CİSED Basın Açıklaması

25 Nisan 2021

Sevgili meslektaşlarımız; 

“Cinsel bozukluklar” tanı koyma, formülasyon yapma, cinsel terapi, medikal tedavi ve danışmanlık uygulama konularında istismara açık bir alan olması nedeniyle hastaların veya danışanların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar vardır.

“Hekim olmayan ruh sağlığı profesyonelleri yeterli eğitimleri ve süpervizyonu aldıkları takdirde bir hekim tarafından organik patolojisi olmadığı tespit edilen danışanlara cinsel terapi ve cinsel danışmanlık yapabilir” şeklindeki cinsel sağlık alanında çalışmalarda bulunan “uluslararası ve ulusal kuruluşların güncel ve bilimsel görüşleri ile ülkemizdeki mevcut yasaların uyumsuzluğu”“cinsel terapi”, “cinsel bozuklukların medikal tedavisi” ve “cinsel danışmanlık” uygulamalarına, ruh sağlığı yasamız çıkana kadar, “şimdilik” ayrı kavramlar olarak bakılmasını zorunlu kılıyor ve yasal olarak şöyle bir ayrımı yapmaya hekimleri ve ruh sağlığı profesyonellerini zorluyor: Cinsel sağlık alanında yeterli ve gerekli eğitimler almış olan “psikiyatri hekimleri” mevcut çalışma koşullarına göre hem “cinsel terapi” hem “cinsel bozuklukların medikal tedavisi” hem de “cinsel danışmanlık” uygulayabilirler. Yine yeterli ve gerekli eğitimi almış jinekoloji ve üroloji gibi ilgili diğer branştaki hekimler sadece “cinsel bozuklukların medikal tedavisi” ve “cinsel danışmanlık” yapabilirler. Hekim olmayan ruh sağlığı profesyonelleri ise yeterli ve gerekli eğitim ile sadece “cinsel danışmanlık” yapabilirler.

Cinsel işlev bozukluğuyla başvuran bir hastada psikiyatristler ruhsal değerlendirme yaparlar  ve organik incelemelerde bulunurlar. Psikiyatrist bedensel veya organik bir patolojisi olduğunu düşündüğü bireyi jinekoloji, üroloji veya gerekli olan diğer uzmanlık dallarına yönlendirmelidir ve birlikte çalışma yollarını denemelidir, çünkü “cinsel sağlık alanı multidisipliner bir alandır.” Aynı şekilde bir ürolog veya jinekolog da psikiyatrik bir bozukluğu olduğunu düşündüğü bir bireyi psikiyatriste, psikolojik veya ilişkisel sorunları olan bir bireyi de yine özel eğitim almış bir psikiyatriste veya hekim olmayan bir ruh sağlığı profesyoneline yönlendirmelidir. Süreçte psikiyatristler, jinekologlar, ürologlar, aile hekimleri ve pratisyen hekimler “muayene ”, “tanı koyma”, “medikal tedavi” için başvurulabilecek hekimlerdir fakat her hekim “cinsel bozuklukların medikal tedavisi” ve “cinsel terapi” yapma konusunda yetkin olmayabilir, bunun için hekimlerin cinsel sağlık alanında yeterli ve gerekli eğitim almış olmaları gerekir. Aynı şekilde hekim olmayan ruh sağlığı profesyonellerinin de “cinsel danışmanlık” yapma konusunda cinsel sağlık alanında yeterli ve gerekli eğitim almış olmaları gerekir. 

“Cinsel terapi”, “cinsel bozuklukların medikal tedavisi” ve “cinsel danışmanlık”, özel muayenehanelerde, hastanelerde veya psikolojik danışmanlık ofislerinde yapılabilir. Cinsel terapinin, cinsel bozuklukların medikal tedavisinin ve cinsel danışmanlığın bilimsel olarak kanıta dayanması gerekir. Tıbbi seksolojinin, psikiyatrinin, cinsel terapi ve psikoloji kuramlarının belli standartlarına olduğu kadar etik ve ahlaki kurallara da uygun olmalıdır. Ruh sağlığı profesyoneli veya hangi branştan olursa olsun bir hekimin yanında ya da çalışma alanında cinsel ilişki kurulamaz. 

Sivil toplum kuruluşu olan “dernek”lerin, “üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri”nin ve “eğitim organizasyon şirketleri”nin vermiş olduğu “eğitim katılım belgeleri”nin ve “uygulayıcı belgeleri”nin yani “sertifika”ların Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK veya diğer devlet kurumları nazarında resmi bir belge olma vasıfları yoktur. Ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimler aldıkları eğitimler sonrası verilen “eğitim katılım belgeleriyle resmi bir yetkiye sahip olmazlar.” Mesleki yetkiler, uygulamalar, sınırlar ve sorumluluklar konusunda tek geçerli belge mezun olunan üniversitelerin “lisans diplomaları”dır. Mevcut yasalarımız gereği Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) veya diğer cinsel sağlık derneklerinin verdikleri eğitimleri başarıyla tamamlayan hekimlere “eğitim katılım belgesi” verilir, bu belge hekimlere “cinsel terapist”, “seksolog”, “cinsel tedavi uzmanı” veya “cinsel danışman” unvanlarını kullanma veya “cinsel ve ruhsal hastalıklara tanı koyma ve medikal tedavi yapma hakkı” vermez. Çünkü “aktif bir şekilde mesleğini icra eden” ve “hekim” veya “doktor” unvanını kullanan hiçbir hekim 1219 Sayılı Kanun Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da yer almayan bir unvanı kullanamaz. Bu nedenle katılacağınız eğitimlerin “mesleki beceri ve yeterlilik kazanma”yı hedeflemesi gerektiğini düşünüyor, doğru, bilimsel ve etik değerlere uygun,  mümkünse mesleğini icra eden eğitmenlerden eğitimler alınmasını doğru buluyoruz. Diğer yandan ülkemizde “ruh sağlığı meslek yasası” henüz yok, ancak bu yasa çıktığında uluslararası onaylı belgeler geçerlilik kazanacaktır. CİSED olarak, eğitimimizin teorik ve uygulama süreçlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize CİSED ve Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikasyon Kuruluşu (IACO) onaylı “eğitim katılım belgesi” veriyoruz. CİSED eğitimleri Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir. IICPI veya PSİKODER onaylı “eğitim katılım belgesi” alınabilmesi için, belirli dönemlerde Ankara ve İstanbul'da bulunan sınav merkezlerimizde yazılı sınava girilmesi, 70 ve üzerinde puan alınması gerekmektedir.

 

CİSED YÖNETİM KURULU

www.cised.org.tr

0(555) 274 41 97

#CinselEğitim  #CinselTerapi #CinselBozukluklarınMedikalTedavisi #CinselDanışmanlık #Hasta  #Danışan #Seksolog #RuhSağlığıProfesyöneli #Psikolog #PsikolojikDanışman #SosyalHizmetUzmanı #CinselEğitimen #CinselEğitim #WAS #EFS #AASECT #IICPI #ESSM #ISSM #DGSS #IFTA #AACS #CİSED #PSİKODER