KEÇE SERTLEŞME SORUNLARI ÖLÇEĞİ ( KSSÖ )


TANITIM
Ölçtüğü Nitelik: Sertleşme sorunları yaşayan erkeklerin çeşitli davranış kalıplarında kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin algıları.
Ölçek Türü: Kendini değerlendirme türü bir ölçektir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir.
Kimlere Uygulanabileceği: Yetişkinlere uygulanır.
Uygulama Süresi: Zaman sınırlaması yoktur. Ölçek yaklaşık 30 dakikada doldurulabilir.
Kapsam: 20 özellikten oluşan bir ölçektir.
Materyal: Soru formu ( yanıtlar soru formu üzerine işaretlenir. )

UYGULAMA İÇİN PARATİK BİLGİLER
Uygulanışı: Kişilerin kendi kendine yanıtlayabileceği, uygulaması çok kolay bir ölçektir.
Yönergesi: Formun başında soruların nasıl yanıtlanabileceği ile ilgili bilgi vardır.
Yanıtlanması: Ölçeğin 20 maddesi olmakla birlikte, anlaşılabilirliği sağlamak için işaretleme 1-6 arası Likert tarzında yapılmaktadır.
Puanlaması: Maddeler, 6 noktalı bir boyut üzerinden alınan puanlara göre değerlendirilir. Puan ranjı 0-120’dir.
Yorumlanması: Ölçekten alınan toplam puanların yüksekliği, kişinin sertleşme sorununun şiddetini gösterir. Yüksek puanlar şiddetli sertleşme sorununa, ortalama puanlar orta şiddette sertleşme sorununa, düşük puanlar ise hafif şiddette sertleşme sorununa işaret eder.
01-49 Puan: Normal yani Sertleşme Sorunu Yok
50-69 Puan: Hafif Şiddette Sertleşme Sorunu
70-99 Puan: Orta Şiddette Sertleşme Sorunu
100-120 Puan: Şiddetli Sertleşme Sorunu
Uygulayıcının Nitelikleri: Bu tür bir ölçek ancak cinsel terapi yapan modern cinsel tedaviler konusunda bilgili ve tecrübeli hekimler ve psikologlar tarafından uygulanabilir.

ÖZGÜN FORM

GENEL BİLGİ
Özgün Adı: KEÇE SERTLEŞME SORUNLARI ÖLÇEĞİ ( KSSÖ )
Geliştiren: Dr.A.Cem KEÇE

TEKNİK DEĞERLENDİRME
Güvenirlik: Bu ölçek sertleşme sorunları ile başvuran ve cinsel terapi ile tedavi sürecine alınan hastaların ortak davranış özelliklerinin saptanması ve zamanla kendilerini başka insanlarla karşılaştırırken olumsuz yönlerini görmeleri hipotezi ile hazırlanmıştır. İç tutarlılık halen araştırma aşamasındadır.
Geçerlik: Ölçüt bağıntılı geçerlik ve yapı geçerliği halen araştırma aşamasındadır.

TÜRKİYE’DE KULLANILDIĞI ARAŞTIRMALAR ve YAYINLAR
KEÇE, A.Cem ( 2006 ) 200 sertleşme sorunu yaşayan hastada ortak davranış kalıplarının araştırılması.

( KSSÖ )*

Lütfen aşağıdaki her cümleyi dikkatli okuduktan sonra her ifadenin yanındaki kutulardan size en uygun olan birinin içine (*) işareti koyunuz. Lütfen sadece bir seçeneği işaretleyiniz ve aşağıdaki soruları son 6 aylık cinsel yaşamınızı dikkate alarak yanıtlayınız.

1- Bana Hiç Uygun Değil 4- Bana Biraz Uygun
2- Bana Çoğunlukla Uygun Değil 5- Bana Uygun
3- Bana Pek Uygun Değil 6- Bana Çok Uygun

1- Kafam genellikle karışıktır, partnerimle cinsellik dışı ilişkilerim de genellikle bozuktur.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

2- Sigara veya alkol kullanırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

3- Cinsel ilişki sırasında, ilk birleşme anından sonra, her zaman sertliğimi bir süre daha devam ettirmede zorluk yaşarım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

4- Cinsel haz, şefkat ve sevgi gibi temel insanı gereksinimlerin tatmin edilmesi benim için çok önemli değildir.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

5- Cinsel partnerimle ilişki kurma girişimlerimde, cinsel ilişki benim için her zaman tatmin edici olmaz.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

6- Kendimi cinsel ilişki sonrası şaşkın, rezil olmuş, zayıf, korkmuş, bezgin, umudunu veya özgüveni kaybetmiş hissederim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

7-Penisimin sertliğini koruması konusunda kendime çok güvenemem.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

8- Cinselliği; duygusal ve bedensel hazzın paylaşılması olarak görmek yerine, cinsel birleşme ve orgazmdan ibaret mekanik bir olay olarak görürüm.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

9- Sertleşme konusundaki başarısızlıklarımın arkasında, fiziksel bir hastalık, psikolojik bir durum, kişisel bir rahatsızlık veya dini cezalardan biri olduğunu düşünürüm.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

10- Cinsel temaslar sırasında kendimi izlediğimi ve partnerlerimle olan temaslarımda duygularıma yoğunlaşmak yerine kendi performansımı kafama taktığımı düşünürüm.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

11- Cinsellikte yalnızca penise odaklanırım yani penisin büyüklüğü, performansı, sertliği benim için çok önemlidir.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

12- Kendimi genellikle rahat ve gevşemiş olarak hissetmem.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

13- Cinsel uyarı sonrası meydana gelen sertleşmem, her zaman bir cinsel birleşme için yeterli olamamıştır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

14- Hipertansiyon, kalp hastalıkları, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve prostat büyümesi vb. hastalıklarım vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

15- Depresyon, anksiyete ( sıkıntı ) ve stres gibi psikolojik faktörler hayatımda sıklıkla vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

16- Sosyal açıdan içe dönüğümdür ve karşı cinsle ilişkilerimde genellikle uyumsuzluk sorunu yaşarım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

17- Yaşamımda ve cinsellikte genellikle tatminsizlik duygusuna kapılırım.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

18- Beklemeye tahammülüm yoktur. Olayları çok abartarak bir an önce halledilmesini isterim.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

19- Erken boşalma ve cinsel isteksizlik gibi sorunlarım vardır.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

20- Cinsel ilişkilerim sırasında, ilişkiyi tamamlamak üzere sertliğimi korumak benim için çok zor bir durumdur.
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( )

*KEÇE. Dr.A.Cem. CİNSEL Tıp Derneği - ANKARA - 2006