TEMPO DERGİSİ CİNSELLİK ANKETİ


—Toplam 1600 kişi üzerinde anket çalışması yapıldı.

—Anket yüz yüze ve internet üzerinden sanal olarak gerçekleştirildi.

—CİSED şubelerinin olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, İzmit, Mersin, Eskişehir illerimizde yapıldı.

—Anket 18–50 yaş arası yetişkinlerle yapıldı.

 

ANKETE KATILANLAR

KADINLAR - %40

Ankete Katılan Kadınların Yaşadıkları Şehir

%30 – İstanbul
%20 - Ankara
%15 - İzmir

%10 - Bursa
%10 – Mersin
%10 – İzmit

%05 –Eskişehir

Ankete Katılan Kadınların Yaşları
%34 – 18–28 Arası
%40 – 29–38 Arası
%26 – 39–50 Arası

Ankete Katılan Kadınların Eğitim Durumları
%00 - Okur-Yazar Değil
%04 - İlkokul
%06 - Ortaokul
%30 - Lise
%60 - Üniversite

Ankete Katılan Kadınların Medeni Hali
%60 – Evli
%20 – Dul - Boşanmış
%15 - Bekâr
%05 - Nikâhsız Birliktelik

Ankete Katılan Evli Kadınların Evlilik Süreleri
%55 – 1–10 Yıl
%40 – 11–20 Yıl
%05 – 21–30 Yıl

Ankete Katılan Evli Kadınların Çocuk Durumu
%70 - Evet Çocuğum Var
%30 - Hayır Çocuğum Yok

Ankete Katılan Kadınların İş Durumu
%25 - Evet İşim Var
%75 - Hayır İşim Yok

Ankete Katılan Kadınların Cinsel Sorunları Olup Olmadığı
%80 - Evet Var
%20 - Hayır Yok

ERKEKLER - %60

Ankete Katılan Erkeklerin Yaşadıkları Şehir

%25 – İstanbul
%20 - Ankara
%15 - İzmir

%05 - Bursa
%15 – Mersin
%10 – İzmit

%10 –Eskişehir

Ankete Katılan Erkeklerin Yaşları
%40 – 18–28 Arası
%38 – 29–38 Arası
%22 – 39–50 Arası

Ankete Katılan Erkeklerin Eğitim Durumları
%00 - Okur-Yazar Değil
%02 - İlkokul
%08 - Ortaokul
%40 - Lise
%50 - Üniversite

Ankete Katılan Erkeklerin Medeni Hali
%55 – Evli
%15 – Dul - Boşanmış
%20 - Bekâr
%10 - Nikâhsız Birliktelik

Ankete Katılan Evli Erkeklerin Evlilik Süreleri
%60 – 1–10 Yıl
%30 – 11–20 Yıl
%10 – 21–30 Yıl

Ankete Katılan Evli Erkeklerin Çocuk Durumu
%75 - Evet Çocuğum Var
%25 - Hayır Çocuğum Yok

Ankete Katılan Erkeklerin İş Durumu
%80 - Evet İşim Var
%20 - Hayır İşim Yok

Ankete Katılan Erkeklerin Cinsel Sorunları Olup Olmadığı
%70 - Evet Var
%30 - Hayır Yok

 

ANKET

KADINLAR

1- Bir erkeğin evlilik öncesi cinsel ilişki kurmasında sakınca görmüyorum.

·                                 % 40 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 30 - Katılıyorum

·                                 % 04 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 16 - Katılmıyorum

·                                 % 10 - Hiç katılmıyorum

2- Evlilik dışı cinsel ilişki asla kurulmamalıdır.

·                                 % 80 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 10 - Katılıyorum

·                                 % 02 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 06 - Katılmıyorum

·                                 % 02 - Hiç katılmıyorum

3- Kızların evlilik öncesi cinsel ilişki kurmasında sakınca görmüyorum.

·                                 % 30 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 10 - Katılıyorum

·                                 % 08 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 32 - Katılmıyorum

·                                 % 20 - Hiç katılmıyorum

4- Kızların flört etmesinde sakınca yoktur.

·                                 % 35 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 25 - Katılıyorum

·                                 % 02 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 28 - Katılmıyorum

·                                 % 10 - Hiç katılmıyorum

5- İnsanlar evlenmeden de çocuk sahibi olabilmelidirler.

·                                 % 05 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 05 - Katılıyorum

·                                 % 03 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 45 - Katılmıyorum

·                                 % 42 - Hiç katılmıyorum

6- İnsanlar nikâhsız da birlikte yaşayabilmelidirler.

·                                 % 05 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 05 - Katılıyorum

·                                 % 02 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 38 - Katılmıyorum

·                                 % 50 - Hiç katılmıyorum

ERKEKLER

1- Bir erkeğin evlilik öncesi cinsel ilişki kurmasında sakınca görmüyorum.

·                                 % 60 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 35 - Katılıyorum

·                                 % 01 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 04 - Katılmıyorum

·                                 % 00 - Hiç katılmıyorum

2- Evlilik dışı cinsel ilişki asla kurulmamalıdır.

·                                 % 45 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 25 - Katılıyorum

·                                 % 05 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 15 - Katılmıyorum

·                                 % 10 - Hiç katılmıyorum

3- Kızların evlilik öncesi cinsel ilişki kurmasında sakınca görmüyorum.

·                                 % 05 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 10 - Katılıyorum

·                                 % 05 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 40 - Katılmıyorum

·                                 % 40 - Hiç katılmıyorum

4- Kızların flört etmesinde sakınca yoktur.

·                                 % 15 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 10 - Katılıyorum

·                                 % 08 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 35 - Katılmıyorum

·                                 % 32 - Hiç katılmıyorum

5- İnsanlar evlenmeden de çocuk sahibi olabilmelidirler.

·                                 % 08 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 07 - Katılıyorum

·                                 % 02 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 38 - Katılmıyorum

·                                 % 45 - Hiç katılmıyorum

6- İnsanlar nikâhsız da birlikte yaşayabilmelidirler.

·                                 % 10 - Tamamen katılıyorum

·                                 % 10 - Katılıyorum

·                                 % 05 - Ne katılıyor ne katılmıyorum

·                                 % 45 - Katılmıyorum

·                                 % 30 - Hiç katılmıyorum