Evlilikte Cinsel Doyum

Evlilikte Cinsel Doyum


13.09.2014


Evli Bireylerin Cinsel Özgüven ve Cinsel Doyumlarına Etki Eden Durumlar

Uzun süreli evliliklerde evlilik ilişkisinde yıpranmalar,kısa süreli evliliklerde ise eğer yaşantıda farklılıklar yapılmazsa belli süre sonra monotonlaşmayla birlikte evlilik bağlarında zedelenmeler görülebilmektedir. Hal böyle olunca evlilik ilişkisi içindeki paylaşımlarda cinsel yaşamı etkilemektedir.

Evli bireylerin cinsel özgüven,cinsel özyeterlilik,evlilik yaşam doyumu düzeyleri de bireylerin cinsel yaşamlarına olumlu/olumsuz katkılar sağlamaktadır.Bütün bu kavramlar kişilik,cinsel bilgi eksikliği,travmatik yaşantılar,yetiştirilme tarzları,kültür vs. ile bağlantılıdır. 

Cinsel özgüvenin düşmesine sebep olan cinsel utangaçlık ve bazı kişilik özellikleri evli ve evlilik hazırlığı içinde olan birçok çiftin genel sorunları arasındadır.Bu konuda cinsel utangaçlığın giderilmesi ve cinsel özgüveni düşürücü kişilik özelliklerini değiştirmeye yönelik bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılabilir. 

Cinsiyetinde cinsel doyum ve cinsel özgüven üzerinde etkili olduğu araştırmalarda saptanmıştır. Erkeklerin cinsel doyum ve cinsel özgüvenlerinin kadınlardan daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Evli erkeklerin eşlerinin cinsel özgüvenlerini nasıl arttırabilecekleri ve kendilerinin hangi davranış ve tutumlarının bunun üzerinde etkili olabileceği konusunda farkındalıklarını geliştirmeleri,kadınlarında cinsel özgüvenlerini arttırmak için cinsel yaşam,cinsel ilişki ile ilgili konularda bilgilenmeleri gerekmektedir. 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülkede yapılan bir araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 84’ü, kadınların yüzde 74’ü erkeğin cinsel özgüveninin en önemli unsurunun partnerini cinsel açıdan memnun edebilmesi olduğunu düşünüyor.

Avrupa Cinsel Özgüven Anketi’nin sonuçlarına göre, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 97’si iyi bir cinsel yaşam için erkeğin “cinsel açıdan özgüvenli olması” , yüzde 93 ise sert bir ereksiyon gerçekleştirip sürdürmesi gerektiğine inanıyor.

Türk erkeklerinin sert ereksiyon arzusu, Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üstünde. Her 10 Türk erkeğinden 8’i daha sert ereksiyon, dolasıyla cinsel yaşamlarını geliştirmek arzusunda. Bu rakam, yüzde 58 olan AB ortalamasından daha fazla. Her 5 Türk kadınından 3’ü cinsel yaşamlarının gelişmesi için partnerlerinin sürekli daha sert ereksiyonlar yaşaması gerektiğine inanıyor. Bu oran da yüzde 36 olan Avrupa ortalamasının üzerinde.

Bu sonuçlar ışığında cinsel deneyimlerinden tatmin olmayan kişilerin ve sertleşme sorunu yaşayanların bir cinsel terapiste başvurması gerektiğine işaret ediyor. Sertleşme sorununa yönelik, erkeğin daha sert ereksiyon yaşamasına ve aynı zamanda cinsel özgüveninizi yeniden kazanmanıza yardımcı olacak tedaviler şekilleri bulunmaktadır.

Evli bireylerde çocuk sayısı arttıkça cinsel özgüven düzeylerinin azaldığı,sosyal ekonomik düzeyleri arttıkça da cinsel özgüvenin arttığı görülmektedir Bu nedenle evli bireylerin çocuk sahibi olmadan önce ekonomik durumlarını göz önüne alarak aile planlaması yapabilmeleri ve ek iş olanakları konusunda araştırmalar yaparak yeni ekonomik imkanlar sağlamaları yerinde olacaktır. 

Genel olarak bireylerin ilişkilerinde yaşadığı doyum ile cinsel yaşamlarında yaşadıkları doyum birbirinden izole olarak düşünülmemelidir.Cinsel doyum hem ilişkinin diğer boyutlarındaki tatminden etkilenmekte hem de diğer boyutlardaki tatminleri etkilemektedir.Bu sebeple evlilik sorunları ya da cinsel sorunlar için terapiye başvuran çiftlerin bütüncül bir yöntemle ele alınması gerekmektedir. 

Kaynakça -Evli Bireylerin Cinsel Özgüven Düzeyleri ile Cinsel Özyeterlilik,Evlilik Yaşam Doyumu ve Cinsel Utançgaçlığın İncelenmesi - Eyüp ÇELİK -Evli Bireylerin Cinsel Mit İnançları,Cinsel Bilgi Düzeyleri,İlişkilerinde Mutluluk Düzeyleri ve Cinsel Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşe TURAN