CİSED kadın haklarına duyarlıdır...

08 Mart 2010

"Bir Rüya Gerçek Oldu..." sloganıyla, kamu yararına hizmet veren ve açıklamalarıyla Türkiye'de gündem yaratan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED); 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konusunda bir basın açıklaması yaptı.

Kadının kendini ifade etmesinin ayıp, yasak ve kötü algılandığı cinsellikte topaldır, sorunludur
İnsan hakları ve bunun önemli bir parçasını teşkil eden kadın haklarının tüm sivil toplum örgütleri tarafından savunulması gerektiğini söyleyen CİSED Genel Başkanı Cem KEÇE; "Ülkemizde cinsel sorunların varlığının artarak devam etmesinde ve pekişmesinde kadınlarımızın toplumsal hayat alanlarında yeterince kendilerini ifade etme sorunu yaşamalarının önemli bir yeri vardır. Kadınların ağırlığının olmadığı demokrasiler nasıl topalsa; kadının kendini ifade etmesinin ayıp, yasak ve kötü algılandığı cinsellikte topaldır, sorunludur. Bu nedenle kadınlarımız daha çok kendini cinsel anlamda ifade etmelidir"  dedi.

8 mart kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği özel bir gündür
1857 yılında New York'lu dokuma işçisi kadınların daha insanca bir yaşam isteyerek, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele ile başlayan süreçte 8 Martın, tüm dünya kadınlarının, kutladığı uluslararası bir güne dönüştüğünü hatırlatan CİSED Genel Başkanı Cem KEÇE; “8 Mart, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yüzyıldır yürüttüğü özgürleşme mücadelesinin kutlandığı ve kadınların güncel taleplerinin ifade edildiği özel bir gündür' dedi.
 
Türkiye'de demokrasinin erkekler yönetimine dönüştü
İnsan hakları ve bunun önemli bir parçasını teşkil eden kadın haklarının tüm sivil toplum örgütleri tarafından savunulması gerektiğini söyleyen CİSED Genel Başkan Yardımcısı Psikolog Gülüm Bacanak; “8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarının kazanılmasında nerelerden başlandığını ve bugünlere nasıl gelindiğinin hatırlanması için özel bir gündür. Bu günde üzerinde durmamız gereken en önemli konulardan biri Türkiye'de demokrasinin erkekler yönetimine dönüşmüş olmasıdır. Bu durum demokrasinin ve demokratik katılımın önündeki en büyük engellerden biridir. Saygı değer ve elleri öpülesi kadınlarımızın siyasal alanda, iş ve sosyal yaşamda daha fazla etkin olmaları önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Çünkü bu durum kadınlarımız için bir kader değildir' dedi.
 
Kadınlarımız hor görülmemeli, dövülmemeli ve zorla evlendirilmemeli
Kadın hakları alanında çevremizde olup biten olumsuzluklar ve ihlâller karşısında duyarsız kalmamak, bunların giderilmesi ve iyileştirilmesi yönünde bilinçlenmek ve çaba göstermek gerektiğini ifade eden CİSED Genel Sekreteri Psikolojik Danışman Fatma Ayrık; “Töre veya namus cinayeti, cinsel şiddet, aile içi şiddet, kadınlarımızın hor görülmesi, dövülmesi, zorla evlendirilmesi, kız çocuklarımıza karşı izlenen ayrımcılık vb. olaylar ülkemizde kadınların maruz kaldığı sorunlardan bazılarıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu sorunların arka plânında bulunan sosyal, kültürel, ekonomik birçok sebep ve coğrafyadan gelen pek çok unsur tartışılmalı ve kalıcı çözümler aranmalıdır.” dedi.
 
Namus, iffet ve ırz sadece kadınların meselesi değildir
Kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın eğitilmeleri ve iyi yetiştirilmeleri konusunda herkese görevler düştüğünün altını çizen  CİSED Genel Başkan Yardımcısı Psikolog Gülüm Bacanak; “Namus, iffet ve ırz kavramlarının sadece kadının bedeniyle ilişkilendirilmesi ve dar bir çerçevede ele alınmasının olumsuzluk sonuçlarını sadece kadınlarımızın çekmesi doğru değildir. Bunların sadece kadına düşen bir sorumluluk olarak görülmemelidir. Namus ya da töre cinayetleri, kadına karşı yaygın şiddetin en uç noktalarından biridir. Bu yüzden günümüzde artık kadına yönelik her türlü şiddet kültürüyle yüzleşmek ve mücadele etmek zorundayız.” dedi.
 
Kadın hakları uzun soluklu bir mücadeledir
Kadın hakları konusunun çok yönlü ve uzun soluklu bir mücadele olduğunu dikkat çeken  CİSED Genel Sekreteri Psikolojik Danışman Fatma Ayrık; “Devletin pek çok biriminin ve başta kadın örgütleri olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile kadın sorunlarının temelleri, boyutları ve çözüm süreci ile ilgili çalışmalar yapılmalı ve kadın hakları ihlalleri ile mücadele bir Devlet politikası hâline getirilmelidir' dedi.
 
CİSED kadın haklarına duyarlıdır
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadın-erkek herkese mutluluk ve barış getirmesini, cinsiyet ayrımcılığı konusunda daha aktif bir duyarlılık ve bilinç düzeyine ulaşmamızda yeni bir başlangıç olmasını dileyen CİSED Genel Başkanı Cem KEÇE; “CİSED olarak ülkemizin kadın sorunlarına karşı duyarlı olmayı ve bu sorunların çözümünde aktif rol almayı kalıcı bir politika olarak benimsemiş bulunuyoruz.” dedi.