Psikoterapistlik Ayr Bir Meslek Daldr ve Psikoterapi Tbbi Bir Mdahale Deildir!

21 Aralk 2017

Çeitli sivil toplum kurulularnn ortak çalmas olan RUH SALII YASASI TASLAI tartmaya açld. Bu taslakta eksik olan en önemli konu “psikoterapistlik” mesleinin ayr bir meslek örgütü olduunun vurgulanmamasdr. Fazlalk olan ey ise “psikoterapi”nin tbbi bir müdahale kabul edilmesidir. Biz Psikoterapi ve Psikoterapistler Dernei (PSKODER) ve Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) olarak bu iki konuya dikkat çekmek istiyoruz ve aadaki deklarasyonumuzu kamuoyu ile paylamak istiyoruz.

1- Psikoterapi, psikoloji veya psikiyatri uzmanlk alannn dnda ayr bir disiplindir. Psikoterapi yapma bilim ve sanat “ayr bir meslek dal” olmaldr.

2- Psikoterapi “tbbi bir müdahale” deildir, psikolojik bir tedavidir.

3- Psikiyatri hekimleri, aile hekimleri ve pratisyen hekimler, psikologlar, klinik psikologlar, psikolojik danmanlar, sosyal hizmet uzmanlar, aile danmanlar, psikiyatri klinik hemireleri, uzman psikiyatri hemireleri, çocuk geliimcileri, özel eitim öretmenleri gibi ruh sal profesyonelleri, lisans eitimlerinin üstüne,“uluslararas standartlarda psikoterapi eitimi”, “süpervizyon” ve “psikoterapi” aldktan ve belli sayda terapi yapm olduktan sonra “psikoterapist” olabilirler ve bir psikiyatri hekiminin gözetiminde olmadan mesleklerini icra edebilirler.

4- Psikiyatri, psikoloji veya psikolojik danma eitimlerinin müfredat, güncel anlamda gelien ve bamsz bir disiplin olan psikoterapi uygulamalar için yeterli deildir. Bu nedenle psikoterapi bilimine üniversitelerimizde “Psikoterapi Ana Bilim Dal” ad altnda ayr bir bilim dal olarak yer verilmelidir.

5- Ülkemizde psikoterapi uygulamalarnn hukuki temelleri yetersizdir, bir an önce yasal bir zemine kavuturulmaldr.

6- Türkiye Psikoterapistler Birlii (TPB) kurulmaldr.

7- Psikoterapistlik uygulama sertifikas en fazla 3 yl olmaldr. 3 yln sonunda; (a) etik ve ahlaki olarak bir suç ilemeyen, (b) ulusal veya uluslararas bir psikoterapi kongresine katlan ve (c) psikoterapistlik mesleini bir ofiste icra ettiini belgeleyen herkesin sertifikas tekrar 3 yllk olarak güncellenmelidir.

8- Psikoterapi uygulamalar “multi-disipliner” bir çalmay gerekli klar. Bu nedenle disiplinler aras bir kavga yerine uyumlu çalmay esas alr.

9- Psikoterapi mesleinin, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile terapisi, grup terapisi, çocuk ve ergen terapisi gibi alt uzmanlk alanlar olmaldr.

10- Ruh sal hizmetleri hiçbir salk sigortasnda kapsam d tutulamaz. Ruh salna SGK güvencesi getirilmelidir. Önleyici ve iyiletirici ruh sal hizmetlerinin ve psikoterapi seanslarnn salk sigortas kapsamna alnmasn gerekir.

11- Salk Bakanl’na bal olarak kamu hizmeti veren “Aile Sal Merkezleri”nde “Aile Danmanlar”da yasal olarak görevlendirilmeli ve “Aile Hekimleri”ile “Aile Danmanlar” birlikte çalmaldr

Psikoterapi ve Psikoterapistler Dernei (PSKODER) Yönetim Kurulu - Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) Yönetim Kurulu

www.psikoder.org.tr - www.cised.org.tr