Aile Danmanl Sertifika Program


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl’nn 04.09.2012 tarihinde çkartt yeni yönetmelie (GERÇEK KLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KLER LE KAMU KURUM VE KURULULARINCA AÇILACAK ALE DANIMA MERKEZLER YÖNETMEL) göre merkez açma ve “Aile Danmanl Sertifika Program” açma veya “Aile Danmanl Eitimi” verme standart ve koullar arlatrlmt. Yeni koullara göre eitimlerimizi yeniden düzenlemi bulunmaktayz. Bu düzenleme gereince en az 300 saati teorik ve en az 30 saati süpervizyon eliinde olmak üzere150 saati uygulamal toplam 450 saatlik Aile Danmanl Sertifika Program hazrladk. Yeni yönetmelikte belirtildii gibi açmakta olduumuz sertifika programn bir üniversite ile ortak çalmada bulunarak gerçekletireceiz. Bu ortak çalmay Süleyman Demirel Üniversitesi Yaam Boyu Eitim Aratrma ve Uygulama Merkezi (SDÜYBEM)ile yürüteceiz. SDÜYBEM ile birlikte yürüteceimiz eitimimiz YÖK'e bal bir devlet üniversitesi olan Süleyman Demirel Üniversitesi tarafndan sertifikalandrlacaktr.

Özel Aile Danma Merkezi açmak u an ülkemizde hekimler dnda dier ruh sal profesyonellerinin tek yasal çalma alandr. Verdiimiz sertifikayla Özel Aile Danma Merkezi açmak mümkündür. Çünkü "Aile Danmanl Merkezi” açmak gerekli olan ve T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürcülüü’nce kabul edilen “Aile Danmanl Sertifikas” veriyoruz.

Youn bir program ile toplam 3 ayda sertifikasyonu salyoruz.

ETM TARHLER

 • Ocak 2013 tarihinde balayacaktr. (Eitimimiz haftada 3 gün olacak ekilde, her hafta yaplacaktr)

ETM ÜCRET

 • 450 Saat Aile Danmanl Sertifika Program Eitimi : 3500 TL (KDV Dahil)
 • 350 Saat Aile Danmanl Sertifika Tamamlama Eitimi : 2700 TL (KDV Dahil)
 • 120 Saat Aile Danmanl Meslek Eleman Eitimi : 1500 TL (KDV Dahil)

VERLECEK BELGE/SERTFKA

 • ALE DANIMANLII Katlm Sertifikas
 • Verdiimiz sertifika; T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, “Gerçek Kiiler ve Özel Hukuk Tüzel Kiileri le Kamu Kurum ve Kurulularnca Açlacak Aile Danma Merkezleri Hakknda Yönetmelik” ve 09/2012 tarihli Gerçek Kiiler ile Özel Hukuk Tüzel Kiileri ile Kamu Kurum ve Kurulularnca Açlacak Aile Danma Merkezleri Hakkndaki Yönetmelik Uygulamalar Hakkndaki Genelgesi’ne uygundur.
 • CSED; IFTA - International Family Therapy Association ( Uluslararas Aile Terapileri Dernei ) Üyesidir. CSED FTA Üyelik Belgesi için lütfen (http://www.cised.org.tr/userfiles/image/Sertifika/CISED_IFTA_Belge.jpg) tklaynz.

ETME KMLER KATILABLR?

 • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanlar
 • Çocuk Geliim Uzmanlar
 • Sosyologlar

ETM HAKKINDA

Prof. Dr. Gerald WeeksJoseph LoPiccolo, Masters ve Johnson, François de Carufel, Bernie Zilbergeld ve Helen Singer Kaplan’n psikoterapotik yaklamlarn, modern eitim kavramlarn (kiiselletirme, uygulayarak örenme, ekip çalmas ve bilginin yol gösterici eliinde kefi) kullandmz ve “duyarsam unuturum, görürsem hatrlarm ve yaparsam örenirim” modelini uyguladmz, “ALE DANIMANLII ETM”, aile danmanl yapmak isteyenler için “oldukça kolay anlalan ve uygulanabilen teknikleri öretmek” için sizleri bekliyor.

Düzenli bir ekilde yaptmz Vaka Paylam ve Eitim Refresh Çalmalar (Mini Kongreler) ile sizlere yardmc olmaya çalyoruz. Çünkü eitim alm aile danmanlarnn meslek hayatlarna atlmadan önce ve meslek hayatlar boyunca kendilerini tazelemek için uzmana görünmesi gerektiine inanyoruz. Verilen eitimlerin bilgilerini yenilemek, yeniden canlandrmak, tazelemek, kuvvetlendirmek ve terapi uygulama becerilerini güçlendirmek için bu çalmalar yllardr düzenli olarak yapyoruz. Ayrca tüm kursiyerlerimize “SÜPERVZYON” destei de veriyoruz.

KAYIT-KABUL SIRASINDA STENEN BELGELER

 • 2 Adet fotoraf
 • 2 Adet Lisans diplomas ve varsa uzmanlk diplomasnn önlü arkal fotokopileri
 • 2 Adet Nüfus cüzdannn önlü arkal fotokopisi

ETM SAATLER

 • Cuma, Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00–18.00

ETM YER

Limak Ambassadore Butik Hotel
Boaz Sokak No:19 Kavakldere / Ankara
HARTA

NOTLAR

 • Toplam 450 saat, 350 saat ve 120 saatlik gruplar halinde eitim verilecektir.
 • Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüü Aile Danma Merkezleri Yönetmelii Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte ad geçen:
  • a) Aile danma merkezi: Toplumun ve ailenin gelimesi için; bireyin katlmc, üretken ve kendine yeterli hale gelmesi amacyla koruyucu, önleyici, eitici, gelitirici, rehberlik ve rehabilite edici ilevlerini, gerekirse dier kurulular ve gönüllülerle ibirlii içerisinde sunmakla görevli bulunan gündüzlü sosyal hizmet kurulularn,
  • b) Aile danman: Merkezde aile danmanl hizmetlerini yürütmek üzere görev yapacak sosyal çalmac, psikolog, çocuk geliimcisi, tabip, psikolojik danma ve rehberlik bölümü mezunu öretmen, en az dört yllk yüksek örenimi olan hemire unvanlarndan birine sahip olmasnn yan sra üniversitelerin ya da bu mesleklerden birine ait meslek dernek ya da odalarnn düzenlemi olduu aile danmanl alannda en az 100 saati teorik olmak üzere eitim programn ya da bu alanda hizmet veren sivil toplum veya kamu kurulularnn, Uluslararas Aile Terapileri Örgütü’nün (IFTA) ya daAvrupa Aile Terapileri Örgütü’nün (EFTA) ölçülerine uygunluu belgelenen aile danmanl alannda en az 100 saati teorik olmak üzere eitim programn baaryla tamamlam olan personelini ifade eder.
 • Eitime %80 devam zorunludur. Bunun üstünde devamszlk yapanlara sertifika verilmemektedir.
 • Kurs baladktan sonra ücret iadesi yaplmamaktadr.
 • Eitim sonunda snav yaplacaktr. Snavdan geçer not en az 60'tr.
 • YASAL UYARI: Verilen diploma deildir. Kazanlan sertifikayla herhangi bir atama ya da meslek unvan kazanma yetkisi elde edilmez. Bu sertifikay ilgili yönetmelikte belirtilen meslek profesyonelleri (Psikolog, Hekim, Hemire, Psikolojik Danman, Çocuk Geliimci, Okul Öncesi Öretmenleri, Sosyal Hizmet Uzman, Sosyolog) eitimi tamamlayp sertifikay almaya hak kazandnda Özel Aile Danma merkezi açabilir ve bu merkezlerde Aile Danman olarak çalabilirler.