Vaka Paylaşım ve Refresh Çalışmaları


CİSED olarak cinsel terapi eğitimi almış cinsel terapistlerin meslek hayatına atılmadan önce ve meslek hayatı boyunca kendisini tazelemek için uzmana görünmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle her 3 ayda birCİSED eğitimlerini tamamlamış cinsel terapistlerle, vaka danışma (konsültasyon) ve süpervizyon (denetim) işlevleriyle ilgili toplantılar düzlenecektir. Karşılaştırmalı görüşlere yer verilecek olan bu toplantıların gündemi web sitemizde ilan edilecektir.

 • 1. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 2. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 3. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 4. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 5. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 6. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 7. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 8. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 9. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması (Tamamlandı)
 • 10. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması - ANKARA (Tamamlandı)
 • 11. Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışması - ANKARA (Tamamlandı)

 

Eğitim Refresh Çalışması: Verilen eğitimlerin bilgilerini yenilemek, yeniden canlandırmak, tazelemek, kuvvetlendirmek ve terapi uygulama becerilerini güçlendirmek için yapılan çalışmalardır.
 
Konsültasyon nedir? Konsültasyon yani danışma belirli bir konuyla ilgili olarak o konuda bilgi ve beceri sahibi birisi veya birilerinden bilgi ve görüş almak demektir. Cinsel terapi veya cinsel danışma çerçevesinde düşünüldüğünde, danışma bir meslek kişisinin yaptığı çalışma ile ilgili olarak başka bir meslek kişisinin fikir sorması anlamına gelir. Dilimize 'bir bilene soralım' olarak geçmiş olan tümcenin temel mantığı da budur. Burada vurgulanması gereken danışma sürecinin eldeki çalışmanın öncesinde veya sonrasında yer alabileceğidir. Örneğin, bir cinsel terapistin DVD kaydına almış olduğu bir görüşmeyi daha sonra bir başka cinsel terapistle görüşmesi ve bir sonraki görüşme için yönlendirme beklemesi tipik bir konsültasyon örneğidir. Uygulamalarda başka bir cinsel terapistin daha deneyimli olması veya cinsel terapistin öğreticisi olması sık rastlanan bir durumdur. Danışma alan cinsel terapist bir başka açıdan bakabilen kişinin bilgilerine veya deneyimlerine başvurmuştur. Edinilen bilgilerin, yeni açılımların bir sonraki çalışmaya ne kadar yansıyacağı tümüyle danışan cinsel terapistin inisiyatifine bırakılmıştır. Danışan cinsel terapist açısından bu süreç, önerilere, talimatlara, bilgilere veya içgörülere dayandırılmış bir öğrenme türüdür.
 
-Süpervizyon nedir? Gözetim demektir. Meslekte deneyimli bir uzmanın, daha az deneyimli bir uzmana sunduğu bilgi, destek, değerlendirme, izleme yolu ile sürdürülen ilişki içinde mesleki gelişimine katkıdır. Cinsel terapi sanatının geliştirilmesidir. Doğru karar vermeyi ve etik değerleri korumayı sağlar. Süpervizyon (denetim) ise; sözcük anlamına bakıldığında 'bir şeye yukarıdan bakma, üzerinden gözleme, takip etme, nezaret etme' kavramlarının yer aldığını görürüz. Dikkat edilmesi gereken unsur, süpervizyonun belirli bir sürecin önünden veya arkasından değil, tam içindeyken yapılmasıdır. Örneğin cinsel terapist kendisine başvuruda bulunan bir hastayla/danışanla çalışmaktadır. Bu cinsel terapistin terapötik becerileri henüz kuramsal veya başlangıç aşamasındadır. Becerilerini geliştirmek için güdülenmiştir. Çalışmasının, tabir yerindeyse tezgahta yani olayın içindeyken gözlenmesini arzu eder. Bu şu anlama gelir: Süpervizör cinsel terapist sahnedeyken seyirci koltuğunda yani dış bir açıdan cinsel terapi sürecini canlı olarak izlemek zorundadır. Hastanın/danışanın cinsel terapiste yönlendirdiği iletileri her kanaldan almak durumundadır. Onu görmesi, işitmesi, uygun gördüğü yerlerde süreci molaya sokup cinsel terapisti yönlendirmesi gerekmektedir. Süpervizyonun konsültasyondan farkı öğrenmeyi bizzat yaşantıya dayandıran bir işlev olarak algılamasıdır.
 
-Süpervizyon ne zaman gereklidir? Mesleğe başlarken yaşanan kimlik sorunları ile baş etmede, kurum, sistem, toplum değerleri ile kişisel ve mesleki değerlerimizi uzlaştırmada, bilgi ve deney azlığı olduğunda, bunları fark etmek ve tamamlama (kendini geliştirme) sürecinde, danışmanlarla çalışırken kendi davranış ve değerlerimizin fark ederek, etik kurallara uygun, profesyonel ve verimli çalışabilmek için gereklidir.
 
-Süpervizyonun yararları: Danışanların ve danışmanların hakları korunur. Bilgi-beceri kullanırken tutum ve davranışların sonucu fark edilir. Kendini tanıma yolunda çalışılır. Çelişen değerler ve sistemler ele alınır. Etik değerler fark edilir. Danışman eksik ve yanlışlarını fark ederek düzeltme fırsatı bulur. Uygulama sorumluluğunu paylaşılır.