52. Cinsel Terapi Eğitimi - ANKARA


CİSED’in organize ettiği, Prof . Dr. Gerald Weeks, Joseph LoPiccolo, Masters ve Johnson, François de Carufel, Bernie Zilbergeld, Barry W. McCarthy, Michael E. Metz, Julia Heiman ve Helen Singer Kaplan 'ın psikoterapotik yaklaşımlarını, modern eğitim kavramlarını (kişiselleştirme, uygulayarak öğrenme, ekip çalışması ve bilginin yol gösterici eşliğinde keşfi) kullandığımız ve " duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım ve yaparsam öğrenirim" modelini uyguladığımız, "Cinsel Terapi Eğitimi", cinsel terapisi yapmaya yeni başlamış birçok terapist için CİNSEL EĞİTİM VİDEOLARI EŞLİĞİNDE " oldukça kolay anlaşılan ve uygulanabilen teknikleri öğretmek" için sizleri bekliyor.

ÜCRETSİZ Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışmaları (Mini Kongreler) , Yaz ve Kış Okullarımız ile kursiyerlerimize eğitim sonrası ücretsiz olarak yardımcı olmaya devam ediyoruz Çünkü eğitim almış terapistlerin meslek hayatlarına atılmadan önce ve meslek hayatları boyunca kendilerini tazelemek için uzmana görünmesi gerektiğine inanıyor ve verilen eğitimlerin bilgilerini yenilemek, yeniden canlandırmak, tazelemek, kuvvetlendirmek ve terapi uygulama becerilerini güçlendirmek için bu çalışmaları yıllardır düzenli olarak yapıyoruz. Ayrıca tüm kursiyerlerimize ücretli "SÜPERVİZYON" desteği de veriyoruz.

EĞİTİM TARİHLERİ

 • 1. Modül: 25-26 Eylül 2021
 • 2. Modül: 30-31 Ekim 2021
 • 3. Modül: 27-28 Kasım 2021
 • 4. Modül: 25-26 Aralık 2021
 • 5. Modül: 29-30 Ocak 2022
 • 6. Modül: 26-27 Şubat 2022

Kursiyer mazereti nedeniyle gelmediği modülün de ücretini ödemek zorundadır. Ancak kaçırdığı modülü yeni açılacak eğitim grubunda tamamladığında kendisine belgesi verilecektir. Çünkü tüm modüllere katılım olmadan belge verilmemektedir.

VERİLECEK BELGE/BELGE

 • CİSED onaylı Cinsel Terapi Eğitimi Katılım Belgesi

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

 • Hekimler
 • Psikologlar
 • Psikolojik Danışmanlar
 • Sosyal Hizmet Uzmanları
 • Uzman Psikiyatri Hemşireleri
 • *Not: Yukarıdaki yazılı olan meslek profesyonelleri dışında eğitimlerimize kesinlikle kayıt kabul edilmemektedir. Ancak lisans mezunu olmayıp ama Psikoloji, PDR, SHU gibi alanlarında yüksek lisans veya doktora yapanlar eğitimlerimize kabul edilmektedir.
 • ** Not: Eğitimlerimize YÖK tarafından kabul edilen üniversiteler dahilinde başvurular kabul edilecektir. (Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışı üniversiteleri.)
 • *** Not: Ön kayıt ücretinin yatırılması akabinde 0555 274 4197 CİSED Eğitim telefon numarasına Whatsapp üzerinde Diplomaların fotoğraflarının çekilip gönderilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM HAKKINDA

 • CİSED olarak her 3 ayda bir yaptığımız “Vaka Paylaşım ve Eğitim Refresh Çalışmaları” ile kursiyerlerimizin meslek hayatına atılmadan önce ve meslek hayatları boyunca kendilerini ve bizden aldıkları eğitimi tazelemelerini sağlıyoruz. Ayrıca tüm kursiyerlerimize ücretli “SÜPERVİZYON” desteği de veriyoruz.
 • Yoğunlaştırılmış kısa süreli cinsel terapi eğitimi; cinsel tedavilerle ilgilenen ruh sağlığı profesyonelleri için bir taban oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Verdiğimiz eğitimler, temel oluşturmak içindir. Her ruh sağlığı profesyoneli aldığı bu temel eğitimin üzerine kendi deneyimlerini eklemeli ve okuyarak kendi kişisel gelişimini tamamlamalıdır.
 • Birbirini izleyen modüllerden oluşan standart eğitim paketimize kesin kayıt için ön görüşme yapılacaktır. Ön görüşme sonrası eğitime katılma konusu kesinleşecektir. Bu nedenle en kısa zamanda e-posta ile başvuruda bulununuz.
 • Holistik cinsel terapiyi ve formülasyonu anlama, formülasyonun cinsel işlev bozukluklarına göre adaptasyonunu öğrenme, cinsel terapide işbirliğinin ve cinsel terapistin becerilerinin tedavi açısından önemi gösterme, cinsel terapi seanslarının yapılandırılması ve tedavi hedeflerinin belirlenmesi, cinsel işlev bozukluklarında uygulanan özel cinsel terapi tekniklerini öğrenme ve pratiğe aktarma, cinsel işlev bozukluklarının nüksetmesinde alınacak tedbirleri tartışma holistik cinsel terapi eğitiminin amaçları arasındadır.
 • Holistik cinsel terapi eğitiminde cinsellik ve cinsel sorunlara genel yaklaşım, cinsel öykü alma ve değerlendirme yöntemleri, tanı, ayırıcı tanı, temel tedavi yaklaşımları, holistik cinsel terapi teknikleri, vaka takibi ve süpervizyonu içermektedir.
 • Evlilik ve çift terapisi, kişilik terapisi tekniklerinin cinsel terapide birlikte nasıl uygulandığının gösterildiği eğitimlerimiz; içgörü yönelimli ve eğitime dayalı yoğunlaştırılmış holistik (bütüncül) cinsel terapi modelini esas almaktadır. Ayrıca davranışsal, bilişsel, gestalt, dinamik ve varoluşsal terapi teknikerinin cinsel işlev bozukluklarında nasıl kullanıldığı vaka örnekleriyle gösterilecektir.
 • Öznel bir psikoterapi yaklaşımını içeren holistik psikoterapi; hiçbir kuramın sınırları ile sınırlı olmayıp, hasta formülasyonuna uyan bütün kuramları içtenlikle kabul etmektedir. Kuramları bir bütünün parçaları olarak değerlendirmekte ve entegratif bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır. Psikoterapi süreçlerindeki kültürel öğeler özellikle vurgulanacak ve üzerinde önemle durulacaktır.
 • Cinsel terapistlerin hastalarıyla cinsel konuları konuşabilmeleri, eğitim grubunun cinsel konulara duyarsızlaşmasının sağlanması, ayrıntılı cinsel öykü alma, tam bir cinsel ve ruhsal bilgilendirmenin incelikleri ve partnerin cinsel terapi sürecine dahil edilmesinin üzerinde ayrıntılı olarak durulacaktır.
 • Zaman zaman konunun uzmanı profesyonellerden eğitim yardımı ve desteği alınacaktır.
 • Gerektiğinde eğitim grubumuzda grubun kendisine, grup terapisi uygulamaları yapılacaktır.

Cinsel terapi eğitiminde işlenecek başlıca konular aşağıdadır:

EĞİTİM SAATLERİ

 • Cumartesi ve Pazar Saat: 09.00–18.00

EĞİTİM YERİ

 • Limak Hotel, ANKARA

NOTLAR

 • Toplam 120 saatlik eğitim verilecektir.
 • Devamsızlık yapanlara belge verilmemektedir.
 • Kurs başladıktan sonra ücret iadesi yapılmamaktadır.

 

CİNSEL SAĞLIK ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ – CİSED


Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği web sitesinde yer alan tüm eğitimlerin organizasyon, mali işlemler ve üstlenicisi Pusula Sağlık Eğitim Merkezi Ltd. Şti.'dir.