Parafililer


17.06.2016


 PARAFİLİLER -1

DSM- IV ’ de parafililer olağandışı nesne veya cinsel aktivitelerin cinsel   açıdan    çekici    bulunması    ile    ilgili    bozukluklar.    Bu çekicilikte sapma söz konusu ve 6 ay süren yoğun bir çekicilik genellikle tekrarlanan ve kişiye üzüntü veren özel cinsel fanteziler, yoğun cinsel dürtüler ve uygulamalar ile karakterize cinsel bozukluklardır.

Tanı koyabilmek için;

Kişinin bu dürtülere göre davranması, bunlardan sıkıntı yaşaması gerekir.

Herhangi bir kişide de benzer fantaziler olabilir. Bu fantaziler tekrarlayıcı ve yoğun değilse,

Kişi bu dürtülere yönelik davranışlar göstermiyorsa veya bunlardan sıkıntı duymuyorsa parafili tanısı almaz. Patagnomonik özellik, cinsel uyarılma ve orgazm ile ilişkili olay, bilinçli ve bilinçsiz bileşenleriyle özel fantezilerdir.

Fantazinin etkileri ve onun davranışsal gösterimi, kişinin cinsel alanın ötesine kadar uzanarak hayatını istila etmektedir.

Parafililer büyük oranda erkeklerde gözükmektedir.

Parafilinin kadınlarda görülme oranı erkeklere göre 20’de 1’dir.

Tüm parafililerin %50’sin den fazlası ilk belirtilerini 18 yaşından önce gösterirler.

Parafilik davranışların meydana gelişi 15 ila 25 yaşları arasında tepe noktasına ulaşır ve tedrici olarak azalır.

FETİŞİZM

Fetişizmde cinsel odaklanma insan vücudu ile yakinen ilişkili nesneler (ayakkabı, eldiven, külotlu çorap, terlik) üzerindedir.

Genellikle fetiş çocukluk çağlarında kurulmuş olmasına rağmen bozukluk ergenlikte başlar. Bir defa kurulduktan sonra, bozukluk kronik olma eğilimini göstermektedir.

Hemen hepsi erkek olan fetişistler cansız nesnelere karşı yoğun bir cinsel dürtü hissederler. Cinsel uyarılmanın olabilmesi için de tutku nesnesi var olmalıdır.

Bazı kişiler fetişlerini üzerinde taşır ve mastürbasyon sırasında bunları kullanır.
Bazıları uyarılabilmek için eşlerinde bu fetiş nesnelerini görmek ister.
Bazıları da fetiş nesnelerinin koleksiyonunu yapmaktan zevk alır.
Fetişistlerin bu nesnelere karşı duydukları çekim istem dışı ve karşı konulmazdır.
Pek çok kültürde erkekler topuklu ayakkabı ve çorapları çekici bulabilir. Bunun fetişizm ile arasındaki fark seçilen nesnenin cinsel uyarılma açısından ne kadar o kişiye özel ve gerekli olduğuna bağlıdır.