Dünya Cinsel Sağlık Günü'müz Kutlu Olsun!

06 Eylül 2021

Kamuoyuna

04.09.2021
CİSED Genel Merkezi - ANKARA

Dünya Cinsel Sağlık Günü'müz Kutlu Olsun!

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak üyesi olduğumuz, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) tarafından 4 Eylül olarak belirlenen "Dünya Cinsel Sağlık Günü", herhangi bir ayrım yapmaksızın, her türlü kişisel tercihe saygı duyarak, insanları cinsel sağlık konusunda aydınlatmayı ve hurafelerden uzaklaşarak salt bilgiye ulaştırmayı hedeflemektedir. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşam bireylerin birbirleriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmelerinin temelinde yatan en önemli nedendir.

Dünya Cinsel Sağlık Günü'nün git gide daha fazla ülkede kutlanıyor olmasının amacı, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan cinsel yaşamın mümkün olduğunca daha çok ülke tarafından önemsenmesi ve toplumun bilimsel normlara doğru yönlendirilmesidir. Böylece, konuşulmasının kimilerince ayıp, günah veya yasak olduğu bilinen ve düşünülen cinsel yaşamın, sağlık alanından ayrılamaz bir parçası olduğu toplum bilincine daha kolay yerleştirilebilir.

Her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış bir yaklaşım içinde cinsel haklar ve cinsel sağlık konularının tartışılması toplumun cinselliğe olan tabulaşmış bakış açısının değişmesini sağlayacaktır. Farklı din, dil, kültür ve cinsiyetten kişilere yönelik ayrımcılığın ve bunun sonucunda ortaya çıkan şiddettin neden olduğu ya da olabileceği fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlar, toplumun her bireyinin katılarak bizzat konuşmaya dâhil olabileceği sağlıklı bir bilgi alış verişi ile çözülebilecektir.

Psikiyatrist, jinekolog, ürolog, aile hekimi gibi "hekimler" ve psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve psikiyatri hemşiresi gibi "ruh sağlığı profesyonelleri" cinsel sağlık alanında çalışabilirler. Cinsel sorunları olan bireyler bir hekime, bir ruh sağlığı profesyoneline veya bir sağlık kuruluşuna başvurabilir. Ancak cinsel bozukluklarda, “tanı koyma”, “formülasyon yapma”, “cinsel terapi uygulama”, “cinsel tedavi yapma” ve “cinsel danışmanlık sunma” birbirinden farklı uygulamalardır. Bu uygulamaları yapabilmek için cinsel sağlık alanında uluslararası standartlarda yeterli ve gerekli "cinsellik eğitimi", "cinsel terapi eğitimi", "cinsel tedaviler eğitimi" ve "süpervizyon" almış olmak gerekir. Bu eğitimleri ve süpervizyonu almış olan hekimler uzmanlık alanlarına göre “cinsel terapi”, “cinsel tedavi” ve “cinsel danışmanlık” uygulayabilirler. Hekim olmayan ruh sağlığı profesyonelleri ise eğitim ve süpervizyon aldıkları takdirde bir hekim tarafından organik patolojisi olmadığı tespit edilen olgulara lisans eğitimlerine göre cinsel terapi veya cinsel danışmanlık yapabilir...

Bilindiği üzere cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde orgazm olabilme bilim ve sanatıdır. Ülkemizde bunu tam anlamıyla gerçekleştiremeyen birçok kişi veya çift vardır. Bu durumu göz önüne aldığımızda, aslında her yılın sadece bir gününü cinsel sağlığa ayırmak yerine, çocukluk döneminden yani ana sınıfından başlanarak, ergenlik çağı (lise dönemi) ve evlilik öncesi, cinsel danışma ve rehberlik hizmetlerinin yasal olarak verilmesi gerekmektedir. Ayrıca psikiyatri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı, aile hekimliği, psikoloji ve psikolojik danışmanlık gibi tıp dışındaki ruh sağlığı alanında eğitim veren fakültelerin de çekirdek eğitim müfredatlarına cinsellik, cinsel terapi ve cinsel tedavilerle ilgili dünya standartlarında müfredat eklenilmeli, mevcut müfredat gözden geçirilmeli ve ülkemizde bir an önce “Cinsel Sağlık Bilimi” veya “Seksoloji” adı altında ayrı bir bilim dalı kurulmalıdır. Ve vakit kaybetmeksizin “Cinsel Tedavi Uzmanı”, “Cinsel Terapist”, “Seksolog” veya “Cinsel Danışman” veya “Cinsel Eğitmen” adı altında yeni unvanlar tanımlanmalıdır. Bu bağlamda CİSED'in kuruluşunda kamuoyuna ilan ettiği deklarasyonu tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.
1- Anaokulundan başlayarak Cinsel Eğitim yasal olarak şart olmalıdır.
2- Ergenlik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.
3- Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.
4- Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimlerinin Verilmesi ve Evlilik Ehliyeti Alınması yasal olarak şart olmalıdır.
5- Cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizde Seksoloji Ana Bilim Dalı adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.
6- Cinsel sağlık bilimi için "multi-disipliner bir yaklaşım" şart olmalıdır demiştir.

Ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığı veya halen yaşamakta olduğu düşünüldüğünde CİSED'in kamuoyuna açıkladığı deklarasyonun acilen hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Dünya Cinsel Sağlık Günü 'müz kutlu olsun.

Cem KEÇE
CİSED Genel Başkanı
www.cised.org.tr
0.555.274 41 97