Din görevlilerine cinsel eğitim verilmelidir

14 Ekim 2009

  • Din görevlilerine cinsel eğitim verilmelidir
  • Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun cinsel sağlığını da düşünmelidir
  • CİSED'in Türk kamuoyuna deklarasyonu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkımıza sunulan hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen IV. Din Şurası’na bu yıl Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)’de davetliydi. 5 yılda bir Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Din Şurası’nın dördüncüsü bu yıl 12-16 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara’da Bilkent Otel’de yapılmaktadır. Bu yılki konusu “Din ve Toplum’’ olan Şuraya CİSED Genel Başkanı Cem Keçe ve CİSED Genel Sekreteri Psk. Gülüm Bacanak da müzakereci olarak davet edilmişlerdir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Sosyal Problemler Karşısında Din’’ alt başlıklı 2. komisyonunda; Cinsellik ve Toplumsal Hayat, Müstehcenlik, Cinsel Kimlik Bilinci ve Cinsel Taciz konuları tartışmaya açılmış ve katılımcılardan Diyanet İleri Başkanlığı’nın önümüzdeki 5 yıl boyunca halka ileteceği hizmetleri geliştirmesi amacıyla öneriler sunmaları istenmiştir. CİSED'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunduğu öneriler ve beklentilerini içeren basın açıklamasından çarpıcı başlıklar aşağıdadır:

Din görevlilerine cinsel eğitim verilmelidir

Cinsel hayatta maneviyatın ve dini değerlerin önemli bir yer tuttuğunu ve toplum tarafından dinin doğru olarak anlaşılması gerektiğini söyleyen CİSED Genel Sekreteri Psk. Gülüm Bacanak; “CİSED olarak, dini duyguları kuvvetli olan bir toplumda, gerek psikolojik gerekse cinsel sorunların tedavisinde ve ileride ortaya çıkabilecek cinsel sorunların önlenmesinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na daha büyük görevler düştüğüne inanıyoruz. Bu nedenle komisyonda din görevlilerine cinsel eğitim verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile Evlilik Okulu, Anne, Baba ve Eş Okulu ve Aile Okulu gibi kurumların oluşturulması, Ergenlik ve Evlilik Öncesi Cinsel Danışma ve Rehberlik Hizmetleri’nin desteklenmesi ve başta eşcinsellik olmak üzere cinsel yönelim bozukluklarının tedavisinde din adamlarından da destek alınması gibi önerilerimizi sunduk.’’ dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun cinsel sağlığını da düşünmelidir

Halkımızın cinsel konularda bilgilendirilmesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve halkla sürekli iç içe olan din görevlilerine önemli görevler düştüğünü ifade eden CİSED Genel Başkanı Cem Keçe; “Diyanet İşleri Başkanlığı toplumun cinsel sağlığını da düşünmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, CİSED olarak cinsel kimlik bilincinin geliştirilmesi için yürüttüğümüz çabalarımıza ve eşcinselliğin normalleştirilerek 3. bir cins olarak sunulması karşısında verdiğimiz mücadeleye destek olması gerektiğine inandığımız için, IV. Din Şurası’na katıldık. Çünkü, CİSED olarak daha önce Türk kamuoyuna ilan ettiğimiz aşağıdaki deklarasyonun arkasındayız ve takipçisiyiz.” dedi.

CİSED'in Türk kamuoyuna deklarasyonu

1-Anaokulundan başlayarak Cinsel Eğitimyasal olarak şart olmalıdır.
2-Ergenlik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.
3-Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.
4-Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimleri yasal olarak şart olmalıdır.
5-Cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizdeSeksoloji A.B.D.adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.

6-Cinsel sağlık bilimi için “multidisipliner bir yaklaşım” şart olmalıdır.