Psikolojik Şiddet (Mobbing)

Psikolojik Şiddet (Mobbing)


26.08.2014


Günümüzde  pek çok çalışanın sıkça şikayet ettiği bir kavram mobbing. Çalışma ortamında baskı, taciz veya duygusal eziyet uygulanarak hedef üzerinde üstünlük kurmak, buyruğu altına almak, korkutarak kontrol altında tutmak veya bezdirerek yok etmek amacıyla bir kişiyi sindirmek ve iş ortamından uzaklaşmasını sağlamak anlamında kullanılıyor.

Maalesef ki psikolojik şiddet eğitim düzeyi yükseldikçe daha ince ve fark edilmesi güç bir şekilde uygulanıyor ve  hukuksal süreçte ispatlanması güçleşiyor.   

Psikolojik şiddete maruz kalan kişiler, bulundukları ortamlarda (ev-çalışma-sosyal ortam) şüpheci, gergin, kendilerini güvende olmayan durumda hissederler.  Uyku , konsatrasyon ,kaygı , panik bozukluğu yaşarlar hatta depresyona girerek, sosyal ortamlardan veya çalıştıkları kurumdan uzaklaşmak isterler.   

Mobbing uygulama biçimleri:

1. Sağlıklı iletişiminin engellenmesi : 

 • Kendini ifade etmesine izin verilmemesi
 • Sürekli sözünün  kesilmesi
 • Sözlü tehditler alması

2. Sosyal temasının engellenmesi

 • İş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması
 • Konuşulmasının yasaklanması
 • Diğer çalışanlardan izole çalıştırılması

3. Kişisel itibarının zedelenmesi 

 • Arkasından konuşulması
 • Engelliği ya da özrü ile alay edilmesi
 • Taklit edilmesi ya da inançları ile alay edilmesi,

4. Mesleki konumunun zedelenmesi

 • İş verilmemesi
 • Mesleği ile alakasız veya anlamsız işler verilmesi,

5. Fiziksel sağlığına zara verilmesi

 • Tehlikeli işlerin verilmesi
 • Cinsel tacize maruz kalması