Baba Kız Arasındaki Uygunsuz Yakınlaşmalar

16 Ağustos 2012

Baba ile kızın dudak dudağa öpüşmesini yanlış bir davranış olarak değerlendiren CISED Onursal Başkanı Cem KEÇE, "Bu tür uygunsuz yakınlaşmalar hem genç kızlara hem de topluma çok yanlış mesajlar verebilir" dedi.

BABA-KIZ ARASINDAKİ YAKINLAŞMALARA ÖZEN GÖSTERMEK GEREKİYOR!

CISED Genel Başkanı Dr. Cebrail KISA, CISED Onursal Başkanı Cem KEÇE, "Çocuklar ve ergenler, ebeveynleriyle kurdukları bağlarla ve yakın ilişkilerle cinsel yönelimleri, kimlikleri, kişilikleri ve geleceklerinin temellerini atarlar. Bu süreçte, yaşananlar ve paylaşılanlar ruhsal gelişimlerini ve ilerideki cinsel hayatlarını şekillendirir. Genç bir kızın babasını " dudaktan öpmesi", bilinçdışında var olan karışık duyguların ortaya çıkmasına ve cinsel hayatı üzerinde hatalı kodlamalara yol açabilir. Bu nedenle, baba-kız arasındaki paylaşımlarda bir takım şeylere "özen göstermek" gerekiyor" dedi.

YETİŞKİN CİNSELLİĞİNİ ÇAĞRIŞTIRACAK DAVRANIŞLARDAN UZAK DURULMALI!

CISED Onursal Başkanı Cem KEÇE, "Freud'un geliştirmiş olduğu oedipus kompleksi (elektra kompleksi) kavramında da, kız çocukları babaya ulaşmak ve onun sevgisini kazanmak için annelerini bir rakip olarak görür. 3-5 yaşlarını kapsayan ve "fallik dönem" adı verilen bu süreçte, kız çocukları babalarını paylaşamaz, paylaşamadıkları gibi sahiplenirler de. Fallik dürtülerin baskısıyla, bu yaş dönemindeki kızlar yetişkinlerin seks arzusu gibi olmayan, çok daha masum, çocuksu ve saf bir "fallik arzu" ile babalarını arzular, "fallik bağ" adını verdiğimiz bağ ile babalarına bağlanır, hatta babalarıyla evlenmek istediklerini söyler. Bu istek ve arzular, cinsel kimliğin gelişmesi için gerekli normal bir sürecin parçasıdır" dedi ve Psikoterapist Keçe, "Fallik dönemin sonunda kız çocukları, babalarına karşı hissettikleri arzuları bastırır ve fallik bağlarını çözümler. Çünkü babaya duyulan arzu, annenin sevgisini kaybetme korkusuna yenik düşer. Kız çocuk, anne sevgisini kaybetmemek ve anneyle sağlıklı bir özdeşim kurmak için babasına karşı duyduğu fallik bağdan vazgeçmek zorundadır. Böylece çocuk toplumsal, kültürel düzene girmiş olur ve ensest yasağını içselleştirir. Ensest yasağının tanınmasıyla kız çocuğu, toplumsal ve kültürel yaşama dâhil olur, doğal güdülerini bastırarak kendi mevcudiyetinin farkına varır. Bu nedenle, fallik dönemde kız çocuklarının baskısız ve görece olarak daha rahat bir süreç geçirmeleri adına, yetişkin cinselliğinde olan cinsel açıdan uyarıcı davranışlardan ve sözlü mesajlardan uzak durulması önemlidir" diye açıkladı. 5 yaş sonrasında fallik dönem bastırılarak uyuklama devresine girer ve ergenlik döneminde, tema olarak eski ama içerik olarak yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayanPsikoterapist Keçe, "12-18 yaş dönemini kapsayan ergenlik döneminde baba-kız arasındaki yakınlaşmaların ve " dudak dudağa öpüşme, birlikte banyo yapma, beraber sarılarak uyuma" gibi yetişkin cinselliğini çağrıştıran, garip, tehlikeli ve içselleştirilemeyecek görüntülerden ve davranışlardan uzak durulması çok önemlidir. Çünkü, hem baba hem de kız çocuğu için bu tür uygunsuz yakınlaşmalar, bilinçdışında yer alan ensestiyöz duyguları harekete geçirebilir. Bilinçdışından kaynaklanan cinsel davranışlar, rastlantısal içerikli temaslar ve babanın kızının bedenine olan aşırı ilgisi, baba-kız arasındaki sınırların bulanıklaşmasına yol açabilir" dedi.

UYGUNSUZ YAKINLAŞMALAR…

CISED Genel Sekreteri Psikolog Serap GÜNGÖR, "Yasaksevi, yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönülsüz cinsel ilişkileri tarif etmek için kullanılan "ensest" kelimesi sıfat olarak "pis, ahlaksız, uygunsuz, kirlenmiş ve temiz olmayan" anlamına gelmektedir. Freud, ensesti fallik döneminde ortaya çıkan bir bozukluk olarak açıklamıştır. Toplumda evlenmeleri ahlakça, hukukça, dince yasaklanmış (nikâh düşmeyen), yakın akraba olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmaları anlamında kullanılmaktadır. Psikiyatri kitaplarında, cinsel sapmalar bölümünde ise, "yakın akrabalar arasındaki cinsel ilişki" ya da "akraba aşkı" anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca toplumdan topluma değişen değer yargılarına rağmen, hem vajinal hem anal yönü bulunan her türlü uyarıcı cinsel yakınlaşım, oral ya da genital ilişkiler, baştan çıkarıcı konuşma ve temaslar, teşhircilik, öpüşme, okşama, zorlama ile karşılıklı mastürbasyon biçiminde gerçekleşen cinsel yakınlaşmalar, ensest kapsamına girebilir" dedi ve Sayın Güngör, "Burada asıl belirleyici olan, cinsel ve ruhsal sorun yaratan şey, yapılan eylemlerden ziyade bu eylemler sırasında hissedilen duygulardır. Ancak, her kültürde enteresan gelenekler vardır. Rus kültüründe anne, baba, çoluk çocuk herkes birbirini dudaktan öper, bu psikolojik olarak uygunsuz olmasına rağmen, Rus toplumu için normal sayılan bir uygulamadır" diye altını çizdi.

AİLEDEKİ DUYGUSAL BOŞLUKLAR SORUN YARATABİLİR!

CİSED Yönetim Kurulu Üyesi Psikolog Kemal ÖZCAN, "Ailedeki üyeler duygusal olarak bir boşluk içinde olduğunda ya da boşanma ve iş seyahatleri nedeniyle bir arada olamadıklarında, uygunsuz cinsel yakınlaşmalar ve ilişkiler, " Aslında uygunsuz bir cinsel yakınlaşma içinde değiliz, insan ilişkilerinin sıcaklığını, konforunu ve güvenini paylaşıyoruz ve gösteriyoruz " gibi görünebilir. Bu durum, masumca algılanan duyguların aslında uygunsuz olduğunun inkârıdır. Bu yüzden, karışık duygular uyandıran uygunsuz cinsel yakınlaşmalara, "Ne var bunda, çok masum bir sevgi paylaşımı!" demek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. İçinde yaşanılan kültüre ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan, masum ve sevgi gösterisi olarak sunulan bazı yakınlaşmalar erotik bir içerik taşıyorsa, üzerinde düşünülmeli ve gerekirse bir cinsel terapistten yardım alınmalıdır" dedi.

HER GENÇ KIZIN İLK AŞKI BABASIDIR!

CISED Onursal Başkanı Cem KEÇE, "Freud'a göre her genç kızın ilk aşkı babasıdır . Kızlar babalarına bambaşka duygularla bağlanırlar, kimseye güvenmedikleri kadar güvenir. Çıkarsız ve karşılıksız olan bu sevginin hesabı kitabı yoktur. Sırtını dağlar kadar sağlam bildiği babasına yaslandığını bilerek yaşamak ve bunun keyfini çıkararak mutlu, huzurlu ve güvende olduğunu bilmek, her genç kızın ruhsal gelişimini etkilemektedir" dedi ve Psikoterapist Keçe devam etti, "Kız çocukları büyüyüp geliştiklerinde ve başka aşklara yelken açtıklarında, bilinçdışında yer alan baba sevgileri onları yalnız bırakmaz. Bu sevgiye ve bu sevginin içeriğine göre kendilerine bir erkek seçerler. Seçtikleri erkeklerde geçmişlerinde kalmış olan ve bilinçdışında daha ilk günkü gibi sıcaklığını koruyan baba sevgisi kırıntılarını arar, bulunca huzur bulur; bulamayınca ise huzursuzlaşır ve hırçınlaşırlar. Çünkü bebekken farkındalıkları arttıkça ilk karşı cins olarak babalarını görmüş ve tanımışlardır. Kız çocuklarının babalarıyla kurdukları ilişki; beklenti, hayranlık ve sevgi üzerine gelişmiştir. Bu ilişki, hayatları boyunca, kız çocuklarının tüm seçimlerini etkileyip, seçecekleri erkeklerde bile, kendi babaları gibi örnek bir figür aramalarına yol açar. Şefkat aramaları ve sevgi ihtiyacında olmaları da bu yüzdendir".