Dünya Cinsel Sağlık Günü'müz Kutlu Olsun!

03 Eylül 2012

Kamuoyuna

04.09.2012 - CİSED Genel Merkezi - ANKARA

 

Dünya Cinsel Sağlık Günü'müz Kutlu Olsun!

CİSED olarak üyesi olduğumuz, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) tarafından 4 Eylül olarak belirlenen "Dünya Cinsel Sağlık Günü ", herhangi bir ayrım yapmaksızın, her türlü kişisel tercihe saygı duyarak, insanları cinsel sağlık konusunda aydınlatmayı ve hurafelerden uzaklaşarak salt bilgiye ulaştırmayı hedeflemektedir. Çünkü sağlıklı bir cinsel yaşam, toplum bireylerinin birbiriyle sağlıklı bir iletişim kurabilmelerinin temelinde yatan en önemli nedendir.

1978 yılında kurulmuş olan Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) tarafından ülkemizde bu yıl üçüncüsü kutlanacak olan Dünya Cinsel Sağlık Günü, dünya genelinde kutlanmaktadır. Dünya Cinsel Sağlık Günü olarak bilinen bu günün, git gide daha fazla ülkede kutlanıyor olmasının amacı, sağlıklı ilişkilerin temelini oluşturan cinsel yaşamın mümkün olduğunca daha çok ülke tarafından önemsenmesi ve toplumun bilimsel normlara doğru yönlendirilmesidir. Böylece, konuşulmasının kimilerince ayıp, günah veya yasak olduğu bilinen ve düşünülen cinsel yaşamın, sağlık alanından ayrılamaz bir parçası olduğu toplum bilincine daha kolay yerleştirilebilir.

Her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış bir yaklaşım içinde cinsel haklar ve cinsel sağlık konularının tartışılması toplumun cinselliğe olan tabulaşmış bakış açısının değişmesini sağlayacaktır. Farklı din, dil, kültür ve cinsiyetten kişilere yönelik ayrımcılığın ve bunun sonucunda ortaya çıkan şiddettin neden olduğu ya da olabileceği fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçlar, toplumun her bireyinin katılarak bizzat konuşmaya dâhil olabileceği sağlıklı bir bilgi alış verişi ile çözülebilecektir.

Bilindiği üzere cinsellik; rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır. Ülkemizde bunu tam anlamıyla gerçekleştiremeyen birçok kişi veya çift vardır. Bu durumu göz önüne aldığımızda, aslında her yılın sadece bir gününü cinsel sağlığa ayırmak yerine, çocukluk döneminden yani ana sınıfından başlanarak, ergenlik çağı (lise dönemi) ve evlilik öncesi, cinsel danışma ve rehberlik hizmetlerinin yasal olarak verilmesi gerekmektedir. Ayrıca üniversitelerde, AB'de olduğu gibi "Seksoloji" adı altında ayrı bir bölüm açılabilir.

Bu yıl üçüncüsü kutlanacak olan Cinsel Sağlık Gününün teması; "Farklılıklarla Birlikte Yaşanan Bir Dünyada Herkese Cinsel Sağlık" olarak belirlenerek, geçen yıla oranla daha fazla ülkede tartışılmaktadır. Katılımın daha çok gerçekleşmesi ve gelenekselleşmiş bu günün daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için değerli basın mensuplarının desteği oldukça önemlidir. Bu bağlamda CİSED'in kuruluşunda kamuoyuna ilan ettiği deklarasyonu tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz.

1-Anaokulundan başlayarak Cinsel Eğitim yasal olarak şart olmalıdır.

2-Ergenlik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.

3-Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri yasal olarak şart olmalıdır.

4-Evlilik Öncesi Anne, Baba ve Eş Eğitimleri yasal olarak şart olmalıdır.

5-Cinsel sağlık bilimine üniversitelerimizde Seksoloji Ana Bilim Dalı adı altında ayrı bir bilim dalı olarak yer verilmelidir.

6-Cinsel sağlık bilimi için "multi-disipliner bir yaklaşım" şart olmalıdır demiştir.

Ülkemizde cinsel hayatı aktif olan her on kadından sekizinin, her on erkekten yedisinin hayatının bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığı veya halen yaşamakta olduğu düşünüldüğünde CİSED'in kamuoyuna açıkladığı deklarasyonun acilen hayata geçirilmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Dünya Cinsel Sağlık Günü 'müz kutlu olsun.

 

Cem KEÇE
CİSED Onursal Başkanı
Doç. Dr. Cebrail KISA
CİSED Genel Başkanı