Erken Boşalmanın Hipnozla Tedavisi


Oto-hipnoz (self-hipnoz) kişinin kendi kendini hipnoz etmesi ve kendine olumlu değiştirici değişiklikleri yaratacak telkinleri vermesidir.

Oto hipnoz en hızlı ve uygun olarak yine hipnoz altındayken öğrenilir. Çünkü bilinç kendi kendini aşacak gücü gösteremeyebilir. Halbuki bilin dışı kolay öğrenen ve öğrendiğini hafıza kayıtlarında tutabilen bir güce sahiptir. Bu nedenle hipnoz altında bilinç dışına nasıl hipnoza girileceği öğretilebilir. Yani hasta transta iken telkinler verilirse, oto-hipnozu öğrenmesi daha kolay olacaktır. Bir hipnotik transda; "benim seninle olduğumu ve sana yaptığım gibi sana hipnoz için verdiğim önerileri düşünerek kendi kendini hipnotize edeceksin, sana vermiş olduğum ve senin de kendi kendine verebileceğin aynı uyanma telkinleriyle, uyanmama korkusuna sahip olmadan, oto-hipnozdan çıkacaksın" telkini verilebilir ve öğretilebilir. Diğer yollarla yani bilinci aşmadan öğrenilen hipnoz durumlarının gerçek hipnoz olduğu şüphe götürür. Basit gevşemeleri hipnoz sanmamak gerekir. Hipnozda zihin telkinleri alacak düzeye gelir. Hipnoza girdikten sonra kişi kendi kendine telkin vermeye kalkarsa bilinci aktif hale gelir ve hipnoz hali bozulabilir. Verilen telkinlerde bilinç düzeyinde kalır.

Bu nedenle telkinler hemen hipnoz öncesi verilir ve daha telkinin izi zihindeyken anında hipnoza girilerek telkinlerin bilinç dışına girmesi sağlanır.
Kişinin kendinde köklü değişiklikler sağlamak ya da geçmişten kalmış derin izleri silmesi oto-hipnozla kolay değildir. Bu tip değişiklikleri hipnoterapistlerin nezaretinde seanslarla sağlayabilir. Bu nedenle oto-hipnoz tüm zihinsel temizliğini yapmış kişilerde uygundur. Amacı da günlük birikmeleri önlemektir.
Oto-hipnozu başarmak için kullanılan metotlar vardır. Bunlardan en çok kullanılanı aşağıda örneğini verdiğim metinlerden oluşan CD ve DVD’ler ile hastayı hipnotize ederek tedavi etmek, tedavi edici öneriler veya telkinler vermektir. Erken boşalmanın tedavisinde ihtiyaç duyduğumuz vakalara oto-hipnozu öğretiyoruz. Çünkü oto-hipnoz bilinç dışında değişimi yani boşalma refleksi üzerinde istemli denetim sağlamayı engelleyen blokları ortadan kaldırmaya yarar. Bu bloklar kalkmadan verilen olumlu telkinler etkisiz kalır. Bu teknik bilgisayarlardan virüsleri yok eden anti virüs programına benzer. Bu program kişin tüm yaşamı boyunca yerleştirdiği kötü ve sınırlayıcı özellikleri temizler ve ortadan kaldırır. Bunlar kötü alışkanlıklar, yanlış inanışlar ya da davranış kalıpları olabilir. Eski kötü programları ortadan kaldırırken güzel şeyler olur. Çünkü bilinç ve bilinç dışı bu işlemi neden uyguladığını çok iyi bilir. Ve daha kişi kendinde istediği olumlu değişikleri sağlayacak telkinleri vermeden önce, olumlu değişiklikler olmaya başlar. Bu sistemle erken boşalmasını kontrol edebilir, aldığı hazzı arttırabilir, günlük streslerden kurtulabilir. Ama bu sistemde bu istenilen değişikliklere yönelik doğrudan bir telkin vermeden bu istenilen değişikliklerin başladığını görmek ise şaşırtıcıdır. Bu sistemde adım adım bazı tanımlamalar verilecektir. Bu tanımlamaların ilk dördü eski programları kaldırmaya yönelik olacaktır. Bu tanımlamalara yeni düşünceler diyoruz. Bir çeşit onay cümleleri. Bu onaylamalar hipnoz seansı sırasında bilinç dışına yerleştirilir. Daha sonra kişi bunları hem oto-hipnoza girmek için hem de eski programları silmek için kullanabilir. İçgörü oluşan kişilerde hızlı değişim olduğu gözlemlenir. Bu sistem, bu nedenle, kişide yeni içgörü, yeni anlayış kazandırmaya yöneliktir. Meditasyondan farklı bir sistemdir. Bu sistem günlük sorunlardan kurtulma yöntemidir. Meditasyonda sadece bir düşünceye odaklanılır. Burada zihin gezer. Değişik düşünceler içe doğar, affedici bir yöntemdir. Başka düşüncelerin doğmasına izin verir. Çünkü hipnoz bir çeşit odaklanmadır, aynı otomobil kullanırken olduğu gibi, ya da sevdiğiniz bir filmi seyrederken olduğu gibi. Kişi dıştan gelen uyarılara kapalı olur, dikkati bir olaya odaklanmıştır. Her insan yaşamında bu tip hipnoz olaylarını binlerce kez yaşamıştır. Bir düşünceyi seçmektir. Örneğin kişi hipnoz olurken bedenini gevşetmeye yönelir, bu düşünceden saparsanız hipnozdan da çıkmaya başlar. Zihnin düşünen kısmı geçici olarak kenara çekilir. Buna bilincin eleştiren, karşılaştıran kısmı diyoruz. Bilinç her yeni bilgiyi otomatik olarak eski mevcut bilgilerle mukayese eder. Eğer yeni bilgi bilinen ya da inanılan eski düşüncelerden çok farklıysa ret edilir. Uygunsa kabul edilir. Ve bilinç dışının kayıt sistemine geçirilir. Ve ondan sonra bu bilgi otomatik olarak kullanılır. Hipnozda bir kişi kendi yararına olacağına inandığı her türlü bilginin bilinç dışına girmesine izin verir. Böylece bu yeni düşünceyle çatışan eski düşünce değişmiş olur. Bilinçli düzeyde bu mümkün değildir.

"Bir insana bir balık ver bir gün beslensin. Ona nasıl balık tutacağını öğret ömür boyu beslensin." Oto-hipnozun da amacı budur. Kişiye balık tutmasını öğretir. Zihin-Beden-Ruh üçgeninin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Herkes farklıdır. Niyet çok önemlidir.

Oto-hipnoz ciddi zihinsel bozukluğu olan bir kişiye tavsiye edilmez. Bu tip tanı almış bir kimse kendisi tedavi eden kişinin nezaretinde bu tip çalışmalar yapabilir. Çünkü sistem kişi içinde güçlü duyguları yaşatır, açığa çıkarır. Tek başına bu duyguları karşılayamayacak zihinsel yetersizliği olan bir kişinin durumu daha kötüye gidebilir.

Oto-hipnoz; günlük normal işini gücünü yapabilen ama erken boşalma sorunuyla boğuşan kişiler için çok etkileyici sonuçlar verebilir. Yaşamında erken boşalmaya neden olan eski alışkanlıkları değiştirme amacı güder. Eski alışkanlıkları siler, yerine hangi yeni programları yerleştirmesi gerektiğini kişiye buldurur. Bu sistemin düzenli kullanılmasının yan etkisi boşalmayı kontrol ederek, sakin, huzurlu, iç barışı sağlamış bir duruma dönmektir. Eski işe yaramaz duyguları temsil eden stres ortadan kalkınca daha iyiye gitmenin önündeki engeller de ortadan kalkar. Bedenden stres uzaklaşır ve olumlu fiziksel değişiklikler başlar. Daha sağlıklı bir çalışma düzeni ortaya çıkar. Beden yeni düzene geçer. Yeni ama daha sağlıklı bir düzen ortaya çıkar. Erken boşalmayla ilgili kaygılar ortadan kalkar. Stres, gerginlik, kas ve eklem ağrıları kaybolur. Strese bağlı hastalıklar kaybolur ya da önemli derecede azalır. Ancak bu sistem herhangi bir tıbbi tedavinin yerine kullanılamaz. Hastalığında stres önemli bir etkense tedaviye yardımcı olarak kullanılabilir.

Temel oto-hipnoz 5 evreden oluşur:
1. Evre: Doğal ritmik solunuma geçmek.
2. Evre: Vücudun rahatlaması ve gevşemesi.
3. Evre: Olumlu hayal kurmaya başlamak.
4. Evre: Oto-telkin vermek.
5. Evre: Geri dönüş.

Doğal ritmik solunum, vücudun kendi solunum ritmini bulmasıdır. Derin derin nefes almak için, kişinin kendini zorlamasına gerek yoktur. Sadece, kişi kendini uyuyan bir bebeğin rahatlığı ve sükunetiyle nefes almaya bırakmalıdır. Fizyolojik olarak, doğal ritmik solunum, vücudun gevşemiş bir durumda kalmasına yardım ederek, sempatik sinir sistemi fonksiyonlarını azaltır. Sinir sisteminizin sempatik bölümü, vücudunuzun kendi normal kapasitesinin üstünde zorlanmasından sorumludur. Stres veya tehlike zamanlarında, tehlikeyi karşılaması gereken bütün organlar aktive edilir. Sempatik sistem kalp hızını artırır, her vuruşta daha fazla kan pompalanmasına sebep olur. Göz bebekleri genişletir, görme duyarlılığını artırır. İlave adrenalin yapılır ve bu da, karaciğeri daha fazla glikoz üretmesi için uyarır. Stresi karşılamak için ihtiyaç duyulmayan organlara (mide gibi) giden kan azaltılır. Buna, tehlikeye cevap olarak, vücudun savaşması veya kaçması denir, çünkü, vücut tehlikeyle yüz yüze gelme veya ondan kaçma yoluyla hayatta kalmanın yolunu arar. Bu savaşma veya kaçma durumunda kalma, vücudun yıpranmasına ve hırpalanmasına yol açar. Doğal ritmik solunum, vücudunuzu rahatlatmaya yardım etmek ve normal fonksiyonuna geri döndürmek için bir yoldur. Sürekli ve düzenli solunum yoluyla, sempatik sinir sisteminin rahatlatılması psikolojik faydalar sağlar. Rahatlık hissini artırır, sinirliliği yatıştırır, düşünce mekaniğinde huzur yaratır ve iyilik hissini uyandırır. Basitçe doğal ritmik solunum, parasempatik sinir sistemini aktive ederek bütün vücudun stresten uzak fonksiyonunu sağlar. Bu solunum tipinin faydalarını, modern bilim adamları gibi, eski yoga filozofları da biliyorlardı. Doğal ritmik solunum, fiziki aktiviteden uzaklaşmanıza izin verir, böylece zihni hipnotik tecrübe için hazırlar.

Doğal solunum yoluyla eş zamanlı olarak, kas gerginliğini azaltmak ve sempatik sinir sistemi aktivitesini yavaşlatmak çok önemlidir. Yavaşlamış bir solunum hızı, yüz kaslarının gevşemesi, letarjik bir vücut postürü ve bilekten hafifçe kaldırıldığı zaman elde ve parmaklarda balmumu yumuşaklığı oluşması gerekir. Bu durum bir içecek alma, televizyon seyretme veya sigara içme gibi yalancı gevşeme adı verilen daha suni vasıtalardan farklıdır.

Aklın kontrolü kişinin kendi elindedir. Onu kullanarak, analiz ve değerlendirme yapabilir, olaylara objektif gözle bakabilir. Tecrübe edebilir, yeniden yaşayabilir, kafasında canlandırabilir. Erken boşalmada uyguladığımız hipnoterapinin en önemli noktası olumlu hayal kurma ve hayal gücünün olumlu zihinsel tabloları yaratmak için esnek biçimde kullanılmasıdır. Olumlu hayal kurma gerçekleştiği zaman, zihni ve vücudu tam olarak etkiler. Uygun olarak gerçekleştirilirse böyle hayaller, bütün hisleri etkileyecek kadar canlı ve gerçektirler, kişi zihindeki imajları koklayabilir, işitebilir, tadına bakabilir ve hissedebilir. Bu nasıl başarılır? Birinci basamak vücudun tam olarak gevşemesini temin etmektir, öyle ki zihin böyle hayalleri kurmak için serbest kalacaktır. Temel oto-hipnozun doğal ritmik solunum ve vücut gevşemesi fazlarının sebebi budur. Daha sonra duyusal hatırlama yoluyla canlı olarak hayal kurabilir. Yaşamış bir duygu, her zaman hatırlanabilir ve hatırlama yoluyla hissedildiği zaman o duygunun yeniden yaşanabilir. Farzedin ki kendinizin plajda dinlenirken hayal ediyorsunuz. Kafanızda tuzun kokusunu canlandırabilirsiniz.

Hipnoz altındaki oto telkinler, kişinin hayatında, tutum alma, düşünme, hissetme veya cevap verme yolunu değiştirmeye yöneliktir.
Geri dönüş, zihnin, hipnotik durumdan gerçeğe geri dönmesidir. Geri dönüş, kişinin zihni karışmadan tedrici olarak ve sakin bir şekilde her zamanki dünyaya geri dönmesidir. Geri dönüş yoluyla, kişi hipnotik durumdan sakin, dinlenmiş ve rahatlamış olarak çıkar.