Psk. Kemal ZCAN

Psk. Kemal ZCAN

Kemal ZCAN

Psk.

Ankara Bireysel Psikoterapi, Cinsel Terapi, Evlilik ve ift Terapisi Merkezi Kzlrmak Mah. 1443. Cad. No: 33/3 ukurambar / ANKARA


Deiim ancak ve ancak yapmaya alk olduumuz hereyin aksini yaptmzda gerekleir. - Paulo Coelho

1983-1987 yllar arasnda stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde lisans ve eitmenlik formasyonu eitimini tamamlayan Kemal Özcan, çok sayda seminer ve eitimlerle alandaki çalmalarn sürdürdü. Katld seminer ve eitimler arasnda; Belçika’da “Practitioner NLP” (2008-2009), Gerald Weeks ile “Evlilik ve Çift Terapisi” semineri, Vamk N. Volkan ile “Dinamik Yönelimli Psikoterapi” semineri, “Vaka Sunumu ve Refresh” semineri, CSED tarafndan düzenlenen “Aile Danmanl”, “Cinsel Terapi Eitimi”, “Holistik Evlilik ve Çift Eitimi” konulu eitimler, Gerald Weeks ile “leri Düzey Evlilik ve Çift Terapisi” semineri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden YÖK onayl 450 saatlik “Aile Danmanlǧ” eitimi yer alyor. Ayrca Salk Bakanl “Psikolojinin Tbbi Uygulamalar Yetkilendirme” sertifikasnn da sahibidir.

Profesyonel kariyerine Belçika’da balayan Kemal Özcan, 1991-2004 yllar arasnda Arcelor Mittal (Arcelor Demir Çelik Fabrikas) nsan Kaynaklar bölümünde görev yapt. 2004-2010 yllar arasnda “Göç Psikolojisi” alannda uzmanlam kurumlar bata olmak üzere, çeitli kurum ve kurulularda sosyolojik ve psikolojik konularda Franszca-Türkçe ve Türkçe-Franszca tercümanlk yapt. Ayn zamanda, Belçika’daki Türk asll göçmenlere danmanlk ve psikoterapi hizmetleri de veren Özcan, 2005-2010 yllar arasndaki kariyerini Belçika’da Psikolog (bireysel terapist ve çift terapisti) olarak sürdürdü.

Türkiye’ye dönen Özcan, 2011-2014 yllar arsnda Ankara Mamak Özel Eitim Okulu’nda Psikolog olarak çalt. Ocak 2011’den bu yana da CSED’de Psikolog, Evlilik ve Çift Terapisti,  Cinsel Terapist olarak çalmaktadr.

“Universite du Travail Paul Pasteur- Charleroi” (1991-1992) ve “L’institut de Linguistique de l’Université du Mons” (2004-2005) Franszca dil örenme programlarn tamamlayan Özcan, ileri düzeyde Franszca bilgisine sahiptir.

Almanya ve Türkiye’de çeitli televizyon ve radyo kanallarna konumac olarak katlan Özcan, 29 Nisan 2013’te Belçika, Beringen’de gerçekletirilen “Aile ve Evlilik Semineri” ile 12 Mays 2013’te Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi’nde düzenlenen “Palliatif Servis Çalanlarna Psikolojik Destek ve Süpervizyon Semineri”nde görev almtr.

Eitim Durumu

 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden YÖK onayl 450 saatlik “Aile danmanlǧ

 • Gerald Weeks ile “leri Düzey Evlilik ve çift terapisi” semineri
 • CISED- Ankara; Holistik Evlilik ve çift  eitimi; (120 saat)
 • CSED- Ankara, Cinsel Terapi Eitimi, (120 saat)
 • CSED- Ankara,  Aile danmanl (100 saat)
 • Vaka sununmu ve refresh seminerlerine katlp vaka sunumu
 • Vamk N. Volkan ile dinamik yönelimli psikoterapi semineri
 • Gerald Weeks ile Evlilik ve çift terapisi semineri
 • Practitioner NLP (2008-2009)
 • stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü-Lisans (Eǧitmenlik Formasyonu dahil) 1983-1987
 • Salk Bakanl “Psikolojinin Tbbi Uygulamalar Yetkilendirme” Sertifikas

Tecrübesi

Psikolog, Evlilik ve Çift Terapisti,  Cinsel Terapist;  PSIKODER-Kzlrmak Mah. 1443. Cad. Can Apt. No:33/3 Çukurambar / Ankara (Devam ediyor)

Psikolog; Özel Kadir Tanrkulu Özel Ei. ve Reh. Merkezi-Mamak; Ankara

2005-2010 Psikolog (Bireysel terapi ve çift terapisi);  Belçika’da özel ofisinde (Louvin Katolik Üniversitesi ögretim üyesi Dr.Jacques     Roisin’in süpervizyonu eliinde Türk asll göçmenlere danmanlk ve psikoterapi)

2004-2010 Sosyal ve psikolojik alanda Franszca-Türkçe dönüümlü tercümanlk,   Göç psikolojisi alannda uzmanlam kurumlarla çalma.

Göçmen Toplumda Evlilik ekilleri ve Sorunlar alannda klinik psikolog Erturul Ta ile “Ksmet-Le regard croisé sur le mariages de l’émrigrations”-Göçmen toplum içinde gerçekleen evliliklere çapraz bak- adl kitab için ortak çalma (2005-2011)

1991-2004 – nsan kaynaklar; Arcelor Mittal (Arcelor Demir Çelik Fabrikas) Belçika

Yabanc Dil

Çok iyi düzeyde Franszca (Universite du Travail Paul Pasteur- Charleroi, 1991-1992 ve L’institut de Linguistique de l’Université du Mons-2004-2005 franszca dil örenme proramlar)

Balangç düzeyinde ngilizce

Katld psikoloji ve danmanlk eitim kurslar:

Communaute française de Belgique, Enseignement de Promotion Sociale (Belçika fransz toplumu, sosyal promosyon akam okulu) Formation à la Programmation à la Neuro-linguistique (NLP Practitioner serifika proram) 2008-2009 – 630 module

Communaute française de Belgique, Enseignement de Promotion Sociale, Analyse Transactionnelle -AT (Kiileraras Karlkl letiim Sertifika Program) 2007-2008 -60 module

Communaute française de Belgique, Enseignement de Promotion Sociale, Initiation à l’approche systémique (sistemik öretiye giri)-2006-2007 –  80 module.

Province de Hainaut-Formation “Sensibilisation à l’affirmation de soi”(Kendini doru ifade etme duyarlln kazanma ); 2009.

Province de Hainaut-Formation “Communiquer, c’est bien plus que des mots” (komunikasyon kelimelerden daha fazlasdr); 2009.

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education-Mons, “Les relation conjugales” (Evlilik ilikileri); 2008.

L’A.S.B.L. Sarah; “Reconnaitre, Comprendre et prevenir le processus de l’agrésivité” (Agresiflik sürecini tanma, anlama ve öngörme); 2008

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education- Mons, “Initiation à l’entretien d’aide” (Yardm etme görümesine balangç); 2007.

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education- Mons, “Résilience dans la famille et famille résiliante” (Ailede dlanma, dlayan aile); 2007.

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education-Mons “Aspects psycho-antropologiques et psychopathalogiques de l’acculturation” (Kültürünü kaybetmenin psikopatalojik ve antroplojik sonuçlar); 2007.

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education-Mons; “Le sens du comportement, la raison du besoin” (davranlarn anlam ve ihtiyaçlarn sebebi); 2007.

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education-Mons; (Les secrets de famille” (Aile içi srlar); 2007.

Accueil Medico-Psychologique de Charleroi Asbl; “L’intervenant face au rescapé d’un traumatisme” (Bir travmadan  kurtulanlar ile çalanlar); 2007.

Ligue de l’Enseignement et de l’education Permanante A.S.B.L; “L’atelier du lacher-prise” (geveme atölyesi); 2006.

Faculté de Psychologie et des sciences de l’Education-Mons; “Victimes de traumatisme”; (travma kurbanlar); 2006.

Ligue de l’Enseignement et de l’education Permanante A.S.B.L; “Sensibilisation à l”ethnopsychiatri” (etnolojik psikiyatriye duyarllk); 2005.

La Société Belge de Psychotraumatologie “Actualités Théorique et clinique du traumatisme Psychique” (Psikolojik travmada klinik ve teorik son gelimeler): 2005.

Konumac olarak katldǧ projeler ve proǧramlar

 • DURU TV ve Radyo A' ya konusmaci olarak katilmak
 • “Palliatif Servis çalanlarna Psikolojik Destek ve Süpervizyon Semineri” Ankara Üniversitesi, lahiyat Fakültesi, 12 Mays 2013 
 •  “Aile ve Evlilik Semineri” Beringen-Belçika, 29 Nisan 2013
 • Show-Türk televizyon kanalnn “Zaman Eylemle Aksn” proramnda “aile içi psikolojik iddet”in ilendigi bir bölüme psikolog olarak katlma ( 11 mart 2009)

Hobileri, Sosyal Aktivite ve lgi Alanlar

Bilim ve teknolojideki son gelimeleri takip etmek ve psikoloji ile ilgili yaynlar okumak.

Belçika’daki Türk toplumu ile ilgili kültürel dernek çalmalar,

Halk oyunlar, Zeybek oyunu, Türkiye

BRKAÇ KELIMEYLE TERAP YAKLAIMI

“Gerçei savunun ve fark yaratn..”

Dinamik yönelimli bir yaklam ve Davranç-Bilisel Terapi tekniklerini kendine ilke edindi. Prof. Dr. Gerald Weeks ve Dr. Harville Hendrix’in geçmi ebeveynlerin bugünkü iliki içindeki rolleriyle ilgili teorisi çift terapisindeki esin kaynadr. Terapiye gerçekten hazr olan dananlarn bu süreçten maksimum fayda salayacana inanr. Ayrca 20 yllk yurt d deneyimi onu göç psikolojisi üzerinde de younlatrm, göçün getirdii psikolojik sorunlar daha iyi analiz edip, en uygun terapi yöntemlerini kullanmasn salamtr.

Soru Sor


2 + 1 =