02 Ocak 2020

Kamuoyuna;
Son yıllarda yayınlanan mevzuat ve yönetmelikler uyarınca Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) olarak verdiğimiz bazı eğitimler sonrasında düzenlemiş olduğumuz katılım belgelerinde sehven hataların olduğu tespit edilmiştir. İlgili usul ve esaslara göre, hatalı olarak düzenlendiğini fark ettiğimiz bazı katılım belgelerinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına yönelik, 02.01.2020 tarihinde CİSED Hukuk Müşaviri Avukat Önder ÇEBİ tarafından yönetim kurulumuz bilgilendirilmiştir. Bu kapsamda bazı katılım belgelerimizde sehven yer alan “eğitim katılım sertifikası” ibaresinin “eğitim katılım belgesi” olarak değiştirilmesi hususunda yönetim kurulumuzca alınan kararı siz değerli kamuoyumuzla ve ilgili Bakanlığımızla, ruh sağlığı profesyonelleri ve hekim dostlarımızla paylaşmak isteriz. 
CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
Yönetim Kurulu
www.cised.org.tr – 0.555.274 41 97


Kamuoyuna;

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED) Yönetim Kurulu tarafından CİSED eğitim programlarına dair açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bilindiği üzere "SERTİFİKA"; bir kimsenin niteliğini ya da kendisine verilmiş olan bir hakkı belirten resmi "BELGE"dir, bir eğitime, bir kursa ya da bir seminere katılıp bitirenlere verilen "BELGE"dir, öğrenim belgesidir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından "SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ" çıkartılmış, güncellenmiş, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI kurulmuş ve “Sertifikalı Eğitim Programları Başvuru, Uygulama ve Denetim Rehberi” hazırlanmıştır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımızca belirlenmiş alanlarda ve standartlarda yapılan eğitimler sonrası verilen sertifikaların Sağlık Bakanlığımızca tescil edileceği, bunun dışındaki sertifikaların Sağlık Bakanlığımızca tescil edilmeyeceği ve Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) dışında eğitim veren kurum ve sivil toplum kuruluşlarının eğitim sonrası verdikleri belgelerde "SERTİFİKA" kelimesini kullanması yasaklanmıştır. Yani "SAĞLIK EĞİTİMLERİ" veren tüm sivil toplum kuruluşlarının "EĞİTİM KATILIM SERTİFİKASI" adı altında "SERTİFİKA" vermesi yasaklanmış ve eğitim bitiminde sadece "EĞİTİM KATILIM BELGESİ" verilmesine izin verilmiştir.

CİSED dün olduğu gibi bugün de "SAĞLIK BAKANLIĞI, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ÜNİVERSİTE veya YÖK ONAYLI" bir eğitim vermemektedir ve katılımcılarına da bunu vaat etmemektedir. Bu bağlamda PSİKOTERAPİ, CİNSEL TERAPİ, EVLİLİK TERAPİSİ gibi sağlık eğitimi veren tüm dernekler gibi CİSED de eğitim bitiminde "SERTİFİKA" yerine "BELGE" verecektir. Tüm dernekleri bağlayan yasal gerekçeler yüzünden CİSED "SERTİFİKA" kelimesi yerine "BELGE" kelimesini kullanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur...

CİSED YÖNETİM KURULU
www.cised.org.tr - 0.555.274 41 97