CSED ocuk Cinayetlerinin ve ocuk stismarnn nlenmesi in Acil Yasal Dzenlemelerin Zorunlu Olduuna Dikkat ekti...

03 Temmuz 2018

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “TOPLUM KANUNLARLA ÇOCUKLARA SAHP ÇIKMALIDIR!”

Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) aile terapistleri, son günlerde yaanan dehet verici çocuk cinayetlerinin toplum vicdann kanattn ve yeni vakalarn önlenmesi için acil yasal düzenlemelerin zorunlu olduuna dikkat çektiler.

BR ÇOCUUN ÖLDÜRÜLMES, KATLEDLMES TARF EN MKANSIZ ACI…

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, “Sözün bittii yerdeyiz… gözyalar sel oluyor, çlklar kulaklar sar ediyor ve vicdanlar kan alyor, çünkü çocuklar katlediliyor… Ne yazk ki toplumu derinden sarsan bu dehet verici olaylarla gün geçtikçe daha fazla karlayoruz. Bir canly öldürmek, bir insan öldürmek ve de bir çocuu öldürmek sözle ifadesi bile zor eylemler. Ölüm her yata ve her ekliyle geride kalanlar için tarif edilebilecek en büyük acyken bir çocuun öldürülmesi, katledilmesi tarifi en imkansz ac… Atatürk, ‘Vatan korumak, çocuklar korumakla balar’ demiti, çocuklarmz koruyamadk, umarm bizi affederler...” dedi.

ÇOCUK STSMARI, ÖZRÜ VE HAFFLETC NEDEN OLMAYAN BR SUÇTUR!

Keçe, son yllarda ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz ve cinayet vakalarnn giderek arttn belirterek unlar söyledi: “Bu tür bir haber duymadmz gün neredeyse hiç olmuyor. Savunmasz küçük çocuklara yönelik bu vahet çounlukla cinsel sapknlk içinde olan pedofili, yani sübyanclar tarafndan gerçekletiriliyor. Pedofili bir ‘hastalk’, bir ‘cinsel sapknlk’ olmasnn yannda, en aalk düzeyde yaplan bir insan hakk ihlalidir ve toplum vicdann yaralayan çok ar bir suçtur. Çünkü kolayca güven duyduklar, korkutulabildikleri, kandrlabildikleri, kar koyacak güçleri olmad için korunmasz olan çocuklara yönelik her türlü cinsel istismar, çocuk, aile ve toplum için onarlmas çok güç sorunlara ve geri dönülemez sonuçlara yol açar.”

TOPLUM KANUNLARLA ÇOCUKLARA SAHP ÇIKMALIDIR

Keçe, Türkiye statistik Kurumu’nun Adli statistik verileri 2008-2016 yllar arasnda resmi olarak belgelenen kayp çocuk saysnn 104 bin 531 olduunu gösterdiini ama gerçek rakamn bunun çok üzerinde olduun tahmin edildiini belirterek kayp çocuklarn büyük ksmnn da ölü olarak bulunduunun altn çizdi. Che Guevara'nn “Ayn evrende yaamamal cellatlar ve çocuklar; ya ölmeli cellatlar ya da hiç domamal çocuklar...” sözünü hatrlatan Keçe, “Öncelikli olarak yaplmas gereken çocuk istismar ve cinayetlerinin faillerinin kanunlarla en ar ekilde cezalandrlmasdr. Bu ar cezalar, önce vicdanlarn rahatlatlmas, sonra da bu suçun normalletirilme tehlikesini ortadan kaldrarak caydrc bir yaptrm olarak topluma güvence verilmesi için gereklidir” dedi.

ÇOCUK STSMARI KONUSUNDA KANUNLARIMIZ ÖNLEYC VE CAYDIRICI OLMALIDIR!

Çocuk cinsel istismar ve tecavüz için kanunlarn zalimler açsndan çok açk, önleyici ve caydrc olmas gerektiini ifade eden Keçe, “Cinsel istismar ve tecavüzde çocuklarn ve kadnlarn rzas kavram asla kabul edilemez. Bu istismar ve tecavüzü merulatrmak demek olur. Zalimlerinden elinden kurtulup hayatta kalabilen çocuklar ve aileleri rehabilite edici ve umut verici bir destek görmelidir. Cinsel istismar ve tecavüz olaylarnn gizlenmesi, faillerinin ifa edilerek cezalandrlmamas, madurun tecavüzcüsüyle evlendirilerek tecavüzün üstünün örtülmeye çallmas bu suçun onaylanmas hatta tevik edilmesi anlamna gelir. Bunun sonucunda da cinsel suçlar, tpk freni patlam ve yoku aa inerken önüne çkan her eye çarpp zarar veren bir kamyon gibi ahlaki deerlere, toplumsal normlara ve en önemlisi insanlarn hayatlarna büyük hasarlar vererek tüm hzyla ilerler. Kanunlar karsnda cinsel istismar ve tecavüz en ar ekilde cezalandrlmas gereken suçlar olarak kabul edilmeli ve bu suçlar ileme potansiyeli olanlar için caydrc nitelikte olmaldr. Pedofili hastalktr, tedavisi ‘kimyasal kastrasyon’dur ama bu çözüm deildir, çünkü sivrisinekleri öldürmek çare deildir, batakl kurutmak gerekir, bu da bir devlet politikas gerektirir. Ayrca ‘idam cezas’ caydrc olabilir ama dediimiz gibi çözüm olmaz, önemli olan suçlularn yakalanp en ar ekilde cezalandrlmas deil, yeni suçlularn ortaya çkmasn önleyici bir toplumsal yap ve devlet politikas gelitirmektir. Tecavüz konusunda da alnacak tüm kararlar ve yaplacak yasal düzenlemeler ruh sal uzmanlar eliinde ve bilimsel çalmalar sonucunda toplumun geleceini karartmayacak ekilde olmas zorundadr” dedi.