KEÇE CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ ( KCDÖ )


TANITIM
Ölçtüğü Nitelik: Cinsel hayatla ilgili kişilerin kendilerini cinsel doyum konusunda nasıl gördüklerine ilişkin algıları.
Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.
Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.
Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.
Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )

UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER
Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.
Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.
Yanıtlanması: Ölçeğin 20 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1-6 arası Likert tarzında yapılmaktadır.
Puanlaması: Maddeler, 6 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 20-120’dir.
Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin cinsel doyum derecesini gösterir. Yüksek puanlar ileri derecede cinsel doyumu, ortalama puanlar iyi ve orta derecede cinsel doyumu, düşük puanlar ise az derecede cinsel doyumu işaret eder.
20 – 45 Puan : Az Derecede Cinsel Doyum
46 – 60 Puan : Orta Derecede Cinsel Doyum
61 – 90 Puan : İyi Derecede Cinsel Doyum
91 – 120 Puan : İleri Derecede Cinsel Doyum
Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.

ÖZGÜN FORM

GENEL BİLGİ
Özgün Adı: KEÇE CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ ( KCDÖ )
Geliştiren: Dr.A.Cem KEÇE

TEKNİK DEĞERLENDİRME
Güvenirlik: Bu ölçek cinsel doyumun cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların cinsel davranış özelliklerinin saptanması ve zamanla kendilerini başka insanlarla karşılaştırırken olumsuz yönlerini görmeleri hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.
Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR
KEÇE, A.Cem ( 2006 ) 500 cinsel işlev bozukluğu ile başvuran hastasında cinsel doyum kalıplarının araştırılması.

( KCDÖ )*

Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz.

1- Bana Hiç Uygun Değil 4- Bana Biraz Uygun
2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil 5- Bana Uygun
3- Bana Pek Uygun Değil 6- Bana Çok Uygun

1- Partnerime karşı yeterli cinsel istek duyarım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

2- Cinsel fanteziler kurarım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

3- Cinsellik dışında da eşime sevgi ve şefkat hissederim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

4- Cinsellik olmasa da partnerimin vücuduna dokunmak ve sarılmak bana zevk verir.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

5- Cinsel yönden kolay uyarılırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

6- Sevişme sırasında cinsel organım sertleşir ( erkekler için ) veya cinsel organımda ıslaklık olur ( kadınlar için ).
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

7- Ön sevişmeye ayrılan zaman bana yeterli gelir.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

8- Cinsel birleşmede sıklığa değil kaliteye önem veririm.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

9- Sevişme ve cinsel birleşme esnasında yaptıklarımdan tiksinti duymam.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

10- Partnerimle sevişmekten kaçınmam.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

11- Sevişirken kalp atışlarım hızlanır ve solunum sayım artar.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

12- Cinsel ilişki sırasında rahatımdır ve kendimi kasmam.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

13- Cinsel ilişki sırasında partnerimi tatmin ederim ve boşalmasına kadar kendimi tutabilirim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

14- Boşaldıktan sonra partnerime bir süre daha dokunmak ve sarılmak isterim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

15- Partnerimle cinsel yaşamımı tatminkar bulurum.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

16- Haftada 2-3 kez cinsel ilişkiye girerim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

17- Cinsel ilişki sırasında genellikle orgazma ulaştığımı hissederim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

18- Partnerimin sevgi ve şefkatle yaklaşımı cinsellik olmasa da bana zevk verir.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

19- Partnerimin veya kendimin cinsel organlarına dokunmak beni rahatsız etmez hatta zevk alırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

20- Partnerimle cinsel yaşamımızda aşk oyunlarına yer veririz.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

*KEÇE. Dr.A.Cem. CİNSEL Tıp Derneği-ANKARA - 2006