KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )


TANITIM
Ölçtüğü Nitelik: Erken boşalan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.
Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.
Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.
Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.
Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )

UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER
Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.
Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.
Yanıtlanması: Ölçeğin 20 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1-6 arası Likert tarzında yapılmaktadır.
Puanlaması: Maddeler, 6 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-120’dir.
Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin erken boşalmasının derecesini gösterir. Yüksek puanlar ileri derecede erken boşalmaya, ortalama puanlar orta derecede erken boşalmaya, düşük puanlar ise az derecede erken boşalmaya işaret eder.
01-39 Puan: Normal
40-69 Puan: Az Derecede Erken Boşalma
70-99 Puan: Orta Derecede Erken Boşalma
100-120 Puan: İleri derecede Erken Boşalma

Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.

ÖZGÜN FORM
GENEL BİLGİ
Özgün Adı: KEÇE ERKEN BOŞALMA ÖLÇEĞİ ( KEBÖ )
Geliştiren: Dr.A.Cem KEÇE

TEKNİK DEĞERLENDİRME
Güvenirlik: Bu ölçek erken boşalma şikayeti ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların ortak davranış özelliklerinin saptanması ve zamanla kendilerini başka insanlarla karşılaştırırken olumsuz yönlerini görmeleri hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.
Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR
KEÇE, A.Cem ( 2006 ) 200 erken boşalma hastasında ortak davranış kalıplarının araştırılması.

( KEBÖ )*

Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.

1- Bana Hiç Uygun Değil 4- Bana Biraz Uygun
2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil 5- Bana Uygun
3- Bana Pek Uygun Değil 6- Bana Çok Uygun

1- Hızlı yemek yerim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

2- Hızlı araba kullanırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

3- Her konuda aceleci davranırım, sabırsızımdır ve daima telaşlıyımdır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

4- İnsanlara ve olaylara çabuk sinirlenirlerim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

5- Kontrolsüz davranışlarım vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

6- Ya çok çabuk güvenirim ya da güven duymada zorlanırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

7- Kaygılı bir ruh halim vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

8- Çocukluğumda babamla sorunlarım vardı.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

9- Çocukluğumda yatağımı ıslatırdım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

10- Eğitim ve sosyokültürel düzeyimin yüksek olduğunu düşünürüm.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

11- Ayda 1-2 kitap, dergi veya günlük gazete okurum. Ama genellikle hızlı okurum.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

12- Sosyal alanda, mesleğimde hırslıyımdır ve rekabetçi bir kişilik yapım vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

13- Aynı anda birkaç iş yapmayı severim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

14- Onaylanmayı beklerim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

15- Duygularımı saklarım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

16- Kendimi ve etrafımdaki diğer insanları işleri çabucak bitirmeye zorlarım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

17- Ev ve iş dışında çok az ilgi alanım vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

18- Karşımdakileri dinlemede zorlanırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

19- Cinsel ilişki öncesi başarısızlık korkum vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

20- Çabuk heyecanlanırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

*KEÇE. Dr.A.Cem. CİNSEL Tıp Derneği-ANKARA - 2006