Cinsel Terapi Eitimi

Cinsel Terapi Yapma Becerisi Kazandran Cinsel Terapi Eitimi


Bir CNSEL TERAPST aday iin GELM, DEM ve DNM yolculuunda mesele sadece SERTFKA deil, devamll olan bir KALTE'dir. Multidisipliner bir yaklam savunan, uluslararas cinsel salk kurulularna yelii bulunan ve Trkiye'nin en rgtl cinsel salk dernei olan CSED; imdiye kadar 2 adet "Uluslararas Cinsel Salk Kongresi", 3 adet "Ulusal Cinsel Salk Kongresi", 12 adet "Ulusal Cinsel Salk Sempozyumu" ve 37 adet "Cinsel Terapi Eitimi" dzenlemitir, 18 yldr kapsaml ve uygulamaya ynelik "Cinsel Terapi Eitimi" vermektedir ve cinsel terapi eitimini destekleyen ve btnleyen "Evlilik Terapisi" ve "Psikoterapi" eitimleri de dzenlemektedir. lkemizde cinsel salk alannda hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarnn neredeyse yzde 70'i CSEDten eitim almtr. Bu BAARI asla tesadf deildir!Cinsel Terapi Eitimi Kayt FormuCinsel Terapi Eitimi Davet Mektubu

Deerli Meslektalarmz,

Dnmek ve sylemek, balamak kolaydr fakat yaamak, hele baar ile sonulandrmak ve yllarca devam ettirmek ok zordur.Baar, istediinizi elde etmek,mutlulukise, elde ettiinizi sevmektir. BizCSED ALESolarak mutluyuz.Albert Einstein’n dedii gibi;TAKDRediliyorsanz deil,TAKLTediliyorsanz baarmsnz demektir. Bu nedenle bir var noktas deil, bir yolculuk olarak grdmz 15 yllk baarmz sahip olduklarmzn deil, fakat henz gerekletiremediklerimizin toplam olarak gryoruz ve deneyimlerimizi paylamak istiyoruz. nk insanlar renme drtsyle doarlar. renmeye kar merak ve bundan duyulan zevk insanlarn doasnda vardr. Bunlar bebeklikten balayarak zamanla yok edilir.CSEDolarak bu drty tekrar harekete geirmek iin hayata ve insana deer katacak eitimler dzenliyoruz. Peki,CSEDeitimlerinin dier kurumlarca verilen eitimlerinden fark nedir? NedenCSED? nkCSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri;

 • Eitimi tamamlayan kursiyerlerineDANIAN YNLENDRR.
 • SPERVZYONdestei verir.
 • CSEDbnyesinde organize edilen dier eitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlereNDRML KATILIMsalar.
 • Ayn eitimleriCRETSZ TEKRARLAMAolana sunar.
 • Modlerdir ve her bir modl kendi iinde ayr bir eitimdir.
 • Cinsel Terapide Dr. Cem Kee Modeli'nin prensiplerini esas alr.
 • Konu btnlnn salanabilmesi iin CSED Genel Bakan Psikoterapist Cem KEE ve CSED Eitim Koordinatr Prof.Dr. Cengiz GLEtarafndan verilir.
 • VAKA SUNUMLARIveCNSEL ETM VDEOLARI ELNDEolduka kolay anlalan ve uygulanabilen teknikleri retir.
 • Multi-disipliner yaklam savunur.
 • Birbirini tamamlayan btnsel bir yaklamlaEvlilik Terapisi EitimivePsikoterapi Eitimideverir.
 • Cinsel terapinin ve cinsel tedavilerin amacn, semptomun giderilmesi olarak deil, haz dolu bir srecin sonunda gzel sevime sanatnn retilmesi olarak grr.
 • Kursiyerlerini eitim sonundaSEX SHOP'a gtrr ve bilgilendirir.
 • Son bilimsel veriler, aratrmalar ve kursiyerlerimizin aktif katlmlaryla her defasnda yenilenir ve gncellenir.

Tm psikoterapistleri, cinsel tedavi uzmanlarn, cinsel terapistleri, psikiyatristleri, psikologlar, psikolojik danmanlar, dier ruh sal profesyonellerini ve ilikili dier disiplinlerdeki hekimleri eitimlerimizde bulumaya davet ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve sayglarmzla.

CSED Ynetim Kurulu
Prof.Dr. Cengiz GLE


Cinsel Terapi Eitimi Hakknda

Neden CSED? Neden Cinsel Terapi Eitimi?

Dnmek ve sylemek, balamak kolaydr fakat yaamak, hele baar ile sonulandrmak ve yllarca devam ettirmek ok zordur.Baar, istediinizi elde etmek,mutlulukise, elde ettiinizi sevmektir. BizCSED ALESolarak mutluyuz.Albert Einstein’n dedii gibi;TAKDRediliyorsanz deil,TAKLTediliyorsanz baarmsnz demektir. Bu nedenle bir var noktas deil, bir yolculuk olarak grdmz 15 yllk baarmz sahip olduklarmzn deil, fakat henz gerekletiremediklerimizin toplam olarak gryoruz ve deneyimlerimizi paylamak istiyoruz. nk insanlar renme drtsyle doarlar. renmeye kar merak ve bundan duyulan zevk insanlarn doasnda vardr. Bunlar bebeklikten balayarak zamanla yok edilir.CSEDolarak bu drty tekrar harekete geirmek iin hayata ve insana deer katacak eitimler dzenliyoruz. Peki,CSEDeitimlerinin dier kurumlarca verilen eitimlerinden fark nedir? NedenCSED? nkCSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri;

 • Eitimi tamamlayan kursiyerlerineDANIAN YNLENDRR.
 • SPERVZYONdestei verir.
 • CSEDbnyesinde organize edilen dier eitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlereNDRML KATILIMsalar.
 • Ayn eitimleriCRETSZ TEKRARLAMAolana sunar.
 • Modlerdir ve her bir modl kendi iinde ayr bir eitimdir.
 • Cinsel Terapide Dr. Cem Kee Modeli'nin prensiplerini esas alr.
 • Konu btnlnn salanabilmesi iin sadeceCSED Genel Bakan Psikoterapist Cem KEEtarafndan verilir.
 • VAKA SUNUMLARIveCNSEL ETM VDEOLARI ELNDEolduka kolay anlalan ve uygulanabilen teknikleri retir.
 • Multi-disipliner yaklam savunur.
 • Birbirini tamamlayan btnsel bir yaklamlaEvlilik Terapisi EitimivePsikoterapi Eitimideverir.
 • Cinsel terapinin ve cinsel tedavilerin amacn, semptomun giderilmesi olarak deil, haz dolu bir srecin sonunda gzel sevime sanatnn retilmesi olarak grr.
 • Kursiyerlerini eitim sonundaSEX SHOP'a gtrr ve bilgilendirir.
 • Son bilimsel veriler, aratrmalar ve kursiyerlerimizin aktif katlmlaryla her defasnda yenilenir ve gncellenir.

Cinsel Terapide Dr. Cem KEE Modeli

CSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri;Cinsel Terapide Dr. Cem Kee Modeli'nin prensiplerini,Prof. Dr. Gerald Weeks, Joseph LoPiccolo, Masters ve Johnson, Franois de Carufel, Bernie Zilbergeld, Barry W. McCarthy, Michael E. Metz, Julia HeimanveHelen Singer Kaplan'n psikoteraptik yaklamlarn, modern eitim kavramlarn (kiiselletirme, uygulayarak renme, ekip almas ve bilginin yol gstericilii eliinde keif) ve "duyarsam unuturum, grrsem hatrlarm ve yaparsam renirim" modelini esas alr."CNSEL ETM VDEOLARI ELNDE"olduka kolay anlalan ve uygulanabilen teknikleri retir.

Btmsel Yaklam

yi bir cinsel tedavi uzman olabilmek iin Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri’ne ek olarak evlilik ve iliki terapisi tekniklerini, psikoteraptik becerileri ve genel psikoterapi yaklamlarna hakim olmak, insann ruhsa geliim evrelerini, fizyolojisini ve anatomisini bilmek gerekir. Bu nedenleCSEDbirbirini tamamlayan btnsel bir yaklamla“Evlilik Terapisi Eitimi”ve“Psikoterapi Eitimi”verir.CSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri'ni taklitlerinden ve dier yaklamlardan ayran en nemli farkllklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi dzlemde olursa olsun,"multi-disipliner yaklam"ve“insana btnsel pencereden bak”her zaman merkezde tutan ve her eyi bunun etrafna ina eden yapsn koruyor olmasdr. Cinsel salk biliminde her eyin bir btnn yansmas olduu temel farkndalndan hareketle, kiinin ve iftin tm yaam alanlarna bir btn olarak bakar. Btnsel yaklamnn yannda, son derece sistematik bir yapya sahiptir. Metodolojik yntem ve aralarla, balangc ve sonu belli olan bir yap iinde, ne cinsel terapistin ne de cinsel terapi alan dananlarn terapi srelerinde kaybolmasna izin vermeden, zm ve sonulara ulaabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklam, cinsel terapi alan kiinin veya iftin cinsel terapi sreci dnda kendi yaamnda da kullanabilecei yeni ak oyunlar, gzel sevime sanat ve seks oyuncaklarn kullanma, gelecee ve zme odaklanma ve ksa srede kendi cevaplarna ulaabilme gibi beceriler kazanmasn da destekler. nkCNSELTERAPNN VE CNSEL TEDAVLERN AMACI, SEMPTOMUN GDERLMES DEL, HAZ DOLU BR SRECN SONUNDA GZEL SEVME SANATININ RETLMESDR.

Vaka Sunumlaryla Bilginin selletirilmesi

CSEDeitimleri interaktif ve kalc renmeye dayaldr.CSEDeitimlerinin fark,bol VAKA SUNUMLARIveCNSEL ETM VDEOLARIile her eitimin, uygulama ve teorik bilgi paylamnn katlmclarn zelliklerine ve ihtiyalarna gre tasarlanm olmasdr.

Danan Ynlendirilmesiyle Fark Yaratan Bir Ekip almas

Eitimlerini tamamlam tm kursiyerlerimiz, lkemizin en etkincinsel salk network ana sahipCSED'in web sitesiwww.cised.org.tr'de yer alanCSEDTERAPSTLER'ne eklenir ve bylece danan ynlendirmemizden faydalanr.CSED'in sunduu nemli hizmetlerden biri de telefon ve e-posta (ciseddanisma@gmail.com) zerindenCRETSZ DANIMANLIK HZMET'dir. Bu hizmet, lkemizin her ilinden gelen telefonlara bilgilendirme yapmann yannda, sorunun tedavisi iin ayn ildeki uzmana ynlendirmeyle sonulanr.

ndirimli Kayt mkan

Eitimini tamamlam her kursiyerimizeSPERVZYON ALMAimkan sunuyoruz. Ayrca dzenli ve dnml olarak yaptmzSEMPOZYUM, ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRE'lerimize indirimli katlma imkan veriyoruz.

Seks Shop Ziyareti

Kursiyerlerimiz eitim sonundaSEX SHOP'a gtrlerek cinsel oyuncaklar ve cinsel eitim amal kullanlacak olan maketler hakknda bilgilendirilir.

Deer Odakl Bak As

CSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri, kiinin kendi iindeki potansiyelleri ortaya karmasn ve deer sistemlerini inceler ve eitim srelerinde kullanr. Eitim alan kiinin tm yaam alanlarnda, tm kimliklerinde deerlerini, kendine ve hayata deer katmasn, mevcut yaam koullaryla deerlerinin ve birikimlerinin uyumluluunu fark etmesini salar. Kiinin cinsellik ve cinsel salk bilimi balamnda ulamak istedii hedeflere ve istedii sonulara, deerleri ve birikimleri penceresinden bakabilmesini salayarak, isel motivasyonlarn harekete geirmesine yardmc olur. Tpk bir ekirdekten bitki ve meyvenin olumas gibi, her insann iinde var olan potansiyelin ortaya kmasn destekleyen, bu potansiyelin herkeste olduunu, her insann tam ve btn olduunu ve kiinin o anda iinde bulunduu her duruma ynelik zm, yntem ve yaklamn ortaya karabileceini batan kabul eden, bunlarn aa kmasn salamak zere kiiye ortam ve alan amay amalayan bir sretir.

Yenilenen ve Gncellenen Bir Eitim Program

CSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri, son bilimsel veriler, aratrmalar sonucunda ve kursiyerlerimizin aktif katlmlaryla her defasnda yenilenir ve gncellenir. Ayrca insann geliimi ynnde srekli deiime tabii tutularak her an gncelliini srdrr. Bu nedenle yeni eitim asla bir nceki eitimin ayns olmaz. Bu yaklamn bir sonucu olarak, kursiyerlerimizi eitimlerimizin dnda da farkl “btnsel insan” geliim alannda destekleyen ok sayda eitim ve hizmet sunar.

Srdrlebilirlii ve Devamll Olan Bir Kalite

CSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri, 15 yldr srdrlebilirlii ve devamll olan bir kalite ile devam etmektedir. nk kursiyerlerimizin kalbine ve ruhuna dokunarak, onlar anlayarak kurulacak diyaloglarn, iletiimde karanlkta kalan her eyi aydnlatacan dnyoruz. Grmenin ya da iitmenin sadece gzle ya da kulakla gereklemediinin daha fazla farknda olarak iletiimi arttrlabileceini savunuyoruz. Verdiimiz eitimlerinin baarl ve kalc olmas iin katlmclarmzn saysn snrlandryoruz. Fazla sayda katlmc ile yaplan etkinliklerin, katlmclarn performanslarn izleme anlamnda yetersiz kalacan bildiimiz iin, nerdiimiz sayy aan byk gruplar kk gruplara blerek eitim vermeyi tercih ediyoruz.

Eitimlerimizde ve Sonrasnda Felsefemiz

 • Kursiyerlerimizin kalc renmeyle eitimlerden mezun olmalar temel eitim felsefemizdir.
 • Kursiyerler nce kendilerinin cinsel hayatlarn gzden geirmeyi ve gelitirmeyi renirler.
 • Katlmclar srekli olarak desteklenir.
 • Ayn eitimleriCRETSZ TEKRARLAMAolana salanr.
 • Mezun olan kursiyerlerin cinsel tedavi merkezi amalarna destek salanr.

Olmazsa Olmazlarmz

 • Eitim ve almalarda kursiyerlerin yzde 100 memnuniyeti.
 • Uluslararas lekteki tm gelime ve deiimlerden haberdar olarak sisteme ve eitimlere srekli yenilikler getirilmesi.
 • Srdrlebilirliin, geliime akln ve paylamn olmas.
 • Birlikte byme ve dayanmaya deer verme.

rgtl Bir G: CSED

CSEDTrkiye'nin alannda nde gelen sekin akademisyenlerini ve ruh sal profesyonellerini bnyesinde barndran, Trkiye'nin en rgtl aile, evlilik ve cinsel salk dernei olmasnn yannda,Dnya Cinsel Salk Birlii (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararas Aile Terapileri rgt (IFTA - International Family Therapy Association)veAlmanya Sosyal Bilimsel Seks Aratrmalar Dernei (Gerrman Society for Social Scientific Sexuality Research)yesidir. CSED'in kurulu amalar ruh sal profesyonellerine ve hekimlere eitimler vermek,"Huzurlu insan, salkl cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaants iin"sloganyla halka yardmc olmaktr.CSED, kurulduu gnden bu yana, ruh sal profesyonellerinin, gerek psikoloji ve psikiyatri biliminin geliimi nda bilgi birikimlerini arttrmak, gerekse pratik tedavi srelerinde danan/hasta ile daha etkin bir iletiim iine girebilmeleri iin meslek ii eitimlerine byk hassasiyet gstermektedir.CSEDbnyesinde aralksz olarak srdrlen ve bata Ankara ve stanbul olmak zere Adana, Mersin, zmir, Diyarbakr ve Bursa gibi illere yaylan sertifika ve meslek ii eitim programlar sunmaktadr.

CSED Eitim, Seminer, Workshop ve Kongreleri...

 1. CNSEL TERAP, CNSEL DANIMANLIK, CNSEL TEDAVLER VE CNSELLK ETMLER
  • CNSEL TERAP ETM
  • CNSELLK, CNSEL DANIMANLIK VE CNSEL TEDAVLER ETM
  • LER DZEY CNSEL TERAP ETM
 2. EVLLK VE FT TERAPS ETM
 3. PSKOTERAP ETM
 4. CNSEL SALIK SEMPOZYUMLARI
 5. ULUSAL CNSEL SALIK KONGRES
 6. ULUSLARARASI CNSEL SALIK KONGRES
 7. VAKA PAYLAIM VE REFRESH ALIMALARI (MN KONGRELER)
 8. YAZ VE KI OKULLARI
 9. WORKSHOP VE SEMNERLER
  • PROF. DR. GERALD R. WEEKS SEMNER
  • PROF. DR. VAMIK VOLKAN LE PSKANALTK PSKOTERAP SEMNER
 10. HALKA YNELK ETM VE SEMNERLER
  • ANA-BABA OKULU
  • EVLLK VE LK SEMNERLER
  • SALIKLI VE MUTLU CNSEL YAAM SIRLARI SEMNER
  • KSEL GELM, KENDN OLMA VE FARKINDALIK SEMNER

Temel Anlay

Yetenekler ortaktr; herkes onlara sahiptir ama nadir olan yeteneklerimizin bizi gtrd yere gitme cesaretidir. Bu nedenleCSED Cinsel Terapi, Cinsel Danmanlk, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eitimleri'nin hedefi; salkl ve mutlu bir cinsel yaam iselletirmi, kendi hayatna uygulam ve bunu etrafna tecrbeli bir cinsel terapist olarak yanstan cinsel tedavi uzmanlar yetitirmektir. Eitim programlar ve bireysel hizmet aralar oluturulurken lkemizin kltrel zellikleri de dikkate alnarak uluslararas eitim, alma ve dokmanlarla ilgili detayl akademik aratrma, analiz ve deerlendirmeler 15 yllk tecrbeyle yaplmaktadr. Aslnda isel bir yolculuk olan eitimlerimizde katlmclarn nce kendilerine sonra da dananlarna veya hastalarna ifa vermesi, ayna tutmas ve model olmas en nemli ksmdr. Bu nedenle eitimler sonucunda nceZ FARKINDALIIN, sonraGR veDEMNve ardndan da DNMNortaya kmas veSPERVZYONdesteinin alnmas gerektenCNSEL TEDAV UZMANIolma yolunda olmazsa olmazlarmzdr.CSEDeitimlerinin fark, ite bu gerei prensip edinmesi ve kursiyerlerineGELM, DEM ve DNM yolculuklarnda yol arkada olmasdr. YaniCSED'te bir eitim bittiinde katlmclara“ALLAHAISMARLADIK”denmez,“CSED ALESNE HOGELDN”denir! Kimi insanlar yaammza girer ve karlar. Kimileride bir sre yaamamzda kalr ve kalbimizde ayak izlerini brakrlar, o zaman bir daha asla ayn insan olamayz.CSED'in temel deerlerinden biriPAYLAIM ve ORTAK DNM'dr. Bu nedenleCSEDeitimlerini tamamlam kursiyerlerine, bireysel, kurumsal ve toplumsal eitim, proje ve almalarnda yer verir ve cinsel tedavi yapmalarnda ve mesleki almalarnda tam destek salar.

LGBT HAKLARINA SAYGILI...

CSED, bireylerin cinsel ynelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farkllklarnn, temel insan haklar arasnda yer aldn ve korunmas gerektiini, bu konudaki her trl iddet, taciz, ayrmclk, dlama, damgalamann insan haklar ihlali olduunu savunur. Bu balamdaCSED, bataDNYA CNSEL SALIK RGTtarafndan yaynlananCinsel Haklar Bildirgesiolmak zere,Psikoterapi ve Psikoterapistler Dernei (PSKODER), Amerikan Psikoloji Dernei (American Psychological Association - APA), Amerikan Psikiyatri Birlii (American Psychiatric Association), Dnya Salk rgt (World Health Organization - WHO), Dnya Cinsel Salk Birlii (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararas Aile Terapileri rgt (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Aratrmalar Dernei (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research)gibi tm ulusal ve uluslararas kurulularn hem LGBT bireyler hakkndaki hem de cinsel salk bilimiyle ilgili tm grlerini ve deklarasyonlarn kabul eder...


Eitime Kimler Katlabilir?

 • Psikiyatri Uzmanlar ve Asistanlar
 • Aile Hekimi ve Pratisyen Hekimler
 • Kadn Doum Uzmanlar ve Asistanlar
 • roloji Uzmanlar ve Asistanlar
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danmanlar
 • Aile Danmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanlar
 • Uzman Psikiyatri Hemireleri
 • Fizyoterapistler (rojinokolojik rehabilitasyon konusunda uzman)
* Yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri dnda eitimlerimize kayt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarnda yksek lisans veya doktora yapanlar eitimlerimize kabul edilmektedir.
** YK tarafndan denklii kabul edilen yurt d niversitelerden mezun olan ve yukardaki yazl olan meslek profesyonelleri eitimlerimize bavurabilirler.
*** Eitimlerimizin teorik ve pratik alma ve snavlarn baar ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunlar'nn ve"ilgili meslek grubunun yasa vetzkleri"nin tand btn hak ve yetkilerden faydalanmak zere"eitim katlm sertifikas"verilir.

Cinsel Terapi Eitimi Eitmenleri


Gncel Cinsel Terapi Eitimi Tarihleri

39. CNSEL TERAP ETMSTANBUL10-11 Kasm 2018 tarihinde STANBUL'da balayacak olan eitimimiz 6 modl 120 saattir.
ETM TARHLER
1. Modl: 10-11 Kasm 2018
2. Modl: 08-09 Aralk 2018
3. Modl: 12-13 Ocak 2019
4. Modl: 09-10 ubat 2019
5. Modl: 09-10 Mart 2019
6. Modl: 13-14 Nisan 2019

38. CNSEL TERAP ETMANKARA13-14 Ekim 2018 tarihinde ANKARA'da balayacak olan eitimimiz 6 modl 120 saattir.
ETM TARHLER
1. Modl: 13-14 Ekim 2018
2. Modl: 03-04 Kasm 2018
3. Modl: 01-02 Aralk 2018
4. Modl: 05-06 Ocak 2019
5. Modl: 02-03 ubat 2019
6. Modl: 02-03 Mart 2019

40. CNSEL TERAP ETMZMR10-11 Ekim 2018 tarihinde ZMR'da balayacak olan eitimimiz 6 modl 120 saattir.
ETM TARHLER
1. Modl: 10-11 Ekim 2018
2. Modl: 07-08 Kasm 2018
3. Modl: 05-06 Aralk 2018
4. Modl: 09-10 Ocak 2019
5. Modl: 06-07 ubat 2019
6. Modl: 06-07 Mart 2019

37. CNSEL TERAP ETMSTANBUL05-06 Mays 2018 tarihinde STANBUL'da balayacak olan eitimimiz 6 modl 120 saattir.
ETM TARHLER
1. Modl: 05-06 Mays 2018
2. Modl: 02-03 Haziran 2018
3. Modl: 14-15 Temmuz 2018
4. Modl: 04-05 Austos 2018
5. Modl: 08-09 Eyll 2018
6. Modl: 06-07 Ekim 2018


Eitimlerden Fotoraflar

Cinsel Salk Enstits Dernei web sitesinde yer alan tm Cinsel Terapi eitimlerinin organizasyon, mali ilemler ve stlenicisi Pusula Salk Eitim Merkezi Ltd. ti.'dir.

Cinsel Terapi Eitimi letiim

Cinsel Terapi Eitimi ile ilgili tm sorularnz iin CSED Eitim Hatt olan 0(555) 274 41 97 numaral telefondan ve Whatsapp zerinden bizlere ulaabilirsiniz.


Cinsel Terapi Eitimi Kayt