17 Eylül 2021

KONUMUZ ETİK...


"İyi insan", her insanda olması gereken erdem, iyilik, ölçülülük gibi geçerli ve evrensel değerlerin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan insandır. Genel konuları insan yaşamı, iyi insan olma, erdem ve onur olan tıbbi etik, en genel anlamda tıbbi uygulamların ve tutumların iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin belirli ilkelere oturtulması girişimidir. Zamanın ruhuna, nereden ve hangi disiplinden baktığınıza göre göreceli olabilen bu girişimin üzerinde tartışılan 7 temel ilkesi vardır; (1) yarar sağlama ilkesi, (2) zarar vermeme ilkesi, (3) özerkliğe saygı ilkesi, (4) hak ve adalet ilkesi, (5) kendisini savunamayacak meslektaşlarına iftira atmama ilkesi, (6) kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi meslektaşına yapmama ilkesi ve (7) dürüst, ilkeli ve güvenilir olma ilkesi... Bu nedenle Nietzsche'nin "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa bilin ki en namussuzu o'dur" diyen bilgece sözleri, "KONUMUZ ETİK" diyen ama "etik kurallara asla uymayan", kendinde hakim gibi "yargılama ve ceza verme" hakkını gören, yersiz ve çocukça kıskançlıklar içeren ucuz suçlamalarını kapalı gruplarda kendisini savunamayacak meslektaşlarına yapacak kadar korkak olan, üreten meslektaşlarına haset ile çamur atma dışında varlığını hissedemeyen, "hekim sıfatlı" ama "sırtlan yürekli", laf ebeliği dışında bir üretimi olmayan, "demokrat" geçinip "farklı görüşlere asla tahammülü olmayan" yaşam formlarına gelsin. Onlar kim olduklarını çok iyi biliyorlar ama "yansıtma" yapıp kendi karanlık taraflarını ve kötü niyetlerini nasıl ele verdiklerini, nasıl tutarsız ve zavallı olduklarını, tek doğrunun kendi doğruları olduğunu sanıp nasıl "fanatikleşip mafya babası ağzıyla" konuştuklarını, "Biz ne dersek o doğrudur, çoğunluğun dediği doğrudur" diyerek ve kalabalık sosyal gruplarda meslektaşlarının prestijini sarsacak ifadeler kullanarak etik ihlal yaptıklarını ve suç işlediklerini, akıllarına gelen her düşüncelerinin gerçek olmadığını gibi her düşünmeye değer olanın da söylenmeye değer olmadığını bilemiyorlar, yazık, gerçekten çok yazık... Kamuoyuna saygıyla duyurulur...


CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
www.cised.org.tr
0.555.274 41 97