Psikoterapide NLP Eitimi


Psikoterapide NLP Eitimi Kayt FormuNLP Nedir?

NLP, bir deiim modelidir. Neuro Linguistic Programming kelimeleriyle ifade edilen NLP, bu üç kelimenin içerisine gizlenmi ve birbiriyle etkileim halinde olan bir dizi teknikler bütünüdür.

Neuro: Nefes al veriimiz, sesimizin tonu, gerginliimiz, fiziksel duruumuz, vücudumuzdaki kaslmalar, Neuro ksmnn ilgilendii süreçlerdir.

Linguistic: Bu bölüm, kendimizle ya da d dünyayla olan iletiimimizle ilgilidir. Kendimizle olan konuma­larmz, içsel diyaloglarmz, zihnimizden sürekli olarak geçen fikirler bu ksmda incelenir.

Programming: Deiim anlktr ve hzl gerçekleir. Ancak deiimin kalc olmas için onun programlanmas gerekir. NLP’nin Programming, yani programlama ksm bununla ilgilidir. NLP bize güçlü eylemlerimizin ve kararlarmzn disiplinli bir çabayla devam ettirilmesini öretir.

NLP hipnoterapide M.Erickson temelli hipnoz yöntemlerinin gelitirilmi uygulamalarn katlmclarna uygulatarak öretmeyi hedefler.

Programn Amac:

Psikoterapide NLP Uygulamalar” program, tüm dünyada ve ülkemizde yaygn olarak benimsenmi NLP Modelinin, ruh sal profesyonelleri tarafndan terapi ve danmanlk seanslarnda kullanlmas amacyla hazrlanmtr. 3 modül halinde sunulan bu program;

 1.  NLP Practitioner
 2.  NLP Master Practitioner modüllerinin psikoterapiye uyarlanm içeriklerinden olumaktadr.

Klasik NLP programlarnda söz edilen ve daha çok bireysel geliim odakl teorik ksmlar çkartlm ve yalnz­ca psikoterapiye dahil edilecek uygulamalara yer verilmitir.

Bu yönüyle bu program Türkiye’de bir ilktir. CSED’in psikoterapi eitimiyle birebir uyumlu olacak ekilde hazrlanm olan bu modüller, özellikle semptoma yönelik, hzl ve motivasyonel uygulamalar için birebirdir.

Her bir uygulama önce teorik olarak anlatlr ve ardndan sahnede örnek bir uygulama ile konu pekitirilir. Ayrca program sonunda kursiyerlerimize, NLP Tekniklerinin her biri ile özel olarak hazrlanm MP3 dosyalar verilecektir. Böylece eitimdeki bilgilerin daha sonradan tekrar edilmesi kolaylatrlacaktr.

NLP Tekniklerinin Kullanm Alanlar:

 • Bilisel Çarptmalar
 • Hedefe Dönük Uygulamalar
 • Konsantrasyon
 • Etkili letiim
 • Dirençle Baa Çkma
 • Duygu Blokajlar
 • Affetme
 • Hemen Her Türlü Fobi
 • Kendini ve Dierlerini Tanma
 • Düünce/Duygu/Davran Yönetimi
 • Motivasyon Çalmalar
 • Anksiyete ile Baa Çkma
 • Özgüven
 • Süreç Koçluu
 • Zor Durumlarla Ba Etme

Eitmenler:

 • Uz.Dr. ule KIRAY
  Tbbi Hipnoterapist (TC Salk Bakanl onayl) NLP Master Trainer ve Psikoterapist
 • Mustafa AY
  Clinical Psychology Master of Science (MSc) ve NLP Master Trainer

Eitim Tarihleri

 • ANKARA
  • 14-15 Temmuz 2018
  • 04-05 Austos 2018
  • 15-16 Eyll 2018

Katlm, Kontanjan ve Kayt Koullar

Kimler Katlabilir:

 • Psikiyatri Uzmanlar ve Asistanlar
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Kadn Doum Uzmanlar ve Asistanlar
 • Üroloji Uzmanlar ve Asistanlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danmanlar
 • Aile Danmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanlar
 • Uzman Psikiyatri Hemireleri
 • Davran Bilimleri Mezunlar
 • Medikal Hipnoterapi Eitimi Alanlar
 • *Not: Yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri dnda eitimlerimize kesinlikle kayt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarnda yüksek lisans veya doktora yapanlar eitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Eitimlerimize YÖK tarafndan kabul edilen üniversiteler dahilinde bavurular kabul edilecektir. (Yükseköretim Kurulunca kabul edilen yurt d üniversiteleri.)
 • *** Not: Ön kayt ücretinin yatrlmas akabinde 0555 274 4197 CSED Eitim telefon numarasna Whatsapp üzerinde Diplomalarn fotoraflarnn çekilip gönderilmesi gerekmektedir.

Sertifikasyon

 • Eitimi tamamlayan kursiyerlere CSED ONAYLI 60 SAATLK PSKOTERAPDE NLP ETM ETM KATILIM SERTFKASIverilecektir.
 • Eitimi bitiren kiilere de CSED tarafndan verilen danan veya hasta yönlendirilecektir.

Eitim Saatleri

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00-18.00

Kayt - Kabul Srasnda stenen Belgeler

 • 2 Adet fotoraf
 • Lisans diplomas ve varsa uzmanlk diplomasnn önlü arkal fotokopileri
 • Nüfus cüzdannn önlü arkal fotokopisi
 • Varsa alnan dier eitimlerin belge veya sertifikalarnn önlü arkal fotokopileri

Ücretlendirme

 • Eitim hakknda bilgi almak ve kayt için 0(312) 212 6626 veya 0(555) 274 4197 numaral telefonlardan bilgi alabilirsiniz.

Eitim Yeri

 • Limak Ambassadore Hotel
 • - Boaz Sok. No: 19 Çankaya - ANKARA