Cinsel terapistler ve hekimler olarak hedef tahtası olmak istemiyoruz...

02 Şubat 2011

Cinsel terapistler ve hekimler olarak hedef tahtası olmak istemiyoruz
Son aylarda cinsel terapistlere ve hekimlere yönelik artan şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını, kabul edilemez olduğunu, şiddetin dozunun ve şeklinin giderek sertleştiğini dile getiren CİSED Genel Başkanı Cem Keçe; “Bilindiği gibi 26.01.2011 tarihinde Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde CİSED Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Cebrail Kısa ve asistanı Dr. Gülcan Balcı silahlı bir kişi tarafından tehdit edilmiş ve bir süre rehin alınmışlardır. Kime yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin ve nedeni ne olursa olsun şiddetin, tehdidin ve saldırının her türlüsüne karşıyız. Tıbbi bir gerekliliği olsun ya da olmasın hasta yakınlarınca talep edilen  her şeyi, istendiği anda ve  istendiği şekilde gerçekleştirmeyen her cinsel terapistin veya hekimin, her an saldırıya uğrayabileceği bir sağlık ortamı var. Hastalar; “müşteri memnuniyeti" mantığı üzerinden yeniden kurgulanan sağlık hizmetini bir meta olarak satın alırken, yaşadıkları hoşnutsuzluklardan bu ortamı yaratanların yerine karşısında bulduğu cinsel terapistleri veya hekimleri sorumlu tutabiliyor. Sorumlu tutulan sağlık çalışanları çoğu zaman ağır hakaretlere veya küfürlere maruz kalarak, kimi zaman darp edilerek ve hatta bazen canlarına kastedilerek bu şiddeti yaşayabiliyorlar. Bu olayların ciddiye alınması için kaç sağlık çalışanının dövülmesi, tehdit edilmesi veya hayatını kaybetmesi gerekecek? Sadece cinsel terapistlerin veya hekimlerin değil, tüm sağlık çalışanlarının güvenli  çalışma alanlarında çalışma hakları vardır. Ancak CİSED Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Cebrail Kısa’ya ve diğer meslektaşımıza yapılan bu saldırı ne ilk ne de son olacaktır. Çünkü tüm sağlık kuruluşlarında hasta hakları korunurken çalışan hakları görmezden gelinmektedir. Hiç kimsenin, fedakârca görev yapan cinsel terapistlere veya hekimlere, bırakın sözlü ya da fiili saldırıda bulunmayı, bunu aklından geçirmeye dahi hakkı ve haddi yoktur, olmamalıdır. Hastaları cinsel terapistler ve hekimler için nasıl kutsalsa, onların sağlığı için çalışanlar da onlar için aynı derecede saygıdeğer ve kutsal olmalıdır. Çünkü bu tür  olaylar ne yazık ki neredeyse hemen her gün ve her sağlık kurumunda yaşanır olmaya başlamıştır. Sıradanlaştırılan bu şiddet eğilimlerinin nedenleri araştırılmalı ve nasıl meşrulaştığı çok iyi anlaşılmalıdır. Siyasilerin popülist demeçleri, cinsel terapistlere ve hekimlere karşı saygısız ve hürmetsiz tutumları ve söylemleri şiddet uygulayan saldırganları ne yazık ki cesaretlendirmektedir. Daha fazla geç kalmadan tüm sağlık yöneticilerini ve meslek odalarını bu konuda tedbir almaya davet ediyoruz. Çünkü saldırıya veya tehdide uğramış sağlık çalışanları olay sonrasında tedavi ve hukuksal süreçlerde genellikle yalnız bırakılmakta, ilgili kurum yöneticilerince destek sağlanmamaktadır. CİSED Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Cebrail Kısa ve asistanı Dr. Gülcan Balcı’ya geçmiş olsun diyor, bu saldırıyı gerçekleştirenlerin en kısa zamanda hak ettikleri cezayı almalarını diliyoruz. Ancak Ankara Numune Hastanesi’nde meslektaşlarımızı silah doğrultarak tehdit eden şahıs bugün Ankara sokaklarında elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bu nedenle cinsel terapistler ve hekimler olarak hedef tahtası olmak istemiyoruz. Ayrıca güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve güvenlik sistemlerindeki aksaklıkların saptanması için kurum yöneticilerinin uyarılmasını ve şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza tıbbi ve hukuki destek sağlanmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.