En İyi Terapistim Ben


“Ya çaresizsiniz ya da çare SİZsiniz…”

En İyi Terapistim BEN; kişinin kendisine nasıl baktığını gördüğü, duyguların gücünü hissettiği ve en iyi terapistin kendisi olabileceğini özümsediği bir rehber kitaptır.

En İyi Terapistim BEN; günlük yaşantıdan kaynaklanan engelleri aşmak, içteki boşluğu doldurmak, sorunları çözmek, zorluklarla başa çıkmak, sağlıklı ve mutlu olmak için bir başvuru kaynağıdır.

En İyi Terapistim BEN; sevgiyle, güçle, inançla ve istekle kişinin kendini nasıl yeniden yaratacağını görebileceği ve kaderini yeniden yazabileceği bir şifa kitabıdır.

En İyi Terapistim BEN; “kişi kendine ihanet ettiği için hastadır, sıkıntıdadır ve ancak kendi kendinin terapisti olarak şifa bulabilir” mantığını hayata geçiren bir kaynak kitaptır.

En İyi Terapistim Ben; seven, sevilmeyen, acı çeken, inanan, korkan, gülen, nefret eden, kıskanan, fedakârlık gösteren, ahlaklı, bencil, kendini beğenmiş, karamsar, yalnız, sorumluluk sahibi, umut eden herkesin kendisine dair de bir şeyler bulabileceği bir gizem kitabıdır.

En İyi Terapistim Ben; insan düşüncesinin ufuklarına doğru yapılan gizemli bir yolculuğun öyküsünü anlatan, yaşamı ve insanı konu olan onlarca başyapıttan damıtılmış bir psikoterapi el kitabıdır.

En İyi Terapistim Ben; insana var olma sanatını insanca anlatan bir farkındalık kitabıdır.

Evrensel Değerlerin Kendi Değerlerimizle Harmanlandığı Kaynak Bir Kitap


ARKA KAPAKTAN

Hasta bir insanla sağlıklı bir insan arasındaki en büyük farklardan biri; sağlıklı insanın geleceğin korkularını ve geçmişin yükünü taşımadan, içinde bulunduğu anda herhangi bir kaygı duymaksızın nasıl mutlu yaşayacağını bilmesidir. Biz insanlar geçmiş ve geleceğin o denli etkisi altındayızdır ki; çoğu zaman çocukluğumuzun altın günlerini anarız ya da bizi en fazla keyiflendireceğini düşündüğümüz yaşamımızın bir parçasını sıkça zihnimizde tutarız. Bu durumun nedenini, o günlerin kaygısız ve hayatın sorumluluklarının omuzlarımıza henüz çökmediği günler olmasıdır. Bu nedenle geçmiş terk edilmediği, halen şimdiki zamana sızdığı için kişi hastadır. Ama şimdiyi yaşamak; hayatın anlamını kavrayarak kişinin kendi sorumluluğunu almasıdır. Gelin birlikte bu sorumluluğu paylaşalım. "Biri beni kurtarsın" yerine; "biri benim kendimi kurtarmama rehberlik etsin, yol göstersin" mantığı hayata geçirilmelidir. “En iyi terapistim, ben” bu mantıkla hazırlanmış bir kitaptır. Çünkü kişi kendine ihanet ettiği için hastadır, sıkıntıdadır ve ancak kendi kendinin terapisti olarak şifa bulabilir.Bu süreçte terapistte hastasından bir şeyler öğrenmek zorundadır. Her insan kutsaldır, biriciktir ve kendi birikimleri vardır. Hastasından bir şeyler öğrenemeyen bir terapist kendini tekrar etmeye başlamış demektir ve en iyi ihtimalle bir süpervizyona ihtiyacı vardır. Viyana Anatomi Enstitüsü’nün kapısında “burada ölüler bize öğretiyorlar” cümlesi yazar. Terapilerde de “her hasta/danışan bize bir şeyler verir ve öğretir” cümlesini terapist zihnine yazmalıdır.Başarısı kanıtlanmış bir tecrübe ve profesyonel bir yaklaşım için ulaşabileceğiniz en doğru kitaplardan birini aldınız, rahat olun.

 
GİRİŞ
Kişinin kendi içsel ve manevi dünyasını keşfe götüren bir yola çıkması çok kolay bir tercih değildir.Evrensel değerlerin, bizi biz yapan kendi değerlerimizle (birey olarak ait olduğumuz sosyal yapımız, ailevî bağlarımız, inançlarımız, geleceğe dair düşlerimiz, bazen yüreğimizi acıtan bazen de düşündüren türkülerimiz, Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş ve Hacı Bayram gibi manevî önderlerimiz, eski zamanları anlatan tonton yaşlı ninelerimiz ve dedelerimiz, düğünlerimiz ve can yakan ağıtlarımız, şehitlerimiz ve erenlerimiz ve baharda çaput bağladığımız söğüt ağaçlarımız vb.) harmanladığı bu kitap ile kendimize nasıl baktığımızı görecek, duyguların gücünü hissedecek ve en iyi terapistin kendimiz olabileceğini özümseyeceksiniz. Günlük yaşantıdan kaynaklanan engelleri aşmak, içteki boşluğu doldurmak, sorunları çözmek, zorluklarla başa çıkmak, sağlıklı ve mutlu olmak için bu kitapla, kendinizdeki sevgiyle, güçle, inançla ve istekle kendinizi nasıl yeniden yaratacağınızı göreceksiniz, kaderinizi yeniden yazacaksınız. Bu süreçte “ben” ve “öteki” arasındaki ilişkiyi anlamak açısından psikoterapi süreci ve uygulamaları çok iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bu nedenle mesleğimden yola çıkarak hayatlarına bir şekilde girdiğim ve acılarına ortak olduğum ve okurun bilincin işleyişini daha yakından kavramasına imkân tanıyan danışanlarımın terapi deşifrelerinden alıntıları kitaba bolca koymaya çalıştım. Çünkü ister tanı koyma, ister terapiye başlama amacıyla olsun hasta-terapist ilişkisi ötekini anlamak açısından bize çok önemli ipuçları vermektedir. Ötekini anlama çabası, psikoterapide nihai bir amaç değildir. Hemen her zaman ötekinin kendini değiştirme yolculuğunun bir ön aşaması olarak görülebilir. Bu nedenlebilginin içinde gizlenen hikmeti açığa çıkartmak, insanın kendine ve doğaya yabancılaşmasını azaltıp kendini özgürleştirmesine yardımcı olmak, sağlıklı düşünmek ve doğru kararlar vermek için şarttır. Büyü, fal, çaput bağlama, türbe ziyaretinde bulunma ve gelecekten haber verme gibi boş inançlardan kaynaklanan düşünce sisteminden kurtulmak ve aklın mantığın ilkeleri doğrultusunda hayatı algılayabilmek için; bütün insanlarda var olan ruhsal gücü oluşturan duyguların, aklı oluşturan zekâ, dikkat, algı, bellek, karar verme gibi öğelerin doğru, sağlıklı biçimde kullanılmasını sağlayan yolları ve yöntemleri anlamak gerekir. Bilim yoluyla bilgiye varılmasından yana olan Freud, 1896'da arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Genç iken en çok arzuladığım şey felsefe bilgisine sahip olmaktı; hiçbir şeyi bu kadar çok istememiştim. Şimdi bu hasretimi tıptan psikolojiye geçerek giderme yolundayım." Freud’un çalışmalarından yola çıkarak okuru psikoterapi, bilinç, bilinçdışı, özdeşim ve yüceltme gibi derin egonun savunma mekanizmaları, içgüdü, ödipal kompleks, bedel ödeme, kendi kendini cezalandırma, borderline durum, narsisizm, id, ego, derin ego, süperego gibi kavramlar ile tanıştırmaya çalıştığım ve şimdiye kadar yazdığım kitaplar arasında en çarpıcı eserlerimden birisi olan “En İyi Terapistim Ben”; başta kendinde bir sıkıntı olduğunu düşünen kişilere ve ruh sağlığı profesyonellerine olduğu kadar, yaşamının bir noktasında insan ruhunun derinliklerini kavramaya yönelen ve psikoterapiye meraklı okura da hitap etmektedir. Aynı zamanda seven, sevilmeyen, acı çeken, inanan, korkan, gülen, nefret eden, kıskanan, fedakârlık gösteren, ahlaklı, bencil, kendini beğenmiş, karamsar, yalnız, sorumluluk sahibi, umut eden herkesin kendisine dair de bir şeyler bulabileceği bu kitabın sırrı, insanın varlığının bütününü yaşadığı hastalığın bütününe karşı harekete geçirmesi çağrısında gizlidir. İnsan düşüncesinin ufuklarına doğru yapılan gizemli bir yolculuğun öyküsünü anlatan bu kitap; yaşamı ve insanı konu olan onlarca başyapıttan damıtılmış bir psikoterapi el kitabıdır, insana var olma sanatını insanca anlatan bir farkındalık çalışmasıdır.
Anlamlı tesadüfler kişiye doğru yaşam yolunda olup olmadığını söyleyebilir; kişi doğru yolda değilse ona tavsiyelerde bulunabilir; hepsinin ötesinde kişiye bu dünyada sadece basit gözlemciden ibaret olmadığını, aslında her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu holistik bir ağın daimi katılımcısı olduğunu hatırlatır. Bu kitabı alıp okumanız ve anlamaya çalışmanızda anlamlı bir tesadüftür. Çünkü kişinin yargılamadan, suçlamadan, utanmadan, korkmadan ve endişelenmeden kendisiyle ve çevresiyle bütünleşebilmesine, bütünleşerek büyümesine, büyüdükçe büyük bir dünyada olduğu gibi var olmasına olanak tanıyan hümanist bir bakış açısına sahip olan bu kitap; yaşanmış psikoterapi öyküleriyle hayatınıza yeni bir anlam katacaktır. Yalnız ruh sağlığı profesyonellerinin değil, herkesin kolaylıkla okuyup anlayacağı bir dille kaleme alınmış, ana kuramları içeren, daha çok kişinin iç dünyasında yankılanan belli belirsiz sorulara yanıt vermeye çalışan bu kitap; özgüveni yükseltmeye, yaşamı daha olumlu yönlendirmeye ve kişinin olumsuzluklardan daha az etkilenmesine olanak sağlayacaktır.
 
İÇİNDEKİLER
 
ÖNSÖZ
GİRİŞ
KİTABA GENEL BİR BAKIŞ
 
RUHSAL AYGIT
 • DIŞ GERÇEKLİK
 • GÜDÜ – DÜRTÜ - İÇGÜDÜ
 • BİLİNÇ VE BİLİNÇDIŞI
 • İD (NEFİS – CAN – İÇ – ŞEYTAN)
 • SÜPEREGO (VİCDAN)
 • EGO (KARAR VEREN VE PLANLAYAN YAPI - AKIL VE İRADE)
 • DERİN EGO (DERİN DEVLET)
 • KENDİLİK VE EGO

İNSANIN RUHSAL GELİŞİMİ

 • PREÖDİPAL DÖNEM
  • ORAL DÖNEM
  • ANAL DÖNEM  
 • ÖDİPAL DÖNEM (FALLİK DÖNEM)
  • ÖDİPAL KOMPLEKS
  • ELEKTRA KOMPLEKSİ
  • HADIM EDİLME KORKUSU
  • KENDİ KENDİNİ HADIM ETME (BEDEL ÖDEME)
  • ÖDİPAL KAPSÜL VE ÖDİPAL BAĞ
 • LATENT DÖNEM  
 • ERGENLİK DÖNEMİ
 
SAVUNMA MEKANİZMALARI
 • BASTIRMA
 • İÇE ATIM
 • BÖLME
 • İDEALİZASYON
 • DEVALÜASYON
 • YER DEĞİŞTİRME
 • BAŞKA ŞEYE YÖNELTME – EYLEME DÖKME
 • KENDİNE YÖNELTME
 • YANSITMA – PROJEKSİYON
 • ÖZDEŞİM
 • YANSITMALI ÖZDEŞİM
 • REAKSİYON-FORMASYON
 • YÂDSIMA – İNKÂR
 • YALITMA – İZOLASYON
 • AKLİLEŞTİRME
 • DAĞILMA – DİSSOSİASYON
 • YAP-BOZ
 • ENTELLEKTÜALİZASYON
 • SOMUTLAŞTIRMA
 • DÖNÜŞTÜRME
 • HAYAL ve RÜYA
 • SAPLANMA
 • GERİLEME
 • YÜCELTME
 • MİZAH
 • KENDİNİ HEDER ETME
 • KOMPENSASYON
 • KISITLAMA
 
KİMLİK ve KİŞİLİK
 
CİNSEL KİMLİK GELİŞİMİ
 
EŞCİNSELLİK
 
KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
 • NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU (KENDİNİ BEĞENMİŞLİK HASTALIĞI)
  • NARSİZİM VE CİNSELLİK
  • HEİNZ KOHUT
 • BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU
  • MARGARET S.MAHLER
  • OTTO KERNBERG
  • JAMES F. MASTERSON VE TERK DEPRESYONU KURAMI
  • MÜKEMMELLİYETÇİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 • DİĞER KİŞİLİK BOZUKLUKLARI
                                              
ÇOCUKLUKTA OLUŞAN YARALAR
 
DEPRESYON
 
ANKSİYETE
 
SOSYAL FOBİ
 
PANİK BOZUKLUK
 
PSİKOTERAPİ NEDİR
 
BİLİŞSEL - DAVRANIŞÇI TERAPİ
 
GRUP TERAPİSİ
 
DİNAMİK PSİKOTERAPİ
 • S. FREUD
 • AKTARIM  
 • AKTARIM NEVROZU
 • KARŞI AKTARIM  
 • DİRENÇ
 • RÜYA
 • YORUMLAMA
 • TERAPİNİN SONUÇLANMASI
 
HOLİSTİK PSİKOTERAPİ
EVLİLİK ve ÇİFT TERAPİSİ
 
YAZAR HAKKINDA
 
KAYNAKLAR