Cinsel Terapiste Başvurma


Cinsel konularda konuşmak her zaman kolay bir iş değildir, ancak cinsel bir sorunu bir cinsel terapiste veya doktora anlatmak ise çok daha zordur, rahat bir şey değildir. Çoğu insan için erkeklerin %70'nin ve kadınların %80'nin hayatının herhangi bir döneminde cinsel sorun ya da işlev bozukluğu yaşadığına inanması güçtür. Genellikle doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, hastalarında var olan cinsel sorunları nadiren fark ederler. Her doktorun cinsel sorunu olan kişiye yardımcı olabilecek bilgi ve deneyime sahip olduğunu düşünmek de hata olur. Çünkü hasta cinsel sorununu açıkça anlatmazsa ve yardım istemezse, doktorlar genellikle cinsel konularda soru sormazlar. Bu nedenle kişi doktoruyla cinsel sorunlarını rahatça konuşup konuşamayacağına dair önsezilerini kullanmalıdır. Eğer doktoru ilk başta cinsel konuları konuşurken pek rahat görünmezse endişelenmeyin, çünkü çoğu doktor cinsel tıp konusunda çok az eğitim almıştır. Ancak doktorlar mutlaka başvuran kişiye yardımcı olmak isteyeceklerdir. Bir cinsel terapistle veya doktorla konuşmaya başlamak için önerilerimiz şunlardır:

  • Sizinle cinsel konulardaki bazı endişelerim hakkında konuşmak istiyorum, ancak utanıyorum.
  • Sizden yardım isteyeceğim bir cinsel sorunum var.
  • Cinsel bir sorunum var. Bana yardım edebilir misiniz?
  • Bana cinsel konularda uzman birini önerebilir misiniz? vb.


Erken boşalma sorunu yaşayan bir erkek bu hastalığa neyin yol açtığı hakkındaki tahminlerine dayanarak, doktoruna bazı sorular sorabilir:

  • Geçen 6 ayda, daha hızlı boşaldığımı fark ettim acaba buna yol açabilecek fiziksel bir rahatsızlığım olabilir mi?
  • Prostat enfeksiyonum olduğundan şüpheleniyorum. Sizce ne yapmalıyım?
  • Erken boşalma ile ilgili bir kitap okuyorum ve kitapta eğer bu sorun 1 yıldan fazladır sürüyorsa, erken boşalmaya yol açacak bir hastalığım olup olmadığı konusunda doktora danışmam gerektiğini söylüyor.


Doktorlar, iyi bir doktor olmak için cinsel konularda hastalarıyla konuşurken rahat olmak zorunda değildirler ancak öyle olsa çok daha güzel olurdu :)
Kişinin tıbbi geçmişinizi bilen aile hekimi, erken boşalma ile ilgili endişelerini de konuşabileceği ilk kişi olmalıdır. Ancak ülkemizde yavaş yavaş pilot bölge uygulamalarıyla yaygınlaşmaya başlayan aile hekimliği sistemi henüz Avrupa normlarında değildir. Bu nedenle bir pratisyen hekim ya da bir ürologa başvurmak ilk seçenek olabilir. Aslında en doğrusu tıp eğitimi almış olan bir cinsel terapiste başvurmaktır. Çünkü erken boşalmanın tıbbi değerlendirmesi 3 adımdan oluşur.

1. Adım: Geçmiş hikayenin alınması. Doktor kişinin erken boşalma geçmişiyle ilgili konuşur. Bu konuşmada genel tıbbi geçmiş, kişinin ne zamandan beri erken boşaldığı, kişisel tıbbi geçmiş, cinsel geçmiş, ilaç kullanımı konusundaki geçmiş, sorunun nedenine yönelik fikirler ve bu sorunun kişiyi nasıl etkilediğinden bahsedilebilir.
2. Adım: Fiziksel muayene yapılması. Doktor kişinin tüm bedenini ve özellikle de cinsel bölgesini muayene eder ve ayrıca prostatta bir enfeksiyon olup olmadığına bakar.
3.Adım: Gerekli testlerin yapılması. Bazı kan ve idrar testleri önerilebilir. Ayrıca eğer doktor prostat iltihabından şüphelenirse, prostattan bir miktar sıvı örneği alabilir. Hatta gerekirse cinsel check-up'ta yapabilir.

Erkeklerde cinsel check-up. Özellikle erkeklerde 40 yaşından sonra prostat sağlığından korunmak çok önemlidir. Yapılacak fizik muayene ve PSA ölçümleri ile prostat hastalıkları tanımlanıp daha erken devrede tedavi edilebilir. Prostat hastalıkları ve cinsel fonksiyon bozuklukları, erkekleri yaşlanmayla birlikte bekleyen iki önemli tehlikedir. 40'lı yaşlardan itibaren erkeklik hormonu testosteron düzeyinde meydana gelen göreceli bir azalmaya paralel olarak fiziksel, sosyal, cinsel işlevler ve ruhsal dünya da değişiklikler ortaya çıkar. Buna yaşlanmakta olan erkeklerde kısmi endokrin bozukluk yani PEDAM denir. Çalışmalar bu hormon düzeyinin her yıl %1 oranında azalma gösterdiğini ortaya koyuyor. PEDAM, erkeğin fiziksel yapısında ve buna bağlı olarak ruhsal dünyasında yaşananları tümüyle kapsayan ve andraopozdan daha geniş bir kavramdır. PEDAM'da; cinsel istekte azalma veya cinsel istekte yalancı bir artma, yemeye içmeye düşme, evini, karısını, işini veya sosyal çevresini terk etme, kıskançlık, çapkınlık, içe kapanma, keyfine düşkünlük, tembellik, neşesizlik ve kararsızlık hali vb. davranışsal ve duygusal değişiklikler, kas yorgunluğu ve kas gücünde azalma, vücut kıllarında azalma, kemik mineral yoğunluğunda azalma vb. fizyolojik değişiklikler görülür. Özellikle erken devrede bulgu vermeyen prostat kanseri için önemli olan cinsel check-up; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan üreme ve idrar yolları enfeksiyonlarına, erken boşalmadan, cinsel isteksizliğe, cinsel kimlik bozukluklarından sertleşme sorunlarına kadar pek çok konuda erkeklerin önlem almasını sağlamakta ve erken teşhis ile pek çok hastalığın önüne geçilmesini sağlamaktadır. Ayrıca ailesinde prostat kanseri olan erkeklerin cinsel check-up'a 40 yaşından önce başlamaları gereği de akılda tutulmalıdır.

Cinsel check-up nasıl yapılır? Cinsel check-up'ta uygulanacak testler ve multidisipliner muayeneler (değişik bölümlere olan muayene) hastanın şikâyetlerine ve risk faktörlerine göre belirlenir. Cinselliği istek, uyarılma ve orgazm olmak üzere üç ayrı aşamada incelediğimiz cinsel check-up'ta; cinsel fonksiyon değerlendirme formu, anksiyete ve depresyon ölçekleri doldurtarak ve cinsel doyum testi yaparak öncelikle sorunun hangi aşamada yaşandığını bulunur. Ayrıca erkekleri NPT-Uyku testi, psikogram testleri, sertleşme ve erken boşalma ölçekleri ile değerlendirmek gerekir. Geçirilen ameliyatlar, kronik hastalıklar, ilk ilişki yaşı, sigara, uyuşturucu, alkol ve ilaçlar kullanıp kullanmadığı gibi kişisel özellikleri inceliyoruz. Partnerin cinsel fonksiyonlarını da sorguladıktan sonra şeker hastalığı, Parkinson, MS, hormon hastalıkları, enfeksiyonlar, dolaşım bozukluğu, tiroid ya da kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıklara, frengi, bel soğukluğu, hepatit B, AİDS vb. cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve hormonsal dengeye yönelik kan, idrar, ultrasonografi, doppler ultrasonografi vb. rutin tetkikler de istenir. Ardından cinsel terapist tarafından muayene edilir. Cinsel terapistin tavsiyesi ile multidisipliner muayeneler de yapılabilir. Bu muayeneler arasında dahiliye, kardiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, endokrinoloji, nöroloji, psikiyatri, cildiye, üroloji ve jinekoloji yer almaktadır.

Düzenli cinsel check-up sağlıklı ve mutlu cinsel yaşam süresini uzatıyor. Düzenli cinsel check-up sağlıklı ve mutlu cinsel yaşam süresini uzatabilir, genel yaşam kalitesini de arttırır. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu hastalık çıkar korkusuyla doktora gitmiyor. Bazıları da cinsel sorunları konusunda utanıp sıkılıyor, bir cinsel terapiste başvurmak istemiyor. Yani doktordan ve cinsel terapistten kaçan bir milletiz. Bu nedenle kendinizi sağlıklı hissettiğiniz sürece hastaneye gitmek, doktorunuzu ziyaret etmek ve testlerden geçmek çoğu zaman gereksiz görünebilir. Yine de her insan, cinsel sağlığıyla ilgili bir takım risklerle karşı karşıyadır. Alışkanlıklardan ailevi yatkınlıklara kadar kişiye özel birçok etken, cinsel sağlık ile ilgili riskleri belirler. Bu nedenle uyarıyoruz: -Cinsel sağlığınıza önem verin, hayatınıza değer katın.

Cinsel check-up sonrası cinsel danışma ve rehberlik hizmeti verilmesi çok önemlidir. Cinsel sorunlar çoğu zaman psikolojik kökenlidir. Cinsel arzu kişinin kendine güvenmesine, partnerinin fiziki özelliklerine, onunla iletişimine doğrudan bağlıdır. Cinselliğin önündeki duygusal engeller çocukluk dönemine kadar uzanabilir. Yetiştirilme tarzı, yaşanılanlar, alışkanlıklar ve takıntılar cinsellik üzerinde etkilidir. Düzensiz aile ilişkileri içinde, yanlış cinsel bilgiyle büyüyen, çocukluğunda tacize uğrayanlarda cinsel işlev bozukluğuna yatkınlık sık görülmektedir. Ayrıca kötü giden bir ilişki, partnerin çekiciliğinin kaybolması ya da depresyon cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir. Bu bağlamda cinsel check-up sonrası cinsel danışma ve rehberlik hizmeti verilmesi çok önemlidir. Gerekirse ve rehberlik hizmeti veren cinsel terapistin tavsiyesi ile cinsel terapiye de alınabilirler, testesteron ve östrojen gibi hormon takviyesi, Levitra ve Viagra gibi ilaç tedavileri ve vakum cihazları uygulanabilir.