CSED Kadn Mastrbasyonuyla lgili 10 Cinsel Miti Aklad...

14 Haziran 2017

CSED GENEL BAKANI PSKOTERAPST CEM KEÇE: “PARTNERBASYON KOTE ALTERNATF OLABLR!"

Mastürbasyon genellikle erkeklere özgü bir cinsel deneyim olarak görülür. Bu yüzden de kadnlarn mastürbasyon yapmasyla ilgili birçok yanl bilgi yani hurafe doruymu gibi kabul edilerek çeitli cinsel mitler ortaya çkmtr. Cinsel Salk Enstitüsü Dernei (CSED) cinsel terapistleri kadnlarn mastürbasyon yapmas hakknda halk arasnda dolaan mitleri, yani doru sanlan yanllar açklad.

MASTÜRBASYON DOAL BR CNSEL DENEYM VE KSEL BR SEÇMDR!

CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem Keçe, “Otoerotik aktivite” ya da “otoerotizm” olarak da adlandrlan “mastürbasyon”u öyle tanmlad: “Mastürbasyon cinsel organlarn veya vücutta dier erojen bölgelerin, kiinin kendisi tarafndan, genellikle elle veya mastürbasyon aletleri kullanlarak genelde boalma oluncaya kadar uyarlmasdr. Dier bir ifadeyle kiinin düünsel cinsel fanteziler, görsel erotik materyaller ve elle uyarma gibi fiziksel yöntemler kullanarak kendini tatmin etmesi ve cinsel doyum salamasdr.” Kiinin rahatlamasna ve cinsel haz almasna yardmc olduu için mastürbasyonun doal bir cinsel deneyim olduunu belirten Keçe, mastürbasyonun düzenli cinsel partneri olmayan kiiler için en kolay tatmin yöntemi olduunu ve arya kaçlmad, normal bir cinsel ilikiye tercih edilmedii sürece zararl olmadn belirterek mastürbasyonun kiisel bir seçim olduunu vurgulad.

KADIN MASTÜRBASYONUYLA LGL EN YAYGIN CNSEL MTLER...

Keçe, kadnlar ve mastürbasyon konusunda kulaktan kulaa azdan aza dolaarak doru kabul edilmeye balanan ama insanlar yanl yönlendiren mitleri öyle sralad:

1. Kadnlar mastürbasyon yapmaz!

“Kadnlar da mastürbasyon yaparlar, bu çok doal ve normal bir durumdur. Ancak ‘Ahlakl kadn mastürbasyon yapmaz’ algs nedeniyle mastürbasyon yaptklarn sr gibi saklarlar. Mastürbasyon yoluyla kadn rahatlar, gever, kendi bedenini tanr, nerelerine dokunulmasndan zevk aldn kefeder ve bir partneri yoksa cinsel dürtülerini en uygun ekilde tatmin etmi olur. Ama en önemlisi kadnn ‘kadn olma’ aamalarndan biri de mastürbasyon ile kendi kendini keiftir. Kadnn bedenini tanmas, cinsellii kefetmesi, orgazm olmay örenmesi ve salkl bir cinsel yaama sahip olmas için ihtiyaç duydukça mastürbasyon yapmas doal bir cinsel etkinliktir ama yapp yapmamak kiinin kendi tercihidir.”

2. Mastürbasyon erkekler için ihtiyaçtr, kadnlar için deildir!

“Cinsellik tüm insanlar için doal bir ihtiyaçtr. Cinsellii öznel olarak yaama deneyimi olan mastürbasyon da hem kadnlar hem erkekler için cinsel yaamn doal bir parçasdr. Hatta kadnlar cinsel ilikiye girme korkusu, arl cinsel iliki, orgazm olamama gibi cinsel sorunlarn mastürbasyon sayesinde çözebilirler. Söz konusu cinsellik olduunda kadnlar arzularn bastrrlar. Baz kadnlar kendi vücutlarn kefetmeye bile çekinirler. Bu nedenle de erkekler mastürbasyonu bilinçli bir ekilde yaparlar ama çounlukla kadnlar mastürbasyon yapmay tesadüfen kefederler.”

3. Mastürbasyon yapan kadn seks dükünüdür!

“Cinsel geliim evrelerinin yaand çocukluk yllarnda bilinçsiz olarak balayan, ergenlikte bilinçli olarak yaplan mastürbasyon, erkekler için doal bir cinsel gereklilik olarak görülür. Öte yandan mastürbasyon yapan kadnlarn sekse çok dükün olduu düünülür. Bu nedenle, doal bir cinsel ihtiyacn karlamak isteyen kadnlarn çou mastürbasyon yaptklarnda suçluluk, günahkarlk ve utanç duygular hissederler.”

4. Hamilelerin mastürbasyon yapmas tehlikelidir!

“Sanlann aksine hamilelikte cinsel yaamn sona erdirilmesi gerekmez. Hamile kadnlar eleriyle cinsel ilikiye devam edebilecekleri gibi, mastürbasyon yapmalarnn da kendileri ve bebekleri açsndan bir zarar yoktur. Hatta cinsel ilikinin daha zor hale geldii gebeliin ileri dönemlerinde hamileler boalmak için sadece mastürbasyonu tercih edebilirler.”

5. Mastürbasyon yapan kadnlar feminist ya da lezbiyendir!

“Kadnlar yalnzca erkek için bir partner olarak görenler, onlarn kendi arzularn tatmin etmek yerine srf bir erkee ihtiyaç duymadan cinsel tatmin salamak için mastürbasyon yaptklarn düünür ve bu nedenle mastürbasyon yapan kadnlarn feminist ya da lezbiyen olduklarna inanrlar. Oysa salkl her kadn mastürbasyon yapabilir.”

6. Partneri olan kadnlar mastürbasyon yapmaz!

“Mastürbasyon sadece partneri olmayanlara özgü bir cinsel etkinlik deildir. Tpk erkekler gibi kadnlar da partnerleri varken de mastürbasyon yapabilirler. Çünkü mastürbasyon partnerle cinsel ilikinin yerine geçen bir etkinlik deildir. Mastürbasyon partnerin dokunularyla yapldnda tek kiilik bir eylem olmaktan çkar ve benim ‘partnerbasyon’ adn verdiim eli bir seks tekniine dönüür ve penis-vajina birliktelii olan koite alternatif yaratr. Partnerbasyon çiftin seks repertuarlarn geniletmesine ve rahatlamasna, birbirlerini cinsel doyuma ulatrmasna, cinsellii doyasya yaamasna yardmc olur. Koite alternatif üretilmeyen cinsel yaam monotonlama riskiyle kar karya kalr."

7. Kz çocuklarn mastürbasyon yapmas salksz ve anormal bir durumdur!

“Çocuklarda mastürbasyon cinsel geliim evrelerinin doal bir sonucu olarak yaanr. Hem kz hem erkek çocuklar için mastürbasyon haz vermenin dnda gerilimi azaltma, rahatlatma ve kaygyla mücadele gibi ilevlere sahip olan salkl ve normal bir durumdur. Çocukluk mastürbasyonu hem haz merkezlidir hem de stresi azaltmaya yönelik bir savunmadr ve yetikin cinselliinden çok farkldr. Çocuun psikoseksüel geliimi, cinsel kimliini fark etmesi ve kabullenmesi için gereklidir. Ancak çocuk abartl ve ailesini utandracak ekilde uluorta mastürbasyon yapyorsa, bu çocuun stres yaadnn bir göstergesidir. Bu durumda genellikle çocuk hasta veya sorunlu deildir, ebeveynlerin çocukla olan ilikisi veya ebeveynlerin birbirleriyle olan partner ilikisinde ciddi sorunlar vardr. Ebeveynler aile veya evlilik terapisine bavurmaldr. Ayrca çocukluk döneminde mastürbasyonun cezalandrlmas ya da yasaklanmas yetikinlikte, cinsellikle ilgili suçluluk, günahkarlk, utanç, korku ve tiksinti gibi duygulara ve cinsel ilev bozukluklarna neden olabilir.”

8. Mastürbasyon genç iidir, yallar yapmaz!

“Cinselliin ya yoktur; bebeklikten yalla kadar insan yaamnn her evresinde cinsellii farkl boyutlarda ve ekillerde yaar. Dolaysyla insann hayatnda çocukluk yalarndan itibaren var olan, zevk, rahatlama ve mutluluk veren mastürbasyon da kadn ya da erkek tüm salkl bireylerin ileri yalara kadar yaayabilecekleri bir cinsel deneyimdir.”

9. Kadnlarn mastürbasyon yapmas yalnzca porno filmler içindir!

“Erkeklerin mastürbasyon yapmasndaki amacn kendi arzularn tatmin etmek olduu düünülürken, kadnlarn mastürbasyon yapmasnn yalnzca erkeklerin arzularn harekete geçirmek, yani seksi pozlar verip, sesler çkararak onlar tahrik etmek için olduu düünülür. Oysa kadnlar da kendilerini cinsel olarak tatmin etmek için mastürbasyon yaparlar.”

10. Mastürbasyon yapan kadnn cinsel istei azalr!

“Tam tersine mastürbasyon kadnn kendi bedenini, cinsellikten ald hazz, boalmay veya orgazm olmay örenmesine yardmc olaca için cinsellikten zevk almasn salayarak kendisini daha iyi hissettirir ve cinsel isteinin artmasn salar. Ayrca, sadece cinselliini, boalma veya orgazm yeteneini arttrmakla kalmaz, ayn zamanda nelerden holand konusunda partnerini de yönlendirerek birlikte seksten daha fazla zevk almalarn salar.”