Cinsel Terapi Eğitimi

CİSEF: "SON CİNSEL SAĞLIK, TIBBİ SEKSOLOJİ, PSİKOLOJİ, PSİKOTERAPİ, PSİKİYATRİ, BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL TIP BİLİMSEL VERİLERİ IŞIĞINDA VE ZAMANIN RUHUNDA GÜNCELLENMİŞ YENİ EĞİTİM MODÜLLERİMİZLE VE YENİ EĞİTİM KADROMUZLA KARŞINIZDAYIZ..."

CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
 "MetaSeks Cinsel Terapi"
 "Fonksiyonel Cinsel Terapi"
 "Girişimsel Cinsel Terapi"
 "Bütüncül Cinsel Terapi"
 "ÖRGÜN ve ÖZGÜN EĞİTİM"

 59. CTE - İSTANBUL
 7-8 OCAK 2023

 "HEKİMLER, RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 6 MODÜLLÜK ÖRGÜN VE ÖZGÜN VİDEO TEMELLİ EĞİTİM..."

 EĞİTİM VEREN KURUMLAR
 ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (INTERNATIONAL INTEGRATIVE COGNITIVE PSYCHOTHERAPY INSTITUTE - IICPI)
 www.iicpi.org
 IICPI ONAYLI ULUSLARARASI BELGELENDİRME EĞİTİMİ
 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
 www.cisef.org.tr
 CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (CİSED)
 www.cised.org.tr

 KESİN KAYIT
 0.555.274 41 97 numaralı Whatsapp hattını arayarak veya MESAJ atarak eğitimimiz hakkında bilgi alabilirsiniz ve kayıt yaptırabilirsiniz.
 Eğitime neden katılmak istediğinizi, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizi, aldığınız diğer eğitimleri, TC kimlik numaranızla birlikte adınızı ve soyadınızı bize kısa MESAJ olarak atın, “kesin kaydınızı” yapalım.
 IICPI ülkemizdeki ve tüm dünyadaki ekonomik koşulları göre eğitim, sempozyum, webinar ve kongre ücretlerinde güncelleme yapabilir ve bu hakkı hep kendisinde saklı tutar. Kursiyerlerimiz bu hakkı bilerek ve bu koşulu kabul ederek eğitim, sempozyum, webinar ve kongrelerimize katılırlar...

 EĞİTİM MODÜLLERİMİZ
1. Modül: 7-8 Ocak 2023 – METASEKS CİNSEL TERAPİ
2. Modül: 4-5 Şubat 2023 - KADIN CİNSELLİĞİ VE KADIN CİB
3. Modül: 4-5 Mart 2023 – VAJİNİSMUS VE DİSPARONİ
4. Modül: 1-2 Nisan 2023 - ERKEK CİNSELLİĞİ VE ERKEK CİB
5. Modül: 6-7 Mayıs 2023 - ERKEN BOŞALMA VE TAOCA SEKS
6. Modül: 3-4 Haziran 2023 – FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİ VE BÜTÜNCÜL SEKS

 CİNSELLİK VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMLERİMİZ
IICPI tarafından organize edilen CİSEF AKADEMİ'nin tüm gereksinimlerinize göre 3 farklı cinsellik cinsel terapi ve cinsel tedaviler eğitimi vardır, bu eğitimlerimizden birini seçebilirsiniz:
 1- CİNSELLİK CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (CTE)
 Hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile danışmanları), fizyoterapistler, hemşireler ve ebeler katılabilir.
 2- TIBBİ SEKSOLOJİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (TSCTE)
 Sadece Cinsellik Cinsel Terapi ve Cinsel Tedaviler Eğitimi'ne katılan hekimler (jinekolglar, ürologlar, aile hekimleri, vb) katılabilir.
 Hastanelerde, tıp merkezlerinde polikliniklerde ve özel muayenehanelerde cinsel işlev bozukluklarında uygulanacak tedavi algoritmaları ve tekniker anlatılır.
 3. İLERİ DÜZEY CİNSEL TERAPİ VE CİNSEL TEDAVİLER EĞİTİMİ (İDCTE)
 Hekimler, ruh sağlığı profesyonelleri (psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları ve aile danışmanları), fizyoterapistler, hemşireler ve ebeler katılabilir.
TEORİK EĞİTİM + TERAPİ UYGULAMALARI + FORMÜLASYON VE VAKA ANALİZİ + BİREYSEL SÜPERVİZYON VE GRUP SÜPERVİZYONU
Entegratif yaklaşımı esas alan ve insan ruhunun derinliklerine dair farkındalığınızı arttıracak olan eğitimimiz, hem kişisel gelişiminize hem de bireysel psikoterapi, cinsel terapi, evlilik terapisi, aile danışmanlığı ve HEKİMLİK SANATINI icra etme becerilerinize katkı sağlayacaktır.

 CİSEF AKADEMİ
 www.cisef.org.tr/akademi
 METASEKS CİNSEL TERAPİ
 BÜTÜNCÜL VE FONKSİYONEL CİNSEL SAĞLIK
 BÜTÜNCÜL SEKS
 AŞKIN SEKS
 TIBBİ SEKSOLOJİ
 BÜTÜNCÜL CİNSEL TERAPİ
 FONKSİYONEL CİNSEL TERAPİ
 GİRİŞİMSEL CİNSEL TERAPİ
 CİNSEL TEDAVİ
 JİNESEKSOLOJİ
 ÜROSEKSOLOJİ
 ANDROLOJİ
 AİLE HEKİMLİĞİNDE CİNSEL TEDAVİ
 CİNSEL DANIŞMANLIK
 CİNSEL EĞİTİM VE SEKS EĞİTİMİ
 SEKS KOÇLUĞU
 KADİM SEKS ÖĞRETİLERİ: KAMASUTRA & TAOCA SEKS

 BELGELENDİRME
 Eğitim katılım belgeniz IICPI onaylı olacaktır...
 CİSEF eğitimleri IICPI tarafından organize edilmektedir, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN), JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS), ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS), Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED) ve Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER) tarafından desteklenmektedir...
 IICPI, Cinsellik Cinsel Terapi ve Cinsel Tedaviler Eğitimi’ni tamamlayan ve “EĞİTİM KATILIM BELGESİ” alan kursiyerlerine Cinsel Terapi, Cinsel Tedavi ve Cinsel Danışmalık konusunda “IICPI UYGULAYICI BELGESİ” alma imkanı sunmaktadır. Uygulayıcı belgesi alabilmek için, 6 aylık Cinsellik Cinsel Terapi ve Cinsel Tedaviler Eğitimi’nin yanında, 6 aylık İleri Düzey Cinsel Terapi Eğitimi, 6 aylık Evlilik ve İlişki Terapisi ve 12 aylık Psikoterapi Eğitimi de almak, 3 aylık Grup Süpervizyonu’na katılmak ve en az 20 saatlik Bireysel Süpervizyon almak ve en 4 vakayı süpervizyon hocasına sunmak ve onun gözetiminde tamamlamak gerekir. Ayrıca bu eğitim ve süpervizyon süreçlerini başarıyla tamamlayanlar IICPI’in yapacağı Yazılı Sınav’dan 70 puan ve üzerinde geçer not alınmalıdır. Geçer puanı alan kursiyere 3 yıl geçerli olmak üzere “IICPI UYGULAYICI BELGESİ” verilir ve kursiyer IICPI’in web sitesinde yer alan “IICPI TERAPİSTLERİ” listesine eklenir. Kursiyer 3 yıl içinde danışan veya hasta görmeye devam ederse, yılda en az bir kere IICPI destekli ulusal veya uluslararası bir kongreye katılırsa ve 3 yıl içinde etik ve ahlaki bir suç işlemezse “IICPI UYGULAYICI BELGESİ” otomatik olarak güncellenir.

 KİMLER KATILABİLİR?
 HEKİMLER
 PSİKİYATRİ UZMANLARI
 JİNEKOLOGLAR
 ÜROLOGLAR
 NÖROLOGLAR
 AİLE HEKİMLERİ
 RUH SAĞLIĞI PROFESYONELLERİ
 PSİKOLOGLAR
 PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR
 SOSYAL HİZMET UZMANLARI
 AİLE DANIŞMANLARI
 SAĞLIK ÇALIŞANLARI
 FİZYOTERAPİSTLER
 PSİKİYATRİ HEMŞİRELERİ
 JİNEKOLOJİ HEMŞİRELERİ
 CİNSEL SAĞLIK HEMŞİRELERİ
 EBELER
 TIP, RUH SAĞLIĞI VE SAĞLIK ALANINDAKİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ
 Ancak mezun olunca eğitim katılım belgeleri verilecektir.

 EĞİTMEN
 DR. CEM KEÇE
 PSİKOTERAPİST
 EVLİLİK TERAPİSTİ
 CİNSEL TERAPİST
 YAZAR
 EĞİTMEN
 CİSEF Başkanı
 CİSED Onursal Başkanı
 IICPI Türkiye Eşbaşkanı
 PSİKODER Başkan Yrd.
 KÖKEN Onursal Başkanı
 ÜROSEKS Onursal Başkanı
 JİNESEKS Onursal Başkanı
 AHCİTED Onursal Başkanı
 HİPED Onursal Başkanı
 HECEDER Onursal Başkanı
 FİCED Onursal Başkanı
 METASEKS Başkanı
 METAEVLİLİK Başkanı
 CEM KEÇE HAKKINDA
 www.cemkece.com.tr/cem-kece
 PROF. DR. CENGİZ GÜLEÇ
 Psikiyatrist & Psikoterapist
 PSİKODER Başkanı
 CİSED Yönetim Kurulu Üyesi
 IICPI Türkiye Eşbaşkanı
 PROF. DR. AKIN SİVASLIOĞLU
 Jinekolog
 JİNESEKS Başkanı
 UZ. DR. FATMA COŞAR
 Psikiyatrist & Psikoterapist
 CİSED Genel Başkanı
 PSİKODER Genel Sekreteri
 IICPI Türkiye Genel Sekreteri
 PROF. DR. HAKAN KAR
 Adli Tıp Uzmanı
 DOÇ. DR. DEMET AYDOĞAN KIRMIZI
 Jinekolog
 CİSED Yozgat Şube Başkanı
 DOÇ. DR. EMRE BAŞER
 Jinekolog
 CİSED Yozgat Şube Başkan Yrd.
 UZ. DR. ALİ ATA ÖZDEMİR
 Jinekolog
 CİSED İzmir Şube Başkanı
 UZ. DR. OSMAN ÇELİK
 Ürolog
 CİSED Ordu Şube Başkanı
 ÜROSEKS Başkan Yrd.

 DR. CEM KEÇE’NİN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
 Amerikan Psikiyatri Birliği (APA)
 Amerika Psikoloji Birliği (APA)
 Avrupa Psikiyatri Birliği (EPA)
 Dünya Cinsel Sağlık Birliği (World Association for Sexual Health - WAS)
 Alman Psikiyatri Psikoterapi ve Psikosomatik Sağlık Birliği (DGPPN)
 Avrupa Cinsel Tıp Derneği (European Society For Sexual Medicine - ESSM)
 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
 Almanya Sosyal Bilimsel Seks Araştırmaları Derneği (Gerrman Societyfor Social Scientific Sexuality Research - DGSS)
 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)
 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
 JineSeksoloji Derneği (JİNESEKS)
 ÜroSeksoloji Derneği (ÜROSEKS)
 Aile Hekimleri Cinsel Tedavi ve Eğitim Derneği (AHCİTED)
 Hipnoz ve Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Derneği (HİPED)
 Hemşirelik Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmalık Derneği (HECEDER)
 Fizyoterapi Cinsel Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Derneği (FİCED)

 DR. CEM KEÇE’NİN YENİ BASKILARI OLAN KİTAPLARI
 ROMANLARI
 1. Kefaret
 PSİKOLOJİ VE PSİKİYATRİ KİTAPLARI
 2. Duygusal Şema Duygusal Zekâ
 3. Entegratif Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikoterapi
 4. Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
 5. Psikoterapistin El Kitabı
 6. Senden Nefret Ediyorum Ne Olur Beni Terk Etme (Farklı Yönlerden Borderline Yapı ve Borderline Kişilik Bozukluğu)
 7. Sevemez Kimse Beni Benim Sevdiğim Kadar (Farklı Yönlerden Narsisizm, Narsisistik Yapı ve Narsisistik Kişilik Bozukluğu)
 8. Terapide Bir Gün
 CİNSEL SAĞLIK KİTAPLARI
 9. Aşkın Seks Cinsel Terapi Yaklaşımı
 10. Boşalma Orgazm ve Cinsel Doyum
 11. Cinselliğin Dayanılmaz Ağırlığı
 12. Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 13. Erkeğin Cinsel Yaşamı
 14. Erkek Cinselliğinin Perde Arkası
 15. Erken Boşalmanın Üstesinden Gelmek
 16. Erken Boşalma ve Taoca Seks
 17. İktidarsızlık
 18. Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
 19. Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a
 20. Kabusname (Eşcinsellik Kader Değildir)
 21. Kadının Cinsel Yaşamı
 22. Kadim Seks Öğretileri ve Güzel Sevişme Sanatı
 23. Kontrol Sende Güç Sende
 24. MetaSeks Cinsel Terapi
 25. Mühürlü Beden
 26. Olmak ya da Olmamak
 27. On Adımda Erken Boşalma Tedavisi
 28. On Adımda Vajinismus Tedavisi
 29. Vajinismus ve Disparoni (GenitoPelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)
 30. Vajinismusun Üstesinden Gelmek
 31. Yatak Efsaneleri
 AİLE EVLİLİK VE İLİŞKİ KİTAPLARI
 32. Aldatma ve Sadakatsizlik
 33. Erkekçe
 34. Kadınca
 35. Kadim Aşk Öğretileri
 36. Mutlu Yaşam Kılavuzu
 KİŞİSEL GELİŞİM KİTAPLARI
 37. Aforizmalar – Sözlerle Şifa Kitabı
 38. Çaresiz Değilsiniz Çare SİZsiniz
 39. En İyi Terapistim BEN

 IICPI EĞİTMENİ DR. FATMA COŞAR'IN ÜYESİ OLDUĞU ULUSLARARASI VE ULUSAL DERNEKLER:
 Psikiyatri ve Psikiyatristler Derneği (PPD)
 Uluslararası Entegratif Kognitif Psikoterapi Enstitüsü (IICPI)
 Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu (CİSEF)
 Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)
 Psikoterapi ve Psikoterapistler Derneği (PSİKODER)
 Bütüncül ve Fonksiyonel Cinsel Sağlık Derneği (KÖKEN)

 DR. FATMA COŞAR'IN KİTAPLARI
 1- Aşkın Seks Cinsel Terapi
 2- Duygusal Şema Duygusal Zekâ
 3- Erkek Cinselliği ve Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları
 4- Erken Boşalma ve Taoca Seks
 5- Kadın Cinselliği ve Kadın Cinsel İşlev Bozuklukları
 6- Kadınlar VENÜS'e Erkekler MARS'a
 7- Kadim Seks Öğretileri ve Güzel Sevişme Sanatı
 8- Mindfulness ve Kabul Temelli Psikoterapi
 9- MetaSeks Cinsel Terapi
 10- Vajinismus ve Disparoni (Genito-Pelvik Ağrı ve Penetrasyon Bozukluğu)

 ULUSLARARASI ENTEGRATİF KOGNİTİF PSİKOTERAPİ ENSTİTÜSÜ (IICPI)
 WEB: www.iicpi.org
 TELEGRAM GRUBU: t.me/cinselterapiegitimi
 IICPI WHATSAPP: 0.555.274 41 97
 IICPI TELEGRAM: t.me/iicpiturkiye
 IICPI TELEGRAM: t.me/iicpitr
 IICPI İNSTAGRAM: www.instagram.com/iicpi.turkiye
 IICPI FACEBOOK: www.facebook.com/iicpiofficial
 IICPI TWİTTER: www.twitter.com/iicpiturkiye
 E-POSTA: iicpi.turkiye@gmail.com

 CİNSEL SAĞLIK DERNEKLERİ FEDERASYONU (CİSEF)
 Telefon: 0.312.212 6626
 Mobil & Whatsapp: 0.555.274 41 97
 Email: cisefofficial@gmail.com
 Twitter: www.twitter.com/cisefofficial
 Facebook: www.facebook.com/cisefoficial
 İnstagram: www.instagram.com/cisefofficial
 Facebook Grup: www.facebook.com/groups/psikoloji.egitimleri
 Telegram: t.me/cisefofficial
Adres: Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No: 33 / A Çankaya / ANKARA

#ileridüzeycinselterapieğitimi #cisef
#cinselterapivecinseltedavilereğitimi
#cinsellikvecinseltedavilereğitimi
#kadınorgazmı #orgazm #klitoris #femaleejaculation #cinselyaşam
#metasekscinselterapi #squirting #vajinismus #vulvarerojenağ #femalesexuality #metaseks #clitoralcomplex #klitoralkompleks #cinseldanışmanlık
#kadıncinselliği #vaginismus #kadınlardacinselisteksizlik #orgazmolamama #anorgazmi #cinselterapieğitimi #disparoni #cemkeçe @drcemkece

#cinselterapi #evlilikterapisieğitimi #cinselterapist #cisedakademi

#iicpi #cisef #cised #ahcited #köken #jineseks #üroseks #ficed #hiped #ppd
#psikoder #heceder #metaseks #metaevlilik #metapsikoterapi #metapsikolojiyaklaşımı

Güncel Cinsel Terapi Eğitimi Tarihleri

59. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİİSTANBUL7-8 Ocak 2023 tarihinde İSTANBUL'da başlayacak olan eğitimimiz 6 modül 120 saattir.
EĞİTİM TARİHLERİ
1. Modül: 7-8 Ocak 2023
2. Modül: 4-5 Şubat 2023
3. Modül: 4-5 Mart 2023
4. Modül: 1-2 Nisan 2023
5. Modül: 6-7 Mayıs 2023
6. Modül: 3-4 Haziran 2023

60. CİNSEL TERAPİ EĞİTİMİANKARA11-12 Mart 2023 tarihinde ANKARA'da başlayacak olan eğitimimiz 6 modül 120 saattir.
EĞİTİM TARİHLERİ
1. Modül: 11-12 Mart 2023
2. Modül: 8-9 Nisan 2023
3. Modül: 13-14 Mayıs 2023
4. Modül: 10-12 Haziran 2023
5. Modül: 15-16 Temmuz 2023
6. Modül: 12-13 Ağustos 2023