Cinsel Terapi Eğitimi

Cinsel Terapi Yapma Becerisi Kazandıran Cinsel Terapi Eğitimi


Cinsel terapi eğitimlerimizin asıl amacı güzel ülkemizde cinsel işlev bozuklularının ve CİNSEL SAPKINLIKLARIN baş göstermesini önlemek ve vatandaşlarımızda var olan cinsel sorunların tedavilerini yapacak uzmanları yetiştirmektir... Bu nedenle bir CİNSEL TERAPİST adayı için GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuğunda mesele sadece BELGE değil, devamlılığı olan bir KALİTE'dir. Multidisipliner bir yaklaşımı savunan, uluslararası cinsel sağlık kuruluşlarına üyeliği bulunan ve Türkiye'nin en örgütlü cinsel sağlık derneği olan CİSED; şimdiye kadar 2 adet "Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi", 4 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi", 12 adet "Ulusal Cinsel Sağlık Sempozyumu" ve 46 adet "Cinsel Terapi Eğitimi" düzenlemiştir, 18 yıldır kapsamlı ve uygulamaya yönelik "Cinsel Terapi Eğitimi" vermektedir ve cinsel terapi eğitimini destekleyen ve bütünleyen "Evlilik Terapisi" ve "Psikoterapi" eğitimleri de düzenlemektedir. Ülkemizde cinsel sağlık alanında hizmet veren cinsel tedavi uzmanlarının neredeyse yüzde 70'i CİSED'ten eğitim almıştır. Bu BAŞARI asla tesadüf değildir!


Cinsel Terapi Eğitimi Kayıt FormuCinsel Terapi Eğitimi Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Düşünmek ve söylemek, başlamak kolaydır fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak ve yıllarca devam ettirmek çok zordur. Başarı, istediğinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğinizi sevmektir. Biz CİSED AİLESİ olarak mutluyuz. Albert Einstein'ın dediği gibi; TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir. Bu nedenle bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördüğümüz 15 yıllık başarımızı sahip olduklarımızın değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerimizin toplamı olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü insanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanların doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir.CİSED olarak bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana değer katacak eğitimler düzenliyoruz. Peki, CİSED eğitimlerinin diğer kurumlarca verilen eğitimlerinden farkı nedir? Neden CİSED? Çünkü CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri;

 • Eğitimi tamamlayan kursiyerlerine DANIŞAN YÖNLENDİRİR.
 • SÜPERVİZYON desteği verir.
 • CİSED bünyesinde organize edilen diğer eğitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlere İNDİRİMLİ KATILIM sağlar.
 • Modülerdir ve her bir modül kendi içinde ayrı bir eğitimdir.
 • Cinsel Terapide Dr. Cem Keçe Modeli'nin prensiplerini esas alır.
 • Konu bütünlüğünün sağlanabilmesi için CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem KEÇE ve CİSED Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ tarafından verilir.
 • VAKA SUNUMLARI ve CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI EŞLİĞİNDE oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretir.
 • Multi-disipliner yaklaşımı savunur.
 • Birbirini tamamlayan bütünsel bir yaklaşımla Evlilik Terapisi Eğitimi ve Psikoterapi Eğitimi de verir.
 • Cinsel terapinin ve cinsel tedavilerin amacını, semptomun giderilmesi olarak değil, haz dolu bir sürecin sonunda güzel sevişme sanatının öğretilmesi olarak görür.
 • Kursiyerlerini eğitim sonunda SEX SHOP'a götürür ve bilgilendirir.
 • Son bilimsel veriler, araştırmalar ve kursiyerlerimizin aktif katılımlarıyla her defasında yenilenir ve güncellenir.
 • CİSED ve CİSED eğitimlerinin organizasyonunu yapan şirketler, ülkemizdeki ekonomik koşullara göre eğitim ücretlerinde ve eğitim katılım koşullarında, web sitesi içinde yer alan bütün eğitim ve organizasyon hizmetlerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm psikoterapistleri, cinsel tedavi uzmanlarını, cinsel terapistleri, psikiyatristleri, psikologları, psikolojik danışmanları, diğer ruh sağlığı profesyonellerini ve ilişkili diğer disiplinlerdeki hekimleri eğitimlerimizde buluşmaya davet ediyoruz.

Dostluk, sevgi ve saygılarımızla.

CİSED Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Cengiz GÜLEÇ


Cinsel Terapi Eğitimi Hakkında

Neden CİSED? Neden Cinsel Terapi Eğitimi?

Düşünmek ve söylemek, başlamak kolaydır fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak ve yıllarca devam ettirmek çok zordur. Başarı, istediğinizi elde etmek, mutluluk ise, elde ettiğinizi sevmektir. Biz CİSED AİLESİ olarak mutluyuz. Albert Einstein'ın dediği gibi; TAKDİR ediliyorsanız değil, TAKLİT ediliyorsanız başarmışsınız demektir. Bu nedenle bir varış noktası değil, bir yolculuk olarak gördüğümüz 15 yıllık başarımızı sahip olduklarımızın değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerimizin toplamı olarak görüyoruz ve deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Çünkü insanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanların doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir.CİSED olarak bu dürtüyü tekrar harekete geçirmek için hayata ve insana değer katacak eğitimler düzenliyoruz. Peki, CİSED eğitimlerinin diğer kurumlarca verilen eğitimlerinden farkı nedir? Neden CİSED? Çünkü CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri;

 • Eğitimi tamamlayan kursiyerlerine DANIŞAN YÖNLENDİRİR.
 • SÜPERVİZYON desteği verir.
 • CİSED bünyesinde organize edilen diğer eğitimlere, kongrelere, sempozyumlara, seminerlere İNDİRİMLİ KATILIM sağlar.
 • Aynı eğitimleri ÜCRETSİZ TEKRARLAMA olanağı sunar.
 • Modülerdir ve her bir modül kendi içinde ayrı bir eğitimdir.
 • Cinsel Terapide Dr. Cem Keçe Modeli'nin prensiplerini esas alır.
 • Konu bütünlüğünün sağlanabilmesi için sadece CİSED Genel Başkanı Psikoterapist Cem KEÇE tarafından verilir.
 • VAKA SUNUMLARI ve CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI EŞLİĞİNDE oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretir.
 • Multi-disipliner yaklaşımı savunur.
 • Birbirini tamamlayan bütünsel bir yaklaşımla Evlilik Terapisi Eğitimi ve Psikoterapi Eğitimi de verir.
 • Cinsel terapinin ve cinsel tedavilerin amacını, semptomun giderilmesi olarak değil, haz dolu bir sürecin sonunda güzel sevişme sanatının öğretilmesi olarak görür.
 • Kursiyerlerini eğitim sonunda SEX SHOP'a götürür ve bilgilendirir.
 • Son bilimsel veriler, araştırmalar ve kursiyerlerimizin aktif katılımlarıyla her defasında yenilenir ve güncellenir.

Cinsel Terapide Dr. Cem KEÇE Modeli

CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik EğitimleriCinsel Terapide Dr. Cem Keçe Modeli'nin prensiplerini, Prof. Dr. Gerald Weeks, Joseph LoPiccolo, Masters ve Johnson, François de Carufel, Bernie Zilbergeld, Barry W. McCarthy, Michael E. Metz, Julia Heiman ve Helen Singer Kaplan'ın psikoterapötik yaklaşımlarını, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol göstericiliği eşliğinde keşif) ve "duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim" modelini esas alır. "CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI EŞLİĞİNDE" oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretir.

Bütümsel Yaklaşım

İyi bir cinsel tedavi uzmanı olabilmek için Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri'ne ek olarak evlilik ve ilişki terapisi tekniklerini, psikoterapötik becerileri ve genel psikoterapi yaklaşımlarına hakim olmak, insanın ruhsa gelişim evrelerini, fizyolojisini ve anatomisini bilmek gerekir. Bu nedenle CİSED birbirini tamamlayan bütünsel bir yaklaşımla"Evlilik Terapisi Eğitimi" ve "Psikoterapi Eğitimi" verir. CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri'ni taklitlerinden ve diğer yaklaşımlardan ayıran en önemli farklılıklardan biri; ister kurumsal, ister bireysel hangi düzlemde olursa olsun, "multi-disipliner yaklaşımı" ve "insana bütünsel pencereden bakışı" her zaman merkezde tutan ve her şeyi bunun etrafına inşa eden yapısını koruyor olmasıdır. Cinsel sağlık biliminde her şeyin bir bütünün yansıması olduğu temel farkındalığından hareketle, kişinin ve çiftin tüm yaşam alanlarına bir bütün olarak bakar. Bütünsel yaklaşımının yanında, son derece sistematik bir yapıya sahiptir. Metodolojik yöntem ve araçlarla, başlangıcı ve sonu belli olan bir yapı içinde, ne cinsel terapistin ne de cinsel terapi alan danışanların terapi süreçlerinde kaybolmasına izin vermeden, çözüm ve sonuçlara ulaşabilmeyi destekler. Bu sistematik yaklaşım, cinsel terapi alan kişinin veya çiftin cinsel terapi süreci dışında kendi yaşamında da kullanabileceği yeni aşk oyunları, güzel sevişme sanatı ve seks oyuncaklarını kullanma, geleceğe ve çözüme odaklanma ve kısa sürede kendi cevaplarına ulaşabilme gibi beceriler kazanmasını da destekler. Çünkü CİNSEL TERAPİNİN VE CİNSEL TEDAVİLERİN AMACI, SEMPTOMUN GİDERİLMESİ DEĞİL, HAZ DOLU BİR SÜRECİN SONUNDA GÜZEL SEVİŞME SANATININ ÖĞRETİLMESİDİR.

Vaka Sunumlarıyla Bilginin İçselleştirilmesi

CİSED eğitimleri interaktif ve kalıcı öğrenmeye dayalıdır. CİSED eğitimlerinin farkı, bol VAKA SUNUMLARI ve CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI ile her eğitimin, uygulama ve teorik bilgi paylaşımının katılımcıların özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olmasıdır.

Danışan Yönlendirilmesiyle Fark Yaratan Bir Ekip Çalışması

Eğitimlerini tamamlamış tüm kursiyerlerimiz, ülkemizin en etkin cinsel sağlık network ağına sahip CİSED'in web sitesi www.cised.org.tr'de yer alan CİSED TERAPİSTLERİ'ne eklenir ve böylece danışan yönlendirmemizden faydalanır. CİSED'in sunduğu önemli hizmetlerden biri de telefon ve e-posta (ciseddanisma@gmail.com) üzerinden ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ'dir. Bu hizmet, ülkemizin her ilinden gelen telefonlara bilgilendirme yapmanın yanında, sorunun tedavisi için aynı ildeki uzmana yönlendirmeyle sonuçlanır.

İndirimli Kayıt İmkanı

Eğitimini tamamlamış her kursiyerimize SÜPERVİZYON ALMA imkanı sunuyoruz. Ayrıca düzenli ve dönüşümlü olarak yaptığımız SEMPOZYUM, ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRE'lerimize indirimli katılma imkanı veriyoruz.

Değer Odaklı Bakış Açısı

CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri, kişinin kendi içindeki potansiyelleri ortaya çıkarmasını ve değer sistemlerini inceler ve eğitim süreçlerinde kullanır. Eğitim alan kişinin tüm yaşam alanlarında, tüm kimliklerinde değerlerini, kendine ve hayata değer katmasını, mevcut yaşam koşullarıyla değerlerinin ve birikimlerinin uyumluluğunu fark etmesini sağlar. Kişinin cinsellik ve cinsel sağlık bilimi bağlamında ulaşmak istediği hedeflere ve istediği sonuçlara, değerleri ve birikimleri penceresinden bakabilmesini sağlayarak, içsel motivasyonlarını harekete geçirmesine yardımcı olur. Tıpkı bir çekirdekten bitki ve meyvenin oluşması gibi, her insanın içinde var olan potansiyelin ortaya çıkmasını destekleyen, bu potansiyelin herkeste olduğunu, her insanın tam ve bütün olduğunu ve kişinin o anda içinde bulunduğu her duruma yönelik çözüm, yöntem ve yaklaşımını ortaya çıkarabileceğini baştan kabul eden, bunların açığa çıkmasını sağlamak üzere kişiye ortam ve alan açmayı amaçlayan bir süreçtir.

Yenilenen ve Güncellenen Bir Eğitim Programı

CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri, son bilimsel veriler, araştırmalar sonucunda ve kursiyerlerimizin aktif katılımlarıyla her defasında yenilenir ve güncellenir. Ayrıca insanın gelişimi yönünde sürekli değişime tabii tutularak her an güncelliğini sürdürür. Bu nedenle yeni eğitim asla bir önceki eğitimin aynısı olmaz. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak, kursiyerlerimizi eğitimlerimizin dışında da farklı "bütünsel insan" gelişim alanında destekleyen çok sayıda eğitim ve hizmet sunar.

Sürdürülebilirliği ve Devamlılığı Olan Bir Kalite

CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri, 15 yıldır sürdürülebilirliği ve devamlılığı olan bir kalite ile devam etmektedir. Çünkü kursiyerlerimizin kalbine ve ruhuna dokunarak, onları anlayarak kurulacak diyalogların, iletişimde karanlıkta kalan her şeyi aydınlatacağını düşünüyoruz. Görmenin ya da işitmenin sadece gözle ya da kulakla gerçekleşmediğinin daha fazla farkında olarak iletişimi arttırılabileceğini savunuyoruz. Verdiğimiz eğitimlerinin başarılı ve kalıcı olması için katılımcılarımızın sayısını sınırlandırıyoruz. Fazla sayıda katılımcı ile yapılan etkinliklerin, katılımcıların performanslarını izleme anlamında yetersiz kalacağını bildiğimiz için, önerdiğimiz sayıyı aşan büyük grupları küçük gruplara bölerek eğitim vermeyi tercih ediyoruz.

Eğitimlerimizde ve Sonrasında Felsefemiz

 • Kursiyerlerimizin kalıcı öğrenmeyle eğitimlerden mezun olmaları temel eğitim felsefemizdir.
 • Kursiyerler önce kendilerinin cinsel hayatlarını gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi öğrenirler.
 • Katılımcılar sürekli olarak desteklenir.
 • Aynı eğitimleri ÜCRETSİZ TEKRARLAMA olanağı sağlanır.
 • Mezun olan kursiyerlerin cinsel tedavi merkezi açmalarına destek sağlanır.

Olmazsa Olmazlarımız

 • Eğitim ve çalışmalarda kursiyerlerin yüzde 100 memnuniyeti.
 • Uluslararası ölçekteki tüm gelişme ve değişimlerden haberdar olarak sisteme ve eğitimlere sürekli yenilikler getirilmesi.
 • Sürdürülebilirliğin, gelişime açıklığın ve paylaşımın olması.
 • Birlikte büyüme ve dayanışmaya değer verme.

Örgütlü Bir Güç: CİSED

CİSED Türkiye'nin alanında önde gelen seçkin akademisyenlerini ve ruh sağlığı profesyonellerini bünyesinde barındıran, Türkiye'nin en örgütlü aile, evlilik ve cinsel sağlık derneği olmasının yanında, Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararası Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Society for Social Scientific Sexuality Research)üyesidir. CİSED'in kuruluş amaçları ruh sağlığı profesyonellerine ve hekimlere eğitimler vermek, "Huzurlu insan, sağlıklı cinsellik, mutlu bir evlilik ve aile yaşantısı için…" sloganıyla halka yardımcı olmaktır. CİSED, kurulduğu günden bu yana, ruh sağlığı profesyonellerinin, gerek psikoloji ve psikiyatri biliminin gelişimi ışığında bilgi birikimlerini arttırmak, gerekse pratik tedavi süreçlerinde danışan/hasta ile daha etkin bir iletişim içine girebilmeleri için meslek içi eğitimlerine büyük hassasiyet göstermektedir. CİSED bünyesinde aralıksız olarak sürdürülen ve başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Adana, Mersin, İzmir, Diyarbakır ve Bursa gibi illere yayılan belge ve meslek içi eğitim programları sunmaktadır.

CİSED Eğitim, Seminer, Workshop ve Kongreleri...

 1. CİNSEL TERAPİ, CİNSEL DANIŞMANLIK, CİNSEL TEDAVİLER VE CİNSELLİK EĞİTİMLERİ
  • CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ
  • CİNSELLİK, CİNSEL DANIŞMANLIK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ
  • İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİ
 2. EVLİLİK VE ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ
 3. PSİKOTERAPİ EĞİTİMİ
 4. CİNSEL SAĞLIK SEMPOZYUMLARI
 5. ULUSAL CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ
 6. ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK KONGRESİ
 7. VAKA PAYLAŞIM VE REFRESH ÇALIŞMALARI (MİNİ KONGRELER)
 8. YAZ VE KIŞ OKULLARI
 9. WORKSHOP VE SEMİNERLER
  • PROF. DR. GERALD R. WEEKS SEMİNERİ
  • PROF. DR. VAMIK VOLKAN İLE PSİKANALİTİK PSİKOTERAPİ SEMİNERİ
 10. HALKA YÖNELİK EĞİTİM VE SEMİNERLER
  • ANA-BABA OKULU
  • EVLİLİK VE İLİŞKİ SEMİNERLERİ
  • SAĞLIKLI VE MUTLU CİNSEL YAŞAM SIRLARI SEMİNERİ
  • KİŞİSEL GELİŞİM, KENDİN OLMA VE FARKINDALIK SEMİNERİ

Temel Anlayış

Yetenekler ortaktır; herkes onlara sahiptir ama nadir olan yeteneklerimizin bizi götürdüğü yere gitme cesaretidir. Bu nedenle CİSED Cinsel Terapi, Cinsel Danışmanlık, Cinsel Tedaviler ve Cinsellik Eğitimleri'nin hedefi; sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşamı içselleştirmiş, kendi hayatına uygulamış ve bunu etrafına tecrübeli bir cinsel terapist olarak yansıtan cinsel tedavi uzmanları yetiştirmektir. Eğitim programları ve bireysel hizmet araçları oluşturulurken ülkemizin kültürel özellikleri de dikkate alınarak uluslararası eğitim, çalışma ve dokümanlarla ilgili detaylı akademik araştırma, analiz ve değerlendirmeler 15 yıllık tecrübeyle yapılmaktadır. Aslında içsel bir yolculuk olan eğitimlerimizde katılımcıların önce kendilerine sonra da danışanlarına veya hastalarına şifa vermesi, ayna tutması ve model olması en önemli kısımdır. Bu nedenle eğitimler sonucunda önce ÖZ FARKINDALIĞIN, sonra İÇGÖRÜ ve DEĞİŞİMİN ve ardından da DÖNÜŞÜMÜN ortaya çıkması ve SÜPERVİZYON desteğinin alınması gerçekten CİNSEL TEDAVİ UZMANI olma yolunda olmazsa olmazlarımızdır. CİSED eğitimlerinin farkı, işte bu gerçeği prensip edinmesi ve kursiyerlerine GELİŞİM, DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM yolculuklarında yol arkadaşı olmasıdır. Yani CİSED'te bir eğitim bittiğinde katılımcılara"ALLAHAISMARLADIK" denmez, "CİSED AİLESİNE HOŞGELDİN" denir! Kimi insanlar yaşamımıza girer ve çıkarlar. Kimileride bir süre yaşamamızda kalır ve kalbimizde ayak izlerini bırakırlar, o zaman bir daha asla aynı insan olamayız. CİSED'in temel değerlerinden biri PAYLAŞIM ve ORTAK DÖNÜŞÜM'dür. Bu nedenle CİSED eğitimlerini tamamlamış kursiyerlerine, bireysel, kurumsal ve toplumsal eğitim, proje ve çalışmalarında yer verir ve cinsel tedavi yapmalarında ve mesleki çalışmalarında tam destek sağlar.

LGBT HAKLARINA SAYGILI...

CİSED, bireylerin cinsel yönelimleri, cinsel kimlikleri, toplumsal cinsiyet ifadeleri ve bedensel farklılıklarının, temel insan hakları arasında yer aldığını ve korunması gerektiğini, bu konudaki her türlü şiddet, taciz, ayrımcılık, dışlama, damgalamanın insan hakları ihlali olduğunu savunur. Bu bağlamda CİSED, başta DÜNYA CİNSEL SAĞLIK ÖRGÜTÜ tarafından yayınlananCinsel Haklar Bildirgesi olmak üzere, Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER), Amerikan Psikoloji Derneği (American Psychological Association - APA), Amerikan Psikiyatri Birliği (American Psychiatric Association), Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO), Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS), Avrupa Seksoloji Federasyonu (European Federation of Sexology), Uluslararası Aile Terapileri Örgütü (IFTA - International Family Therapy Association) ve Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research) gibi tüm ulusal ve uluslararası kuruluşların hem LGBT bireyler hakkındaki hem de cinsel sağlık bilimiyle ilgili tüm görüşlerini ve deklarasyonlarını kabul eder...


Eğitim Hakkında

 • Her bir modül 20 akademik saatten oluşur.
 • Devam zorunludur. Dört modülden en fazla bir tanesine mazeretli olarak katılınılmaz ise eksik saatler bir sonraki psikoterapi eğitiminde tamamlanabilir.
 • Her bir modülün en az 15 saatine katılınıldığı takdirde o modül için katılım belgesi düzenlenir.
 • Kontenjanımız 30 kişiliktir ve eğitim salonlarımız pandemi koşullarına uygundur.
 • CİSED eğitimleri 10 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir...
 • CİSED eğitimleri kesinlikle "uzaktan eğitim" değildir. CİSED'in hedefi de sadece bir kağıt parçası olan belge vermek değildir; belgenın içini doldurarak psikoterapi, cinsel terapi ve evlilik terapisi yapma becerisini kazandırmaktır, etik, multi-disipliner, eklektik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır, kursiyerlerini birlik ve dayanışma gücü veren, yalnızlığın zengin bir sosyal çevreye dönüştüğü CİSED AİLESİ'nin bir ferdi yapmaktır...

Uzaktan Eğitim

CİSED eğitimleri kesinlikle 'uzaktan eğitim' değildir. CİSED'in hedefi de sadece bir kağıt parçası olan belge vermek değildir; belgenın içini doldurarak psikoterapi, cinsel terapi ve evlilik terapisi yapma becerisini kazandırmaktır, etik, multi-disipliner, eklektik ve bilimsel bir bakış açısı kazandırmaktır, kursiyerlerini birlik ve dayanışma gücü veren, yalnızlığın zengin bir sosyal çevreye dönüştüğü CİSED AİLESİ'nin bir ferdi yapmaktır...


Süpervizyon - Vaka Analizi Ve Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları - 120 Saat

Cinsel Terapi Eğitimin "Süpervizyon - Vaka Analizi ve Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları" 6modülden oluşmaktadır ve 6 ay boyunca her ay bir hafta sonu yapılacaktır. Süpervizyon süreci katılımcıların yapacakları vaka sunumları ve yaptıkları görüşmelerin sunumları, ses veya görüntü kayıtlarının incelenmesi yoluyla gerçekleşecektir. Süpervizyona getirilecek vakaların dağılımı ve sıralaması katılımcılar arasında toplam ders sayısına göre eşit paylaştırılacaktır. Sürenin uygun olması durumunda isteyen katılımcı kalan süreyi kendi olguları için kullanabilecektir. Süpervizyon, cinsel terapi alanında çalışan cinsel terapistlerin ve diğer ruh sağlığı profesyonellerinin çalışmalarında yeni bakış açıları geliştirmeye yönelik ihtiyaçları ortaya çıktığında verilen bir mesleki gelişim çalışmasıdır. CİSED tarafından organize edilen bu çalışma eğitim gruplarında teorik bilgilendirme yanında daha çok uygulamalar ve geribildirimler yoluyla meslektaşlarımızın mesleki gelişimlerini amaçlamaktadır. "Süpervizyon - Vaka Analizi ve Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları"nın başlıca amacı, cinsel terapinin ileri uygulama becerilerine sahip, bilgili ve donanımlı cinsel terapistler yetiştirmektir. CİSED'in düzenlediği "Süpervizyon - Vaka Analizi ve Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları", Türkiye'deki cinsel terapistlerin cinsel terapi ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmanın yanında, CİSED psikoterapi ve evlilik terapisi belge programına hazırlık sürecine de destek olmaktadır. Program içeriği ve süresi CİSED'in kuramsal eğitim programlarına paraleldir. Ayrıca katılımcılara aktif bir şekilde rol play ve vaka örnekleri üzerinden cinsel öykü almak, vaka analizi ve formülasyonu yapmak, cinsel terapi süreçlerini yapılandırmak ve aşkın seks cinsel terapi yaklaşımı bağlamında cinsel işlev bozukluklarında cinsel terapi tekniklerini uygulama konusunda deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca "Süpervizyon - Vaka Analizi ve Cinsel Terapi Uygulama Çalışmaları" şeklindeki GRUP SÜPERVİZYONU'nun yanında katılımcılara 4 vaka için CİSED eğiticileri tarafından BİREYSEL SÜPERVİZYON desteği de verilmektedir.

Süpervizyon Tarihleri


Eğitime Kimler Katılabilir?

 • Hekimler (Psikiyatri, Kadın Doğum, Üroloji, Aile Hekimi ve Asistanları)
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Aile Danışmanları
 • Uzman Psikiyatri ve Kadın Doğum Hemşireleri
 • Fizyoterapistler (Ürojinekolojik Rehabilitasyon konusunda uzman)
* Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kayıt kesinlikle kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans ve doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
** YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı üniversitelerden mezun olan ve yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri eğitimlerimize başvurabilirler.
*** Eğitimlerimizin teorik ve pratik çalışma ve sınavlarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize Cumhuriyet Kanunları'nın ve "ilgili meslek grubunun yasa ve tüzükleri"nin tanıdığı bütün hak ve yetkilerden faydalanmak üzere "eğitim katılım belgesı" verilir.
"CİSED EĞİTİM KATILIM BELGESİ" kursiyerlerimize "TERAPİST" veya "PSİKOTERAPİST" unvanı vermez, onlara "RUHSAL HASTALIKLARA TANI KOYMA ve TEDAVİ YAPMA HAKKI" vermez…

Belgelendirme

 • Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)'nin verdiği CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ'nin teorik ve pratik çalışmalarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize, ruh sağlığı ve cinsel sağlık biliminde faaliyet gösteren uluslararası ve ulusal tüm kurum ve kuruluşların etik kurallarına ve mesleki davranış ilkelerine bağlı kalmayı ve faaliyet gösterecekleri ülkelerin kanunlarına uygun davranmayı taahhüt etmeleri şartıyla,CİSED ONAYLI 120 SAATLİK "CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ KATILIM BELGESİ" verilecektir.Bu belge "TÜRKÇE" hazırlanacaktır.
 • CİSED Eğitim Katılım Belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimiz ayrıca International Accreditation & Certification Organisations (IACO) tarafından onaylanan, akredite edilen ve "ÜCRETLİ" olan "ULUSLARARASI IACO ONAYLI EĞİTİM KATILIM BELGESİ"ni almaya da hak kazanırlar.IACO EĞİTİM KATILIM BELGELERİ; "İNGİLİZCE" ve"TÜRKÇE" olarak hazırlanacaktır. CİSED koordinatör eğitmenlerin ve yetkililerinin imzası ve taklit edilemez"YÜZDE 100 GÜVENLİ HOLOGRAM" içermektedir. Belge aynı zamanda doğrulanmış kayıtlı dijital belge numarası özelliğine sahiptir,IACO tarafından verilen özel bir "IACO BARKODU" içermektedir ve tüm barkod okuyucu programlarla uyumludur.
 • Ayrıca CİSED Eğitim Katılım Belgesi almaya hak kazanan kursiyerlerimizInternational Integrative Cognitive Psychotherapy Institute (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından yapılacak olan "ÜCRETLİ" sınavlara da girebilirler. Sınavdan geçer not olan 70 ve üzeri bir puan aldıklarında bu iki kurumunda "ÜCRETLİ" belgelerini almaya da hak kazanırlar ve bu kurumların web sitelerinde yıllık ücret ödeyerek iletişim bilgileriyle yer alabilirler. Ancak CİSED kongrelerine katılan kursiyerlerimiz kongre tarihlerinde yapılacak olanIICPI’in yazılı sınavlarına"ÜCRETSİZ" olarak katılabilirler.IICPI EĞİTİM KATLIM BELGESİ; uluslararası geçerliliği olan bir belgedir, 3 yıllık olarak düzenlenir. Bu 3 yıl içinde etik ve ahlaki bir ihlalde bulunmama, ulusal veya uluslararası CİSED kongrelerine katılma ve hasta veya danışan almaya devam etme şartları yerine getirildiğinde 3 yılda bir otomatik olarak güncellenir. 0.555.274 41 97 nolu CİSED WHATSAPP HATTI’ndan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
 • Eğitim modüllerini workshop şeklinde alan kursiyerlerimize, katıldığı modül için CİSED ONAYLI "20 SAATLİK WORKSHOP KATILIM BELGESİ" verilecektir.
 • Eğitimi bitiren ve CİSED kongrelerine katılan kursiyerlerimize CİSED tarafından danışan veya hasta yönlendirilecektir.
 • CİSED KONGRELERİ ’ne katılan kursiyerlerimiz Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ve danışan veya hasta yönlendiren"CİNSEL SAĞLIK PORTALI" olan "CİSED TERAPİSTLERİ"nde de "ÜCRETSİZ" olarak yer alacaklardır.

Cinsel Terapi Eğitimi Eğitmenleri


Cinsel Terapi Eğitimi Eğitmeni


Diğer Eğitmenler

Eğitmenler listesinde yer alan eğitmenler uygunluk durumlarına göre eğitime katılırlar...

Güncel Cinsel Terapi Eğitimi Tarihleri

55. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİANKARA14-15 Mayıs 2022 tarihinde ANKARA'da başlayacak olan eğitimimiz 6 modül 120 saattir.
EĞİTİM TARİHLERİ
1. Modül: 14-15 Mayıs 2022
2. Modül: 11-12 Haziran 2022
3. Modül: 23-24 Temmuz 2022
4. Modül: 13-14 Ağustos 2022
5. Modül: 17-18 Eylül 2022
6. Modül: 15-16 Ekim 2022

56. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİİSTANBUL16-17 Nisan 2022 tarihinde İSTANBUL'da başlayacak olan eğitimimiz 6 modül 120 saattir.
EĞİTİM TARİHLERİ
1. Modül: 16-17 Nisan 2022
2. Modül: 28-29 Mayıs 2022
3. Modül: 18-19 Haziran 2022
4. Modül: 02-03 Temmuz 2022
5. Modül: 06-07 Ağustos 2022
6. Modül: 03-04 Eylül 2022

57. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİANKARA10-11 Eylül 2022 tarihinde ANKARA'da başlayacak olan eğitimimiz 6 modül 120 saattir.
EĞİTİM TARİHLERİ
1. Modül: 10-11 Eylül 2022
2. Modül: 08-09 Ekim 2022
3. Modül: 12-13 Kasım 2022
4. Modül: 10-11 Aralık 2022
5. Modül: 14-15 Ocak 2023
6. Modül: 11-12 Şubat 2022

58. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİİSTANBUL01-02 Ekim 2022 tarihinde İSTANBUL'da başlayacak olan eğitimimiz 6 modül 120 saattir.
EĞİTİM TARİHLERİ
1. Modül: 01-02 Ekim 2022
2. Modül: 29-30 Ekim 2022
3. Modül: 26-27 Kasım 2022
4. Modül: 24-25 Aralık 2022
5. Modül: 28-29 Ocak 2023
6. Modül: 25-26 Şubat 2023


Eğitimlerden Fotoğraflar

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
1- Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED) web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin ve kongrelerin organizasyonu, mali işlemleri ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.
2- CİSED ve CİSED eğitimlerini organize eden Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti., döviz kurundaki artışlar ve enflasyon nedeniyle eğitim maliyetlerinin artması durumunda, gerekli gördüğü zamanlarda EĞİTİM ÜCRETLERİ’nde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. 

CİSED eğitimleri Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir ve akredite edilmektedir...


Cinsel Terapi Eğitimi İletişim

Cinsel Terapi Eğitimi ile ilgili tüm sorularınız için CİSED Eğitim Hattı olan 0(555) 274 41 97 numaralı telefondan ve Whatsapp üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.


Cinsel Terapi Eğitimi Kayıt