Uygulayıcı Belgeler Hakkında

15 Aralık 2020

Sevgili meslektaşlarımız;

Sizlerin de bildiği gibi sivil toplum kuruluşu olan DERNEK’lerin, üniversitelerimizin SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ’nin ve EĞİTİM ORGANİZASYON ŞİRKETLERİ’nin vermiş olduğu EĞİTİM KATILIM BELGELERİ’nin ve UYGULAYICI BELGELERİ’nin yani SERTİFİKA’ların Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK veya diğer devlet kurumları nazarında resmi bir belge olma vasıfları yoktur. Ruh sağlığı profesyonelleri ve hekimler aldıkları eğitimler sonrası verilen bu belgelerle resmi bir yetkiye sahip olmazlar. Mesleki yetkiler, uygulamalar, sınırlar ve sorumluluklar konusunda tek geçerli belge mezun olunan üniversitelerin LİSANS DİPLOMALARI’dır. Bu nedenle bir eğitime alacaksınız, sadece bir kağıt parçası olan belgeler almak yerine, “MESLEKİ BECERİ VE YETERLİLİK KAZANMA” amacıyla eğitimlere gidin, doğru, bilimsel ve etik değerlere uygun eğitimleri seçin ve mümkünse terapistlik mesleğini icra eden hocalardan eğitimler alın ve uluslararası geçerliliği olan belgeler almaya çalışın. Çünkü ülkemizde RUH SAĞLIĞI MESLEK YASASI henüz yok, ancak bu yasa çıktığında uluslararası onaylı belgeler geçerlilik kazanacaktır. Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak, eğitimimizin teorik ve uygulama süreçlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize CİSED ve Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikasyon Kuruluşu (IACO) onaylı “EĞİTİM KATLIM BELGESİ” veriyoruz. Ayrıca bireysel ve grup süpervizyonu alan, tüm eğitimlerimizi tamamlayan, mesleki beceri kazanma sürecinde tatmin edici performans gösteren, yazılı sınavlarımızdan 70 puan ve üzerinde puan alan kursiyerlerimize CİSED ve Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikasyon Kuruluşu (IACO) onaylı “UYGULAYICI BELGESİ” veriyoruz. Ayrıca CİSED eğitimleri Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir.IICPI veya PSİKODER onaylı eğitim katılım belgesi ve uygulayıcı belgesi alabilmeniz için, belirli dönemlerde Ankara ve İstanbul'da bulunan sınav merkezlerimizde yazılı sınava girmeniz, 70 ve üzerinde puan almanız gerekmektedir.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla...

CİSED Yönetim Kurulu

www.cised.org.tr

0.555.274 41 97