Dünya Cinsel Sağlık Günü'müz Kutlu Olsun!

03 Eylül 2015

CİSED olarak üyesi olduğumuz, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) öncülüğünde 2010 yılından bu yana her yıl 4 Eylül’de kutlanan "Dünya Cinsel Sağlık Günü", herhangi bir ayrım yapmaksızın, her türlü kişisel tercihe saygı duyarak, insanları cinsel sağlık konusunda aydınlatmayı ve hurafelerden uzaklaşarak salt bilgiye ulaştırmayı hedeflemektedir. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşam, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları, bu bireylerin kurdukları ailelerin mutluluğu ve huzuru, bu ailelerin oluşturdukları toplumların sağlığı ve refahı için kritik bir öneme sahiptir.

AYIP, YASAK VE UTANÇ KOMPLEKSİ...

Dünya Cinsel Sağlık Günü olarak bilinen bu günün, giderek daha fazla ülkede kutlanıyor olmasının nedeni, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan cinsel yaşam konusunda insanların daha çok bilgilendirilmesi gerektiğinin önemsenmesi ve bu konuda toplumun bilimsel normlara doğru yönlendirilmesi amacının benimsenmesidir. Bu sayede, konuşulmasının kimilerince utanç, ayıp, günah veya yasak olduğu düşünülen cinsel yaşamın, insan sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinin bir toplum bilinci haline getirilmesi mümkün olabilecektir.

AYRIMCILIĞIN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI...

Dünya Cinsel Sağlık Günü kapsamında, her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış bir yaklaşım içinde cinsel haklar ve cinsel sağlık konularının tartışılması, toplumun cinselliğe karşı tabulaşmış bakış açısının değişmesini sağlayacaktır. Farklı din, dil, kültür ve cinsiyetten kişilere yönelik ayrımcılığın ve bunun sonucunda ortaya çıkan şiddettin neden olduğu ya da olabileceği fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlar konusunda toplumda bilinçlenme ve farkındalık yaratacaktır.

SEKS YAPMA SANATI...

CİSED olarak seks yapmayı; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatı olarak tarif ediyoruz. Ülkemizde bunu tam anlamıyla gerçekleştiremeyen birçok kişi veya çift vardır. Bu durumu göz önüne aldığımızda, aslında her yılın sadece bir gününü cinsel sağlığa ayırmak yerine, çocukluk döneminden yani, ana sınıfından başlanarak, ergenlik çağı (lise dönemi) ve evlilik öncesi, cinsel danışma ve rehberlik hizmetlerinin yasal olarak verilmesi gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerde, AB'de olduğu gibi "Seksoloji" adı altında ayrı bir bölüm açılması düşünülmelidir.

DAHA ADİL BİR TOPLUM İÇİN CİNSEL SAĞLIK...

Bu yılki teması “Daha Adil Bir Toplum İçin Cinsel Sağlık” olarak belirlenen ve “Cinsel Sağlık ve Adalet, Cinsel Haklar ve İnsan Hakları” konularının ele alınacağı Dünya Cinsel Sağlık Günü’nün daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için görsel ve işitsel yayın organlarının ve değerli basın mensuplarının desteği oldukça önemlidir.

CİSED DEKLARASYONU...

Dünya Cinsel Sağlık Günü bağlamında CİSED'in kuruluşunda kamuoyuna ilan ettiği deklarasyonu tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.

1-Anaokulundan başlayarak Cinsel Eğitim yasal olarak şart olmalıdır.

2-Ergenlik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.

3-Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.

4-Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimleri yasal olarak şart olmalıdır.

5-Cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizde Seksoloji Ana Bilim Dalı adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.

6-Cinsel sağlık bilimi için "multi-disipliner bir yaklaşım" şart olmalıdır.

Ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığı veya halen yaşamakta olduğu düşünüldüğünde CİSED'in kamuoyuna açıkladığı deklarasyonun acilen hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Dünya Cinsel Sağlık Günü'müz kutlu olsun.

CİSED Yönetim Kurulu

www.cised.org.tr