Çocuklarda Dikkat Eksikliği, Algı Problemleri, Kaygı Bozukluğu ve Çekingenlik

Çocuklarda Dikkat Eksikliği, Algı Problemleri, Kaygı Bozukluğu ve Çekingenlik


29.11.2017


Sözel beceriler ile performans becerileri çocuğun deneyimleri sonucu elde ettiği bilgilerdir.Bunlar çocuklarda kendini ifade becerilerini, sorun çözme yeteneğini ve yaratıcılığını etkiler. Çekingen kişilik özelliklerine / sosyal kaygıya / performans kaygısına ve beceri eksiğine sahip çocuklarda geri çekilme, etkinliklere katılmama ve ihtiyacı olmadığı durumlarda bile yardım isteme durumları gerekli ve yeterli deneyimi yaşayamamasına ve becerilerini geliştirememesine sebep olur. Doğal olarak çocuğun; dikkatini, algısını ve sahip olduğu bilgiyi kullanabilmesini olumsuz etkiler. Bunlarda yaşadıkları kaygıyı artırır ve çocukları bir kısır döngünün içine sokar.

Bu tür çocuklar dışarıdan sessiz, uslu ve oldukça uyumlu gibi gözükürler. Fakat etkinliklere katılma konusunda kaygılı ve isteksizdirler. Basit talimatları bile uygularlarken anlamamış gibi gözükürler, ihtiyaçları olmadığı halde yardım beklerler ve öğretmen yada annelerinin yanlarında kalmalarını isterler. Sürekli geri bildirim ve onay arayışı içindedirler. Bu çocuklar kreş ve anaokulu eğitimlerinden yeterince faydalanamazlar ve tüm bunların sonucu olarak ilkokulda da benzer sıkıntılar devam eder.

Bu tür durumlarda, dikkat eksikliği teşhisi ile ilaç kullanımı veya zeka testi yapmak gibi çözümler tavsiye etmem. Bunlar çocuğun etiketlenmesine sebep olduğu gibi çözüme ve çocuğun gelişimine kalıcı katkı sağlamaz. Bunların yerine beceri gelişimi çalışmaları ile sosyal kaygı / performans kaygısı / çekingen kişilik özellikleri ile mücadele için ego gücünü ve özgüveni güçlendirme üzerine yapılacak çalışmalar daha faydalı olur. Bu çalışmalar hem potansiyelini ortaya çıkarmasına hem de kalıcı olarak bireysel ve sosyal açılardan gelişmesini sağlar. Bu çalışmalardan sonra dikkat ve algı düzeyleri tekrar değerlendirilmeli, güncel duruma göre ek çalışmalar planlanmalıdır.