilkelerinin oluturulmas ve istismarn önlenmesidir. Cinsel salk bilimi ile ilgilenenlerin yaptklar mesleki uygulamalar için standartlar öneriyoruz, cinsel terapistin ve hastann haklarn korumay amaçlyoruz. Çünkü etik kurallar, cinsel eitim, danmanlk, cinsel terapi ve cinsellik aratrma koullar için gereklidir. Tüm üyelerimizden ve cinsel salk bilimi ile ilgilenenlerden etik kurallara her zaman uymalarn istiyor ve bekliyoruz. Bu nedenle tek seansta, kadna sakinletirici, kas gevetici ve ar giderici ilaçlar, kayganlatrc ve lokal uyuturucu kremler ve pomadlar verdikten sonra, hekimin telkinlerle çifti kendi muayenesinde, hatta gözetimi altnda cinsel ilikiye zorlamas bakanln yaptm CNSEL Tp Enstitüsü tarafndan Türk örf ve adetlerine uygun bulunmad ve tbbi etik ihlal edildii için knanm bir tedavidir. Avrupa Birlii"nin baz ülkelerinde ve ABD"de doktorun gözü önünde cinsel ilikiye girme ve sorunlar yerinde tespit ederek çözmeyi içeren tedavileri uygulayan özel merkezler var, ama bat ile bir kültür ve anlay farkmz var. Buras Türkiye. Türk hekimleri olarak kendi toplumsal yapmza, örf ve adetlerimize uygun tedavi yöntemlerini tercih etmeliyiz. Aksi durumlarda tedaviye muhtaç insanlarmz, cinsel salk bilimi ve bu tedavileri uygulayan profesyoneller zarar görebilir. Çünkü Cinsel Haklar Bildirgesi"ne göre; cinsellik her insann kiiliinin ayrlmaz bir parças olan mahremiyet, duygusal ifade gibi temel insan ihtiyaçlarnn doyumuna baldr. Cinsel haklar özgürlüe, onura ve her bir insanolunun eitliine dayal evrensel insan haklardr. Cinsel haklar tannmal, tevik edilmeli, sayg gösterilmeli ve toplumlar tarafndan savunulmaldr. Cinsel salk bilimi bu cinsel haklarn tannd, sayg duyulduu ve uyguland ortamlarda mümkündür. Her çeit cinsel zorlama ve istismar cinsel özgürlüün dndadr. Cinsel mahremiyet hakk, bakalarnn cinsel haklarna müdahale edilmedii sürece cinsel yaknlama konusunda bireysel karar verme ve davranma hakkn içerir. Son olarak cinsel bilginin bilimsel açdan etik aratrmalar sonucu elde edilmi olmas ve bütün sosyal seviyelerdeki kiilere uygun ekilde yaylmas gerektiini ifade eden bilimsel aratrmaya dayal cinsel bilgi edinme hakk asla muayenehanede cinsel ilikiye tevik olarak deerlendirilmemelidir.

8-Tek Seanslk Tedaviler: Vajinismusta çiftler bu sorunu çözmeye tam olarak hazrsa, erken bir bavuru varsa ve derinlerde yatan ciddi bir patoloji yoksa, sorun "cinsel bilgilendirme ve danma" ile kolaylkla çözülebilir. Ama tek seanslk bir tedavide sorunu çözmek adna kadnlara kas gevetici ve ar kesici ilaçlar, lokal uyuturucu kremler verme, scak suda oturtma, vajene buhar tutma kadnn var olan korkularn daha da arttrr. Çünkü kadnn "çok aryacak, canm yanacak, çok kanayacak, zar patlayacak, zar yrtlacak" vb. korkularna, "evet aryacak ama biz armamas için gerekli ilaçlar size verdik" türünden telkin edici yaklamlar çok doru deildir, hastay üzmek ve korkutmaktan baka bir eye yaramaz. Bu nedenle tek seanslk tedavileri tavsiye etmiyorum.

Cinsel Terapist Helen Singer KAPLAN"n "Resimli Cinsel Tedavi Klavuzu" adl kitabnn ikinci basksnda vajinismusun tedavisi aada anlatlmtr: "Tedavi temel olarak koullandrlm vajinal tepkinin ortadan kaldrlmasndan oluur. Bu ilem, gevemi ve sakin koullar altnda, vajinal girie kademeli olarak boyutu büyüyen nesnelerin yerletirilmesi ile gerçekletirilir. Hasta, fallus boyutunda bir nesneyi tolere edebildiinde tedavi olmu demektir. Bu inanlmaz derecede basit tedavi plan birçok vajinismik kadnn vajinalarn kapatan basit koullandrlm bir refleks göstermemesidir. Bu kadnlar genellikle ayn zamanda cinsel iliki ve penetrasyon konusunda fobiktir. Tedavinin koullandrmann giderilmesi bölümü balamadan önce fobik kaçnmann ortadan kaldrlmas gerekir. Fobik olarak cinsel ilikiden kaçnma halinin yönetilmesi için çeitli teknikler vardr. Bunlar, mantksz korkunun altnda yatan bilinçsiz unsurlarn analitik bir ekilde yorumlanmas, destek ve güven tazelemesi ve "korku duygular ile ba baa kalmak konusunda" cesaretlendirme ve bu duygulara karn penetrasyon giriiminde bulunma; ve sistematik olarak hassasiyetin giderilmesi ve hipnoz gibi davransal tekniklerdir. Genellikle analitik ve destekleyici yöntemlerin bir bileimini uygularm. Vajinismusun olumasna neden olan orijinal kayna veya travmay aratrmaya çalr ve buna verilen duygusal tepkiyi ele alrm. Hzl bir ekilde bu oluumun ötesine geçerim ve sorunun burada ve imdi görülen ykc etkilerini incelerim ve hastann bunun üstesinden gelmek amaçl yapc ve rasyonel çabalarn desteklerim. Bununla birlikte, bakalar daha keskin davransal yaklamlar kullanmlardr ve bunlar iyi sonuçlar vermitir.
n " vivo hassasiyet giderme veya penetrasyon yalnzca kadnn vajinal penetrasyon konusundaki fobik kaçnmas ortadan kaldrldktan ve cinsel iliki ile ilgili karmaklklar, prosedür hakknda nispeten çatmasz hale gelmesini salayacak kadar çözüldükten sonra balatlmaldr. Klinisyenler koullandrmann giderilmesi amacyla vajinaya sokulacak çeitli nesneler kullanrlar. Bazlar kademeli cam kateterlerin kullanmn önerirken dierleri kauçuk, bakalar da tampon kullanmaktadr. Nesnenin doasnn ne olduu koullandrma amac açsndan önemli deildir. Ben, hastalar için duygusal olarak en kabul edilebilir yöntem olduunu gördüümden ve suni nesnelere göre terapatik dirençleri mobilize etmesi daha az muhtemel olduundan, hastann ve kocasnn parman kullanrm.

Prosedür
Hastaya yalnz banayken bir ayna kullanarak vajinal giriini gözlemlemesi söylenir. aret parman vajinal girie koymas ve parmak ucunun vajinal girie sokulmasnn ne hissettirdiini görmesi istenir. Bu duygular ve bunlarn anlamlar daha sonraki terapi seansnda güven tazeleyici bir biçimde aratrlr. Buna ek olarak, hastann bu süre içerisinde sahip olduu herhangi bir hayal ve fantezi sklkla bilinçsiz güçlerin ortaya çkartlmasnda ve çözülmesinde yardmc olur, bunlar baz durumlarda koullandrlm refleksin ortadan kaldrlmasna hizmet eder. Hasta parmak ucunu sokabildiinde, bir sonraki sefere tüm parman sokmas söylenir. Daha sonra iki parman. Baz durumlarda daha sonra kaplamasn çkarmadan bir tamponu vajinal giriine sokmas ve saatler boyunca tamamen rahatsz hissedinceye dek onu orada brakmas söylenir. Terapist koullandrmann giderilmesi ilemini hastay, vajinasna bir nesne soktuunda rahatsz edici bir anksiyete ve sklk hissedebilecei ancak ac hissetmeyecei yolunda uyararak kolaylatrabilir. Ancak ne anksiyete ne de gerginlik artacaktr. Aksine, bu duygulara bir süre tolerans gösterebilmesi halinde, bu duygular kaybolacak ve ksa zamanda penetrasyon srasnda mükemmel ekilde rahat olacaktr. Kadn parmaklarnn ve / veya tamponun giriine rahat bir ekilde tolerans gösterebildikten sonra, koca prosedüre dahil edilir. Kocadan karsnn vajinal açkln tam kta incelemesi istenir. Daha sonra kadnn kendi üzerinde daha önce gerçekletirmi olduu prosedürü koca gerçekletirir. Önce parmak ucunu vajinal giriine sokar. Daha sonra, kadn elini kontrol eder ve yol gösterirken, koca tüm parman vajinaya sokar. Balangçta parma vajina içerisinde hareketsiz tutar. Daha sonra nazikçe içeri dar hareket ettirir. Bunu iki parmakla yapar. Tüm bu süre içerisinde kadna penisle penetrasyon için bir giriimde bulunulmayacann garantisi verilir. Kocann vajinal oyun srasnda uyarlmas halinde, çifte, erkein ekstravajinal olarak orgazm olmasn salayacak cinsel faaliyetlerde bulunmalar söylenir.
lk penis penetrasyonu önemlidir. Çift bu konuda önceden anlar. Koca erekte olmu penisini kayganlatrr ve kadn kendisine klavuzluk ederken penetrasyon gerçekleir. Koca penisini vajina içerisinde birkaç dakika boyunca hareketsiz tutar, daha sonra geri çeker. Çift bu zamanda ekstravajinal cinsel oyunlar tercih edebilir veya etmeyebilir.
lk penetrasyon sonrasnda, nazik ileri geri hareket ve daha sonra erkee doru ileri geri hareket gerçekletirilir ve genellikle bunun ardndan hzl bir ekilde orgazm gelir.

Reaksiyonlar
Baz kadnlar için hassasiyetin giderilmesi nispeten kolay bir prosedürken dierleri son derece kaygl olurlar. Anksiyete genellikle beklenir, genelde penis penetrasyonundan hemen önce görülür. Penetrasyon gerçekletikten sonra, genelde anksiyetede önemli bir azalma olur. Spastik vajinal tepki koullandrmasnn giderilmesi yoluyla gerçekletirilen tedavinin olumlu sonucu evrenseldir, ancak çiftin tedavi sürecini tamamlamas gerekir. Bununla birlikte, çiftin penetrasyonun mümkün hale gelmesi sonrasndaki cinsel fonksiyonlar açsndan, sonuçlar büyük deiiklikler göstermektedir. Birçok vajinismik kadnn genellikle oldukça tepkisel ve ayn zamanda klitoral uyar ile kolayca orgazma ulaabilir olmas bir sürpriz olarak ortaya çkmaktadr. Birçok kadn bu iyi tepkiye ilikiye girebildikten sonra da devam eder. Hatta bazlar hzl bir ekilde cinsel birleme ile orgazm olabilmektedir. Bunlar için tedavi sona erdirilebilir. Dier durumlarda, vajinismusun baarl tedavisi kadnda baka cinsel sorunlarn ve/veya kocada ereksiyon ve/veya boalma bozukluklarnn ortaya çkmasna neden olur. Durum buysa, çift iyi bir cinsel fonksiyon yaamadan önce baka tedavilere ihtiyaç duyulur."

 

Vaginismus Hakknda Bilinmeyenler

 • Vajinismus bir hastalk deil ailesel yani evli çifte ait bir problemdir. Kadnn ve erkein ortak bir sorunudur. Bu nedenle cinsel terapide bir tarafn dierini suçlamamas veya anlayl olmas öütlenir.
 • Kiinin istedii kiiyle evlenememesi vajinismusa neden olmaz. "Bakasyla evlenseydim yine de olur muydu?" sorusu hep akla gelir. Ama bu sorunun elerle bir ilgisi yoktur. Hatta evlenmeden önce uzun yllar flört eden çiftlerde evlenince bu sorunu yaayabilir.
 • Cinsel terapide baar ansn arttran en önemli faktör elerin seanslar srasnda kendilerine verilen ev ödevlerini uygun bir ekilde uygulamas ve sonuna kadar tedaviye inançlarn yitirmemeleridir.
 • Genel anestezi altnda ilikiye girilmesi, alkol alp sarho olup cinsel ilikiye girmesi, sakinletirici, kas gevetici ve antidepresan ilaçlar da tedavi edici deildir. Aksine bu tip ilaçlar cinsel istei azaltabilir.
 • Kzlk zarlarnn çok kaln olmas, bilinenin aksine, vajinismusa yol açmaz.
 • Bu rahatszlk ilk cinsel iliki de ortaya çkabilecei gibi uzun yllar normal bir ilevsellikten sonra da ortaya çkabilir.
 • Vajinismus sosyokültürel ve ekonomik düzeyi yüksek, daha çok okuyan veya üniversite mezunu çitlerde daha sk olarak görülmektedir.
 • 10-15 yldr evli olup halen ilikiye giremedikleri için boanan veya evliliklerini bu ekilde kabullenip "aseksüel" olarak yaayan çiftlerin says az deildir.
 • Bir partnerle yaanan sorun baka bir partnerle ortaya çkmayabilir.
 • Eitim, kültür ve sosyal seviye ile ilgili deildir. Sadece cahil insanlarda olmaz, üniversite mezunu çiftlerde görülebilir.
 • Ülkemizde cinsel sorunla bavuran kadnlarn en büyük grubunu oluturmaktadr.
 • Vajinismus problemi yaayan kadnlarn yüzde 80"i ve elerinin yüzde 90" evliliklerinden yeterince doyum aldklarn ifade etmektedirler.
 • Vajinismuslu kadnlarn yüzde 57"si kocalarn bu konuda düünceli ve kendilerine yardmc, yüzde 15"i öfkeli ve saldrgan, yüzde 28"i tepkisiz olarak deerlendirmektedir.
 • Vajinismuslu kadnlar genellikle giri dndaki cinsel aktivitelerden oldukça zevk alrlar ve ön sevimeyle orgazm olabilirler.
 • Vajinismuslu çiftleri bu problemin yalnzca kendilerinde var olan garip bir sorun olduunu düünüp hekime bavurmazlar. Öncelikle çözümü büyü yaplmasyla balandklarn düünerek tp d alanlarda ararlar, sonuç baarszdr.
 • Vajinismus sadece cinsel ilikiye deil, muayene ve tampon gibi baz durumlara da müsaade etmez.
 • Hemen bütün ya grubundaki kadnlar etkileyebilir.
 • Görülme skl her 100 kadndan ikisinde bu duruma rastlanlddr.
 • Vajinismusda yeterli istek veya slakln salanamamas söz konusu deildir.
 • Vajinismuslu hastalar ailelerden gelen "neden hala çocuk yapmyorsunuz?" eklindeki eletiriler ile boumaktan skldklar için bir cinsel terapiste ba vururlar.
 • Bazen vajinismus bir koruma davran olarak ortaya çkabilir. Daha önceki deneyimlerinde incitilmi kadnlarda, cinsel ilikiden kaçmak amac ile vajina kaslarnn kaslmas ortaya çkabilir.

Son olarak; vajinismus hastalarna önerim: "Yalnzca tedaviye balamay isteyin. Bir cinsel tedavi merkezine bavurmakla tedavideki çok önemli bir basama am olacaksnz."

Vajinismus Makaleleri